Kjøpe aksjer som investor eller daytrader – Beste tidspunkt å handle på

Utgitt: 18. februar 2021

Både aktive daytradere og langsiktige investorer har en formening om når på dagen, uken og året de bør kjøpe og selge aksjer eller andre verdipapirer. Hvor vanntette og valide disse hypotesene og reglene er kan imidlertid diskuteres.

Du har sikkert hørt de klassiske munnhellene som «Sell in May and go away». Tradere og investorer bruker disse teoriene mer eller mindre aktivt, og krydrer dem ofte med egne opplevelser. Gyldigheten til flere av teoriene kan imidlertid diskuteres.

Få backtestede tradingsignaler på mobilen – GRATISKLIKK HER

Nedenfor viser en oversikt over vanlige peilemerker som mange tradere og analytikere jevnlig refererer til. Noen henvender seg til mer kortsiktig trading, mens andre retter seg mest mot langsiktige investorer.

UTTRYKKBETYDNING
Oktober-effektenAksjene faller i oktober.
Desember-selloffAksjene faller i desember
Santa Claus rallyAksjene vil stige kraftig mellom jul og nyttår
Januar-effektenAksjene stiger i januar
Sell in May then go awayAksjene vil falle i mai og noen måneder frem
Turn-of-the-month-effektenAksjene stiger ved inngangen til hver nye måned

[ez-toc]

Klassikeren

Vi starter med klassikeren, som vi også var inne på ovenfor: «Sell in May and og away». Ordtaket har statistikken på sin side, selv om stadig flere sår tvil om gyldigheten til «teorien».

Er det virkelig så enkelt? Skal du holde deg fra å kjøpe aksjer i mai og vente til sommerferien er oversått? Bør du selge aksjer som du allerede har i porteføljen innen utgangen av april?

Det er bevist at aksjemarkedet, sett i et historisk perspektiv, underpresterer i sommerperioden fra mai til oktober, sammenlignet med de kjøligere og mørkere månedene fra november til april. Blant annet derfor er det stadig investorer som har teorien i bakhodet når de agerer på verdens finans- og aksjemarkeder.

Som bildet nedenfor viser, har de seks månedene mellom mai og oktober prestert dårligst av alle siden 1950. Tallene gjenspeiler avkastningen i den amerikanske S&P 500-indeksen.

Likevel: Selv om perioden er farget rød, og derfor kunne indikere store verditap, er det ikke slik at perioden byr på dramatiske kursfall. Perioden mellom mai og oktober har gitt en gjennomsnittlig avkastning på 1,5 %, og i nesten to av tre år har børsen handlet høyere.

beste måneder å kjøpe aksjer
Historisk sett (fra 1950) har S&P-indeksen gitt positiv avkastning uansett når på året du har valgt å kjøpe aksjer.
Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Fortalere for teorien hevder at årsaken til at sommermånedene presterer dårligere er lavere antall markedsdeltakere, for eksempel grunnet ferie. Dette fører til en «stillere» periode med mindre volum, og risikoen for kurfall antas derfor å være større.

Nye tider?

Siden 2013 tegner det seg imidlertid et bilde av at investorer som tviholder på teorien snart bør revurdere. Tallene ser ikke lenger ut til å understøtte teorien om at mai innleder en kjedelig(ere) periode på aksjemarkedene. I løpet av de seneste syv årene har investorer gått glipp av betydelig avkastning hvis de har stått utenfor markedene i sommermånedene.

Tabellen nedenfor viser avkastningen i S&P 500-indesken fra mai til oktober i perioden 2010-2019. Oversikten viser ikke tallene for 2020, men også da opplevde S&P å bli «tykkere» i mai med en stigning på 4,5 %.

En positiv utvikling i indeksen betyr ikke at du er garantert fortjeneste hvis du velger å kjøpe aksjer enkeltvis. S&P 500 består av 500 selskaper, så det er naturligvis flere av disse som ikke stiger i verdi selv om indeksen klatrer oppover.

Hos nettmeglere som Markets kan du både kjøpe og selge de enkelte aksjer, men du kan også spekulere i indeksen samlet gjennom en såkalt CFD-kontrakt. Hos Markets har S&P 500 fått navnet «USA 500».

Vær oppmerksom på, hvis du trader CFD-kontrakter, at denne typen produkter er gearede og derfor forbundet med høyere risiko.

avkastning s&p i mai

Stadig flere forblir investert

I dag velger flere investorer å beholde pengene «på bordet», også i sommerhalvåret. I stedet for å trekke dem ut av markedet, allokeres pengene til sektorer som ikke er like påvirket av de roligere sommermånedene. Dette kan være både teknologi- og helsesektoren.

Det er likevel udiskutabelt at vinterhalvåret fører bedre avkastning med seg, sammenlignet med sommermånedene. I perioden fra november til april har S&P, i følge tabellen ovenfor, lagt på seg 7 % i snitt siden 1950. Indeksen har også handlet høyere i nesten fire av fem år.

The Stock Trader´s Almanac har gjennomført studier som viser at fem av årets måneder er signifikant mer positive enn resten. De mest positive månedene er november, desember, januar, mars og april. Ifølge The Stock Trader´s Almanac ville en såkalt vinterstrategi i Dow Jones, hvor du kjøper i november og selger i mai, gitt enorm avkastning:

Av 62 år i perioden 1950-2012 ville du tjent penger i 48 av dem. Hadde du valgt motsatt strategi, altså kjøpt i mai og solgt i november, ville du tapt i 25 av årene og «kun» opplevd positiv avkastning i 37.

Fjerner vi de eldste dataene og ser på statistikkene for de siste 24 årene, ville en investering på 10 000 dollar vokst til 585 000 dollar hvis du fulgte «vinterstrategien». Hadde du valgt motsatt vei, og gått inn i markedet i mai, ville investeringen kun ha vokst til 10 500 dollar i 2012.

Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

Lønnssjekken skal videre til markedet

En mer kortsiktig teori er «Turn of the month»-effekten. Her er forklaringen imidlertid enkel.

Teorien støttes opp av at millioner av mennesker verden over får utbetalt lønn ved hvert månedsskifte. Mange velger å kjøpe aksjer, fond eller andre finansprodukter for noe av lønnen. Dette gjelder kanskje særlig i disse tider hvor rentenivåene er presset i null eller, enda verre, i minus. Senvinteren 2021 har imidlertid bydd på et rufsete aksjemarked, og mange hevder årsaken er stigende renter på de lange amerikanske statsobligasjonene.

Finansmarkedene har i løpet av de senste årene hatt besøk av en kraftfull dame. Tina (There is no alternative) gjør at det ikke finnes reelle alternativer hvis du vil forvalte oppsparingen din fornuftig. De store summene som skal inn på markedet hver gang kalenderen skifter, gjør at prisene ofte presses opp rundt månedsskiftet.

Effekten er også påvist av Frank Russel Company. De har studert den amerikanske S&P-indeksen i en periode på 65 år og funnet at amerikanske large cap-aksjer hadde en meravkastning ved månedsskiftene, i alle fall i perioden 1928 til 1993.

Høstmørk psykologi

Oktober-effekten, som hevder at aksjemarkedet faller i oktober, forklares gjennom psykologien. Teorien bygger på at markedene fremdeles er skremt av historiske sammenbrudd i markedet, og tilfeldigvis har flere av disse nedturene oppstått i oktober.

Ett eksempel er den amerikanske depresjonen som startet med børskrakket på Wall Street i oktober 1929. Men også i nyere tid har det vært eksempler på børsulykker i oktober. 19. oktober 1987 inntraff den såkalte «Black Monday», en helsvart børsdag hvor alt krakket. Dow Jones-indeksen endte eksempelvis ned med 22 % på denne helsvarte dagen på finansmarkedene.

Teorien om at oktober er en dårlig børsmåned slår imidlertid raskt sprekker når vi tar en titt på faktiske tall. I en artikkel offentliggjort i CNBC i 2007 avvises teorien fullstendig. Her hadde finansportalen fått et analysefirma til å se nærmere på 90 oktober-måneder, og resultatene viste at i kun 38,9 % av tilfellene ga oktober negativ avkastning.

ok å kjøpe aksjer i oktober

«Beste» måned å kjøpe aksjer

Tall viser tydelig at september presterer langt dårligere enn oktober. Mange vil mene at oktobers dårlige rykte skyldes hendelser som oppstod i september, og som har dratt med seg markedsnegativitet til oktober. Katalysatoren til de store fallene i 1929 oppstod i september, og mange husker angrepene mot World Trade Center i september 2001 og innledningen på finanskrisen i september 2008.

Faktisk har oktober representert avslutningen på et bear-marked oftere enn starten på et. Etter store fall i sensommeren og høsten i 1987, 1990, 2001 og 2002, var oktober innledningen på lengrevarende rallies hvor det var bedre å kjøpe enn å selge aksjer.

halloween
Oktober behøver ikke være en skremmende måned for investorer.

Heller ikke teorien om store «sell offs» og skattemessige rebalanseringer i desember har støtte i virkeligheten. Faktisk viser undersøkelser at desember er en av de absolutt beste månedene å være investert i. Ifølge The Stock Trader´s Almanac ga S&P 500-indeksen en gjennomsnittlig avkastning på 1,60 % i desember (jmf. bildet ovenfor) i perioden 1950-2017. Ingen annen måned kan vise til like høy avkastning. Her kan vi også se at september er én av kun tre måneder med negativ avkastning i løpet av 67-årsperioden. De to øvrige var juni og august, begge med minimale tap.

Av de samme tallene kan vi se at heller ikke den såkalte januar-effekten slår nevneverdig ut. Teorien hevder at kursene stiger unormalt mye i måneden etter årsskiftet. I følge tabellen ovenfor bød januar på en gjennomsnittlig avkastning på 1 %. Dette er ingen dårlig avkastning, men likevel lavere enn i fire av årets øvrige måneder.

Beste ukedag på aksjemarkedet

Journal of Economics and Finance har gått enda mer i dybden. Ved å se 25 år tilbake i tid i S&P-indeksen, har de analysert 6450 børsdager og funnet frem til at onsdag er den mest lønnsomme dagen å kjøpe aksjer på.

Det finnes imidlertid unntak fra «regelen», og den er ikke like tydelig når vi befinner oss i sterke bull- eller bear-markeder. I disse tilfellene er det ukas første og siste dag som er de beste. Det vil si at i et bull-marked er fredag den mest lønnsomme dagen å handle på. Befinner vi oss i et bear-marked bør du derimot kjøpe aksjer på mandager.

I mer normale markedssituasjoner er det imidlertid mange investorer som hevder at mandag er en dårlig dag. Dette begrunnes med at helgedagene ofte fører med seg en større flom av dårlige nyheter blandet med investorers misnøye med å møte på jobb igjen. Av bildet nedenfor ser du at mandagene i 2018 ga negativ avkastning på S&P 500, selv om fallet var minimalt. Likevel kan det ha vært en god dag å kjøpe på, for slik å kunne bli med på den statistiske oppturen i løpet av uken.

beste dag å kjøpe aksjer

For dersom mandag var en dårlig børsdag, var fredagene i 2018 omvendt gode. Her steg S&P-indeksen betydelig. Statistikken viser at det kan være penger å tjene ved å selge aksjer som du har kjøpt i løpet av uken før du tar helg.

Er du av den risikovillige traderen, kan fredager også være en opplagt dag å ta short-posisjoner på, da prisene ofte er høyere før helgen. På amerikanske markeder er det en tendens til at siste handelsdag før en langhelg er ekstra gode. Den generelt gode stemningen blant investorer før tre-fire dager fri, ser mange ganger ut til å smitte over i en mørkegrønn farge på børsene.

Daytraderens viktigste timer

I minuttene etter at børsklokken ringer kan ting gå heftig for seg. Det er i denne perioden at investorene reagerer på hendelser, nyheter og begivenheter som har oppstått siden børsen stengte sist.

Den første timen etter åpning byr ofte på høy volatilitet og store volum. Alle nybegynnere anbefales å holde fingrene fra børsfatet i denne perioden. For erfarne daytradere, derimot, er det her mange fråtser aller mest. Likviditet og volatilitet er nemlig søt musikk i enhver daytraders ører, og mange foretar sine største handler i minuttene like etter børsåpning.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

I timene rundt lunsj roer markedet seg som regel ned. Som ny daytrader er det i denne perioden du bør sette dine handler. Når det nærmer seg stengetid øker volatiliteten og likviditeten i markedene igjen. Mange ganger kan ettermiddagsbevegelsene være like store som i timen etter åpning. Her kjemper investorer med å lukke posisjoner før stengetid eller bli med på rally som de forutser fortsetter neste dag.

daytrading
Sørg for å være klar på riktige tidspunkt hvis du daytrader.

Husk at du alltid bør handle mens den aktuelle børsen er åpen. Her er likviditeten størst, samtidig som kursbevegelsene i større grad påvirkes av lokale forhold. Mange nettmeglere tilbyr også CFD-trading utenfor børsenes alminnelige åpningstider. Du kan lese mer om CFD-trading her.

Husk også at det kan være forskjell i når på dagen det er best å trade, avhengig av hvilke produkt du handler med.

Konklusjon

Vi skal være påpasselige med å kalle en dag, måned eller årstid for bedre eller dårligere enn resten. Tilfeldigheter i makroøkonomiske forhold har så stor betydning for den generelle økonomien og hvordan markedene utvikler seg.

Selv om januar har vært en god måned fem år på rad, er det ingen lov som sier at dette vedvarer. Likevel, når vi kikker i statistikker, er det mulig å identifisere tendenser i markedsbevegelsene, og det er disse tendensene som mange investorer fortsatt holder godt fast i.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kjøpe aksjer?

Du kan kjøpe aksjer via børsen eller som aksje-CFD-er hos for eksempel Markets. Når du har bestemt deg for megler, aksjer og beløp, gjenstår det kanskje vanskeligste: Å finne det best mulige tidspunktet å kjøpe på.

Hvilke tidspunkter er de beste til å kjøpe og selge aksjer?

Det er vanskelig gi et fasitsvar på dette spørsmålet. Statistikk fra S&P 500 kan tyde på at det er både perioder av et år, enkeltmåneder og enkeltdager som er bedre enn andre.

Er det riktig at mai er en dårlig børsmåned?

Ja og nei. «Sell in May and go away» er et velkjent uttrykk, og faktisk er mai en av månedene som statistisk sett presterer dårligst når vi ser på S&P-indeksen. Det betyr imidlertid ikke at mai er lik med å tape penger.

Hvor sikker er statistikken over beste tidspunkter å handle aksjer?

Statistikk forteller kun om det som har skjedd. Fremtiden på aksjemarkedet kan ingen spå om. Historisk sett er mars en god måned (S&P), men vi husker alle hva som skjedde i 2020.

Del denne artikel