Hva er futures og hvordan handler du futures-kontrakter?

Utgitt: 6. oktober 2020

Futures er kontrakter mellom to parter om kjøp og salg av et verdipapir eller vare til en bestemt pris, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Som daytrader handler man typisk med futures og/eller CFD-er, og begge investeringsproduktene er mer fleksible enn tradisjonell aksjehandel.

Du har sikkert hørt snakk om futures, fremtidskontrakter og terminkontrakter, men det er ikke sikkert du helt har forstått hva som ligger i begrepene. Det er enklest å forklare og forstå futures hvis vi tar utgangspunkt i historien.

Den aller første anerkjente futures-handelen ble foretatt på Dojima-risbørsen i Japan for 300 år siden. I England ble det kjøpt og solgt råvare-futures allerede på 1500-tallet, men handelen kom ikke under ordnede forhold før sent på 1800-tallet.

Futures-handelen oppstod for alvor i det amerikanske landbruket midt på 1800-tallet. I 1848 var Chicago hovedsete for oppbevaring og salg av korn til store deler av USA gjennom Chicago Board of Trade (CBOT).

Jakten på trygghet

Selve handelen foregikk effektivt, men det var likevel perioder hvor behovet for korn ikke passet sammen med mengden som de amerikanske bøndene høstet. Denne skjevheten i tilbud og etterspørsel utgjorde en forholdsvis stor risiko for bøndene, og det var derfor vanskelig for de private landbruksaktørene å vite hva avlingene deres var verdt og hvor mye penger de ville sitte igjen med på dagen da kornet skulle selges.

harvesting wheat
Futures-kontraktene oppstod som en sikkerhet for amerikanske kornbønder.

Også for 150 år siden var de fleste bøndene i USA avhengig av hjelp fra banken, og hvis en bonde hadde tatt opp et lån i den tro at han kunne få $ 20 per tønne korn, ville han risikere å bli insolvent dersom kornprisen falt dramatisk. Fra bøndenes side oppstod det derfor et behov for å sikre seg mot denne typen plutselige prisras. Salg av fødevarer var grunnlaget for mange av bøndene, og store utslag i prisen kunne i verste fall etterlate liv og familier i ruiner.

Det var til å starte med mais som ble futures-handlet på råvarebørsen i Chicago, men også hvete, sojabønner og bomull fulgte forholdsvis raskt etter. I løpet av de neste tiårene ble det også etablert futures-handel for andre råvarer som kakao, appelsinjuice og sukker samt for levende dyr som kveg og gris.

I dag er det fortsatt mais, hvete og sojabønner som står for størstedelen av omsetningen på CBOT.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Futures ble en hedge

Den nødvendige tryggheten fikk bøndene ved å inngå avtaler om å selge korn til en fastsatt pris, på et gitt tidspunkt i fremtiden, til mer risikovillige mellomledd. En slik avtale betydde at mellommannen forpliktet seg til å kjøpe bondens avlinger til eksempelvis $ 20 per tønne, selv om det var to måneder til kornet skulle høstes. Dermed fikk bøndene sikkerhet for den fremtidige inntekten, uansett om prisen stod i $ 10, $ 20 eller $ 30 dollar på tidspunktet for overlevering.

Risikoen ble flyttet fra bonden og over på mellomleddet, som selvfølgelig håpet at spot-prisen steg i tidsrommet mellom inngåelsen av kontrakten og overleveringen. I så fall kunne han selge kornet videre med fortjeneste.

I kjølvannet av denne relativt gjennomskuelige ordningen oppstod det en rekke mellomhandlere som hele tiden kjøpte og solgte kontraktene som bonden og investoren opprinnelig hadde inngått. Kontraktene dannet etterhvert grobunn for et marked preget av spekulasjon.

I videoen (engelsk) nedenfor forklares hvordan futures-handelen mellom bønder og institusjonelle aktører foregår i dag.

Effekten av futures i hverdagen

Kanskje har du selv vært del i en form for futures-handel, eller fremtidskontrakt, da du kjøpte bolig?

Enkelte bolighandler foregår ved at kjøper og selger inngår en avtale om en fremtidig pris på boligen. Når du kjøper en leilighet under oppføring til en bestemt pris, inngår du i bunn og grunn en fremtidskontrakt med selger ved at du stiller et depositum til rådighet.

Dersom boligmarkedet stiger i løpet av perioden fra inngått kjøpsavtale til leiligheten står ferdig, har du fått en fortjeneste på handelen (urealisert så lenge du ikke selger). Hvis boligmarkedet faller i den samme perioden har du et urealisert tap på investeringen. Det betyr at selger gjorde den (økonomisk) beste handelen på tidspunktet da kontrakten ble inngått.

At det inngås futures-kontrakter på for eksempel korn, kaffe og andre såkalte “soft commodities” har også en direkte effekt på oss som forbrukere. Når kaffebonden vet hvor mye han eller hun får for kaffebønnene sine i fremtiden, samtidig som kaffeprodusentene vet hvor mye de må betale for bønnene, har begge parter en økonomisk sikkerhet. Denne sikkerheten gjør at du og jeg opplever stabile priser på kaffeposen i butikken. Eller at cappucinoen på den lokale kaffebaren ikke forandrer seg, selv om spot-prisene på kaffe er volatile.

I dag velger mange parter å selge eller kjøpe kun deler av, eksempelvis, kornavlingen som futures-kontrakter. På den måten har de delvis sikkerhet for inntekten/utgiften, samtidig som de også kan få del i en eventuell gavnelig prisbevegelse.En kaffebonde eller kaffeprodusent løper naturligvis også en noe større risiko hvis de kun selger/kjøper deler av en avling som futures.

Futures som investeringsobjekt

Siden 1800-tallet har futures-kontraktene spredt seg til mange sektorer. Først energisektoren, deretter til edelmetaller og videre til valuta, indekser, enkeltaksjer, etc. Prinsippet bak kontraktene er de samme, men i dag er det innblandet tusenvis, om ikke millioner, av mellomhandlere mellom de to opprinnelige partene.

Vi kan godt forstå at mange synes det høres innviklet ut med futures-kontrakter og avstår fra å handle med dem. I praksis er det imidlertid ikke så vanskelig, da nettmegleren som du benytter ordner alt for deg. Som daytrader er det eneste du behøver å gjøre å trykke på en kjøps- eller salgsknapp, akkurat som du gjør når du handler med andre investeringsprodukt.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Kanskje husker du tilbake til april 2020 da koronapandemien hadde fått godt feste verden over og oljeprisen stupte. Den gang falt de fysiske futures-kontraktene på den amerikanske skiferoljen, West Texas Intermediate (WTI), til flere titalls dollar i minus. Dette betydde at investorer skulle betale for å kvitte seg med olje. Hadde du hatt lagringsplass utover det sedvanlige kunne du da fblitt betalt for å ta i mot olje.

sunset oil pump
Noen fryktet at oljelyset ble slukket for godt da prisene gikk i minus våren 2020.

Hvis du eksempelvis handler futures-kontrakter i korn, eier du i prinsippet korn mens posisjonen er åpen. Daytradere har ikke interesse i, eller behov for, å levere eller motta det underliggende aktivumet. Her er målet å tjene penger på prisbevegelsene i mais, gull, olje e.l.. Derfor tilbyr de fleste nettmeglerne deg å handle futures-kontrakter uten fare for at det plutselig står en lastebil med korn utenfor hjemmet ditt.

Det er nemlig viktig å skille mellom futures-kontrakter og opsjoner. En opsjon gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum ved kontraktens utløp. Med futures-kontrakter er innehaveren nødt til å innfri betingelsene i kontrakten.

Når du handler futures-kontrakter hos en nettmegler, eier du aldri det underliggende aktivumet. Hos handelsplattformen Markets kan du handle futures-kontrakter i en lang rekke aktiva, som råvarer, indekser og bitcoin.

Eksempel på futures-handel

La oss si at du kjøper en fremtidskontrakt i nordsjøolje (Brent). Hos Markets kan du handle futures-kontrakter i Brent én måned frem i tid. Rollover-datoen er alltid den fjerde fredagen i måneden.

Prisen på Brent-futures står i ca. $ 42,50. Hvis du tror oljeprisen kommer til å stige før kontrakten utløper, kan du kjøpe ønsket antall kontrakter til denne prisen.

I vårt eksempel tror du på en stigning i oljeprisen, og du kjøper 1000 Brent-kontrakter til $ 42,50. Dette gir deg en samlet eksponering på $ 42 500. Hos Markets kan du geare futures-kontrakter i olje ti ganger, noe som betyr at du kun skal stille en margin på 10 % av eksponeringen.

Når du har åpnet posisjonen, vil verdien på kontraktene variere avhengig av prisbevegelsene i Brent-oljen. Hvis prisen stiger vil du oppleve å ha en urealisert gevinst, mens prisfall gir deg et urealisert tap. Dersom prisfallet blir stort nok kan handelsplattformen kreve at du setter inn flere penger for at de skal holde posisjonen din åpen. Dette kalles vedlikeholdsmargin, og hos Markets er denne på 5 %.

Du kan lese mer om marginer i vår artikkel om CFD-kontrakter.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her
futures oil
Under “Key Statistics” på Markets´ handelsplattform finner du viktig informasjon om futures-kontraktene.

Gevinst og tap

Du kan lukke posisjonen din når som helst og realisere den negative eller positive avkastningen. Du bør være oppmerksom på at du betaler dag-til-dag-renter (“overnight interest”) hvis du beholder posisjonen over natten. Dette skyldes at handelsplattformen tar betalt for å låne deg penger til investeringen. Renten løper typisk opp til 2,5 – 3,5 % per år avhengig av hvilket produkt du handler.

Når du handler futures-kontrakter via handelsplattformer mottar du ikke fysisk olje hvis du ikke har lukket posisjonen på utløpsdatoen. Nettmeglerne opererer med en rollover-dato hvor posisjonen din justeres og overgår til en ny periode.

Den endelige avkastningen realiseres når du lukker posisjonen. La oss si at du får rett. Det oppstår uroligheter i Midtøsten og oljeprisen stiger til $ 50 per fat etter to uker. Når du lukker posisjonen har du tjent $ 7,50 dollar per fat, totalt $ 7500.

Skulle det imidlertid vise seg at OPEC overraskende skrur opp for oljeproduksjonen vil prisen med all sannsynlighet falle. Da bestemmer du deg for å lukke posisjonen på $ 39 og ta et tap på totalt $ 3500.

Fordeler og ulemper med futures

Det er både fordeler og ulemper forbundet med futures-kontrakter. Noen retter seg direkte mot investorer, andre mot produsenter og industrielle aktører.

Fordeler

  • Daytradere og investorer kan handle futures-kontrakter til å spekulere i kortsiktige prisbevegelser til det underliggende aktivumet.
  • Selskap kan bruke futures til å hedge råvarer eller produkter mot store og uforutsette prisbevegelser.
  • På grunn av gearing og marginkrav hos handelsplattformer kan få stor eksponering mot en relativt liten marginstillelse.

Ulemper

  • Gearing og marginer kan være en vanskelig balansegang. Den potensielle avkastningen øker, men det gjør også risikoen for tap.
  • Selskap som bruker futures-kontrakter til å hedge kan gå glipp av stor fortjeneste når prisen beveger seg i favorabel retning.
  • Investorer som handler futures med gearing kan risikere å tape hele det innestående hvis prisbevegelsene går mot dem.

Husk alltid å sette deg inn i de gjeldende betingelsene for futures-kontrakter før du handler. Sørg også for at du forstår hvordan futures-handel foregår og hva som kan påvirke investeringene dine.

Del denne artikel