Glidende gjennomsnitt

Utgitt: 4. oktober 2020

Et grunnleggende og viktig redskap innenfor teknisk analyse er glidende gjennomsnitt. Glidende gjennomsnitt kan blant annet brukes til å fastslå hvilken trend det er i et marked – opp, ned eller sideveis – og som komponent i andre strategier og indikatorer.

Et simpelt glidende gjennomsnitt (SMA) over de siste 50 timer er for mange daytradere et langsiktig perspektiv. Ved bruk av et langsiktig glidende gjennomsnitt forsvinner de kortsiktige svingningene, og du får et bilde av markedets overordnede bevegelse.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

50 timers glidende gjennomsnitt legger stengekursen de siste 50 timene sammen og dividerer med 50. Dette gjøres hver time, og slik kan du se om det glidende gjennomsnittet er stigende eller fallende. Tidligere måtte du regne ut dette selv, men i dag tegnes linjene automatisk hos handelsplattformene.

Det er også mulig å benytte et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Dette kalles Exponential Moving Average (EMA). Forskjellen på det simple og det eksponentielle glidende gjennomsnittet er at førstnevnte reagerer raskere enn det simple. Du kan prøve deg frem ved å sette inn både EMA og SMA i grafen og se forskjellen på hvordan de oppfører seg.

Se opp for spesielle kryss

Noen daytradere og investorer bruker flere enn ett glidende gjennomsnitt, eksempelvis et kort og et langt. Det korte glidende gjennomsnittet beveger seg raskere enn det lange, ettersom det tar utgangspunkt i færre datapunkter. Hvis det korte glidende gjennomsnittet ligger under det lange, men plutselig bryter gjennom nedenfra, oppstår et såkalt «gyllent kryss» (golden cross). Dette ses ofte som et tegn på at markedet skal opp og kan derfor være et kjøpssignal.

I dette eksempelet representerer den røde linjen et 200 glidende gjennomsnitt mens den grønne linjen representerer et 50 glidende gjennomsnitt.

Det gylne kryssets motsats er “dødskrysset” (death cross). Her bryter det korte glidende gjennomsnittet gjennom det lange ovenfra. Dødskrysset oppfattes som et sterkt signal på at markedet skal ned.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

I eksempelet nedenfor finner vi et dødskryss i DAX-indeksen som oppstod i starten av 2008. Her ser du hvordan det korte glidende gjennomsnittet (grønn linje) krysser det lange (rød), etterfulgt av en kontinuerlig fallende pris.

Det finnes ingen «magiske» verdier eller fasit for hvilke glidende gjennomsnitt som bør brukes for å få de korrekte signalene. Prøv deg frem og finn ut hvilke verdier som passer best til din tradingstil og -strategi. Mange tradere bruker verdier som 20, 50 og 200 som grunnverdier, men det smarteste er å eksperimentere med verdiene og se hvordan de passer med grafens utvikling. Kanskje egner verdiene seg forskjellig fra marked til marked.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Glidende gjennomsnitt kan også brukes som et “magnetnivå” som markedet tiltrekkes. Hvis du bruker et 8 eller 20 glidende gjennomsnitt, vil du ofte oppleve at prisen i et trendende marked beveger seg like ved disse nivåene (se eksempel nedenfor). Det finnes også en strategi som du kan benytte til å handle på slike bevegelser.

Del denne artikel