Pivotpunkt i trading

Utgitt: 20. oktober 2020

Pivot betyr egentlig bare ”et punkt hvor noe dreier rundt”. I trading med teknisk analyse henviser pivotpunkt til prisnivå som et slags omdreiningspunkt. Daytradere brukes punktene til å definere interessante kjøps- eller salgsnivå på en graf.

Såkalte pivotpunkt kan defineres som topp- og bunnpunkter på en graf. Det finnes forskjellige metoder for å regne ut pivotpunkt, men den vanligste regnes ut på følgende måte:

Dagens pivotpunkt = (Gårsdagens høyeste kurs + Gårsdagens laveste kurs + lukkekurs) / 3

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Tradere oppfatter dette punktet som et slags søkepunkt. Hvis prisen en dag åpner under pivotpunktet, satser tradere på at prisen vil søke oppover mot pivotpunktet igjen. Motsatt gjør seg gjeldende hvis prisen åpner over pivotounktet. I slike tilfeller satser mange på at prisen vil bevege seg nedover.

Figur 1: Prisen på euro mot dollar med inntegnet pivot.
Figur 1: Prisen på euro mot dollar med inntegnet pivot.

I figur 1 er dagens pivotpunkt tegnet som en strek i prisen EURUSD. Legg merke til hvordan prisen hele tiden krysser pivotpunktet. Hadde du kjøpt eller solgt EURUSD om morgenen, med target i pivotpunktet, hadde du vunnet fem dager på rad. Den 10. august fungerte pivotpunktet også som motstand, men prisen klarer likevel akkurat å krysse pivotlinjnen. Selv om det er fint mulig å bruke denne ene hovedlinjen til å orientere seg i en graf, kombinerer de fleste pivothandlere pivotpunktene med andre linjer. Disse linjene fungerer som motstandslinjer (support eller resistance).

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Støtte og motstand fra pivot

Linjene nevnt ovenfor regnes ut slik:

Resistance 1 = (2 x Pivot Point) – laveste kurs (Gårsdagen)
Support 1 = (2 x Pivot Point) – højeste kurs (Gårsdagen)
Resistance 2 = (Pivot Point – Support 1) + Resistance 1
Support 2 = Pivot Point – (Resistance 1 – Support 1)
Resistance 3 = (Pivot Point – Support 2) + Resistance 2
Support 3 = Pivot Point – (Resistance 2 – Support 2)

Figur 2: Pivot med resistance- og supportområder
Figur 2: Pivot med resistance- og supportområder

På figur 2 er Resistance 1 og 2 (R1+R2) tegnet med henholdsvis gul kort- og langstiplet linje. Support 1 og 2 (S1+S2) er på samme måte tegnet med blå kort- og langstiplet linje. Man ser tydelig hvordan disse områdene fungerer som støtte- og motstandsnivåer for prisen. Den erfarne pivothandleren vet når det er sannsynlig at prisen enten stopper opp eller fortsetter gjennom støtte- og motstandsnivåene. Pivotpunkter brukes vanligvis på forex-kryss, men teknikken kan også brukes på andre markeder.

Del denne artikel