Glidende gjennomsnitt

Utgitt: 4. august 2015

Et av de grunnleggende og viktigste redskapene innenfor teknisk analyse er glidende gjennomsnitt. Glidende gjennomsnitt kan blant annet brukes til å fastslå hvilken trend det er i et marked – opp, ned eller sideveis – samt som komponent i flere strategier og andre indikatorer.

Hvis man ser på et simpelt glidende gjennomsnitt (SMA) over de siste 50 timer, har man som daytrader et langt perspektiv. Benytter man et langsiktig glidende gjennomsnitt, forsvinner de kortsiktige svingningene og man har da et bilde av markedets overordnede bevegelse.

Vi anbefaler Markets, hvis du vil daytrade. Blant de ledende handelsplattformene.

Med et glidende gjennomsnitt på 50 timer tar man lukkekursen hver time over de siste 50 timene, legger tallene sammen for deretter å dividere med 50. Dette gjør man hver time, og grafen vil så i et lenger perspektiv vise om det glidende gjennomsnittet er stigende eller fallende. Tidligere måtte man regne ut dette selv, men i dag blir dette regnet ut automatisk ved de forskjellige handelsplattformene.

Man kan også benytte seg av et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Dette kalles «Exponential Moving Average», EMA. Forskjellen på det simple og det eksponentielle glidende gjennomsnittet er at det eksponentielle reagerer raskere enn det simple. Du kan prøve deg frem ved å sette inn både EMA og SMA i grafen og se forskjellen på hvordan de oppfører seg.

moving-average2
Glidende gjennomsnitt

Noen daytradere og investorer bruker ofte flere enn ett glidende gjennomsnitt. Et kort og et langt. Det korte glidende gjennomsnittet beveger seg raskere enn det lange, ettersom det tar utgangspunkt i færre datapunkter. Hvis det korte glidende gjennomsnittet i en graf ligger under det lange, men plutselig bryter gjennom nedenfra, oppstår det et såkalt «Golden Cross». Det ses ofte som et tegn på at markedt skal opp, og kan derfor være et kjøpssignal. Nedenfor er det et bilde av den tyske DAX-indeksen 3. august 2015 hvor det oppstod et Golden Cross kort tid etter markedets åpning klokken 09.00. Etter dette skjedde beveget markedet seg oppover, inntil det nådde en topp 160 poeng høyere.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
golden-cross2
Golden Cross er hvis det korte glidende gjennomsnittet bryter gjennom det lange ovenfra.

Det omvendte signalet av Golden Cross er hvis det korte glidende gjennomsnittet bryter gjennom det lange ovenfra. Dette kalles et «Death Cross», og oppfattes som et signal om at markedet skal ned.

Daytradere kan vinne både når markedet går opp og ned. Som trader er det ikke noen «magiske» verdier for hvilke glidende gjennomsnitt somskal brukes for å få de korrekte signalene. Man bør prøve seg litt frem og se på grafen hva som ville vært et godt peilemerke når man går litt tilbake i tid. Mange tradere bruker verdier som 20, 50 og 200 som grunnverdier, men det smarteste er at man selv eksperimenter med verdiene og ser hvordan det passer historisk med grafens utvikling, samt om de konkrete verdier ville understøttet noen kjøps- og salgssignaler tidligere på grafen.

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære