Stochastics – Den stokastiske oscillator

Utgitt: 20. oktober 2020

Den stokastiske oscillator – også kalt stochastics –  er en av de mest anerkjente indikatorene innenfor teknisk analyse. Indikatoren benyttes hovedsakelig til å avgjøre markedsdynamikken.

Ideen bak den stokastiske oscillatoren er at i en opptrend bør prisen – i hver periode – stenge tett på det høyeste punktet i kursbevegelsen. Dette signalerer at markedet tenderer til å fortsette oppover. I nedadgående trender bør prisen stenge tett på bunnen av det området prisen beveger seg i.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Den stokastiske oscillator beveger seg mellom 0 og 100, og består normalt av to linjer. Den første linjen kalles %K og er grunnelementet i indikatoren. Den andre linjen kalles %D, og er et glidende gjennomsnitt av %K. Denne linjen betraktes som den viktigste og den som gir best signaler. Av denne grunn utelates %K ofte. Hvis den stokastiske oscillator for eksempel bruker de siste seks trading-periodene til beregningen, vil det si at du på en 1-timesgraf bruker stengekursen fra de siste seks timene til å utregne verdiene. Oscillatoren kan brukes på mange forskjellige måter, men det vanligste er å se om den divergerer med prisen. Se grafen nedenfor.

Prisen går ned samtidig som verdien på den stokastiske oscillatoren går opp. Dette er mange ganger et tegn på kursoppgang.

Bruk den stokastiske oscillatoren sammen med andre bekreftende signal før du handler. Mange daytradere ser også på linjene for å finne gunstige tidspunkt å ta posisjoner. I eksempelet ovenfor kunne det eksempelvis være fornuftig å ta en long-posisjon når den blå linjen krysser den oransje nedenfra.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her
Del denne artikel