Kjøp Dash [DASH] – En Venezuelansk favoritt

Utgitt: 15. november 2023

Kryptovalutaen Dash er ikke spesielt utbredt i Norge, men i Venezuela kan man både betale med Dash i drosjer og på flere restauranter. Mer enn 40 000 latinamerikanere har registrert seg som Dash-brukere, og dette gir Dash en solid plattform i det latinamerikanske landet. Hvis Dash virkelig får fotfeste i landet, kan det være en kraftig kursutløser for den langsiktige investoren.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

Dash er en kryptovaluta (eller digital valuta) som ikke prøver å være så mye annet. I motsetning til mange andre blockchain-prosjekter, som for eksempel Ethereum, hvor valuta-delen bare er en liten del av hele prosjektet, er Dash utelukkende skapt for å være et betalingsmiddel og ingenting annet. Selve navnet understreker dette, da det enkelt og greit er en sammenslåing av ordene “digital” og “cash” (kontanter), som dermed blir til Dash = digitale kontanter.

Det finnes flere kryptovalutaer som, akkurat som Dash, er rene betalingskryptovalutaer – mest kjent er nok Litecoin. Disse typene kryptovalutaer konkurrerer generelt på tre områder: overføringshastighet, overføringsgebyr, og sikkerhet/anonymitet. I denne artikkelen vil vi derfor fortelle om hva som skiller DASH fra lignende kryptovalutaer, og hvordan den konkurrerer med konkurrentene på disse tre områdene, gjennom fortellingen om Dash’s historiske utvikling, dens nåværende tilstand og fremtidsutsikter.

Du kan enkelt spekulere i prisen på Dash på handelsplattformen Markets.

Hos Markets spekulerer du i verdien på Dash, men du har ikke direkte eierskap av mynten. Det betyr at du ikke kan bruke Dash som betalingsmiddel. Men som spekulant er dette ikke mer enn en teknikalitet som slett ikke påvirker avkastningen din

Historien bak Dash

Dash ble lansert i januar 2014 med det daværende navnet XCoin, men byttet navn til Darkcoin etter en måned og et år senere til det nåværende Dash, som har vedvart siden. Skaperen av Dash heter Evan Duffield, men Dash fungerer praktisk talt som en desentralisert enhet, der beslutninger tas i fellesskap av de involverte – investorene, minerne og utviklerne.

Dash hadde en feil i koden sin fra begynnelsen, som førte til at mynter ble frigitt altfor raskt til minerne. Allerede to dager etter lanseringen var 1,9 millioner mynter blitt frigitt, og det oppsto derfor en form for hyperinflasjon. Evan Duffield foreslo at dette skulle løses enten ved en ny lansering eller ved et airdrop, men de involverte i Dash sa nei. (Et airdrop er en form for gratis distribusjon av tokens fra en bestemt kryptovaluta). I stedet ble feilen rettet uten at det fikk noen konsekvenser for gruvearbeiderne som nå hadde fått lommene fylt godt opp med $DASH. DASH ble derfor i begynnelsen handlet til en veldig lav pris på rundt $0,23 på ulike kryptobørser, da det rett og slett hadde kommet utrolig mange av de digitale myntene på markedet på veldig kort tid.

Dash har opplevd betydelige svingninger i prisene siden den ble lansert i 2014. Etter å ha nådd sitt høydepunkt på 1.584 USD den 20. desember 2017, fulgte en nedgang i tråd med de fleste andre kryptovalutaer. For de som investerte i Dash da den ble lansert i 2014 og solgte på toppen i desember 2017, ville de ha hatt en avkastning på ca. 688,696% – eller med andre ord: en investering på 1000 NOK ville ha vært verdt rundt 6,89 millioner! Slike ekstreme kursbevegelser og historier gjør kryptomarkedet spennende for mange investorer.

Dash i dag

Dash er i dag en anerkjent kryptovaluta, tross dens fall i verdi. Dash sin samlede market cap har tidligere vært oppe i flere milliarder dollar, og Dash har en fastsatt cap på 18.900.000 $DASH, som betyr at det fra nå og regelmessig ut i fremtiden blir frigitt flere mynter. Dette vil vare inntill 18.900.000 mynter er frigitt, hvoretter det ikke frigis flere.

Dash skiller seg ut som en desentralisert autonom organisasjon (DAO), der styringen av utviklingen og beslutningene tas av de involverte. De som skal motta betaling, som for eksempel minerne, mottar dette automatisk fra systemet. Dette gir alle muligheten til å delta, og de som deltar i ulike funksjoner mottar forhåndsbestemte fordeler. Dash har også et Dash Core Team, som er en gruppe utviklere som vedlikeholder systemet, og de blir alle betalt av systemet i Dash.

Dash reklamerer selv for flere egenskaper som gjør den til en spesielt god kryptovaluta, herunder desentralisering og inflasjon.

Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Desentralisering:

Som en del av den desentraliserte autonome politikken som er utbredt i blockchain-verdenen, blir Dash styrt av de som er involvert. For å få tilgang til å delta i avstemninger om Dash’s fremtid, må man eie en masternode, noe som krever eierskap av 1000 $DASH. Siden 1000 $DASH koster flere millioner kroner per skrivende stund, krever det en betydelig investering for å få stemmerett som ekstern deltaker. Dette gjør også at de som deltar i avstemningene selv er interessert i Dash’s positive utvikling. Minerene tar seg av opprettelsen av nye blokker og andre dypere nettverksfunksjoner, mens masternodene hjelper til med å opprettholde de mer daglige funksjonene.

Masternodes er spesielt ansvarlige for å opprettholde to interessante funksjoner: InstantSend og PrivateSend. InstantSend gjør nesten umiddelbare transaksjoner mulig. Dette oppnås ved at transaksjonene godkjennes av masternoder uten å måtte gå tilbake i blokkene eller blockchainen for å sjekke alt (som er vanlig praksis). På denne måten kan transaksjoner utføres på 1,7 sekunder, noe som er betydelig raskere enn de fleste andre kryptovalutaer.

PrivateSend mulligjør private transaksjoner. Mer nøyaktig fungerer PrivateSend ved å samle flere overføringer på samme beløp og deretter omfordele dem så alle mottakere samtidig mottar det de skal, mens kilden til betalingen er tilnærmet umulig å spore.

Dash benytter derfor et todelt nettverk bestående av både blokker og masternoder, og de som driver disse deler fortjenesten seg imellom. Imidlertid blir 10% av gevinsten satt tilbake i Dash-nettverket for vedlikehold, mer presist inn i en pulje kalt Sybil. Sybil er en skattekiste der 10% av overskuddet fra driften av blokker/masternoder går, og dette sikrer midler til finansiering av nye prosjekter som måtte trenge støtte.

Deltakerne som har stemmerett kan deretter delta i avstemningen for eller imot, og på denne måten sikres det økonomisk støtte og oppbakning til prosjekter som kan være positive for Dash’s utvikling. Dette skaper til syvende og sist et selvforsterkende økosystem hvor finansiering gir økt vekst, som igjen fører til ytterligere finansiering og dermed enda mer vekst for alle involverte i Dash.

Inflasjon:

For å unngå inflasjon reduseres antallet $DASH som årlig tildeles minerne, og dermed kommer ut på markedet, med 7,1 %. Dette forsøker å skape en stabil tilførsel av nye mynter, og dermed gjøre verdien mer stabil. Samlet vil det være omtrent 18 millioner $DASH på markedet i år 2300, som er det maksimale antallet. Allerede fra 2111 vil det imidlertid høyst være 1000 nye $DASH på markedet hvert år (hvis mynten eksisterer på den tiden).

Hvor mange $DASH som kommer ut på markedet er imidlertid fortsatt variabelt til en viss grad, og påvirkes hovedsakelig av blokkgevinsten og det tidligere nevnte skattkammersystemet. Siden skattkammersystemet er en pott for økonomisk støtte til nye prosjekter, kan det hende at hele potten ikke blir brukt hvis de nye prosjektene ikke blir positivt mottatt i samfunnet. Derfor kan det ende med å være mynter som ikke blir distribuert, og disse vil til slutt forsvinne fra systemet hvis de ikke blir fordelt, noe som resulterer i en reduksjon av den totale beholdningen av $DASH.

Blokkgevinsten er den gevinsten minerne får når de miner blokker. For at systemet skal fungere optimalt, er det satt en grense på rundt 79 gigahasher per sekund – hashen kan betraktes som strømmen som får blockchain til å fungere. Ved denne grensen fungerer Dash-systemet best og oppfyller transaksjoner på mest optimal måte. Nivået forsøkes derfor å holdes stabilt ved å påvirke lønnsomheten ved å mine på Dash-nettverket; ved å senke blokkgevinsten når den overstiger dette nivået, og dermed skremme bort minere, og ved å øke blokkgevinsten når den er under dette nivået, og dermed tiltrekke seg minere til nettverket. Det er viktig å nevne her at minere ofte og raskt bytter nettverk, avhengig av hvilken kryptovaluta som er mest lønnsom å mine.

Alt dette er en teknisk forklaring på hvordan Dash fungerer og hva Dash lover å levere. Men for å forstå hva det betyr for Dash i fremtiden må vi først se på hvordan Dash konkurransemessig står i forhold til sine konkurrenter på tre generelle områder; overførselshastighet, overførselsgebyr og sikkerhet/anonymitet – hvilket også vil gi et mulig bilde av Dash sin fremtidige posisjon på kryptomarkedet.

Dash sin hjelpende hånd til Venezuela

Dash har spilt en betydelig rolle i Venezuela, spesielt i lys av landets økonomiske utfordringer. I et forsøk på å bekjempe hyperinflasjonen og ustabiliteten i landets tradisjonelle økonomi, har Dash implementert flere tiltak for å fremme adopsjonen av kryptovalutaen i Venezuela.

Siden september 2017 har Dash arrangert konferanser og etablert programmer for å distribuere gratis Dash til innbyggere i Venezuela. Ved å opprette en pulje hvor innbyggere mottar gratis Dash ved å registrere seg som brukere og laste ned Dashs betalingsløsning, har over 40 000 venezuelanere blitt en del av Dash-nettverket. Denne innsatsen har bidratt til å skape en betydelig økning i antall kryptobrukere i landet.

Den positive responsen fra Venezuela viser potensialet for kryptovalutaer som Dash i områder preget av økonomiske kriser. Dashs fokus på tilgjengelighet og raske, rimelige transaksjoner gjør det til et attraktivt alternativ for de som søker en mer pålitelig økonomisk løsning i en ustabil økonomisk setting.

Hvordan kjøpe Dash (DASH)?

Dash handles på en lang rekke plattformer verden over. En av disse handelsplattformene, som også er underlagt den EU-baserte finanslovgivningen, er handelsplattformen Markets. Som kunde er du sikret tryggere forhold når megleren er EU-godkjent, noe som ikke er tilfellet for mange andre plattformer som tilbyr deg å spekulere i kryptovaluta.

Hvis du vil bli bedre kjent med Markets, kan du lese mer om nettmegleren i vår omfattende anmeldelse. I videoen nedenfor kan du se hvordan du kan trade kryptovaluta hos Markets.

Etter at du har satt inn penger, eller tester Markets gjennom demokontoen deres, kan du søke etter «Dash» eller «DASHUSD». Du finner også frem til Dash ved å klikke deg inn i Markets kryptovaluta-seksjon i menyen til venstre på handelsplattformen.

Dersom du tror kryptovalutaen stiger, og vil kjøpe Dash, klikker du «Buy». Tror du imidlertid at verdien faller, og har lyst til å shorte, velger du «Sell». Du kan for øvrig lese mer om shorting her.

Kjøpe Dash som kontrakt

Det innebærer en rekke fordeler å handle kryptovaluta som Dash som en CFD-kontrakt.

For det første slipper du å sette seg inn i hva det innebærer å ha en «wallet» samt andre tekniske aspekter ved å faktisk eie Dash. I tillegg får du fordelen av å kunne handle på en børs som er underlagt EU-basert lov, noe som gir deg grunnleggende rettigheter som forbruker. Én av disse rettighetene er den viktige investorbeskyttelsen. Hvis nettmegleren du benytter går konkurs, er du med denne sikker på å få tilbake pengene dine, i alle fall opptil et visst beløp. Hos Markets går grensen i skrivende stund på 20 000 euro, i overkant av 200 000 kroner.

Hos flere av de nye kryptovalutabørsene hvor du faktisk handler med – og eier – kryptovalutaen har du ikke denne garantien.

Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Et annet problem er at kryptovalutabørser er utsatt for hackerangrep. Et slikt angrep kan i verste fall resultere i at du mister alle pengene dine. I 2014 ble verdens største bitcoin-børs (den gang), Mt. Gox, hacket. Det førte til at omtrent 460 millioner kunde-dollar gikk tapt. Siden den gang har flere børser blitt utsatt for lignende angrep. Blant annet gikk den sørkoreanske Youbit-børsen konkurs etter at hackere stjal omkring en halv milliard dollar.

Hvis du ikke behøver Dash til noe, men kun vil spekulere i prisutviklingen, anbefaler vi ikke å kjøpe «ekte» Dash på en kryptobørs. Du oppnår nøyaktig samme verdistigning med en kontrakt som følger prisutviklingen. Til gjengjeld slipper du risikoen ved å handle på en uregulert børs.

Hva koster det å kjøpe Dash?

Hvis du handler Dash som en CFD-kontrakt, for eksempel på Markets, er det som regel kun én handelsomkostning. Denne kalles for «spread» og er forskjellen mellom kjøps- og salgspris. Nedenfor kan man se hvordan spreadet for Dash ser ut på Markets:

Som du kan se er forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen til Dash på fem dollar. Det vil si at dersom du kjøper og selger én Dash umiddelbart etter hverandre, koster det deg to dollar. Spreadet på kryptovalutaen hos Markets ligger altså på 38,05 – 33,05 = 5 dollar .

I tillegg til spreadet må du også betale en mindre daglig rente («overnight interest») hvis du sitter med posisjonen over natten. Denne renten varierer mellom ulike produkter, men du finner den opplyst under fanebladet «Instrument Details» inne på produktet du trader.

Du kan følge med på kursen under eller besøke coinmarketcap.com.


Slik kan du kjøpe Dash med en wallet

Har du valgt å kjøpe Dash på «den enkle måten» (som CFD-kontrakt), behøver du ikke å lese resten av teksten. Her fokuserer vi på hva du skal gjøre hvis du vil kjøpe og oppbevare Dash i en wallet. Dette kan være utfordrende og komplisert, noe de følgende avsnittene vil vise.

Før du kjøper Dasher det viktig at du er fortrolig med hvordan en «wallet» fungerer – både når det kommer til transaksjoner og programvare. Å handle kryptovaluta kan være brutalt. Én feil kan være nok til å tape alt du har innestående på kontoen. Risikoen blir imidlertid langt mindre hvis du følger guiden nedenfor og har en forsiktig tilnærming til området.

En Dash-wallet er en programvare som oppbevarer verdien du har i Dash. Slike wallets eksisterer som applikasjon til PC-en, som app til mobilen eller som en såkalt «hardware wallet» eller en online børs. Du kan se en oversikt over hvilke wallets Dash selv anbefaler på nettsiden deres.

Hva er private og public keys?

nøkkel

Når du har opprettet en Dash-wallet mottar du en private key. Dette er nøkkelen til din wallet. Hvis andre får tak i denne, vil de ha full tilgang til walleten og innholdet i den. Når du lager din egen wallet blir du bedt om å ta en kopi av den tilhørende private key.

Det er opp til deg selv hvordan du vil oppbevare din unike private key. Det er dessverre flere eksempler på at brukere har glemt hvor de har oppbevart koden. I så fall er det ingen måte å gjenopprette denne på, og pengene i walleten er derfor tapt hvis du mister koden.

Noen brukere velger å skrive ut deres private key og oppbevare den offline. Har du en større mengde Dash kan du velge en hardware wallet, som vi snakker mer om litt lengre ned.

Etter at du har lastet ned en wallet og sikret din private key kan du overføre penger. Før det bør du imidlertid innen gjøre deg kjent med hvordan Dash-transaksjoner fungerer. Walleten din genererer automatisk en rekke mottakeradresser, såkalte «public keys». I motsetning til private keys kan public keys distribueres uten risiko. Betalinger til disse adressene vil bli sendt til din wallet.

Sikker overføring

Selv om det er sjeldent, har du sikkert hørt skrekkhistorier om personer som har mistet titusenvis av kroner på grunn av en feil overføring. Her er en liste over ting du bør være oppmerksom på i den forbindelse:

  • Copy-paste wallet-adressen. Aldri skriv den ut selv. Adressene er lange og inneholder både små og store bokstaver. Én feil når du taster inn adressen vil resultere i at pengene dine er borte for alltid. Det finnes ingen mulighet for å føre pengene tilbake igjen.
  • Sjekk transaksjonsgebyret. En god wallet viser alltid hva gebyret er i dollar og cents. Forsikre deg om at gebyrets størrelse virker rimelig.
  • Dobbeltsjekk adressen. Når du har kopiert inn adressen som du vil sende Dash til, så sjekk den om og om igjen inntil du er helt sikker på at den er korrekt. Hvis du ser på de første og siste sifrene, kan du sikre deg at den har blitt kopiert riktig.
  • En god wallet bekrefter også adressen du sender til. Det minimerer risikoen for at malware fanger opp og erstatter adressen du overfører til.

Vi oppfordrer deg til å foreta en testtransaksjon. Det kan derfor være en god idé å sende en liten mengde Dash for å sikre at du har forstått transaksjonsprosessen og ikke glemmer de viktige detaljene. En slik test kan fungere som en forsikring på at alt går som det skal når du senere sender større beløp.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

Ønsker du en enkel måte å beskytte dine Dash på, kan du overlate det til børsen som du handler på. Dette medfører imidlertid noe risiko, blant annet i forhold til den plattformen som man har valgt. Eksempelvis har man tidligere sett at Mt Gox-børsen ble hacket, noe som resulterte i at brukerne tapte ca. en halv milliard dollar. Det er også en risiko for digitalt tyveri, hvilket var tilfellet med Bitfinex-børsen.

Hardware-wallets er en av de sikreste måtene som du kan oppbevare Dash på. Disse walletene genererer og oppbevarer din private key offline, og er ikke eksponert mot en nettilkoblet data eller mobil. Hvis du oppbevarer kryptovaluta offline reduseres sannsynligheten for digitalt tyveri – en av de største risikoene for kryptovaluta-investorer. De to mest respekterte hardware-wallets for kryptovalutaer er Trezor og Ledger Nano S.

Som du kan se er det innviklet og teknisk å kjøpe Dash. Hvis du kun vil spekulere i prisutviklingen anbefaler vi, som tidligere nevnt, at du gjør dette gjennom en CFD-kontrakt. Du kan både selge og kjøpe Dash – og mange andre kryptovalutaer – hos den EU-regulerte handelsplattformen Markets.

Ofte stilte spørsmål

Hva er Dash (DASH)?

Dash er en kryptovaluta som ble lansert i 2014. Det skiller seg ut ved å tilby raskere og mer private transaksjoner sammenlignet med mange andre kryptovalutaer. Dash har et unikt system med masternoder som bidrar til funksjoner som InstantSend (raskere transaksjoner) og PrivateSend (mer privatliv). Masternode-eiere, som må eie 1000 Dash, har innflytelse på beslutningstaking gjennom det desentraliserte styringssystemet. Dash har også vært aktiv i å fremme bruken av kryptovaluta, spesielt i land med økonomiske utfordringer som Venezuela.

Hvor kjøper jeg Dash?

Du kan kjøpe Dash på en handelsplattform (som CFD-kontrakt) eller på en kryptovalutabørs. I denne artikkelen viser vi hvordan du kjøper Dash på en trygg handelsplattform, som f.eks. Markets.

Hva koster Dash?

Prisen på Dash varierer over tid. Du kan følge den aktuelle kursen i vår utfyllende artikkel om Dash.

Hvordan kjøper jeg Dash?

Den enkleste måten å kjøpe Dash på er ved å opprette en konto hos en nettmegler, f.eks. Markets. Etter at du har åpnet en konto og satt inn penger kan du søke etter «Dash» eller «DASHUSD» i søkefeltet.

Les vår anmeldelse av Markets her.

Del denne artikel