Fibonacci-tall

Udgivet : 25 October 2020

Fibonacci-tall er et mye brukt, men omdiskutert, verktøy til å forutsi prisutviklingen på finansmarkedene. Verktøyet brukes flittig av daytradere, men aldri som eneste indikator. Som regel skal det kombineres med andre elementer innenfor teknisk analyse for å kunne oppnå gode resultater med det.

Fibonacci-tallene ble redegjort for av den italienske matematikeren Leonardo Fibonacci i det trettende århundret. Fibonacci-tallrekken er en uendelig tallrekke som starter slik: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, osv. Hvert tall i rekken er ganske enkelt summen av de to foregående tall. Fibonacci-tall finner man mange steder i naturen – både ren form, og i avspeilinger av tallenes innbyrdes relasjoner. Til eksempel er det mest kjente Fibonacci-forhold 61,8%, som også refererer til ”det gyldne snitt”. Dette tallet finner man ved å dividere et tall i Fibonacci-tallserien med det tallet som kommer etter. Andre viktige Fibonacci-forhold er 23,6%, 38,2%, 50% og 100%.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Nedenfor en god forklaring på Fibonacci-extensions og projections:

I teknisk analyse brukes Fibonacci ved å ta det høyeste og det laveste punktet i en prisutvikling og ta for eksempel 61,8% av den samlede distansen. Når dette og eventuelt andre Fibonacci-nivåer er definert, tegner man horisontale linjer som kan brukes til å vise mulige støtte- og motstandsnivåer.

Nedenfor ser man et eksempel på et Fibonacci-retracement, hvor prisen først faller og deretter henter inn 61% av fallet.  Når man snakker om retracement, er det snakk om at prisen ”trekker seg tilbake”. Det vil for eksempel si at etter et langt rykk ned, vil det være en tendens til at prisen trekker seg litt opp igjen mot der den kom fra, for deretter å gå videre ned. Her er det vanlig å se spesielt nøye på nivåene 61,8% og 50%, og ved tilfeller der trenden er meget sterk, kan også 38,2% være et mulig vendepunkt.

Fibonacci
Et eksempel på en Fibonacci-retracement i Dollar/Yen. Prisen faller først kraftig og tar deretter 61,8% av fallet tilbake. Dette er et vanlig mønster på grafene, som kan ses på alle verdens markeder hver dag.
Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Disse set-ups oppstår gjerne i forex-markedene, indekser, gull og olje, men skal bekreftes av andre indikatorer. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor disse nivåene skal ha betydning for prisutviklingen i finansmarkedene. En av grunnene til dette er at fordi veldig mange tradere og investorer ser på nettopp disse nivåene og bruker de i sine analyser, får de en selvforsterkende effekt som mulige vendepunkter på en graf.

Selv om Fibonacci-tall og -forhold ser ut til å ofte kunne brukes i analyse av prisutviklingen, er det viktig å nevne at de ikke kan stå alene. De bør benyttes sammen med andre elementer i teknisk analyse. Eksempler på dette kan være trendkanaler eller noen av de andre indikatorene vi skriver om på denne siden.

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE