Island reversal

Utgitt: 29. oktober 2020

Det finnes mange strategier for trading av enkle grafbrudd, men i denne artikkelen ser vi på et helt særlig – nemlig ”island gap”. Slike brudd kan handles ved hjelp av en strategi som kalles ”island reversal”.

Normalt fremstår likvide aksjekurser som sammenhengende og glidende. Både selgere og kjøpere står konstant i kø og skaper en ordredybde som sørger for myke kursbevegelser i begge retninger. Av og til oppstår det imidlertid et fenomen hvor aksjekursen ”spretter” så mye opp eller ned at det oppstår et brudd mellom den gamle og nye prisen. Dette skjer typisk i forbindelse med sterke opp- eller nedadgående trender som plutselig forsterkes av en nyhet i trendens retning. I en slik situasjon overtar kjøperne eller selgerne markedet, og det oppstår et ”hull” i prisen.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Daytradere kaller hullene for ”gaps”, og du finner dem hver dag hvis du sammenligner aksjekursenes stenge- og åpningspriser. Et “gap” oppstår når aksjeprisen justeres utenfor børsenes åpningstider fordi det kommer betydningsfulle nyheter i denne perioden. Det hører med til sjeldenhetene at det dannes grafbrudd intradag.

Det oppstår en øy (island) når kraftige prisbevegelser i én retning etterfølges av en lignenede bevegelse i motsatt retning.

Et ”island gap” oppstår når et brudd opp eller ned i kursgrafen etterfølges av et tilsvarende brudd i motsatt retning. Dette skjer typisk innenfor få dager. Det betyr at det oppstår en liten øy (island) i kursdiagrammet, hvor et stykke av grafen er fullstendig avskåret fra resten. Slike brudd er interessante fordi de er et uttrykk for at følelsen av panikk eller begeistring som oppstod plutselig i markedet har forsvunnet. I stedet snur stemningen totalt, og ofte vil det oppstå en motsatt rettet trend. Du kan gjerne si at øydannelsen er et uttrykk for en overreaksjon i markedet.

Handle på “island gaps”

Hvis du vet at slike brudd ofte stenges, har du mulighet til å handle på bevegelsene. Daytradere utnytter denne markedssituasjonen ved å følge med strømmen opp eller ned. Det gjør de ved å åpne en posisjon umiddelbart etter at hullet er lukket. Det kan være vanskelig å vite om det oppstår kurs-øy. Derfor kan den resultatorienterte traderen legge inn en ordre i området og vente å se om det skjer. Du bør imidlertid holde et våkent øye med posisjonen. Ofte vil prisen stille og rolig lukke det første brudd slik at det ikke dannes noen øy.

Netflix` akjeskurs på en dagsgraf. Lekk merke til at bruddene ofte lukkes.
Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

På grafen ovenfor kan du se utviklingen i Netflix-aksjen på en dagsgraf. Her har flere brudd medført dannelsen av øy-formasjoner. Legg merke til at de fleste bruddene stenges igjen – akkurat som teorien til “Island reversal”-strategien argumenterer for.

Som nybegynner bør du vurdere å ha flere regler hvis du benytter denne strategien. Kanskje kan det være lurt kun å ta posisjoner som følger større trender. Når du har lært strategien å kjenne, har du helt sikkert egne parametre du også kan implementere.

Les også om andre strategier som tar for seg store kursbevegelser som “fake moves“.

Del denne artikel