0 kommentarer 04 August 2015 INDIKATORER

Glidende gjennomsnitt

Et av de grunnleggende og viktigste redskapene innenfor teknisk analyse er glidende gjennomsnitt. Glidende gjennomsnitt kan blant annet brukes til å fastslå hvilken trend det er i et marked – opp, ned eller sideveis – samt som komponent i flere strategier og andre indikatorer.

Hvis man ser på et simpelt glidende gjennomsnitt (SMA) over de siste 50 timer, har man som daytrader et langt perspektiv. Benytter man et langsiktig glidende gjennomsnitt, forsvinner de kortsiktige svingningene og man har da et bilde av markedets overordnede bevegelse.

Vi anbefaler Markets, hvis du vil daytrade. Blant de ledende handelsplattformene.

Med et glidende gjennomsnitt på 50 timer tar man lukkekursen hver time over de siste 50 timene, legger tallene sammen for deretter å dividere med 50. Dette gjør man hver time, og grafen vil så i et lenger perspektiv vise om det glidende gjennomsnittet er stigende eller fallende. Tidligere måtte man regne ut dette selv, men i dag blir dette regnet ut automatisk ved de forskjellige handelsplattformene.

Man kan også benytte seg av et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Dette kalles «Exponential Moving Average», EMA. Forskjellen på det simple og det eksponentielle glidende gjennomsnittet er at det eksponentielle reagerer raskere enn det simple. Du kan prøve deg frem ved å sette inn både EMA og SMA i grafen og se forskjellen på hvordan de oppfører seg.

moving-average2
Glidende gjennomsnitt

Noen daytradere og investorer bruker ofte flere enn ett glidende gjennomsnitt. Et kort og et langt. Det korte glidende gjennomsnittet beveger seg raskere enn det lange, ettersom det tar utgangspunkt i færre datapunkter. Hvis det korte glidende gjennomsnittet i en graf ligger under det lange, men plutselig bryter gjennom nedenfra, oppstår det et såkalt «Golden Cross». Det ses ofte som et tegn på at markedt skal opp, og kan derfor være et kjøpssignal. Nedenfor er det et bilde av den tyske DAX-indeksen 3. august 2015 hvor det oppstod et Golden Cross kort tid etter markedets åpning klokken 09.00. Etter dette skjedde beveget markedet seg oppover, inntil det nådde en topp 160 poeng høyere.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
golden-cross2
Golden Cross er hvis det korte glidende gjennomsnittet bryter gjennom det lange ovenfra.

Det omvendte signalet av Golden Cross er hvis det korte glidende gjennomsnittet bryter gjennom det lange ovenfra. Dette kalles et «Death Cross», og oppfattes som et signal om at markedet skal ned.

Daytradere kan vinne både når markedet går opp og ned. Som trader er det ikke noen «magiske» verdier for hvilke glidende gjennomsnitt somskal brukes for å få de korrekte signalene. Man bør prøve seg litt frem og se på grafen hva som ville vært et godt peilemerke når man går litt tilbake i tid. Mange tradere bruker verdier som 20, 50 og 200 som grunnverdier, men det smarteste er at man selv eksperimenter med verdiene og ser hvordan det passer historisk med grafens utvikling, samt om de konkrete verdier ville understøttet noen kjøps- og salgssignaler tidligere på grafen.

Fokus på kortsiktig handel - Hva er daytrading?

Fokus på kortsiktig handel - Hva er daytrading?

Begrepet daytrading dekker over handel med verdipapirer på meget kort sikt – ofte innenfor sekunder, minutter eller høyst få timer. Daytrading skiller seg altså i vesentlig grad fra vanlig handel med aksjer og obligasjoner, hvor tidshorisonten typisk er uker, måneder eller år. Hvis du støter på begrepet daytrading for første…
Les mer

Kicker Signals

Kicker Signals

Kicker-signalet er et kraftig signal som finnes i både bearish og bullish utgave. Signalet består av to candles. Det første candlet, som skal være forholdsvis langt, åpner og beveger seg i samme retning som trenden i markedet. Candle nummer to skal være ca. like langt, åpne på samme sted som…
Les mer

Inverted Hammer

Inverted Hammer

  Inverted Hammer-signalet består av, i likhet med Shooting Star, av et enkelt candle. Som navnet antyder ligger Inverted Hammer omvendt i formasjonen, sammenlignet med Hammer-signalet. Både Hammer og Inverted Hammer er bullish veningsmønstre, og Shooting Star er det omvendte signalet og indikerer en bearish vending. Signalet er lett gjenkjennelig…
Les mer

Shooting Star

Shooting Star

Shooting Star er et «mønster» som består av et enkelt candle. Det kan lett identifiseres med sin lille kropp og lange, øvre hale, som skal være minst to ganger lenger enn kroppen. Det er også det omvendte mønsteret av Inverted Hammer. En forutsetning for mønsteret er at det oppstår i et…
Les mer

Evening Star og Morning Star

Evening Star og Morning Star

Evening Star og Morning Star er to motsatte formasjoner, og henholdsvis et bearish og bullish veningsmønster. Begge mønstrene består av tre individuelle candles. Det første skal ha en relativt stor kropp, candle nummer to skal optimalt sett gappe enten opp eller ned med en liten kropp. Markedet skal altså åpne…
Les mer

Parabolic SAR – indikatorenes grå eminence

Parabolic SAR – indikatorenes grå eminence

Parabolic SAR (også kjent som PSAR) er ikke en særlig utbredt indikator blant de fleste norske tradere. Det er imidlertid en skam, for indikatoren kan gi noen svært sterke signaler i et marked med retning og indikatoren er relativt enkel å forstå. Samtidig er indikatoren ideell til bruk i kombinasjon…
Les mer

Slik handler du med Keltnerkanaler

Slik handler du med Keltnerkanaler

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

RSI - Relative Strength Index

RSI - Relative Strength Index

Relative Strenght Index, eller RSI, er en momentumindikator som sammenligner størrelsen av de siste gevinster, med de største tapene i en periode. RSI brukes som regel til å vurdere om et marked er overkjøpt eller oversolgt. På en dagsgraf regner man ut RSI på følgende måte: RSI = 100 –…
Les mer

Bollinger Bands

Bollinger Bands

Bollinger Bands ® er en indikatorer som måler volatiliteten i markedet. Bollinger Bands ® ble funnet opp av den tekniske analytikeren John Bollinger på 1980-tallet, og han fikk varemerkebeskyttelse på indikatoren i 2011. Bollinger Bands ® er bygget opp av 3 linjer: en midtlinje, samt en øvre og nedre linje,…
Les mer

PKS-oscillator

PKS-oscillator

PKS kjennes også som The Stochastic Slow. Dette er bare en stokastisk oscillator som er langsommere enn en normal stokastisk oscillator. Denne oscillatoren sammenligner et produkts seneste lukkekurser med det intervallet prisen har beveget seg i over en gitt eriode. Ideen er at en aksje oppfattes som svak hvis lukkeprisen…
Les mer