Unik mulighet i kakaoprisen?

Utgitt: 6. mai 2024

I mange år har kakaoprisen variert mellom 2.000 og 3.000 dollar per tonn, med en langsom økning til 4.000 i 2023. Dog så vi på nyåret en voldsomt økning før prisen nådde all-time high på 11.722 dollar den 19. april. Prisøkningene skyldes i stor grad en global kakaomangel. Tørke har herjet i Vest-Afrika og ødelagt store deler av kakaomarkene. Kakaogårdene lider også av underinvestering, samtidig som spekulasjon blant investorer har dyttet prisene ytterligere opp. Under sees en oversikt over kakaoprisen de siste årene, hentet fra handelsplattformen Markets.

Kakaoprisen siden april 2021.

Når mange råvarer øker så mye på kort tid, har de ofte en tendens til å komme tilbake til normalprisen, det vil si intervallet mellom 2.000 og 3.000 USD. Dette er selvfølgelig ingen garanti og kan i så fall ta flere år, men vi kan se et eksempel nedenfor med tømmer, som i 2020 steg til ekstreme nivåer, men raskt kom tilbake til de gamle prisnivåene:

Unik tradingmulighet?

Dersom man tror at noe lignende vil skje med kakaoprisene, kan det nå være en god handelsmulighet. Kakao kan handles på handelsplattformen Markets. Det kan imidlertid være risikabelt å gå kort uten tegn til svakhet. Derfor bør vi gå ned til en kortere tidsramme (4-timersgraf) for å finne det. Bildet nedenfor er tatt 23. april 2024:

Bildet er fra tradingplattformen Markets.

Over har vi markert en etterspørselssone på 4-timersgrafikken. Denne sonen er opprettet fordi dette området var opprinnelsen til den store bevegelsen som brøt strukturen oppover. Hvis oppadgående trenden skal fortsette, bør prisen nå ikke falle lavere enn den grønne sonen. Hvis sonen brytes, er det imidlertid et tegn på svakhet, og det kan da være interessant å gå kort.

En uke senere har kursen nå brutt gjennom etterspørselssonen. Legg merke til at den først reagerte i sonen, og denne reaksjonen markerer vi med en rød boks. Den røde sonen kalles også flipsonen, og det betyr at etterspørselen nå har “flippet” til tilbud, og tilbudet er nå kontroll. Derfor satser vi på at hvis kursen nå kommer tilbake til det røde området, bør den reagere der og gå enda lavere.

Det forventes at prisene vil falle nedover igjen, men stabilisere seg noe høyere på medium sikt enn hva de har vært tidligere. Per nå ser det ut til at Vest-Afrika vil se økte regnmengder utover sommeren, hvilket betyr større avlinger – og dermed et prisfall.

Kakaoprisen den siste måneden.

Mange forventer også et nytt prishopp opp igjen til rundt 9.200 slik at grafen former en skulder-hode-skulder-formasjon. Når den andre skulderen formes er dette et tegn på at prisen vil falle igjen. Er du ikke så tålmodig kan du satse på at prisen vil falle før det.

Dette er ikke en anbefaling om å handle. Artikkelen og videoen er laget for utdannelsesformål. Hvis du handler selv, er det viktig at du utfører din egen analyse og setter deg inn i hvordan handelsproduktene fungerer.

Kakao kan handles på som CFD på future-kontrakter på handelsplattformen Markets.

Ved handel med CFD-er hos Markets skal man være oppmerksom på eventuelle gebyrer. Ved inngåelsen av en posisjon betaler man spread, som er forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen. Det kan også forekomme overnight-interest dersom man holder en posisjon over natten. Dersom man handler futures, hvilket er tilfellet med kakao, kan det også forekomme gebyrer i form av rollover-justeringer. Du kan lese mer om Markets i vår anmeldelse her.

Del denne artikel