Gearing – fordeler og risiko forbundet med lånefinansierte investeringer

Utgitt: 5. oktober 2020

De fleste daytradere benytter seg av gearing når de handler. Det gjør de for å få mest mulig ut av sine vinnende handler. Når du gearer, mangedobler du ikke kun den potensielle gevinsten på investeringene, du investerer også med risiko for større tap. Gearing foregår typisk gjennom såkalte CFD-kontrakter eller futures og er noe du bør være forsiktig med hvis du er ny på markedene. 

Gearing (også omtalt som “giring”) er viktig å forstå for alle som vil bli bedre tradere. Uttrykket fører tankene hen mot gir – for eksempel på en sykkel eller i en bil – noe som gir god mening.

Forestill deg selv at du er ute på en sykkeltur i sommersolen. Dersom du sykler på et lavt gir vil du oppleve at hjulet dreier færre ganger per tråkk, altså per gang pedalhjulet fullfører en runde. Sykler du med høyere gir vil farten øke og sykkelhjulet ditt snurre flere ganger per pedaltråkk.

Eksempelet kan vi ta med oss inn i tradingens verden og bruke som en metafor. Jo mer du gearer investeringene dine, jo større “fart” gir du investeringsevnen. I forlengelse av dette vil både den positive og negative avkastningen blir større sammenlignet med en investering uten gearing.

gearing bike
Finansiell gearing kan på mange måter sammenlignes med den fysiske funksjonen til sykkelgiret.

Gearing i hverdagen

La oss si at du kjøper 100 aksjer i Norwegian Air Shuttle til en pris på 15 kroner per aksje. I løpet av få dager stiger kursen til 20 kroner, og du synes det er riktig å ta gevinsten. I perioden har du tjent 5 kroner per aksje (totalt 500 kroner) eller drøye 33 %.

Hvis du derimot kjøper en CFD-kontrakt som gjenspeiler Norwegians kursutvikling, har du mulighet for å geare investeringen. Det betyr at den nødvendige egenkapitalen for å oppnå samme eksponering som i aksjemarkedet blir mindre. Det resterende beløpet låner du av handelsplattformen. Gearingnivået, eller kravet til egenkapital, varierer avhengig av handelsplattform og hvilket underliggende aktivum CFD-en representerer.

Hos handelsplattformen Markets har du mulighet til å handle Norwegian som en aksje-CFD, og her kan du geare investeringen din fem ganger (1:5). Det betyr at du for samme eksponering/innsats som i Gjensidige-eksempelet ovenfor, og med en gearing på fem ganger, vil få en gevinst på over 167 % (i stedet for drøye 33 %).

Alt dette høres jo vel og bra ut, men husk at medaljen alltid har en bakside. I tilfellet med CFD-kontrakter fører nemlig gearingen med seg en risiko for større tap. Hvis kursen på Norwegian faller med 5 % vil du, hvis du har gearet investeringen fem ganger, oppleve at det reelle tapet blir ca. 25 %.

Gearing innebærer også store, kortsiktige svingninger i åpne posisjoner og krever at du er dyktig til risikostyring, men kompetente tradere bruker ofte gearing til å maksimere avkastningen.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Gearet boliginvestering

Hvis du har bolig som ikke er nedbetalt, har du i realiteten foretatt en gearet investering. Kanskje uten å være klar over det?

Boligkjøp kan ses på som en form for gearing. Har du én million kroner i egenkapital vil banken kanskje gi deg lov til å kjøpe en bolig som er verdt opptil seks ganger så mye. Gjeldende krav er minst 15 % i egenkapital. De resterende fem millionene låner du av banken, og slik kan du oppnå en relativt større avkastning på egenkapitalen hvis boligprisene stiger. På samme måte vil du oppleve et større tap, målt på investert egenkapital, dersom boligmarkedet skulle gå dårligere tider i møte.

Hvis du handler gearede CFD-produkter vil handelsplattformen kreve at du deponerer et visst beløp. Dette beløpet kalles margin og skal brukes til å dekke eventuelle tap på åpne CFD-posisjoner. Husk imidlertid at marginkravet ikke er det maksimale beløpet du kan tape. Blir kurssvingningene større enn du hadde sett for deg kan du potensielt tape hele det innestående på kontoen din.

Tidligere var det slik at du kunne tape mer enn innestående, men nye ESMA-regler betyr at EU-godkjente handelsplattformer er nødt til å operere med en negativ saldobeskyttelse. Hos Markets kan du derfor ikke tape mer enn hva du har stående på handelskontoen din.

gold medal olympics
Selv om det ser og høres flott ut, er det viktig å være bevisst om at medaljen også har en bakside.

Hvor kan du handle med gearing?

Det finnes flere gode handelsplattformer som lar deg handle både aksjer, indekser, råvarer og kryptovaluta med gearing. En av de mest brukervennlige plattformene er, i våre øyne, Markets. Handelsplattformen gir deg mulighet til å handle alt fra aksjer, indekser, valutakryss, råvarer og utvalgte kryptovaluta som CFD-kontrakter. Markets tilbyr varierende gearing-nivåer for hvert instrument.

Hvis du vil bli bedre kjent med nettmegleren, kan du lese Markets-anmeldelsen vår her.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Hvordan fungerer gearing?

Hvis du gearer en aksjeinvestering, betyr dette at du låner aksjer av handelsplattformen din. Du lånefinansierer altså investeringen din, enten fordi du ikke har nok penger til å kjøpe alle aksjene eller fordi du ikke vil deponere hele beløpet for å oppnå ønsket eksponering.

Gearer du en investering ti ganger behøver du i realiteten kun å satse 1000 kroner for å oppnå en eksponering på 10 000 kroner. De resterende 9000 kronene låner du av handelsplattformen – akkurat som i tilfellet med banken og boligkjøpet ovenfor.

På noen handelsplattformer har du selv mulighet for å velge gearingnivå. Andre steder kan nivået være bestemt av nettmegleren. Du vil også kunne oppleve at gearingnivået avhenger av hvor mye erfaring du har. Husk at det er ditt ansvar å sette deg inn i hvilke gearingnivå som handelsplattformen din benytter seg av. Både risiko og potensiell avkastning varierer i takt med gearingen.

Beløpet som du må deponere for å kunne åpne en gearet posisjon hos en nettmegler kalles margin eller marginkrav.

I videoen nedenfor kan du få en visuell forklaring på hva gearing er og hvordan det påvirker investeringene dine (eksempelet i videoen henviser til Statoil-akjser, men de fleste har nok fått med seg at Statoil i dag heter Equinor).

Gearing og CFD-handel

CFD-er (Contract for Difference) er kanskje det mest populære investeringsproduktet for daytradere. Hvis du kjøper en CFD investerer du ikke i fysiske aktiva, men inngår i stedet for en kontrakt med en motpart (handelsplattformen) som følger kursen til det underliggende produktet, uansett om dette er en aksje, en indeks, et valutakryss eller en råvare.

I praksis er en CFD-kontrakt er et veddemål med motparten. Siden du ikke eier det fysiske produktet som ligger bak CFD-en, har du også mulighet til å spekulere i kursfall gjennom shorteinga. Hvis kursen utvikler seg i samme retning som du har forutsatt, tjener du penger. Går kursen motsatt, taper du. Uansett hvilken vei du tror kursen skal, virker gearingen som et forstørrelsesglass på investeringen din. Kjøper du en aksje-CFD hos eksempelvis Markets, kan du geare/forstørre investeringen fem ganger. Dermed blir potensiell gevinst/tap fem ganger større enn dersom du handler for samme beløp uten gearing.

Du kan få mer informasjon om risikoen forbundet med CFD-handel i denne artikkelen.

Hva er margin?

Innenfor CFD-handel er “margin” det beløpet som du behøver for å åpne en posisjon. Størrelsen på beløpet kan variere avhengig av hvilke aktiva du handler. Marginkravene til Markets varierer mellom 20 % og 3,33 %.

Hvis marginen er tilgjengelig på handelskontoen din, lar handelsplattformen deg åpne posisjonen og låner deg det resterende beløpet. Det er naturligvis ikke gratis å låne pengene av nettmegleren, det kommer vi tilbake til lenger nede i artikkelen.

Årsaken til at marginkravet varierer mellom de ulike aktivaene er at handelsplattformene vurderer de ulike instrumentene med en historisk risiko og likviditet for øye. På generell basis kan du forvente at marginkravet øker jo større kurssvingningene i instrumentet er eller hvis du investerer i et instrument med lavere likviditet.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Hva skjer med risikoen når du handler med gearing?

Som du sikkert allerede har fått et inntrykk av er gearing forbundet med økt risiko. Dette skyldes at du investerer for lånte penger og fordi markedseksponeringen er høyere enn hva “innsatsen” din tilsier.

La oss se på et eksempel som illustrerer hvordan risikoen øker når du handler med gearing:

Du har bestemt deg for å gå “long” i den tyske DAX-indeksen. Du kjøper én CFD-kontrakt hos Markets til en verdi på ca. 13 000 euro. Handelsplattformen tillater en gearing på 20 ganger når du handler CFD-er i DAX. Marginkravet ditt, altså innsatsen,  blir dermed ca. 650 euro.

Det betyr at du for litt over 7000 kroner eksponerer deg mot DAX-indeksen for ca. 140 000 kroner. Oppstår det en dramatisk hendelse som påvirker finansmarkedene negativt, har du tapt hele innsatsen hvis indeksen faller 5 %. På grunn av den økte risikoen forbundet med gearing, bør du alltid benytterdeg av nettmeglernes stopp loss-funksjon. Slik kan du kontrollere hvor store tap du vil tillate på de forskjellige posisjonene dine.

Hos handelsplattformen Markets kan du innstille stop loss-ordren etter tapsbeløp eller kurs.

risky business
Du skal vite hva du gjør for å befinne deg på trygg grunn når du investerer med gearing.

Hvis du er ny trader anbefaler vi at du benytter handelsplattformenes demokonto til å gjøre deg kjent med gearede investeringsprodukter og hvordan gearingen påvirker risikoen før du investerer for ekte penger. handelsplattformen Markets har en glimrende demokonto med alle de samme funksjonene som du finner på de ekte handelskontoene.

Andre ulemper med gearing

I tillegg til større risiko er det et par andre aspekter du bør være bevisst om før du trader med gearing.

Ved gearede investeringer eier du ikke instrumentets underliggende aktivum. Det betyr at du heller ikke kan dra nytte av fordelene som kan være forbundet med å eie de fysiske produktene. Investerer du i gull som en råvare-CFD eier du for eksempel ingen “gullklump” som kan omsettes verden over.

Handler du aksje-CFD-er med gearing har du heller ingen rettighet som aksjeeier, for eksempel ved generalforsamlinger. Du mottar heller ikke et spesifikt utbytte, men dette blir i stedet bli lagt til eller trukket fra handelskontoen din avhengig av om du har en long- eller short-posisjon.

Sitter du på gearede CFD-posisjoner har du også en risiko for at posisjonen din blir tvangslukket. Dersom kursutviklingen beveger seg motsatt av din posisjon kan nettmegleren kreve at du innbetaler flere midler for å holde posisjonen åpen, et såkalt margin call. Hvis du ikke setter inn flere penger, lukkes posisjonen automatisk slik at den samlede eksponeringen reduseres.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Koster det penger å geare?

Det er aldri gratis å låne penger, og siden gearing betyr at du låner penger av handelsplattformen er dette noe nettmeglerne tar betalt for.

Handelsomkostningene forbundet med gearing kommer til uttrykk gjennom en dag-til-dag-rente, som betyr at du betaler for å holde posisjoner åpne i lengre tid (over natten). Rentesatsen fra dag til dag er meget lav, typisk ca. 0,007 % for de mest populære instrumentene hos Markets.

Handler du CFD-kontrakter i DAX-indeksen oppkrever Markets en dag-til-dag-rente på 0,0069 %. Multipliserer du dette med 365 dager blir den årlige rentesatsen 2,5 %. Handler du utelukkende intradag behøver du ikke å tenke på dag-til-dag-renter.

Å ikke bli sittende på posisjoner over natten eller, enda verre, over helgen er en anbefaling du hører fra de fleste rutinerte daytradere. Dette skyldes ikke utelukkende finansieringsomkostningene forbundet med de åpne posisjonene, men også fordi risikoen øker betraktelig når du sitter på posisjoner mens markedet er stengt.

Husk ikke å la deg skremme av muligheten til å geare en investering, du kan nemlig forbedre avkastningen på investeringene dine ved hjelp av gearing. Det er imidlertid ekstremt viktig at du setter deg inn i hvordan gearingen fungerer og at du er bevisst om riskoene muligheten bringer med seg. Husk også å aldri investere for mer enn du har råd til å tape.

I denne artikkelen kan du få flere tips til hvordan du blir en bedre daytrader.

 

 

Del denne artikel