Candlesticks er traderens favorittgraf – Forstå hvorfor på fem minutter

Utgitt: 7. november 2020

I tillegg til vanlig grafvisning i et linjediagram, benytter mange tradere seg av en mer avansert og informativ graf. Denne typen kalles candlestick-graf og har fått sitt navn etter søylene som minner om stearinlys (candlesticks).

Et vanlig linjediagram viser kun stengekursen, mens candlestick-grafen inneholder informasjon om både åpningskurs, laveste kurs, høyste kurs og stengekurs for den valgte tidsperioden.

Nedenfor får du en forklaring på hvordan du leser og benytter candlesticks.

Candlestick-grafen består med andre ord langt mer informasjon enn en enkel linjegraf. Den gir derfor et mer nyansert bilde av kursutviklingen innenfor en viss tidsperiode. Det kan ta litt tid å venne seg til candlestick-grafer, men du vil raskt merke at du får et bedre bilde av hvordan kursen beveger seg.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her
Denne candlestick-grafen er hentet fra Markets´ handelsplattorm. Hver søyle representerer én dags utvikling i Germany 30 (DAX-indeksen).
Candles

Hver enkelt søyle (candle) består i hovedsak av to komponenter. Det ene er en tynn loddrett linje som viser prisintervallet som kursen beveget seg innenfor i et bestemt dagsintervall.

I tillegg består søylene av en tykkere del, også kalt «kroppen». Denne er typisk rød eller grønn og illustrerer forskjellen mellom åpnings- og stengekursen.

Hvis kroppen er grønn var lukkekursen høyere enn åpningskursen, og markedet har en oppadgående retning. En rød kropp indikerer at stengekursen var lavere enn åpningskursen, og markedet har en nedadgående retning.

Bildet til høyre ovenfor viser to candlesticks. Det grønne signaliserer at stengekursen var høyere enn åpningskursen i en bestemt periode. Den røde søylen indikerer at lukkekursen var lavere enn åpningskursen i en bestemt periode. Bildet viser også de tynne loddrette linjene. Disse kalles «haler» og viser høyeste og laveste kurs i perioden.

En hale over kroppen betyr at høyeste kurs har vært høyere enn både stenge- og åpningskursen, mens en hale under kroppen betyr at laveste kurs var lavere enn både åpnings- og stengekursen.

Bullish og bearish

Et grønt candle kalles et bullish candle. Det er fordi kursen er stigende. Motsatt kalles et rødt candle for bearish candle, ettersom kursen er nedadgående.

Jo lenger kroppen på et candle er, jo mer han kursen beveget seg i perioden. Kroppens lengde forteller dermed noe om hvor intenst kjøps- og salgspresset har vært i en tidsperiode. Hvis kroppen er kort indikerer dette en liten kursbevegelse, noe som kan oppfattes som en konsolidering i markedet.

Både daytradere og mer langsiktige investorer bruker forskjellige typer candlesticks og formasjoner av disse for å tolke kursutviklingen.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Hvis du for eksempel opplever at grafen viser én eller flere lange, røde søyler, er markedet på vei ned med stor fart. Da kan det være risikabelt å kjøpe seg opp, spesielt før markedet har konsolidert og indikert at det kan være klart for en vending. Denne situasjonen beskrives ofte som et forsøk på å fange en fallende kniv.

Det kan være meget farlig å forsøke å kjøpe seg opp i et marked som beveger seg nedover med stor fart. Da er det bedre, eller i alle fall tryggere, å vente på at markedet stopper opp ved at det f.eks. oppstår en doji. Det er imidlertid ikke gitt at du kan identifisere en markedsbunn.

Doji

Et eksempel på en spesiell candlestick er nettopp en såkalt doji-candle. Dette er en søyle som har haler i begge ender, men en meget liten eller ingen kropp. Det er fordi kursen åpnet og lukket på samme nivå. Doji ligner veldig på et kors (se eksempelet til venstre).

Dojien oppfattes av mange tradere som et tegn på at markedet skal snu eller som et tegn på ubesluttsomhet.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Vendingsmønstre

Mange tekniske tradere ser etter potensielle vendinger og rebounds i markedet ved å se etter dobbelttopper og -bunner, hode-og-skuldre-formasjoner eller andre mønstre på kursgrafen.

Candlesticks kan brukes til det samme. Hvis du ser et vendingsmønster er ikke dette ensbetydende med at den nåværende opp- eller nedtrenden vil snu, men i større grad at trenden vil stoppe opp. Ofte ser du at markedet begynner å bevege seg sidelengs.

Vendingsmønstre for candlestick-grafer skal – for å være effektive – ses i sammenheng med tidligere formasjoner på grafen, fordi to identiske candlesticks kan ha forskjellig betydning avhengig av tidligere trender og formasjoner.

De fleste daytradere bruker ikke formen på enkeltsøyler – eller formasjoner av flere søyler – som et signal som kan stå alene. De bruker dem derimot som en indikator som kan være med på å støtte opp om en vurdering av hvor markedet skal.

Candles kan for eksempel brukes sammen med andre elementer innenfor teknisk analyse, som for eksempel MACD eller Bollinger Bands.

Oversikt over artikler i Candlestick-serien*.
Forstå candlesticks på 5 minutter
12 candlesticks du bør vite om
Dojis
Engulfing Candlesticks
Hammer
Hanging Man
Piercing Pattern
Dark Cloud Cover
Bullish og Bearish Harami
Morning Star og Evening Star
Shooting Star
Inverted Hammer
Kicker Signals
Strong White Line
*Artikler uten link er under utarbeidelse.

Mer om candlesticks

Det finnes utallige former for candlesticks og formasjoner med eksotiske navn som Hammer, Evening Star og så videre. Candlesticks er egentlig en japansk oppfinnelse og var allerede i bruk for et par hundre år siden. Den gang ble søylene brukt til å forutse prisbevegelser i ris. Siden den gang har spesielt Steve Nison introdusert begrepet for moderne teknisk analyse i verdipapirmarkedet.

Du kan finne ytterligere inspirasjon hos for eksempel Thomas Bulkowskis glimrende side, The Pattern Site, samt Stephen Bigalows interessante videoer på YouTube. Flere av dem er virkelig verdt å bruke tid på – f.eks. denne videoen.

Del denne artikel