Hode og skuldre-formasjonen

Utgitt: 19. oktober 2020

Et av de mest kjente mønstrene innenfor teknisk analyse kalles ”hode og skuldre-formasjonen”. Mønsteret beskriver en vending i markedet, og er et av de mest solide signalene innenfor teknisk trading. En annen fordel er at mønsteret er lett å forstå – også for nybegynnere.

Allerede i boken ”Technical Analysis of Stock Trends” fra 1948 kalles hode og skuldre-formasjonen som ”et av de vanligste, men samtidig mest pålitelige, mønstrene”. Denne definisjonen holder fortsatt, til tross for nåtidens markedsstøy, algoritmekaos og frequency trading.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her
Figur 1: En klassisk hode og skuldre-formasjon.

En hode og skuldre-formasjon er et tegn på vending og kan oppstå både i toppen og bunnen av en trend. En klassisk hode og skuldre-formasjon (figur 1) består av to topper på nesten samme nivå som dannner skuldrene. Mellom disse finner man en litt høyere topp, som kalles hodet. Formasjonens bunn kalles ”nakkelinjen” og den skal brytes før mønsteret er komplett. Formasjonen er et bearish signal som indikerer nedgang. Når nakkelinjen brytes, håper traderen at markedet trekker seg tilbake i en avstand som tilsvarer minst avstanden fra hodet til nakkelinjen (H) i figur 1. Formasjon blir omtalt som “investorenes store skrekk“.

Dersom du tar en short-posisjon når nakkelinjen brytes, bør du vurdere å sette et stop loss på et nivå litt høyere enn nakkelinjen. Det skjer nemlig ofte at kursen kortvarig korrigerer opp igjen for å teste dette nivået.

En omvendt hode og skuldre-formasjon er et mønster som indikerer kursoppgang. Her vil det omvendte hodet danne bunnpunktet i en nedadgående trend.

Variasjoner i mønsteret

Når traderen tegner nakkelinjen, skal han eller hun se etter de to bunnene som former skuldrene. Det er bruddet på denne linjen som avslutter formasjonen og setter i gang en mulig handel. Hode og skuldre-formasjonen finnes på alle tidshorisonter, fra få minutter til ukes- og månedsgrafer. Jo høyere tidshorisont, jo sikrere er mønsteret. Hvis du benytter en handelsplattform som også angir volumet i markedet, vil du typisk se en volumøkning når prisen bryter nakkelinjen. Jo høyere volum rundt bruddet, desto mer valid er mønsteret.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Dessverre kan vi ikke alltid forvente at markedet former perfekte formasjoner. Slike uperfekte formasjoner betyr imidlertid ikke at signalet er mindre gyldig. Derfor kan det lønne seg å bli bedre til å spotte de uperfekte formasjonene. Nedenfor ser vi på noen eksempler av hode og skuldre-formasjonen.

For å finne mønstrene er det enklest å å starte med å se etter en topp samt to mindre topper. Deretter kan du identifisere nakkelinjen og tegne den fullstendige formasjonen. Er det snakk om en bunnformasjon leter du etter det motsatte.

Figur 2.

Figur 2 viser et hode og skuldre-mønster i valutakrysset EUR/GBP på en timesgraf. I dette mønsteret er den venstre skulderen betydelig bredere enn den høyre.

Figur 3

Figur 3 viser et hode og skuldre-mønster i DAX-indeksen på en dagsgraf. Legg merke til at salgssignalet er gyldig, selv om formasjonen har en skjev nakkelinje.

Figur 4

Figur 4 viser et hode og skuldre-mønster i den danske aksjen ISS på en dagsgraf. Her ser vi også en skjev nakkelinje og en høyre skulder med ”dobbelttopp”. Fallet når nakkelinjen brytes blir relativt stort.

Figur 5

Figur 5 viser valutakrysset AUD/USD med en omvendt hode og skuldre-formasjon.

Handelsstrategien er simpel

I en avsluttet toppformasjon går du kort når nakkelinjen brytes. Hvis bruddet følges opp av høyt volum vil den dristige traderen forsøke seg med høyere gearing. Minimum-target tilsvarer avstanden mellom hodet og nakkelinjen. Stop settes typisk rett over høyre skulder hvis det gir fornuftig risk/reward.

I tiden rett etter bruddet på nakkelinjen kan det oppstå en mindre vending opp igjen. Her vil nakkelinjen typisk fungere som motstand. Tradere med lav risiko kan vente til nakkelinjen bekreftes som motstandsnivå. For alle andre gjelder det bare å ha tålmodighet hvis kursen foretar denne klassiske vendingen.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Kampen mellom selgere og kjøpere

For å forstå psykologien bak hode og skuldre-formasjonen kan du forestille deg at kjøperne er fulle av begeistring under en opptrend. Her handles det mange aksjer. Plutselig blir noen i tvil om trendens videre forløp, og de begynner å selge seg ut. På dette tidspunktet skapes venstre skulder. Etter litt tid blomstrer begeistringen igjen og kjøperne vender tilbake i håp om at den opprinnelige trenden er inntakt. Når kursen kommer et stykke opp over venstre skulder, gripes flere av panikk. Var korreksjonen/venstre skulder bare et uttrykk for at aksjen allikevel ikke er så sterk?

Tvilen skaper et salgspress og hodet i formasjonen dannes. Salget forsetter inntil nakkelinjen, hvor det fortsatt ligger kjøpere og venter fra den forrige korreksjonen. Kjøperne evner å sende kursen opp til samme nivå som den første skulderen. Der venter imidlertid en gruppe selgere fra da toppen av venstre skulder ble dannet. Aksjen sendes nå ned med full fart, og når kursen bryter nakkelinjen blir det alvor av frykten. Noen få modige tradere forsøker kanskje å kjøpe seg opp, men kursen kommer aldri over nakkelinjen. Frykten har tatt over, og kursen faller. Mønsteret er komplett, og opptrenden har snudd til en downtrend.

Les også artiklene våre om eksempelvis om runde tall samt støtte- og motstandsnivå.

Del denne artikel