Hode-og-skuldre-formasjonen

Udgivet : 01 January 1970

En av de mest kjente mønstrene innenfor teknisk analyse kalles for ”Hode-og-skuldre-formasjonen». Mønsteret beskriver en vending i markedet, og er et av de mest solide signalene innenfor teknisk trading. En annen fordel er at mønsteret er lett å forstå – også for nybegynnere. Allerede i boken ”Technical Analysis of Stock Trends” fra 1948 kalles ”Hode-og-skuldre-formasjonen» som ”et av de mest vanlige mønstrene – og samtidig et av de mest pålitelige”. Denne definisjonen holder fortsatt, til tross for nåtidens markedsstøy, algoritmekaos og frequency trading.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her
En klassisk skulder-hoved-skulder.
fig 1. En klassisk topp-formasjon

En «hode-og-skuldre-formasjon» er et vendemønster, og kan oppstå både i toppen eller i bunnen av en trendvending. Derfor kan mønsteret enten kalles ”hode-og-skuldre-topp» eller «hode-og-skuldre-bunn». En klassisk topp-formasjon (figur 1) består av to topper på nesten samme nivå som dannner skuldrene. Mellom disse finner man en litt høyere topp, som kalles hodet. Formasjonens bunn kalles ”nakkelinjen” og den skal brytes før mønsteret er komplett. Når nakkelinjen er brytes, håper traderen at markedet trekker seg tilbake i en avstand som tilsvarer minst avstanden fra hodet til nakkelinjen. (H) i figur 1.

Når traderen tegner nakkelinjen, skal han se etter de to bunnene som former skuldrene. Det er bruddet på denne linjen som avslutter formasjonen, og samtidig setter i gang en mulig handel. Hode-og-skuldre-formasjonen finnes på alle tidshorisonter. Fra få minutter og opp til ukes- og månedsgrafer. Jo høyere tidshorisont, desto mer sikkert er mønsteret. Hvis man handler på en plattform som også angir volumet i markedet, vil man typisk se en økning i volum når prisen bryter nakkelinjen. Jo høyere volum rundt bruddet, desto mer valid er mønsteret.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Dessverre kan man ikke forvente at markedet alltid former en helt perfekt formasjon. Nakkelinjen vil ofte være skjev, eller de to skuldrene har forskjellig høyde. Det betyr derimot ikke at signalet er mindre gyldig. Derfor kan det lønne seg å øve på å finne de formasjonene som ikke er helt perfekte. Nedenfor vil vi vise eksempler på varianter av «Hode-og-skuldre-formasjonen». For å finne dem er det enklest å å starte med å se etter en topp, samt to mindre topper. Deretter kan man trekke nakkelinjen. Hvis det er snakk om en bunnformasjon leter man naturligvis etter det motsatte.

S-H-S-mønster i euro over for pund på en timegraf. En version med bred venstre skulder er bred.
fig. 2

Figur 2 viser H-S-mønster i valutakrysset EUR/GBP på en timesgraf. Dette er en versjon av mønsteret med en bred venstre skulder.

fig. 3
fig. 3

Figur 3 viser et H-S-mønster i DAX på dag dagsgraf. Her ser man en meget skjev nakkelinje, som allikevel gir et valid signal.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her
fig. 4
fig. 4

Figur 4 viser et H-S-mønster i den danske ISS-aksjen på en dagsgraf. Her ser man også en skeiv nakkelinje, og en høyre skulder med ”dobbelttopp”. Imidlertid ser man et relativt stor fall etter at nakkelinjen brytes.

fig. 5
fig. 5

Figur 5 viser valutakrysset AUD/USD med en H-S bunnformasjon. Bunnformasjonen kjennetegnes ved nøyaktig samme mønstre som en toppformasjon, bare motsatt.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
fig. 6
fig. 6

Figur 6 viser olje på en ukesgraf. Her er det snakk om en nesten perfekt H-S bunn.

Handelsstrategien er simpel: I en avsluttet toppformasjon ønsker man å gå kort når nakkelinjen brytes. Hvis bruddet følges opp av høyt volum vil den dristige traderen forsøke seg med høyere gearing. Minimum-target tilsvarer avstanden mellom hodet og nakkelinjen. Stop settes typisk rett over høyre skulder hvis det gir fornuftig risk/reward. Helst bedre enn 1:3. I tiden rett etter bruddet på nakkelinjen kan det oppstå en mindre re-trace opp mot nakkelinjen. Her vil nakkelinjen typisk fungere som motstand. Tradere med lav risiko kan vente med å gå inn i handelen inntill re-trace er avsluttet, og traderen har konstatert at nakkelinjen virkelig fungerer som motstand. For alle andre gjelder det bare å ha tålmodighet hvis kursen foretar denne klassiske re-tracen.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Kampen mellom selgere og kjøpere: For å forstå psykologien bak skulder-hode-skulder kan man forestille seg at kjøperne er fulle av begeistring under en uptrend og handler mange aksjer. Plutselig blir noen spekulanter i tvil om trendens videre forløp, og de begynner og selge seg ut. Dermed skapes venstre skulder. Etter litt tid kommer begeistringen tilbake igjen, og kjøperne gjenopptar sine kjøp i håp om at den opprinnelige trenden fortsatt er intakt. Når kursen kommer et stykke opp over venstre skulder, gripes flere av panikk. Var korreksjonen/venstre skulder bare et uttrykk for at aksjen allikevel ikke er så sterk? Tvilen setter i gang salget av aksjer igjen, og dermed skapes hodet. Salget forsetter inntil nakkelinjen rammes, hvor det fortsatt ligger kjøpere fra den forrige korreksjonen. Kjøperne evner å sende kursen opp til samme nivå som den første skulderen. Der treffer man en gruppe selgere fra den gang toppen av venstre skulder ble skapt. Aksjen sendes nå ned med full fart, og når kursen bryter nakkelinjen, blir det alvor av frykten. Noen få modige tradere forsøker kanskje å kjøpe seg opp, men kursen kommr aldri over nakkelinjen. Frykten har tatt over, og kursen faller. Mønsteret er komplett, og uptrenden har nå snudd til en downtrend.

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE
Der er ingen relateret indlæg