Børsen og åpningstider – Slik kan du handle på markedene døgnet rundt

Utgitt: 28. januar 2021

Trading er en hobby for mange nordmenn, og interessen for handel med aksjer og andre verdipapirer er stadig stigende. Med Oslo Børs sine åpningstider kan det imidlertid være vanskelig å kombinere interessen med en fulltidsstilling. Markedene i vår tidssone er nemlig mest interessante å handle innenfor børsens normale åpningstider.

Mobil-trading har gjort det enklere å handle. Både innenfor og utenfor Oslo Børs sine åpningstider. Mange velger kanskje også å ha et ekstra vindu i nettleseren på jobb-PC-en åpent, slik at de med jevne mellomrom kan skule til hvordan markedene utvikler seg.

Om denne metoden egner seg til deg som vil gjøre suksessfulle handler er imidlertid usikkert, du bør i alle fall ikke ha en for komplisert strategi om du ønsker å lykkes.

oslo børs åpningstider
Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Er det egentlig mulig å trade aktivt, samtidig som du passer både jobb og familie? I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan du kan ta hånd om alle de ulike interessene og presenterer deg for markeder som det er verdt å handle utenfor normal arbeidstid.

Hvis du leter etter et spennende marked som egner seg til daytrading om kvelden, bør du ha følgende parametre i bakhodet:

  • Børsens åpningstider
  • Volatilitet
  • Likviditet
  • Tilgjengelighet

[ez-toc]

Børsen og åpningstider

Europeiske børser åpner samtidig (kl. 09.00), men stenger på ulike tidspunkt i løpet av ettermiddagen. Oslo Børs sine åpningstider heter kl. 09.00 – 16.20.

Kontinentets mest populære børs i Frankfurt er åpen til kl. 17.30. For alminnelige arbeidstakere er det med andre ord vanskelig å drive aktiv daytrading på europeiske markeder.

Det er for øvrig på børsen i Frankfurt at du finner den populære DAX, indeksen som foretrekkes av mange daytradere.

I denne artikkelen kan du lese mer om DAX. Du får til og med inspirasjon til hvordan du kan handle den populære indeksen.

oslo børs åpningstider
Verdens børsers åpningstider. Det tas forbehold for feil. Husk at tidspunktene endrer seg etter sommer-/vintertid.

Verdens største børs ligger derimot i USA. New York Stock Exchange (NYSE) sine åpningstider norsk tid heter kl. 15.30 – 22.00. Husk at NYSEs åpningstider flytter seg én time frem i en overgangsperiode når USA og Norge ikke begge befinner seg i sommer-/vintertid.

På New York Stock Exchange kan du handle med noen av verdens største og mest verdifulle selskap. Når NYSE og resten av de amerikanske markedene stenger, markerer dette avslutningen på børsdagen på de globale markedene. Bare timer senere tar imidlertid aktiviteten seg opp igjen når markedene på den «andre siden av jorden» våkner til en ny dag.

Klokken 01.00 (norsk tid) åpner børsen i Australia og Japan, etterfulgt av Kina kl. 02.30. I India ringer børsklokken kl. 04.45.

Som du ser, er det, med mindre du er en nattugle, kun det amerikanske markedet som norske hobby-tradere aktivt kan følge. Til gjengjeld er dette preget av masse aktivitet. Det går sjeldent en dag uten at US-markedene byr på action, både i enkeltselskaper og på indeksnivå.

Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

Populære US-indekser

Dersom du vil prøve daytrading på de amerikanske indeksene, anbefaler vi følgende:

Dow Jones: Kanskje USAs mest kjente indeks, bestående av landets 30 største industriselskap. Omtales ofte som “US 30”, “Wall Street” eller lignende hos ulike nettmeglere.
NASDAQ: Den amerikanske teknologiindeksen hvor du blant annet finner FAANG-aksjene (Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google). Indeksen kalles mange steder “Tech 100”. NASDAQ har opplevd stor volatilitet i 2020.
S&P 500: Standard og Poor´s 500-indeks består av de 500 største selskapene, målt i markedsverdi, på NASDAQ- og Dow Jones-indeksene. Omtales ofte som “US 500”.
Russell: Kan handles som “Russell 1000-3000” hos mange handelsplattformer. Indeksen består av amerikanske small cap-selskap.

Alle indeksene ovenfor har samme åpningstider: 15.30 – 22.00 (norsk tid).

Døgnåpne markeder

I tillegg til de største indeksene, bør enhver daytrader vurdere å spekulere i instrumenter som valuta (forex) og råvarer.

Husk at valutahandel som regel foregår med CFD-er. Valutamarkedet oppfører seg ikke nødvendigvis helt på samme måte som børsen og kan være annerledes utfordrende.

En av de største fordelene med disse aktivaklassene er at de handles over hele verden og derfor er åpne døgnet rundt. Særlig intense tidspunkt for valutatradere er timene hvor de store børsene i London, Frankfurt og New York er åpne samtidig, altså mellom kl. 15:30 og kl. 17:00.

oslo børs åpningstider
Overlap i børsenes åpningstider kan ofte ses i økt aktivitet, særlig på valutamarkedet.

Med hensyn til valutakryss (forex), så handles disse konstant etter hvert som jorden snurrer og uavhengig av børsen sine åpningstider. Spesielt intenst er det imidlertid i timene hvor børsene i både Frankfurt, London og New York er åpne. På dette tidspunktet er det særlig mange tradere som er aktive i markedet, noe som sørger for både volatilitet og likviditet.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Forex og ulike valutakryss handles, som nevnt, døgnet rundt. Hvis du trader kryss som består av en asiatisk valuta, for eksempel australske dollar (AUD) eller japanske yen (JPY), kan du regne med ekstra stor aktivitet i løpet av nattetimene her i Norge.

Noe av det samme mønsteret ser vi også i mange råvarer. Både olje og gull handles gjennom hele døgnet, bortsett fra tiden rundt midnatt da markedene er stengt i kortere perioder.

volatilitet forex

Volatilitet og likviditet

Dette er to viktige aspekter for mange daytradere. Likviditet handler om hvor mange kjøpere og selgere som finnes i markedet, noe som er vesentlig hvis du vil være sikker på å komme raskt ut og inn av posisjoner. Handler du på markeder med høy likviditet, reduserer du også risikoen for å bli «fanget» i dårlige posisjoner.

Volatiliteten i et aktivum det neste du bør se på. Volatilitet kan beskrives som kursbevegelsene i det aktuelle verdipapiret. Siden en daytrader kun ønsker å sitte på posisjoner i minutter, timer eller dager, er høy volatilitet attraktivt. Det er nemlig volatiliteten som kan sikre den store avkastningen, selv om risikoen for større tap også er til stede.

De store amerikanske indeksene er preget av høy grad av både likviditet og volatilitet. Særlig i NASDAQ- og Russell-indeksene kan kurssvingningene være store.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Valutatradere opplever ofte at volatiliteten skifter i løpet av dagen, uken og året. En av de mest volatile valutaene er japanske yen.

Blant verdens råvarer kan volatiliteten være enda høyere enn i valuta. Naturgass opplever ofte de største prissvingningene, etterfulgt av olje, men også fødevarer som mais og hvete kan være meget volatile.

Illustrasjonen nedenfor viser en oversikt over volatilitet og avkastningen i verdens forskjellige råvarer. Tallene er fra perioden 2010 til 2019.

commodities return
Volatilitet i råvarer de seneste ti årene.

Som hobby-trader er det viktig å være oppmerksom på at volatiliteten kan skape problemer. Store kurssvingninger på kort tid medfører risiko for å bli «stoppet ut» av posisjoner, selv om du har truffet riktig på den generelle utviklingen til instrumentet.

Denne risikoen er særlig stor hvis du trader råvarer, men også posisjoner i visse indekser er risikofylte. Dette kan typisk være indekser som den greske indeksen, enkelte asiatiske indekser og spesial-indekser som VIX.

Slik måles volatilitet og likviditet:

Mange ganger kan et blikk på en graf være nok til å bestemme om instrumentet lever opp til dine krav om volatilitet og likviditet. Grafen i et verdipapir uten nevneverdig volatilitet vil stå nesten helt stille på en horisontal linje. Noen bruker den morbide referansen til EKG-skjermen til pasienter med hjertestopp når de snakker om verdipapirer uten volatilitet.

Average True Range-indikatoren (ATR) kan være nyttig hvis du vil danne deg et overblikk over når det er størst volatilitet i et verdipapir. Indikatoren regner ut et aktivums volatilitet i løpet av en bestemt tidsperiode ved å trekke hver periodes laveste punkt fra høydepunktet og deretter beregne et glidende gjennomsnitt av resultatet.

På samme måte kan også volumindikatorer være med på å vise hvor stor aktivitet det er i aksjen. Hvis lave volum, fra tid til annen, avbrytes av relativt voldsomme volum, kan dette tyde på en generell lav aktivitet i papiret.

ATR-indikatoren kan hjelpe deg med å identifisere tidspunkter med høy volatilitet.

De fleste aksjene på hovedlisten på Oslo Børs er ikke forbundet med denne typen problemer, men flere aksjer på den unoterte listen og Merkur Market kan oppleve lav likviditet.

På de amerikanske børsene ser vi ofte fenomenet i de såkalte «penny stocks». Dette er en samlebetegnelse på aksjer med en kursverdi på mindre enn fem dollar. Disse aksjene lider av lav likviditet og kan bli offer for spekulasjon, noe som igjen kan få kursen til å stige i rakettfart eller falle som en stein.

Husk derfor å være oppmerksom på volatilitetsaspektet og risikoen forbundet med dette hvis du ønsker å handle med «penny stocks», det er ikke nødvendigvis noe for nybegynnere.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Tilgjengelighet

Dersom du ønsker å handle på de ovennevnte markedene, krever det at nettmegleren som du benytter tilbyr dem. De aller fleste av dagens meglere tilbyr et relativt stort utvalg av valuta, aksjer og indekser, men det er ikke sikkert du kan handle de såkalte “penny stocks” alle steder.

Hva angår råvarer så finner du de mest populære som olje, naturgass, gull og sølv hos de fleste handelsplattformer, men enkelte steder kan du også trade i prisutviklingen til eksempelvis mais, sukker, hvete og sojabønner.

Er du en ekte råvarespekulant finner du alle råvarene over hos Markets, men her kan du også spekulere i prisen på både ris og bomull.

Hvis du vil vite mer om hvordan handelsplattformen Markets fungerer, anbefaler vi deg å lese vår omfattende anmeldelse av plattformen.

Konklusjon

Hvis vi tar hensyn til faktorer som børsen sine åpningstider, likviditet, volatilitet, tilgjengelighet, risiko og potensiell avkastning, kan vi oppsummere: Er du en daytrader/swingtrader som ønsker å handle om kvelden, anbefaler vi at du ser nærmere på instrumentene nedenfor.

Indekser

  • Dow Jones
  • S&P 500
  • NASDAQ
  • Russell

Valuta (forex)

Alle de store valutakryssene, kanskje spesielt kryssene som består av japanske yen (JPY), australske dollar (AUD) og new zealandske dollar (NZD).

Råvarer

Aksjer

Alle amerikanske aksjer (bortsett fra “penny stocks”. Husk å bruke volum og ATR-indikatoren til å avgjøre hvor stor volatilitet det er i den aktuelle aksjen.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

Ofte stilte spørsmål om børsen og åpningstider

Når åpner børsen i Oslo?

Oslo Børs åpningstider er i tidsrommet 09.00 – 16.20. Deretter pågår en fem minutter lang sluttauksjon.

Hvilke åpningstider har børsen i resten av verden?

Åpningstider på børsen avhenger av tidssone. I Europa er typiske åpningstider 09.00 – 17.30. De amerikanske børsene åpner typisk kl. 15.30 og stenger kl. 22.00 (norsk tid). I Asia og Australia åpner børsen i løpet av natten norsk tid og stenger tidlig morgen. Du kan altså handle aksjer i hele verden utenfor Oslo Børs sine åpningstider.

Når åpner Nasdaq og NYSE?

Nasaq og New York Stock Exchange er populære indekser for tradere i hele verden. Begge følger de amerikanske børsenes åpningstider.
Åpningstider Nasdaq/NYSE: 15.30 – 22.00 (norsk tid).

Kan jeg kjøpe aksjer utenfor børsen sine åpningstider?

Du kan ikke handle alminnelige aksjer som er notert på en bestemt børs (f.eks. Oslo Børs) utenfor den aktuelle børsens alminnelige åpningstider. Hvis du vil trade uten å bekymre deg for åpningstider, kan du se til aktiva som valuta eller råvarer.

Del denne artikel