Handler du sølv? Analytikerne forventer et lovende år.

Utgitt: 29. februar 2024

Prisen på sølv handlet sidelengs i det meste av 2023, men nå forventer mange analytikere at sølv tar et sprang opp i løpet av året. Og det støttes av både fundamentale og tekniske forhold.

For det første forventes den globale etterspørselen etter sølv å nå hele 1.2 milliarder ounces i 2024, noe som vil markere det nest høyeste nivået noensinne. Dette fastslår Silver Institute i en nylig rapport. Det er spesielt den enorme og voksende middelklassen i India som etterspør mer og mer sølv til smykker, men også energisektoren, telesektoren og forsvarsindustrien krever sølv til blant annet solceller, mobiltelefoner, fly, satellitter og våpen. Spesielt de to siste industriene forventes å vokse kraftig.

Den andre store drivkraften for sølv er at de fleste analytikere forventer at sentralbankene setter renten ned i løpet av 2024. Nettopp rentepresset er tradisjonelt en stor utfordring for både sølv- og gullprisen. Saken er imidlertid at begge metallene har klart å holde et relativt høyt prisnivå selv under de stigende rentene. Analytikerne forventer derfor at markedet virkelig setter fart når rentene til slutt faller igjen, og prisen på sølv dermed får lov til å stige fritt uten presset fra de høye rentene.

«Vi tror at sølv vil ha et fantastisk år, spesielt med tanke på etterspørselen,» sa Michael DiRienzo, administrerende direktør for Silver Institute nylig til CNBC. Han forventer at sølvprisene vil nå $30 per ounce i år, noe som vil være det høyeste nivået de siste 10 årene.

“Oppadgående vimpelformasjon i sølvprisen. (Disclaimer: Historisk utvikling er ikke en pålitelig indikator for fremtidige utviklinger) Kilde: TradingView.”

Investmenthuset Vontobel – med sveitsiske røtter – tilbyr muligheten for at man kan spekulere i sølvprisen i både oppadgående og nedadgående retning. Dette gjøres gjennom bull- og bear-sertifikater, hvor man, avhengig av ens risikovilje, har muligheten til å geare sin posisjon mellom 2 og 8 ganger. Finn navnene og søk dem deretter opp hos for eksempel Nordnet. Du kan lese mer om produktene fra Vontobel nederst i denne artikkelen.

Også fra et teknisk synspunkt kan det se bra ut for sølv. På en dagsgraf er sølvprisen for øyeblikket i ferd med å danne en såkalt “oppadgående vimpel” eller på engelsk “bullish pennant”, som er formet over de siste årene.

Akkurat nå ligger sølvprisen i bunnen av vimpelformasjonen, og det burde derfor være en god oppgang i vente, hvis det tekniske mønsteret fortsetter; både på vei opp mot toppen av vimpelen, men også videre opp, hvis bruddet blir en realitet. Det finnes også en rekke andre interessante pris-mønstre i sølv som kan handles både på veldig kort og noe lengre sikt. På lang sikt viser det seg at et typisk bear-marked i sølv har vart ca. 145 til 160 uker, og akkurat nå har vi hatt et sekulært bear-marked i sølv siden toppen i 2021. Hvis historien skal gjenta seg, kan prisen stige i løpet av de neste ukene, ettersom vi nå har nådd 158 uker i nedadgående retning.

Lengden på et bear-marked i sølv. (Ansvarsfraskrivelse: Historisk utvikling er ikke en pålitelig indikator for fremtidige utviklinger) Kilde: Aaron, x.com, TradingView.

Dette stemmer overens med at sølv tidligere har steget kraftig når rentepresset letter. Sett over de siste 25 årene, har sølv steget mellom 250 og 500% hver gang sentralbankene har senket rentene. Man kan bare spekulere i hvor mye det vil stige denne gangen, når Fed slipper bremsen – noe de fleste forventer vil skje i løpet av våren, når inflasjonen kommer mer under kontroll.

Sølv stiger tradisjonelt kraftig når renten faller. Det forventes at Fed vil senke rentene igjen til våren. (Disclaimer: Historisk utvikling er ikke en pålitelig indikator for fremtidige utviklinger) Kilde: Peter Krauth, x.com, TradingView.

På kort sikt har mange tradere nylig oppdaget et interessant mønster i sølvprisen som har gått viralt på det sosiale mediet X. Folk har lagt merke til at sølvprisen ofte faller kraftig når Comex (råvarebørsen) åpner klokken 10 i New York (klokken 16:00 i Skandinavia). Etter fallet, tar det noen minutter før prisen stiger igjen.

Det er vanskelig å si hvor lenge denne tendensen vil fortsette, men mange private tradere forsøker for øyeblikket å utnytte situasjonen. Se diagrammet lenger ned i artikkelen.

Som nevnt, gir Vontobel mulighet for å spekulere i sølvprisen i både oppadgående og nedadgående retning, noe som innebærer en giring mellom 2 og 8.

Gearingelementet gjør imidlertid at en slik investering ikke passer for alle, da du handler med lånte penger og dermed risikerer at din posisjon blir verdiløs hvis kursutviklingen raskt går i feil retning. Hvis du spekulerer i sølv, må du være oppmerksom på at det er en tidvis svært volatil vare, noe som sammen med gearingen betyr at du bør være ekstra forsiktig. Investorer i Vontobel-produkter bærer utstederens kredittrisiko (risiko for at Vontobel ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til sertifikatene). Du kan for eksempel kjøpe Vontobels sølvsertifikater hos Nordnet, hvis du søker etter navnene som du kan finne her.

Se en komplett liste over disse her. På listen kan du blant annet sortere etter markedsretning og etter gearingsnivå. Du kan lese mer om hvordan de gearede sertifikatene fungerer i praksis hos Vontobel. På samme sted er det også mulig å lese mer om de spesifikke vilkårene for sølvsertifikatene, herunder for eksempel bullsertifikatet med 8 ganger gearing.

Prisutvikling i sølv i januar 2024. Source: Oren Elbaz, x.com (Historisk utvikling er ikke en pålitelig indikator for fremtidige utviklinger).

Vontobel har betalt for å få ovennevnte informasjon om deres sertifikater nederst i denne artikkelen.

Viktig:

Den fullstendige informasjonen om verdipapirene, spesielt strukturen og risikoene forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillegg og i de endelige vilkårene. Potensielle investorer bør lese disse dokumentene før de tar en investeringsbeslutning. Dokumentene og dokumentet med nøkkelinformasjon publiseres på utstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på https://prospectus.vontobel.com, og de kan lastes ned gratis fra utstederen. Godkjenningen av prospektet bør ikke tolkes som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og som kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller refererer til tall fra simulerte tidligere resultater. Tidligere resultater utgjør ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

 

Del denne artikel