PEAD-strategien: Kjøp ved positive overraskelser

Utgitt: 23. november 2020

Regnskapssesongene er noen av de mest spennende tidene på året for aktive tradere og investorer. Positive eller negative overraskelser på topp- og bunnlinjer fører ofte til store kursbevegelser. Visste du at det finnes en strategi som du kan bruke til å trade slike overraskelser?

Aksjekurser i tiden rundt et selskaps regnskapsfremleggelse kan være svært volatile. Det betyr også at det kan være vanskelig å trade i denne perioden, men det finnes faktisk en strategi som du kan bruke til kvartals- og årsregnskapene.

Strategien er beskrevet av Brandt og Kishore fra Fuqua School of Business ved Duke University i USA og skal, ifølge undersøkelser, gi en meravkastning hvis brukt korrekt.

Strategien går i grove trekk ut på å finne regnskap som overrasker analytikerne. Brandt og Kishores undersøkelser viste at en aksje hadde en tendens til å bevege seg i samme retning som overraskelsen (positiv eller negativ) i opptil 60 dager etter fremleggelsen av regnskapet. Strategien har fått navnet PEAD, eller Post Earnings Announcement Drift.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Eksempel på PEAD-strategien

Amerikanske Twilio Inc så ikke særlig spennende ut frem mot resultatfremleggelsen vinteren 2018. I de foregående månedene hadde aksjekursen satt nye all time lows og investorene hadde nærmest gitt opp aksjen. I februar 2018 la imidlertid selskapet frem overraskende tall, og aksjen steg med mer enn 16 % den påfølgende dagen. Den positive trenden var dog langt fra slutt, og i overenstemmelse med PEAD-strategien fortsatte opptrenden i de to månedene som fulgte. Fra februar til mars steg aksjen med nesten 80 %.

Hadde du kjøpt Twilio-aksjer med fem ganger gearing for 10 000 kroner, hadde du tjent 40 000 kroner på én måned.

Slik ser utviklingen i Twilio ut på en dagsgraf. Pilen markerer dagen for det overraskende regnskapet og tidspunktet for når du skal kjøpe aksjer i henhold til PEAD-strategien.

Et annet, og nyere, eksempel er det amerikanske motevareselskapet LBrands (nå kjent som Bath & Body work, Inc) . Selskapet overrasket positivt da de fremla halvårsregnskapet i slutten av juli 2020 og så et voldsomt hopp i aksjekursen. I ukene som fulgte fortsatte kursen med å stige støtt og stadig. Den 19. november slo selskapet igjen forventingene da de la frem tallene for tredje kvartal, og kursen svarte igjen med et kraftig byks oppover.

Siden fremleggelsen av halvårsregnskapet, som i skrivende stund er ca. fire måneder siden, har kursen til LBrands doblet seg. Handler du aksjen som CFD hos Markets kan du geare investeringen fem ganger, noe som ville gitt en enda flottere gevinst på investeringen.

I grafen nedenfor kan du følge den fortsatte kursutviklingen i selskapet. Som du ser oppførte kursen seg som PEAD-strategien beretter i perioden etter halvårsregnskapet i slutten av juli, og nå kan du selv følge med på om det samme skjer etter Q3-rapporten 19. november.


Husk at du alltid bør være innforstått med risikoen når du handler gearede produkt som CFD-er. Bruker du gearing sammen med PEAD-strategien, anbefaler vi at du setter tette stop loss, slik at tapene ikke blir for store.

Lang og kort

PEAD-strategien er fleksibel og kan brukes i begge retninger. Hvis regnskapet overrasker positivt, kan du kjøpe aksjen. Skulle det derimot komme skuffende tall, har du mulighet for å shorte. I følge Brandt og Kishores undersøkelser kan strategien gi en avkastning på 12,5 % årlig.

Ønsker du en metodisk tilgang til strategien bør du sette deg egne mål for når et nytt regnskapstall kan kategoriseres som overraskende. Til det har Brandt og Kishore laget en formel, som tar utgangspunkt i selve regnskapet. Har du lyst til å gå dypere ned i detaljene, samt se den matematiske formelen, kan du lese hele undersøkelsen her.

Det er ingen klare svar på hvorfor PEAD-bevegelsene oppstår. Én forklaring kan være at det tar noe tid for markedet å absorbere nyhetene fra enkeltselskap. Det er vanlig at både private investorer og eventuelle fond først tar stilling til kjøp/salg i dagene etter regnskapsfremleggelsen. På den bakgrunn vil aksjen langsomt stige eller falle enda mer i perioden etter regnskapet, alt avhengig av retningen på nyheten.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Ulike selskap

Det er viktig å understreke at PEAD-fenomenet ikke inntreffer hver gang.

Det er også undersøkelser som viser at enkelte selskapstyper kan være bedre å benytte i en PEAD-strategi enn andre.

  • For eksempel er det sett at såkalte verdiaksjer, ved positive overraskelser, har en tendens til å prestere bedre enn vekstaksjer. En årsak til dette kan være at markedet generelt er vel optimistisk på vekstaksjenes vegne.
  • Det er ikke sikkert at PEAD-strategien fungerer like godt på mindre selskap. Undersøkelser viser nemlig at mindre selskap, i større grad enn de tyngre «markedselefantene», har en tendens til å se særlig store bevegelser på regnskapsdagen. I de påfølgende dagene beveger kursen seg oftere tilbake i retning av hvor den kom fra.
  • Det er også undersøkelser som indikerer at markedsbevegelsene er større i selskap med en stor andel institusjonelle eiere. Én av forklaringene på dette fenomenet er at de institusjonelle investorene oftere har et mer kortsiktig fokus og derfor tenderer til å reagere på regnskapstall i høyere grad.

Også her på redaksjonen har vi gjort mindre, uvitenskapelige tester av strategien med gode resultat. Vi har imidlertid opplevd at det ikke bare er å kjøpe på et selskaps eventuelle positive kvartalstall. Aksjen bør reagere opp i en viss grad før det kan være fornuftig å ta en posisjon. Dette kan blant annet skyldes at mange selskap har en tendens til å skrue ned for forventningene. Derfor trengs det større overraskelser for virkelig å sette fart i kursutviklingen.

Vi har operert med en «grense» på 6 %, men denne prosentsatsen skal ikke ses på som en fasit. Dersom du har lyst til å teste ut PEAD-strategien i praksis anbefaler vi deg å finne frem til hvilken grense du synes fungerer best.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Oppsummering

Kjøp aksjer i selskap som byr på store positive overraskelser i regnskapstallene. Eventuelt kan du shorte selskap som byr på skuffende bunnlinjer. Aksjene kan du deretter beholde i opptil 60 dager.

Undersøkelsen som det er referert til inkluderer kun aksjer som hadde en innledende kursverdi på fem dollar eller mer.

Bevegelser etter regnskapsfremleggelser.

Klikk her hvis du vil se finanskalenderen som viser når norske selskap fremlegger regnskapstall.

Klikk her hvis du vil se finanskalenderen som viser når amerikanske selskap fremlegger regnskapstall.

Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor til å fortelle om egne erfaringer med PEAD-strategien.

 

 

Del denne artikel