Kjøp Ripple (XRP) Slik kommer du i gang!

Ideen bak Ripple så dagens lys allerede i 2012, og i dag er Ripple en av de førende kryptovalutaene på markedet. Ripple er imidlertid langt mer enn kun en valuta. Ripple-protokollen er en betegnelse for en teknologisk infrastruktur som skal gjøre det enklere å overføre valuta på tvers av land og verdensdeler. Ripple har allerede en fullt funksjonsdyktig teknologi og firmaet samarbeider i 2017/18 med mer enn 90 banker over hele verden. Blant annet samarbeider de med Bank of England om å utvikle et raskere og mer solid system til overførsel av valuta. Dette er en av grunnene til at investering og kjøp av Ripple har vært meget populært den siste tiden.

Vil du trade som de beste? Prøv Markets – stort produktutvalg og lave priser. Klikk her

Her er et overblikk over hva du bør vite om Ripple og kryptovalutaen XRP:

Når man i dag gjør bankoverførsler, eksempelvis via SWIFT-systemet, kan det typisk gå flere dager før pengen kommer frem til mottakeren. Det skylles blant annet at pengene skal gå gjennom flere ulike instanser og godkjennes av flere banker før overførselen er gyldig.

Et slikt problem løser Ripple i løpet av få sekunder ved hjelp av deres avanserte blockchain-teknologi. Ideen bak dette er at Ripple skal kunne brukes som en «bro» mellom forskjellige land og kontinenter. Det vil si at en overførsel av eksempelvis meksikanske peso til norske kroner vil skje med Ripple som bindeledd. Selve Ripple-protokollen kan imidlertid også brukes til overførsel av ordinær valuta uten den interne Ripple-valuta som bindeledd. Det er nettopp denne samlede teknologiske løsningen som kan være meget attraktiv for banker i fremtiden.

De som står bak Ripple mener at behovet for raske og enkle transaksjoner på tvers av landegrenser har steget voldsomt de siste årene. For få år siden ble de største overførslene av valuta typisk gjort mellom globale virksomheter, og en ventetid på et par dager var normalt og akseptert. Dette har imidlertid endret seg. Eksempelvis har oppstandelsen av nye virksomheter som Uber og Airbnb medført et større behov for at alminnelige mennesker kan overføre penger i mindre eller større beløp på tvers av landegrenser. Det er nettopp her Ripple kan få en avgjørende rolle.

Vil du trade som de beste? Prøv Markets – stort produktutvalg og lave priser. Klikk her

Raske transaksjoner kan i dag også utføres av eksempelvis VISA og Paypal. Men i motsetning til disse systemene så er Ripple-strukturen åpen for alle, forstått på den måten at alle kan bygge sin egen tjeneste ovenpå teknologien.

Ripple er derfor i virkeligheten betegnelsen på tre ting:
1. Et åpent betalingsnettverk som lar alle sende og motta penger overalt i verden.
2. En distribuert vekselbørs, hvor alle kan veksle valutaer til best mulig kurs.
3. En mynt kalt Ripple (XRP) som kan fungere som en «bro» og er verdiskaper til hele strukturen.

Hvordan kjøper man Ripple (XRP)?
Ripples underliggende valuta kalles for XRP og handles på en rekke handelsplattformer verden over. Det er imidlertid kun et fåtall av plattformene som lever opp til den Europeiske finansielle lovgivningen. En av handelsplattformene som er underlagt denne lovgivningen er eksempelvis eToro som er fullt godkjent av europeiske myndigheter.

Man kan handle Ripple på to måter:
Den enkle måten: man spekulerer i prisen på Ripple via en såkalt CFD-kontrakt. En slik kontrakt følger den nøyaktige prisutviklingen på Ripple.

Eller: man kjøper og oppretter en såkalt crypto-wallet og deretter kjøper Ripple. Denne måten er imidlertid ganske komplisert og man vil ofte oppleve at man først må kjøpe Bitcoin som deretter kan veksles til Ripple.

Den enkle måten: slik kjøper man Ripple via en kontrakt
Hvis man ikke faktisk skal bruke Ripple, men kun ønsker å spekulere i prisutviklingen anbefaler vi at man holder seg til å kjøpe en CFD-kontrakt. En slik kontrakt følger prisutviklingen på Ripple. Dermed behøver man ikke bekymre seg for å gå glipp av eventuelle gevinster selv om man ikke eier Ripple. Det er også en rekke fordeler ved en slik kontrakt: man behøver ikke å opprette en «wallet», noe som både kan være tidkrevende og komplisert. I tillegg slipper man kompleksiteten det vil medføre å først kjøpe Bitcoin og deretter veksle om til Ripple. Sist men ikke minst vil man ved å kjøpe en CFD-kontrakt ha mulighet til å kjøpe denne på en plattform som er underlagt den EU-baserte finansielle lovgivning. Handel på en slik børs gir deg som forbruker visse rettigheter. Hvis børsen du handler på går konkurs vil man ha sikret sitt innskudd opp til en viss beløpsgrense. I desember 2017 var denne grensen på 20.000 EUR.

Et annet problem man skal ta i betraktning er at uregulerte krypto-børser er veldig utsatt for hackerangrep. Ved et slikt angrep kan investorer risikere å minste alle pengene sine. Et slikt angrep fant sted i 2014 da, den gang, verdens største Bitcoin-børs Mt. Gox ble hacket og 460 millioner USD forsvant. Siden den gang har også flere andre børser blitt hacket. Den sørkoreanske Youbit-børsen gikk konkurs etter et hackerangrep som kostet dem en halv milliard USD.

Hva koster det å spekulere i Ripple med en kontrakt?
Når man handler via en kontrakt er det som regel kun én transaksjonsomkostning. Denne omkostningen kalles et spread og kan sammenlignes med en avgift. Nedenfor kan du se sale og bid for Ripple (XRP) hentet fra eToro.

xrp

I venstre side ser du navnet på det du handler og til høyre ser du henholdsvis salgs- og kjøpsprisen på Ripple (XRP). Som du kan se kan Ripple (XRP) i skrivende stund kjøpes til 1,1641 USD og selges til 1,1250 USD. Forskjellen på kjøps- og salgsprisen kalles for «spreadet» og er her på ca. 0,0391 USD. Det er den omkostningen du har ved å handle.

Legg imidlertid merke til at det ikke er mulig å handle Ripple for kun 1,1641 USD. Hos eToro skal man som minimum investere 25 USD, dermed vil det ikke være mulig å handle én Ripple for kun 1,1641 USD. Handler man Ripple for 25 USD vil spreadet stige tilsvarende og vil da ligge på omtrent 0,98 USD.

Spreadet tilsvarer altså kurtasjen på en aksje – det er en omkostning som man må betale for å handle. En slik kurtasje vil normalt ligge på omtrent 39-95 kr. alt etter hvilken bank eller nettmeglere man benytter seg av.

Nedenfor har vi satt sammen en kort videoguide som viser hvordan man kommer i gang med å handle kryptovalutaer på handelsplattformen eToro. I videoen er det Ethereum (ether) som blir handlet, men det er akkurat samme prinsipp som gjelder ved kjøp av Ripple.


Hvorfor kjøpe Ripple?
Ripple er en av kryptovalutaene som har steget aller mest i verdi, og mange mener at dette kun er begynnelsen. I 2017 steg valutaen med hele 36000%. Det betyr at hvis man hadde investert for eksempelvis 6000 kr ved årsskiftet 2016/17 så ville man i 2018 hatt mer enn 2 millioner kr i profitt. Det må sies å være en god avkastning på kapitalen.

Som nevnt tidligere i artikkelen er tanken bak Ripple at man skal gjøre det mulig å overføre penger like raskt og enkelt som å sende en e-mail. I følge revisjonshuset McKinsey gjennomføres det transaksjoner verdt mer enn 155 trillioner USD på tvers an landegrenser hvert år. Allikevel er infrastrukturen som skal støtte opp mot slike valutaoverførsler nesten den samme som før internettet ble skapt. Med RippleNet vil Ripple koble sammen alle de forskjellige pengeinstansene opp mot en digital motorvei hvor overførsler kan gjennomføres så raskt og friksjonsfritt som mulig. Teamet bak Ripple kaller denne tanken for «Internet of Value» og den har foreløpig blitt tatt godt i mot av mange banker. I starten var det spesielt asiatiske banker som var positive til ideen, men nå har også Bank of America, American Express og Bank of England sett nytten i en slikt system. De ser på teknologien til Ripple som en mulighet til å bli langt mer effektive innen overførsel av penger enn det de er i dag.

Ripple ble skapt i 2012 av Arthur Britto, David Schwartz og Ryan Fugger. Virksomheten har siden den gang fått en rekke utmerkelser, blant annet «Fortune. 5 Hottest Companies in Fintech», «American Baker. 20 Fintech Companies to Watch» og «Fast Company. The World´s Top 10 Most Innovative Companies”.

I 2016 måtte imidlertid virksomheten tåle massiv kritikk da mediene begynte å fokusere på at firmaet selv eide en uvanlig stor del av Ripple. Det kunne i verste fall bety at virksomheten selv kunne selge sin andel av Ripple og dermed dumpe prisen på Ripple i løpet av få sekunder. I Mai 2017 fant man en foreløpig løsning på saken da virksomheten frivillig gikk med på å fryse Ripples tilsvarende en verdi på 14 milliarder USD. Dette gjorde virksomheten med et ønske om å sende ut et signal om høy grad av seriøsitet.

Du kan løpende følge kursen på Ripple hos coinmarketcap.com – eller se den nedenfor:

Kursen på Ripple (XRP) USD:
Slik kjøper du Ripple med en wallet
Har du valgt å kjøpe Ripple «på den enkle måten» så behøver du ikke å lese resten av denne artikkelen. Vi vil nå fokusere på hvordan man kan kjøpe Ripple som «fysiske mynter» og hvordan man skal oppbevare dem i en wallet. Dette er en mye mer komplisert metode som kan by på enkelte utfordringer.

Før man kjøper Ripple via en wallet er det viktig å ha forståelse av hvordan en wallet faktisk fungerer, både med tanke på software og transaksjoner. Gjør man én enkelt feil med sin wallet kan man risikere å tape alt av innholdet. Ønsker man å kjøpe Ripple med en wallet er det derfor en meget god ide å lese denne guiden.

En Ripple-wallet er, som navnet antyder, en digital lommebok. I denne lommeboken oppbevarer man den verdien som man har i Ripple. En Ripple-wallet kan være en applikasjon som kjøres på din PC eller smartphone. Dette kalles for «hot wallets». Den andre muligheten er å ta i bruk en «hardware wallet», også kjent som «cold wallet». Forskjellen mellom disse to er at en «hot wallet» er koblet opp mot internett, noe som ikke er tilfellet med en «cold wallet». En wallet for Ripple kan eksempelvis anskeffes hos Binance.

Hva er en private key?
Etter at man har valgt en Ripple-wallet, eksempelvis hos Binance, vil man få en private key. Dette er nøkkelen til din wallet. Hvis andre får tak i denne vil de ha full tilgang til din wallet og innholdet i den. Det er dermed ekstremt viktig at du holder koden for deg selv. Når man lager sin egen wallet vil man bli bedt om å ta en kopi av den tilhørende private key. Det er nå opp til deg selv å finne ut av hvordan du vil oppbevare din egen private key. Hvis den forsvinner er det ikke mulig å gjenskape den og man vil dermed tape alle pengene i walleten.

Vil du trade som de beste? Prøv Markets – stort produktutvalg og lave priser. Klikk her

Den kompliserte måten: slik kjøpes Ripple med en wallet
Etter at man har opprettet en wallet er det tid for å finne et sted å kjøpe Ripple. Hvis man har opprettet en konto hos Binance skal man først overføre eksempelvis Bitcoin eller Ethereum til Binance-kontoen før man kan veksle dem om til Ripples. Derfor skal man finne en handelsplattform hvor man kan kjøpe disse kryptomyntene for enten EUR eller USD og deretter overføre Bitcoin til Ethereum videre til din wallet hos Binance, og man har dermed mulighet til å kjøpe Ripples. Du kan følge vår guide til binance og kryptooverførsler her. Hvis man synes at dette blir en for komplisert og langtrukken prosess kan man også kjøpe Ripples av en privatperson. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom en kryptogruppe. Her skal man imidlertid være veldig varsom og oppmerksom da man, i likhet med all annen handel gjennom private, kan bli utsatt for svindel.

Slik sikrer du dine Ripples (den vanskelige, men sikre metoden)
Når man har fått kjøpt Ripples, for eksempel hos Binance, kan man overføre dem til en hardware wallet (cold wallet). Dette er spesielt lurt hvis man ønsker ekstra sikkerhet for myntene sine og hvis man ikke stoler på Binance i det lange løp. En hardware wallet kan oppbevare din private key offline og den vil på ingen måte være eksponert mot en computer eller mobil som er koblet til internett. Hvis man oppbevarer kryptovaluta offline minsker man risikoen for digitalt tyveri. Digitalt tyveri er nettopp en av de største risikoene når man investerer i kryptovaluta.

Når din hardware wallet tas i bruk skapes det en gjendannelsesnøkkel og man velger en PIN-kode. Begge deler skal beskyttes ekstremt godt da man kan risikere å miste alle sine penger hvis uvedkommende får adgang til disse to kodene. Noen av de mest respekterte hardware-wallets for kryptovalutaer kan kjøpes hos eksempelvis Trezor eller Ledger Nano S.

Som det kan ses av ovenstående forklaring er det en noe innviklet og teknisk komplisert prosess å kjøpe Ripple som kryptovaluta. Som nevnt tidligere anbefaler vi derfor at man spekulerer i prisen via en kontrakt, og denne måten er også den mest vanlige. Dette kan for eksempel gjøres på den EU-regulerte handelsplattformen eToro.

Oversikt over artikler om cryptovaluta:

>>> Handelsplattform til kryptovaluta
>>> Kjøp ethereum og ether
>>> Våre fem krypto-raketter
>>> Investering i kryptovaluta
>>> Forstå bitcoin på 5 minutter
>>> Kjøp Ripple og XRP
>>> Kjøp Stellar Lumens

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære