Hva risikerer du når du driver med CFD-handel?

Utgitt: 30. september 2020

Det er ikke alltid like lett å forstå hvilken risiko som er forbundet med CFD-handel basert på margin. Ulike handelplattformer følger ikke alltid de samme retningslinjene, og derfor er det viktig at du setter deg grundig inn i begrepene samt risikoen forbundet med investeringsformen før du handler. Kun slik kan du ha full kontroll på eksponeringen i hver enkelt posisjon. 

Margin, når vi snakker om CFD-handel, er det beløpet som handelsplattformen krever at du deponerer for å kunne geare investeringen din. Marginen er, avhengig av gearing-nivå, betydelig mindre enn eksponeringen, som er det beløpet du samlet sett har satt på spill, eller den egentlige maksimale innsats hvis aktivaets verdi faller til 0. Ved å ha kontroll på eksponeringen får du også oversikt over potensiell avkastning – positiv eller negativ – på de forskjellige plattformene du benytter. I tillegg til eksponeringen i hver enkelt handel, må du også ha oversikt over den samlede eksponeringen på hver enkelt handelsplattform til enhver tid.

Dette kan være en krevende oppgave, og derfor kan det være smart å operere med noen tommelfingerregler. Hvis du for eksempel har åpnet et antall posisjoner med et marginkrav på 1 %, som til sammen har et marginkrav på 5000 kroner, kan du beregne samlet eksponering på følgende måte:

5.000/0,01 = 500.000 NOK

Har du åpne posisjoner i kontrakter med forskjellige marginkrav blir regnestykket mer komplisert, men ikke mindre viktig.

riskikovurdering
Har du styr på risikoen forbundet med CFD-handel?

Et marginkrav på 1 % tilsvarer en gearing (eller «giring», som enkelte sider benytter) på 1:100. Dette er meget høyt, og det er ikke et gearing-nivå som det opereres med særlig ofte. ESMAs nye reguleringer på de finansielle markedene i Europa har i de seneste årene pålagt handelsplattformer og nettmeglere, som opererer innenfor EU, en maksgrense på hvor mye hobbyinvestorer og småsparere kan geare investeringene sine. For de største valutakryssene er denne grensen opptil 30 ganger, mens gearingen tidligere kunne gå helt opptil 400. Andre produkttyper kan ha betydelig lavere gearing, eksempelvis enkeltaksjer (1:5) og kryptovaluta (1:2). Disse lovendringene er gjort for bedre å beskytte deg som investor, og den høye gearingen som tidligere var tillatt var en av hovedårsakene til at så mange småsparere tapte penger på CFD-handler.

Nedenfor gjennomgår vi de vesentligste CFD-produktenes risiko og egenskaper, med utgangspunkt i handelsplattformen Markets. Prinsippene er ganske like hos mange av de konkurrerende plattformene, men som nevnt kan det være vesentlige forskjeller du bør være oppmerksom på når du vurderer den samlede risikoen din.

Husk også å lese vår anmeldelse av nettmegleren Markets.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Handel hos Markets og mange av de andre populære handelsplattformene, som Saxotrader (fra Saxo Bank), IG og Plus500, foregår i prinsippet på samme måte som når du handler en aksje på børsen. I stedet for antall aksjer, handler du i stedet for det samme antall kontrakter eller lots, som alle har en nominell verdi. Den samlede eksponeringen er dermed antall kontrakter multiplisert med verdien av den enkelte kontrakt. Forskjellen sammenlignet med handel med vanlige aksjer er gearing-elementet. Gearingen gjør at du kun behøver å deponere en gitt margin på f.eks. 5, 10 eller 20 % av eksponeringen, i stedet for hele beløpet. Siden gearingen innebærer at du låner penger av handelplattformen må du betale rentekostnader hvis du beholder posisjonene over natten. Renten ligger typisk på 2-4 % p.a..

Risikoen, målt per kurspoeng, defineres alltid i den valutaen som kontrakten handles i. Hvis du handler i DAX (omtales som DE 30 hos Markets) er ett kurspoeng lik 1 EUR, og høsten 2020 ligger én kontrakt på € 12.800,65.

dax contract markets
Eksponeringen («value») kan se voldsom ut. Verdien er imidlertid beskyttet av en rekke stoppeklosser, så selv om det er viktig å kjenne til risikoen er det ingen grunn til panikk hvis du vil handle med gearing. . Skjermdump fra Markets.com.

Visse andre handelsplattformer, som f.eks. ETX Capital, benytter seg i stedet av et spread-betting-prinsipp, hvor du kan angi hvor mye du ønsker å satse per kurspoeng. For å få samme eksponering som i tilfellet fra Markets (se bildet til venstre), vil du måtte angi € 1 per kurspoeng (hvis du handler i DAX eller andre produkter listet i euro).

IG opererer med forhåndsbestemte beløp per kurspoeng, og beløpets størrelse kommer som regel frem i kontraktens navn i systemet. Hvis vi ser på DAX, er det for eksempel mulig å handle med € 1 eller € 5 per poeng per kontrakt. En kontrakt på € 5 tilsvarer en samlet eksponering på fem (5) kontrakter à € 1.

Hos Markets vil risikoen du påtar deg per poeng, alltid tilsvare én valutaenhet av det kontrakten handles i (NOK, USD, EUR, etc.), bortsett fra ved valutakryss hvor risikoen avhenger av beløpet du ønsker å handle for.

Ovenstående betyr at hvis du kjøper en DAX-kontrakt til € 12 800 og selger når kursen har steget til € 12 810, har du en realisert nettofortjeneste på ti poeng, hvilket tilsvarer € 10.

Hvis du handler med indekser, er det vanligste at du må handle 1 lot per handel. 1 lot utgjør verdien av indeksen målt i den nominelle valutaen. På de største indeksene tilbyr imidlertid stadig flere nettmeglere (blant annet Markets) kundene å ta posisjoner på helt ned til 0,1 lot. Dette betyr at du kun behøver å eksponere deg for 10 % av, for eksempel, DAX´ verdi, noe som tilsvarer € 12 800 x 10 % = € 1280. Med Markets` marginkrav på 5 % kan du eksponeres mot DAX for så lite som € 1280 x 5 % = € 64, eller ca. 700 kroner. Marginen på handler i de største indeksene, som Dow Jones, NASDAQ og S&P, er som regel 5 %, mens marginkravet på de mindre indeksene er 10 %. Husk også at det kan være varierende marginkrav avhengig av hvilken handelsplattform du benytter.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Eksempel på handel i DAX (DE 30 hos Markets)

Ved handler i DAX kan du, som du ser av ordrevinduet til Markets nedenfor, se at én DAX-kontrakt er verdt € 12 820,75 (midtspread). Dette tilsvarer ca. 140 000 kroner og er den risikoen, eller eksponeringen, du påtar deg hvis du kjøper en hel kontrakt. Med Markets´ omkostninger/marginkrav må du deponere € 645,69 for å åpne en posisjon på en hel DAX-kontrakt.

dax ordrevindu markets
Slik ser ordrevinduet hos Markets ut hvis du vil handle i DAX.

Av ordrevinduet ovenfor kan du se at det handles med to forskjellige kurser («buy»/»sell»). Forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er spreadet, som i dette tilfellet utgjør 0,8 poeng (€ 0,8). Eksponeringen («value») kan virke høy, siden DAX handles i sin nominelle verdi, men beskyttes likevel i flere lag som gjør at handel med gearing ikke behøver å være så skremmende som mange vil ha det til.

Du kan lese mer om dette i vår artikkel om CFD-handel og -kontrakter.

Første lag av beskyttelse er ditt eget stop loss, som kan settes så tett at du kun risikerer noen få euro på investeringen. Det andre laget er handelsplattformens margin. For å unngå tvangslukning av posisjoner er det viktig at du til enhver tid har en buffer stående på kontoen din. Er bufferen din liten risikerer du at posisjonen tvangslukkes dersom kursen beveger seg relativt lite i motsatt retning av hva du tror i, noe som vil være irriterende dersom det viser seg at din kurs-forutsigelse på litt lengre sikt var riktig.

De nye ESMA-reglene som trådde i kraft for noen år siden gjør at Markets, og andre EU-regulerte nettmeglere, opererer med negativ saldobeskyttelse. Dette betyr at du ALDRI kan tape mer enn ditt innestående. Les mer om Markets i vår anmeldelse av handelsplattformen.

infor dax markets
Under fanebladet «Key Statistics» finner du marginkrav, finansieringsomkostninger m.m..

Eksempel på handel i valutakrysset EUR/USD

ordrevindu valuta
Både marginkrav og eksponering endres avhengig av antall enheter du ønsker å handle.

Hvis du ønsker eksponering i et av verdens mest handlede valutakryss, euro mot dollar, er den minste handelsstørrelsen hos Markets € 1000. Andre plattformer kan operere med forskjellige minste handelsstørrelser.

Det er alltid den førstnevnte valutaen i et kryss som er «kjøpsvalutaen». Kjøpsvalutaen kalles også for basisvalutaen, mens den sistnevnte, salgsvalutaen, kalles noteringsvalutaen (eller variabel valuta). For andre valutakryss, eksempelvis GBP/USD, vil minste handelsstørrelse være £ 1000. Marginen er typisk 3,33 % for de største valutakryssene («majors»), noe som tilsvarer et gearing-nivå på 1:30 Det forholdsvis høye gearing-nivået betyr at et marginkrav på eksempelvis 10 000 kroner tilsvarer en eksponering på 300 000 kroner. Når du handler valutakryss som CFD-er er det derfor viktig å være bevisst om hvor stor eksponering du påtar deg.

For mindre valutakryss (kalles «minors» og «exotics» hos Markets) er det mulige gearing-nivået senket til 1:20.

Buy/sell-forholdet forteller hvor mye av én enhet av basisvalutaen du kan kjøpe for noteringsvalutaen. Én enhet EUR koster, jmf. ordrevinduet til venstre, $ 1,173,44. Det betyr at hvis du ønsker å spekulere i at EUR skal stige overfor USD, kjøper du 1.000 EUR mot salg av USD, og blir eksponert for $ 1173,44. Marginen er på ca. 3,33 % av eksponeringen, noe som i vårt eksempel utgjør $ 39,43.

Ønsker du å satse på at EUR skal svekke seg mot USD, så skal du selge EUR/USD-krysset – altså gå short i stedet for long.

Som du kan se av ordrevinduet ved siden av handler EUR/USD med buy/sell på 1,17347/1,17340. Kjøper du 1.000 EUR til 1,17347, og buy/sell senere beveger seg opp til 1,17769/1,17762, har du tjent (1,17762-1,17347)*1.000 = $ 4,15 USD, noe som tilsvarer ca. 0,4 % av det eksponerte beløpet på 1.000 EUR.

På samme måte som med DAX-eksempelet ovenfor, finner du informasjon om finansierngsomkostninger, marginkrav, gearing, etc. under fanebladet «Key Statistics».

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Eksempel på handel i Norsk Hydro

hydro ordrevindu markets

På de fleste handelsplattformer kan du handle med aksje-CFD-er i tusenvis av enkeltselskap. Slik er det også hos Markets, og selv om utvalget av norske aksjer er størst på plattformens investeringsplattform (MarketsI) kan du også spekulere i CFD-er i noen av de største norske selskapene på CFD-plattformen, MarketsX, blant annet Equinor, Gjensidge, Orkla, Mowi (selv om MarketsX fremdeles omtaler selskapet som Marine Harvest) og Norsk Hydro.

I ordrevinduet til venstre kan du se et eksempel på en handel i Norsk Hydro. Av skjermdumpen kan du se at Markets lar deg handle helt ned til én kontrakt, og med et marginkrav på 20 % betyr det at innsatsen ikke behøver å være veldig høyt for å oppnå en eksponering mot Norsk Hydro.

Hvis du handler hos Markets kan du handle enkeltaksjer helt kurtasjefritt. Til gjengjeld er spreadet (forskjellen mellom kjøps- og salgspris) ofte noe høyere enn dersom du handler den samme aksjen direkte på børs. I Norsk Hydro-eksempelet til høyre er spreadet på 0,15 lavt, og et av de laveste du finner for handelsplattformens CFD-er på enkeltaksjer.

Selv om spreadet på enkeltaksjer er høyere enn på alminnelig børs er det viktig å huske at du handler helt kurtasjefritt. Dette, i kombinasjon med muligheten for å foreta mange og små handler, kan gjøre at de samlede handelskostnadene ikke nødvendigvis blir høyere enn ved alminnelig handel gjennom børsen.

Handler du CFD-er i enkeltaksjer kan du også finne nyttige handelsopplysninger, finansieringsomkostninger og kommende begivenheter i selskapet under fanebladet «Key Statistics».

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

 

informasjon norsk hydro markets
Markets gir informasjon om enkeltselskaper under «Key Statistics».

 

Eksempel på handel i gull

Hos Markets og mange andre handelsplattformer kan du handle helt ned til én CFD-kontrakt i gull og de fleste andre råvarer. Spekulerer du i olje skal du imidlertid kjøpe eller selge ti enheter per handel.

Eksempelet nedenfor er en handel på én gullkontrakt til en verdi av ca. $ 1911, tilsvarende ca. 17800 kroner. Dette er risikoen, altså eksponeringen, du påtar deg hvis du kjøper én kontrakt. Startmarginen ved handel i gull er 5 %. Avhengig av hvilken handelsplattform du bruker kan du dermed eksponeres mot gull for et beløp som er langt lavere enn den aktuelle prisen på gull. Gull handles for øvrig med et minimumsspread på 0,3 poeng (0,34 i tilfellet nedenfor) hos Markets.

Husk at det kan tilkomme øvrige gebyrer hvis du du handler fra en konto med en annen valuta enn dollar (som gull handles i) eller hvis du beholder posisjonen din i lengre tid.

Du finner alle disse opplysningene under fanebladet «Key Statistics» hvis du benytter Markets.

 

gull ordre markets

Les mer om CFD-kontrakter og få en bedre forståelse for det finansielle instrumentet i denne arikkelen.

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære