Island reversal

Utgitt: 29. juli 2016

Normalt fremstår likvide aksjekurser som sammenhengende og glidende, ettersom selgere og kjøpere konstant står i kø for å by i forhold til den aktuelle kursen. Av og til oppstår det imidlertid et fenomen i aksjekursen hvor prisen ”spretter” så mye opp eller ned at det oppstår et brudd på graden. Med brudd menes det at den nye prisen avskjæres fullstendig fra den tidligere prisen. Dette skjer typisk i forbindelse med sterke up- eller downtrends som plutselig forsterkes av en nyhet i trendens retning. I den situasjonen overtar kjøperne eller selgerne fullstendig, og det oppstår et ”hull” i prisen.  Daytradere kaller et slikt hull for et ”gap”.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Man kan finne ”gaps” hver eneste dag hvis man sammenligner lukkeprisen for en gitt aksje med den neste dags åpningskurs. Det skyldes at prisen på aksjen har blitt regulert mens børsen har vært stengt, fordi det selvsagt også kommer nyheter i denne perioden. Gaps midt i en handelsdag er langt sjeldnere.

: Et ekstremt gap i Google. Dette gap ́et oppstod i juli 2015 knyttet til et regnskap. Markedet ble så begeistret at kjøperne overtok fullstendig. På grafen er det imidlertid ikke snakk om en ”island”, fordi det krever at prisen foretar samme type fall i nedadgående retning.
Et ekstremt gap i Google. Dette gap ́et oppstod i juli 2015 knyttet til et regnskap. Markedet ble så begeistret at kjøperne overtok fullstendig. På grafen er det imidlertid ikke snakk om en ”island”, fordi det krever at prisen foretar samme type fall i nedadgående retning.

Det finnes mange strategier for trading av enkle gaps, men i denne artikkelen vil vi ta for oss et spesielt gap – nemlig det som kalles ”island gap”. Denne kan handles ved hjelp av en strategi som kalles ”island reversal”.

Et ”island gap” oppstår når et gap opp eller ned i kursgrafen etterfølges av et tilsvarende gap i motsatt retning. Dette skjer typisk innenfor få dager. Det betyr at det oppstår en liten øy (island) mist i kursgrafen, hvor et stykke av grafen er fullstendig avskåret fra resten. Island gaps er interessante fordi de er et uttrykk for at den følelsen av panikk eller begeistring som oppstod plutselig i markedet nå har forsvunnet. I stedet snur stemningen totalt, og ofte vil det oppstå en trend i motsatt retning som fortsetter en stund.

Som daytrader kan man utnytte denne situasjonen i markedet ved å følge med strømmen opp eller ned. For å gjøre dette kan man legge et kjøp eller salg (alt ettersom gap lukker opp eller ned) umiddelbart etter hullet er luket. Ofte er det vanskelig å vite om det kommer til å oppstå en island, så derfor kan den resultatorienterte traderen legge inn en ordre i området og vente og se om det skjer. Man skal imidlertid holde et godt øye med sin ordre, for oftest vil prisen stille og rolig lukke det første gap, og det oppstår derfor ingen ”island”. I disse tilfellene er det ikke nødvendigvis snakk omen solid handel.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
: Eksempel på island reversal-strategien. Prisen hopper både opp og ned, og det oppstår ”små øyer” på grafen. I det øyeblikket øyen skaper, kan man som daytrader forsøke å følge med trenden
Eksempel på island reversal-strategien. Prisen hopper både opp og ned, og det oppstår ”små øyer” på grafen. I det øyeblikket øyen skaper, kan man som daytrader forsøke å følge med trenden
Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære
Der er ingen relateret indlæg