Kiler

Utgitt: 4. august 2015

Kiler er, som trendkanaler, vesentlige i forhold til å forstå utviklingen i et marked, og de kan på samme måte som trendkanaler utløse salgs- og kjøpssignaler. I grafen nedenfor ses prisutviklingen på Yahoo-aksjen fra august 2013 til august 2015. Grafen former i perioden etter 2013 og et år frem, en kileaktig trend som brytes i august 2014. Bruddet markeres med en pil på grafen og viser kjøpsmuligheten som oppstod i aksjen.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
Kiler inden for graf-analyse
Yahoo-aksjen former en kile i perioden oktover 2013 til august 2014, og bruddet representerer en kjøpsmulighet.

 

I dette tilfellet ga kilen altså et kjøpssignal, men i andre situasjoner kan bruddet i en nedadgående kile naturligvis også gi et salgssignal. Dette er et eksempel på hvordan kiler kan brukes i mer langsiktige handler, men kiler brukes av daytradere på alle mulige tidshorisonter – også de helt korte. De kan fungere ganske effektivt som kjøps- og salgssignaler, spesielt hvis de støttes av andre indikatorer.

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære