Fibonacci-tall

Utgitt: 4. oktober 2020

Fibonacci-tall er et mye brukt, men omdiskutert, verktøy til å forutsi prisutviklingen på finansmarkedene. Verktøyet brukes flittig av daytradere, men aldri som eneste indikator. Som regel må det kombineres med andre elementer innenfor teknisk analyse for å kunne oppnå gode resultater.

Fibonacci-tallene ble beskrevet av den italienske matematikeren Leonardo Fibonacci i det trettende århundret. Fiboacci-systemet er en uendelig tallrekke som starter slik: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, osv.

Hvert tall i rekken er ganske enkelt summen av de to foregående tallene. Fibonacci-tall finnes mange steder i naturen – både ren form og i avspeilinger av tallenes innbyrdes relasjoner. For eksempel er det mest kjente Fibonacci-forholdet 61,8%, også omtalt som ”det gylne snitt”. Dette tallet kommer du frem til ved å dividere et tall i Fibonacci-tallserien med det tallet som kommer etter.

Andre viktige Fibonacci-forhold er 23,6%, 38,2%, 50% og 100%.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Nedenfor kan du se en video som forklarer hvordan du legger Fibonacci-nivå på dine diagrammer.

I teknisk analyse brukes Fibonacci ved å ta det høyeste og det laveste punktet i en prisutvikling og finne frem til nivået for, eksempelvis, 61,8% av den samlede distansen mellom de to punktene. Når dette og eventuelt andre Fibonacci-nivå er definert, tegner vi horisontale linjer som kan brukes til å vise mulige støtte- og motstandsnivåer.

Fibonacci-eksempel

Nedenfor ser du et eksempel på et Fibonacci-retracement i olje fra slutten av oktober 2020. Her faller først prisen ganske kraftig fra kurstoppen på 39,87. Ved bunnpunktet på kurs 37,29 vender deretter kursen og henter inn 50 % av fallet. Deretter beveger prisen seg opp og ned mellom 23,6 % og 50 %  Når vi snakker om retracement, er det snakk om at prisen ”trekker seg tilbake”. Det vil for eksempel si at etter et langt fall, er det en tendens til at prisen trekker seg opp igjen mot der den kom fra, for deretter å gå videre ned.

Det er vanligst å holde øye med nivåene 61,8 % og 50 %, som er der rekylen stopper i vårt eksempel nedenfor. I tilfeller hvor trenden er meget sterk, kan også 38,2% være et mulig vendepunkt.

Fibonacci-analyse i daytrading
Et eksempel på en Fibonacci-retracement i dollar-yen. Prisen faller først kraftig og henter deretter 61,8% av fallet tilbake. Dette er en alminnelig mønster på grafene som kan sees daglig på markeder verden over.
Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Disse bevegelsene oppstår gjerne i forex-markedene, indekser, gull og olje, men bør bekreftes av andre indikatorer. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor Fibonacci-nivåene skal ha betydning for prisutviklingen i finansmarkedene. En av grunnene til dette er at veldig mange tradere og investorer ser på nettopp disse nivåene og bruker dem i sine analyser. Dermed får de en selvforsterkende effekt som mulige vendepunkter på en graf.

Selv om Fibonacci-tall og -forhold ser ut til å kunne brukes i analyse av prisutviklingen, er det viktig å nevne at de ikke kan stå alene. Bruk nivåene i kombinasjon med andre elementer innenfor teknisk analyse. Dette kan eksempelvis være trendkanaler eller noen av de andre indikatorene som vi skriver om på hjemmesiden.

Del denne artikel