eToro – Anmeldelse & erfaringer

Udgivet : 25 August 2017

etoro-logoHandelsplattformen eToro er verdens største plattform innenfor sosial trading og såkalt «copy trading», og skryter av å ha over 6 millioner brukere fordelt på over 170 land. Handelsplattformens historie strekker seg tilbake til 2006 da selskapet ble stiftet i Israel. eToro tilbyr kun handel basert på CFD´er.

MiFID sikrer EU (EØS)-harmoniserte regler for omfattede finansielle selskaper som tilbyr investeringstjenester, herunder eksempelvis å stille en handelsplattform til rådighet. Reglene sikrer et visst nivå av transparens på finansmarkedene hos de enkelte tilbydere, og ikke minst et høyt nivå av investorbeskyttelse for private investorer.
MiFID sikrer EU (EØS)-harmoniserte regler for omfattede finansielle selskaper som tilbyr investeringstjenester, herunder eksempelvis å stille en handelsplattform til rådighet. Reglene sikrer et visst nivå av transparens på finansmarkedene hos de enkelte tilbydere, og ikke minst et høyt nivå av investorbeskyttelse for private investorer.

Handelsplattformen tilbys av selskapet eToro (Europe) Ltd. og hører hjemme på Kypros, og derfor godkjent til å utføre investeringstjenester av den kypriotiske tilsynsmyndigheten Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). At megleren, som driver eToro, er underlagt kypriotisk tilsyn og lovgivning betyr at den også er underlagt den generelle EU-baserte finansielle lovgivningen – blant annet de viktige minimumsbeskyttelsesreglene som gjelder for private investorer. Megleren har vært registrert hos og godkjent av Finanstilsynet siden 2010 og kan utføre investeringstjenester i Norge etter MiFID-reglene.

Hvilke tradere passer handelsplattformen til? 

eToro er bygget spesielt opp rundt «social trading» og «copy trading» og er helt klart førende på markedet på dette området. Handelsplattformen og dens glimrende grafpakke kan også brukes til tradisjonell handel med CFD. Produkttilbudet er ikke det største, men oppfyller de flestes behov. Man skal også være litt oppmerksom i forhold til spreadet på enkelte produkter samt noen uttaksgebyrer.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Nedenfor kan du se en video med gjennomgang av handelsplattformen.

Ut over det at man selv helt automatisk – og på en meget informativ og oversiktlig måte – kan kopiere andre dyktige tradere, har man også mulighet til å tjene litt ekstra på at andre kopierer seg selv. Hvis man er en dyktig trader, vel og merke.

Hvordan man handler hos eToro skiller seg litt fra hvordan det gjøres på mange av de konkurrerende handelsplattformene. I den enkelte handel investerer man et bestemt beløp for deretter å velge et gearingnivå. Avhengig av hva slags produkt det er dreier det seg om alt fra ingen gearing og oppover.

Det er ikke mulig å åpne en konto i NOK og alt foregår på engelsk. Når man åpner en konto får man automatisk en virtuell konto hvor man kan få litt trening på plattformen før man setter sine egne penger på spill. Her kan man også få prøve hvordan «copy trading»-funksjonen fungerer. For å åpne en ordentlig konto kreves det et minimumsinnskudd på 200 USD. Det er også betryggende å vite at det ikke er mulig å tape mer penger enn man har innestående på konto. Dette er som kjent ikke alltid tilfellet i denne bransjen.


 Design og handelsplattformer

eToro tilbyr handel gjennom både en webbasert plattform, samt for mobil og iPad. De to sistnevnte ble rullet ut i 2015, og har siden blitt oppdatert og utvidet. Overordnet sett er plattformene bygget opp på en enkel måte, slik at det er enkelt å gå fra en enhet til en annen. Det er dessverre ikke mulig å velge norsk språk, men det er heller ikke nødvendigvis en fordel på disse handelsplattformene. Oversettelsen av enkelte ord og begreper kan ofte gi anledning til misforståelser da de ikke alltid lar seg så enkelt oversette.

eToro-plattformens design er både enkel og brukervennlig.
eToro-plattformens design er både enkel og brukervennlig.

Når man logger inn på eToro-kontoen første gang møtes man av et tydelig og forståelig design i grånyanser. Med samme login har man tilgang til både en virtuell konto og en ordentlig konto, slik at du kan teste plattformens funksjoner og bli kjent før du setter i gang for alvor. På venstre side på plattformen finner du en navigasjonsmeny der du finner alt det viktigste. Her kan du enkelt finne frem til kurslister, porteføljen din, nyhetsstrøm, markeder, andre tradere man kan følge eller kopiere, kundeservice og så videre. I utgangspunktet vises listen «My Watchlist» som inneholder kurser for utvalgte produkter. Denne kan tilpasses etter eget ønske og man kan også opprette egne lister. Listen kan også vises i form av bokser med de enkelte produkter.

Det er mulig å opprette enkle kursalarmer (alerts). Dermed kan du eksempelvis motta pushvarsler på telefonen din når gitte nivåer brytes. Dette gjøres ved å trykke på det lille tannhjulet ute til høyre på en kursliste og trykke på «Set Price Alerts». Her kan man også tilpasse de forskjellige listene, dersom man ønsker å flytte på produktene eller fjerne dem fra listen. Dersom man ønsker å legge til flere produkter klikker man seg frem til «Trade Markets», finner det aktuelle produktet og legger det til i ønsket liste.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

etoro-prdukt-logoHos eToro er hvert produkt markert med et tydelig symbol slik at alle forstår hva det handler om. Olje er markert med to dråper olje, valuta er merket med flaggene til de landene valutakrysset dekker. Hva gjelder aksjer har eToro valgt å kombinere børsnavnet, hele selskapsnavnet og logoen til selskapet. Til venstre kan du se eksempel med Apple og Alphabet (Google). Mer pedagogisk riktig blir det ikke, og andre plattformer kan ha noe å lære av merkingen av de forskjellige produktene. Mange plattformer angir ofte navnet på aksjen så innviklet at selv erfarne radere har vanskeligheter med å finne den aksjen de ønsker å handle.

Ut fra symbolet til hvert enkelt produkt har man dessuten mulighet til å gå direkte til produktets graf, informasjon om produktet, research, nyhetsstrøm, kjøpe/selge og se andre investorers interesse for produktet. Sistnevnte, som benevnes «Sentiment» viser hvor mange av eToros kunder som er hhv. short eller long i produktet og angis i %. Om man kan bruke disse opplysningene til noe er en annen sak. I nyhetsstrømmen vises forskjellige traderes kommentarer om markedene, deres porteføljer og så videre. Det er enkelt å klikke seg videre til omtalte markeder og de enkelte tradere. Ute til høyre kan man sortere nyhetsstrømmen ved å velge eksempelvis «Popular Investors» eller kun kommentarer på engelsk. Alt er overisktlig og smart, men disse nyhetene vil ofte kun ha en liten relevans i forhold til her-og-nå-handel. På Youube har eToro publiserte forskjellige videoer om sin handelsplattform. I denne 5 minutter lange videoen demonstreres plattformen på engelsk.

Mobilplattformen

IMG_5266-576x1024IMG_5265-576x1024IMG_5261-576x1024

Mobilplattformen, som finnes til både Android og iOS, er bygget opp på samme måte som den webbaserte plattformen og man har tilgang til stort sett de samme funksjonene. Du kan enkelt legge inn handler, kopiere andre tradere, se sin portefølje, ta ut penger og så videre. Alt sammen med store og tydelige knapper, noe som er nødvendig på en mobiltelefon, men ikke noe som praktiseres alle steder. Grafvisningen fungerer også fint – spesielt på litt større telefoner. Her kan du enkelt handle direkte fra grafen og tilpasse denne med diverse indikatorer. Videre er det enkelt å følge med på hva som skjer i «social trading»-delen og blant annet lese innlegg. Dette er alt i alt en mobilapplikasjon over gjennomsnittet sammenlignet med konkurrentene, og den klarer det den skal når man ikke er i nærheten av en computer.

Grafpakken

Hvis man trykker direkte på grafsymbolet under hvert enkelt produkt åpnes det en kursgraf i et nytt vindu med lynrask brukervennlighet, hvor grafen kan flyttes og utvides meget hurtig. Du kan velge mellom rundt 70 forskjellige indikatorer, som også inneholder med eksotiske verktøy som Gopalakrishnan Range Index eller Donchian Channel. Den grafiske fremstillingen av selve kursen kan også slås om til eksempelvis Heiken-Ashi eller Renk m.m. Videre kan man legge på Fibonacci-tall, tegne streker, måle og så videre. Det er en fryd å finne så mange muligheter for teknisk analyse på en handelsplattform som ellers i utgangspunktet ikke henvender seg til topprofesjonelle tradere.

Grafen ovenfor viser utviklingen i oljeprisen. Det er mulig å handle instrumentene direkte fra grafen, men åpne posisjoner vises ikke på selve grafen. Ut over dette er det rikelig med tilpasningsmuligheter, slik at man kan foreta grundige analyser.
Grafen ovenfor viser utviklingen i oljeprisen. Det er mulig å handle instrumentene direkte fra grafen, men åpne posisjoner vises ikke på selve grafen. Ut over dette er det rikelig med tilpasningsmuligheter, slik at man kan foreta grundige analyser.

I tillegg til at man kan åpne et antall vinduer med grafer, er det også mulig å sette opp et oppsett som viser f.eks. 4 eller 6 forskjellige grafer samtidig i samme vindu. Hvis man skal få noe ut av dette krever det at man har en skjerm av en viss størrelse, men det fungerer fint.

Grafpakken, som eToro kaller «Procharts», har nylig blitt lansert og er fortsatt i beta. Den er altså ikke helt ferdigutviklet, men den fungerer allerede godt. Visse steder på webplattformen skal man spesifikt velge «Procharts» for å være sikker på at man får tilgang til alle mulighetene.


Handel

Hvis man har åpnet kontoen i USD, så handles og avregnes alt i USD. Det betyr at den innsatsen man velger, ganget med gearingnivået, utgjør ens samlede eksponering i den enkelte handel i USD – uansett hvilken valuta det underliggende aktivet handles i. En annen smart ting er at man kan velge gearingnivået for hver enkelt handel i forbindelse med at man foretar handelen. Så det kan sees av ordreboksen nedenfor, som viser den tyske DAX-indeksen (G30), er det mulig å velge hhv. 1, 2, 5, 10, 25, 50 eller 100 ganger gearing. At man kan velge helt ned til 1x gearing betyr egentlig at man ikke gearer investeringen, noe som kan være bra for forsiktige og nystartede tradere som er redde for å miste penger raskt pga. gearingen ofte tilknyttet CFD-handel.

Hvis man velger DAX med gearing på 1 er minimumsinnsatsen 5.000 USD. Dette utgjør dermed eksponering og margin. Hvis man gearer med faktor 100 er minimumsinnsatsen 200 USD. Dette tilsvarer en eksponering på 20.000 USD og en margin på 200 USD. Gearingfaktoren har med andre ord betydning for minimumsinnsatsen. eToro bruker også et eget begrep – units. Antall units beregnes som «Investert beløp (Amount)» * «Gearingfaktor (Leverage)» / «Instrumentets lukkekurs dagen før». Grunnen til dette er at det skal være mulig å handle mindre deler av de enkelte instrumeter som følge av plattformens copy trading-funksjon, der man kan ha posisjoner helt ned til 1 USD. Til vanlig trenger man ikke bekymre seg om antall units i forbindelse med ordreinnleggelse, men heller beløpets størrelse og gearingfaktoren, slik at man har full kontroll på eksponeringen.

Ordreboks for kjøp av 200 USD i DAX (GER30) med en gearing på 100, tilsvarende en eksponering på 20.000 USD. Trykker man på TRADE øverst til høyre kan man heller legge inn en ordre.
Ordreboks for kjøp av 200 USD i DAX (GER30) med en gearing på 100, tilsvarende en eksponering på 20.000 USD. Trykker man på TRADE øverst til høyre kan man heller legge inn en ordre.
Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Innsatsen justeres enkelt i feltet «Amount» og kan geares med den valgte gearingfaktor (markert med «X» nedenfor angitt innsats). I eksempelet ovenfor med en gearing på 100 i DAX, betyr det at en innsats (Amount) på 200 USD resulterer i en eksponering (Ezposure) på 20.000 USD. De 200 USD er som nevnt minsteinnsatsen ved en gearing på 100, noe som resulterer i en margin på 1% av eksponeringen. Hvis man velger en lavere gearingfaktor vil minsteinnsatsen være høyere. I forhold til DAX er det ikke mulig med en innsats lavere enn 5000 USD, noe som betyr at man kan eksponere seg for mye lavere enn det indeksen handles til.

I ordreboksen kan man også er handelens innsats i forhold til «Equity» (altså nettobalanse). I dette tilfellet utgjør innsatsen 0,19% av «Equity», som da ordreboksen ble åpnet, utgjorde ca. 100.000 USD. Dette er det fiktive beløpet man får på demokontoen. På grunn av gearingfaktoren på 100x utgjør eksponeringen ca. 20.000 USD, noe som tilsvarer ca. 20% av «Equity». Dette skal man være oppmerksom på, ettersom man i eksempelet tar en reell risiko på 20% av samlet balanse.

Annen interessant informasjon som kommer frem av ordreviduet er rentekostnadene (Overnight Fee) man skal betale hvis man beholder posisjonen over natten. I eksempelet koster det 1,58 USD å beholde posisjonen til en verdi på 20.000 USD per dag, og tilsvarer en rente på 2,8% (1,58/20.000*360). Dette må sies å være en god finansieringsrente. Hvis man beholder posisjonen gjennom helgen koster det tre rentedager.

Ordreboks for kjøp for 5.000 USD. Dette er det minste beløpet man kan satse hvis man ikke bruker gearing. Det medfører at marginkravet og eksponeringen utgjør 5.000 USD.
Ordreboks for kjøp for 5.000 USD. Dette er det minste beløpet man kan satse hvis man ikke bruker gearing. Det medfører at marginkravet og eksponeringen utgjør 5.000 USD.

Hvis man ikke bruker gearing utgjør eksponering og margnkrav det samme. Dessverre slipper man ikke altid å betale renter hvis man beholder posisjonen over natten. I ordreboksen ovenfor ses det at det koster 0,39 USD per dag å holde en posisjon i DAX over natten. Det tilsvarer en rente på 2,8%. Hvis man er long i enkeltaksjer betaler man imidlertid ikke overnight fees.

I forbindelse med ordreinnleggelse foreslås det et nivå i USD for hhv. stop loss og take profit, sett i sammenheng med det investerte beløpet. Disse nivåene kan enkelt endres, slik at det passer med din strategi og risikonivå. Det er mulig å sette nivåene ut fra et gitt kursnivå (Rate) eller det investerte beløpet (Amount). Det er også mulighet for å legge inn såkalt trailing stop loss. Dette innebrer at man lar posisjonen følge profittens retning, og handlen lukkes når profitten faller til det valgte nivået fra det høyeste nivået.

Det er også mulig å forhåndsdefinere et investeringsbeløp med tilhørende fast gearing og gitte stop loss-/take profit-nivåer. Disse lagres og ligger klare hver gang du går inn på det instrumentet du har valgt dette for, og dette må sies  være en god løsning. I tillegg er det mulig å skru på «one-click-trade» på disse instrumentene, slik at du raskt kan sete igang en handel. I begynnelsen bør man være litt påpasselig med dette, da man enkelt kan ende opp med litt for mange åpne posisjoner i forhold til hva man egentlig hadde tenkt seg. Heldigvis er disse markedene markert i grått på kurslistene og du kan dermed enkelt identifisere hvilke produkter du har skrudd på denne funksjonen for. Funksjonen kan benyttes ved å gå til «Settings» og deretter «Trading». Der finnes en oversikt over de instrumentene der funksjonen er aktivert, og det er enkelt å legge til eler fjerne instrumenter fra listen. Alt i alt er dette en godt brukbar funksjon, spesielt hvis man evner å kontrollere et-klikk-funksjonen.

Hvis man heller ønsker å legge inn en handel når kursen treffer et gitt nivå kan man også gjøre dette i ordrevinduet. I stedet for å velge «TRADE» øverst i høyre hjørne velger man heller «ORDER». Her kan man legge inn både kjøps- og salgsordrer over og under det aktuelle prisnivået.


Markeder, produkter og priser

eToro tilbur CFD-handel i over 1000 forskjellige produkter fordelt på 12 indekser, 7 råvarer, 53 ETF´er, 49 valutakryss og et varierende antall enkeltaksjer på de største børsene. Det samlede tilbudet er altså ikke overveldende sammenlignet med de fleste konkurrentene, men det er imidlertid mulig å handle de est populære produktene, herunder også f.eks. Bitcoin og Ethereum. På handelsplattformen kan man enkelt få oversikt over alle produktene ved å velge «Trade Markets» ute til venstre og deretter velge de forskjellige kategoriene. Alle eToros spreads mm. kan forøvrig finnes her.

Det er enkelt å søke etter og finne de produktene man kan handle hos eToro.
Det er enkelt å søke etter og finne de produktene man kan handle hos eToro.

Som nevnt tidligere skal man være oppmerksom på at alle produkter handles i USD hvis man har åpnet kontoen i denne valutaen. Innsatsen men velger sammen med gearingnivået utgjør eksponeringen for hver enkelt handel i USD, uansett hvilken valuta det underliggende aktiv handles i. Man kan velge gearingnivået for handelen i forbindelse med at man legger inn en ordre, og det er ganske smart. Avhengig av hvilket produkt man velger kan man velge gearing fra 1 og helt opp til 400. Gearer man med faktor 1 betyr det at man skal stille 100% i margin, mens ved et gearing nivå på 400 skal man kun stille 0,25% i margin. Sistnevnte nivå er ut i fra en risikobetraktning et vannvittig høyt nivå og kan absolutt ikke anbefales. En investering på bare 1.000 USD resulterer i en eksponering på ikke mindre enn 400.000 USD.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

At man kan velge helt ned til 1x gearing betyr egentlig at man ikke gearer investeringen, noe som kan være bra for forsiktige og nystartede tradere som er redde for å miste penger raskt pga. gearingen ofte tilknyttet CFD-handel. For de fleste produkter skal man imidlertid betale rente på de posisjonene man holder åpne over natten og helgen.

Det at man kan velge gearingnivå selv på de enkelte handler er ganske smart, men man kan fort miste oversikten over samlet eksponering dersom man handler med mange forskjellige gearingnivåer. Dette beløpet kan man nemlig ikke se i porteføljen.

ÅPningstidene på de forskjellige markedene varierer. Aksjer handles typisk når de respektive børsene er åpne, mens den tyske DAX-indeksen kan handles fra 08.00 – 22.00. Oversikt over åpningstider finner du her.

Aksjeindekser
dax-cup-o-forexSom nevnt er det mulig å handle 12 forskjellige indekser fra de største børsene i verden. Her finner du blant annet Australia og Kina. Samlet sett er antallet indekser i den laveste enden og man savner for eksempel de skandinaviske indeksene.

For de fleste av de største indeksene, herunder f.eks. DAX (G30), er det mulig å velge 1, 2, 5, 10, 25, 50 eller 100X gearing. Ved gearing på 1 skal man ved handel i indeks handle for minst 5.000 USD, noe som også utgjør minsteeksponeringen. Ved en gearingfaktor på 100 skal man handle for minst 200 USD. Dette tilsvarer en eksponering på 20.000 USD.

Det er stor spreadmessig variasjon mellom de forskjellige produktene. DAX (G30) og FTSE (UK100) kan man handle til 1 point, mens Dow Jones (US30) handles til hele 6 points. Dette er relativt høyt sammenlignet med andre plattformer. Den japanske indeksen kan handles til 10 points. DAX kan man i utgangspunktet handle til 1 point i tidsrommet fra 08.00 til 22.00. Hos mange av konkurrentene er spreadet vanligvis høyere utenfor børsenes åpningstid, som for DAX er 09.00-17.30.

Valutakryss

Man kan handle snaut 50 forskjellige valutakryss, og dette dekker nok de flestes behov. For de største valutakryssene som GBPUSD og EURUSD er det mulig å geare fra 1 og helt opp til 400. Uten gearing skal man typisk handle for 5.000 USD, mens med gearing på 400 kan man nøye seg med 25 USD, tilsvarende en eksponering på 10.000 USD. Gearer man med 400 skal man være forsiktig og dette frarådes. Bruk av høye gearingnivåer medfører høy risiko og man skal virkelig vite hva man gjør.

Spreadmessig kan man handle USDYEN til 2 pips, GBPUSD til 4 pips og EURUSD til 3 pips. eToro er dermed ikke blant de billigste på markedet hva gjelder valuta.

Råvarer

eToro tilbyr 7 forskjellige råvarer: gull, sølv, naturgass, kobber, olje, palladium og platina. Tilbudet av råvarer er dermed ikke det største på markedet, men de viktigste råvarene kan handles. Gearing på råvarer ligger mellom 1 og 100. Uten gearing skal man handle for minimum 2.500 USD, mens med gearing på 100 skal man handle for minimum 25 USD. Dette tilsvarer 2.500 USD i eksponering.

Gull handles typisk til et spread på 0,45 og olje på 0,05.

Aksjer

Det er mulig å handle ca. 1000 større, likvide CFD-baserte aksjer fra børsene i USA, Tyskland, England, Spania, Italia og Sveits. Du kan for eksempel handle 515 forskjellige aksjer fra NYSE, 194 aksjer fra Nasdaq og 27 aksjer fra den tyske børsen i Frankfurt. Her kan du se en samlet liste over tilgjengelige aksjer.

Når man handler CFD-baserte aksjer hos eToro betaler man ikke kurtasje. Til gjengjeld betaler man et høyere spread enn man kan handle til direkte på børsen. På et tilfeldig valgt tidspunkt bid/ask på den BMW-aksjen i april 2017 på 83,55/83,57 på børsen – altså et spread på 0,02. Samtidig bar bid/ask hos eToro 83,45/83,67, altså et spread på 0,22 eller 10 ganger så høyt som på børsen. Selv om spreadet i alle fall på det tidspunktet var ganske høyt hos eToro kan det i lengden være billigere å handle aksjer som CFD. Dette gjelder spesielt hvis man handler mindre posisjoner eller har hyppige handler. Det kommer av at ved tradisjonell aksjehandel hos eksempelvis banker, og spesielt ved utelandske aksjer, kan det dreie seg om relativt høy kurtasje, depotgeyrer og så videre. Dette slipper man hos eToro.

Enkeltaksjer kan geares fra 1 til 10, som betyr at man skal stille mellom 10 og 100% margin. Dersom man handler med gearing 1x tilsvarer det at man kjøper den underliggende aksjen – i alle fall med tanke på eksponering. Den eneste forskjellen er at man handler en CFD som gjenspeiler den underliggende aksjen.

Øvrige omkostninger

Det er vesentlig å være opmerksom på at hos eToro koster det 25USD å ta ut alt fra 500 USD og oppover. Dette er unædvendig høyt, og heldigvis noe man ikke ser hos mange av de andre konkurrentene. Ut over dette kommer det også noen andre gebyrer man skal være oppmerksom på. Det være seg eksempelvis valutavekslingsgebyr som dukker opp hvis man for eksempel overfører fra et debetkort til eToro, da eToro krever å motta alle beløp i USD. Har man konto i EUR vil man derfor bli belastet ytterligere vekslingskostnader, og igjen når man tar ut pengene. Et godt råd er derfor å ha kontoen i USD og at man ikke bør ta ut penger i hytt og pine.

 Det kreves også et såkalt «inaktivitetsgebyr» på 5 USD/måned hvis man ikke logger inn på kontoen i løpet av en periode på 12 måneder. Gebyret oppstår kun hvis man har penger på konto.

Renteomkostningene for å holde en posisjon over natten varierer med rentenivået og hvilket instrument det gjelder. Aktuelle renteomkostninger kan ses på linken nedenfor, hvor det måles etter antall units. Det er enklere å se finansieringsrenten i ordreboksen i forbindelse med at man legger inn en ordre. Her får man se nøyaktig hva omkostningene er. For handel med DAX var renten da denne anmeldelsen ble skrevet ca. 2,8%, noe som ikke er urimelig sammenlignet med konkurrentene. Rentenivået er ofte lavere ved shortposisjoner, mens renten for enkelte instrumenter kan være ganske høy. Det er derfor en fordel å holde et lite øye med rentenivået over lengre tid.

Nærmere forklaring på det det skrives om ovenfor og de samlede omkostningene finnes her.

eToro skal absolutt har skryt for at de klart og tydelig forteller om spreads, uttaksgebyrer og overnight fees. Det sistnevnte er noe mange konkurrerende plattformer prøver å skjule. Det kommer også tydelig frem at det koster en del penger å ta ut fra plattformen, men det hjelper ikke akkurat på humøret. Det er rett og slett frekt å kreve et såpass høyt gebyr for å føre tilbake et beløp til brukerens konto.

Det bør nevnes at blant annet spreadene man betaler kan bli redusert betydelig dersom man klarer å få ande tradere på eToro til å kopiere ens handler. I så fall kommer man inn i eToros «Popular Investor Program» og det kan bety lavere spreads og en månedlig sjekk fra eToro. Dette kan du lese mer om under «Social Trading og Copy Trading» lenger ned i anmeldelsen. Dette er en spennende og interessant mulighet for den dyktige trader.


Utdanning

eToro har et såkalt «Trading Academy» som består av tre seksjoner: Live Webinars, eCourse og Trading Videos. Tidligere avholdte webinarer ligger under overskriften «Webinars on demand», og der ligger det en liten håndfull. Det presenteres også noen tradingvideoer. De er ganske grunnleggende, selv om de kalles «avanserte», men til gjengjeld er de pedagogiske. Disse kan være en god start for nybegynneren eller for å friske opp i gamle kunster. Alt i alt tilbyr ikke eToros Trading Academy noe ekstraordinært.

På Youtube finnes blant annet denne videoen på ca. 37 minutter som går mer i dybden på hvordan man bruker handelsplattformen.


Social Trading og Copy Trading

eToro er bygget opp som en sosial tradingplattform fra bunnen, og det er her plattformen viser sin verdi og skiller seg fra de fleste andre plattformer. Alle tradere med konto hos eToro har i utgangspunktet en sosial profil og en nyhetsstrøm som på Facebook. Her kan man like, kommentere, dele og se hverandres porteføljer, se statistikk på hvordan ulike tradere har klart seg over kortere og lengre perioder. Denne funksjonen kan skrus av dersom man ønsker å være anonym. eToro beregnes også mål for påtatt risiko, noe som kan hjelpe til med å sortere vekk de traderne som har vært heldige og handlet med en stor risiko. Innlegg og kommentarer i nyhetsstrømmen kan gi inspirasjon til egne handler, men man har også mulighet til å kopere utvalgte traderes handler helt automatisk. Denne funksjonen kalles Copy Trading, og det er denne funksjonen som tiltrekker mange tradere til eToro. Traderne finner man ute til venstre under Copy People. Mange amatørtradere har nok en drøm om å kunne handle nøyaktig som en profesjonell og suksessfull trader, og med Copy Trading-funksjonen til eToro er dette i utgangspunktet mulig.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her
Det er enkelt å lete etter potensielle tradere som er verdt å følge ved hjelp av parametere som tid, avkastning, risiko, marked, m.m.
Det er enkelt å lete etter potensielle tradere som er verdt å følge ved hjelp av parametere som tid, avkastning, risiko, marked, m.m.

Copy Trading-funksjonen fungerer virkelig godt. Når man har funnet en person man ønsker å kopiere trykker man bare på knappen «Copy» under personens profil. Deretter kopierer handelsplattformen personens eventuelle åpne handler automatisk, samt etterfølgende nye handler på samme måte. Man velger selv hvor stor del av kontantbeholdningen man ønsker å allokere til dette formålet. Andelen man har valgt å allokere avspeiler personen man kopierer sin portefølje, og derfor kan man ende med å handle brøkdeler av posisjoner hvis man setter av et mindre beløp til dette formålet. Det er mulig å investere helt ned til 100 USD i hver enkelt trader. I forbindelse med den innledende kopieringen blir man bedt om å ta stilling til blant annet en fast stop loss, slik at hvis personen plutselig mister 50% av sin investerte kapital lukkes alle åpne posisjoner automatisk. Det er også mulig å lukke enkelte posisjoner dersom man ikke ønsker disse.

Det høres nesten for godt ut til å være sant. Det er det også, hvis man ikke passer godt på. Statistikk kan nemlig leses på mange forskjellige måter, og det kan være en kunst i seg selv bare å vurdere hvem av de mange tusen eToro-traderne som er gode og hvem som er dårlige – spesielt over lengre perioder. For å finne en suksessfull trader vil de fleste, rent intuitivt, lete etter hvor profitable de enkelte tradere har vært over en gitt periode. Men det har seg sånn at oppnådd profitt ikke sier så mye om risikoen, annet enn at høy profitt typisk betyr høy risiko. Det er ofte slik at traderne som tar den høyeste risikoen også er de som i perioder henter mest profitt. Det er imidlertid også ofte de samme traderne som måneden etter kan tape hele gevinsten og enda mer. Heldigvis operer eToro også med et mål for risikoen i den perioden man kikker på. Dermed kan man ta høyde for risikonivået og sortere vekk de mest risikovillige traderne.

eToro tilbyr statistikk på de enkelte traderne. Husk å sette deg grundig inn i tallene som vises, da statistikk lett kan være misvisende.
eToro tilbyr statistikk på de enkelte traderne. Husk å sette deg grundig inn i tallene som vises, da statistikk lett kan være misvisende.

CopyFunds

eToro har nylig lansert to nye typer såkalte CopyFunds: «Top Trader CopyFunds» og «Market CopyFunds». Den første inneholder de traderne med best prestasjon hos eToro etter forskjellige kriterer, mens den siste samler CFD-askjer, råvarer eller ETF´er etter en valgt markedsstrategi. Man skal minimum sette inn 5.000 i hvert enkelt fond. Du kan lese mer om de forskjellige fondene her og under Invest in Copyfinds på webplattformen. De forskjellige fondene kan også overføres til en watchlist, slik at man kan investere i disse gjennom sin virtuelle konto.


Kundeservice

eToro har 24-timers kundeservice mandag-fredag, men kundeservice foregår først og fremst ved hjelp av den interne mailsystemet. Her bruke rman live chat eller skrive i CustomerSerivce´s newsfeed. En test viser at man får svar i løpet av en til fire dager. Det finnes ikke noe telefonnummer på Broker Service Cener, kun et fanummer. Dette er et klart minus da man gjerne skal kunne kontakte Broker Service direkte hvis man skulle få behov for det.


Sikkerhet for innestående

eToro oppbevarer kundenes midler adskilt fra egne midler ihht. EUs finanslovgivning og MiFID, gjennom såkalt segregerte kundekonti. Det betyr at den enkelte kundes konto holdes separat i en eventuell konkurssituasjon.

Ut over dette er privatkunders midler, i tilfelle av konkurs og uregelmessigheter, forsikret med opp til 20.000 EUR etter kypriotisk lovgivning, som også er EU-basert.

Siden eToro er underlagt relativt strenge minimumskrav fra EU vedrørende tilbud av finansielle tjenester, adskiller ikke selskapet seg nevneverdig fra andre tilbydere på markedet. Visse land i EU, eks. England, har imidlertid enda bedre kundebeskyttelsesregler, f.eks. i form av en høyere økonomisk beskyttelse av den enkelte kunde.


Konklusjon

eToro har et oversiktlig og brukervennlig design. Plattformen har også overraskende mange tekniskeverktøy dersom man vil analysere en kursgraf. Samtidig kan uerfarne tradere finne mye inspirasjon i det sosiale elementet ved plattformen  dersom de er i sand til å finne frem til de beste traderne. Hvis man er en dyktig trader selv, kan eToros Popular Investor Program også være en god mulighet for å handle billigere og samtidig skape en sosial profil som på sikt kan gi en ekstra inntekt. Hvis man er i stand til å levere en viss avkastning, vel og merke.

Et annet område som får ros fra oss er de gode mulighetene for å velge gearingfaktor i hver enkelt handel, slik at det passer overens med risikovillighet og temperament.

På den negative siden er det klart at enkelte produkter tilbys med uforholdsmessig store spreads, men det er ikke alltid tilfellet og man bør holde et øye med hvilke produkter dette gjelder. Blir man selv kopiert av bare én annen trader får man etter to måneder 20% rabatt på spreads dersom man søjer om å bli en del av eToros Popular Investor Program. Tilbudet av markeder og produkter er ikke helt på linje med en del andre tilbydere og man savner kanskje spesielt de skandinaviske markedene. Et annet irritasjonsmoment er de høye prisene man må betale for å ta ut penger fra kontoen.

Men konto i USD, eller annen utenlandsk valuta, skal man være oppmerksom på de ulempene dette innebærer. For det første er det en ulempe i forhold til beregning av skatt på nettoresultatet, som skal omregnes til NOK. For det andre er det enklere å gjennomskue margin, eksponering og så videre i NOK, fremfor å skulle regne om hele tiden. Det siste er selvfølgelig en smakssak, og man vil raskt vende seg til å bruke fremmed valuta – spesielt siden både investeringen, margin og eksponering hele tiden oppgis i samme valuta. Dermed unngår man også vekslingskostnader ved hver enkelt handel hvis man handler instrumenter som egentlig handles i EUR eller GBP. Ut over dette har man selvfølgelig også en valutarisiko for det man har innestående på konto i forhold til utviklingen i USD mot NOK, samt at når man tar penger ut fra kontoen kommer det ytterligere vekslingsomkostninger.

En annen vesentlig fordel er at man garantert ikke kan tape mer enn man har på konto hos eToro.

Når man åpner konto hos eToro får man automatisk en virtuell konto. Hvis man ønsker å åpne en live account kan man enkelt gjøre dette fra samme sted og logge in med samme brukernavn og passord. Vi anbefaler at man sytarter med en virtuell konto slik at man kan prøve seg litt fem og bli kjent med plattformen. Dette kan du gjøre på linken nedenfor.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PRØV eTORO HER


Daytrader.no mottar kommisjon og/eller betaling for annonsering fra eToro og andre handelsplattformer som omtales på denne siden. Daytrader.no tilstreber imidlertid 100% objektivitet i likhet med andre profesjonelle medier og deres annonsører. Inntekten fra annonser bidrar til at vi fremover kan levere de beste guidene og det beste innholdet om daytrading.

Forhåndsvisning av eToro:

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE
Der er ingen relateret indlæg