Kiler

Utgitt: 4. oktober 2020

Kiler er vesentlige for å forstå utviklingen i et marked. På samme måte som trendkanaler, kan også kiler utløse kjøps- og salgssignaler.

Dannelsen av såkalte kileformasjoner er nyttige mønstre for daytradere. Selv om kiler kan minne om trendkanaler, adskiller kilene seg ved at trendlinjene – altså støtte- og motstandsnivåene – ikke er parallelle.

Når toppene og bunnene dannes på stadig lavere nivåer, oppstår en fallende kileformasjon. Så lenge de nye bunnnene ikke bryter det stadig fallende støttenivået er dette en utvikling mange tradere ser på som en “bullish” kile. Når/hvis kursen bryter gjennom motstandsnivået anses dette for å være et brudd på den fallende trenden og tegn på endring i markedssentimentet. Mange ganger ser vi en etterfølgende markant kursstigning.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale
Et stadig fallende støtte- og motstandsnivå danner en kileformasjon. Brudd gjennom motstand etterfølges av kraftig stigning.

I eksempelet ovenfor ses prisutviklingen til Dropbox høsten 2019. Fra midten av september til midt/slutt oktober dannet kursen stadig fallende topper og bunner. Dette dannet en kileformasjon som vi har illustrert gjennom de to grønne linjene (støtte og motstand). Da kursen brøt gjennom motstandsnivået omkring 20. oktober, kunne tradere som hadde sett antydninger til en bullish kileformasjon bli med på en kraftig opptur.

I dette tilfellet ga kilen kjøpssignal. I andre situasjoner kan bruddet i en nedadgående kile også gi salgssignal. På samme måte kan en stigende kileformasjon utløse salgssignal og betydelige kursfall hvis støttenivået brytes, mens et brudd på motstandsnivået kan indikere ytterligere stigninger.

Kiler kan brukes i langsiktige handler, men indikatoren brukes også av daytradere med alle mulige tidshorisonter – også de helt korte. Kilene kan fungere ganske effektivt som kjøps- og salgssignaler, spesielt hvis de støttes av andre indikatorer.

Les om flere tekniske analyseverktøy på våre sider. Her kan du lære mer om eksempelvis Fibonacci-tall, dobbeltbunner og -topper, ABCD-mønstre, pitchforks etc.

Del denne artikel