Indeks-strategi med en hitrate på 76%

Utgitt: 25. juni 2024

Det amerikanske Russell-indeksen er kanskje ikke kjent av så mange nordmenn, men det har ikke derfor mindre betydning for hvordan markedet beveger seg i slutten av juni. Det er nemlig da indeksen blir rebalansert, og det er vesentlig fordi det kan føre til store ubalanser.

Backtester utført av den norske traderen Odmund Groette viser at Russell 2000 klart overgår resten av markedet i slutten av juni. Sesongeffekten er så sterk at man kan bruke den til å utvikle en kraftfull handelsstrategi, som vi vil gjennomgå her i det følgende.

I denne artikkelen gjennomgår vi hvordan rebalanseringen av Russell 2000 i slutten av juni fører til et rally i de siste par dagene av juni. Det viser seg at sesongmessige svingninger gjennom de siste 35 årene er et stabilt mønster som man kan handle på. Russell 2000 klarer seg mye bedre i slutten av juni enn i noen annen periode av året. Vi vil derfor gjennomgå en rebalanseringsstrategi for Russell 2000 basert på denne sesongeffekten.

Hva er Russel 2000-indeksen?

Som navnet antyder, inneholder indeksen 2.000 aksjer. Det er et av de vesentlige amerikanske indeksene og betraktes som et small-cap-indeks. Russell 2000 er nemlig en delmengde av de minste selskapene i Russell 3000-indeksen, som sporer de største 3000 offentlige selskapene.

Russell 2000 er oppbygd som en markedsvektet indeks. Tickeren for indeksen er RUT, og den kan også handles som CFD. På handelsplattformen Markets kalles den for eksempel “USA 2000” med gearing 1:10. Til tross for at indeksen omfatter 2000 selskaper, dekker den bare 10% av den samlede amerikanske markedsverdien. Derfor blir den brukt som en pekepinn for hvordan det går med small cap-aksjene i markedet.

Slik rebalanseres Russell 2000

Hvert år den fjerde fredagen i juni blir Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000 og andre Russell-indekser rekonstruert. (FTSE Russell gir investorene et forvarsel om hvilke bevegelser de kan forvente). Russell 2000 rebalanserer sine beholdninger én gang i året den fjerde fredagen i juni. Datoen for den fjerde fredagen varierer naturligvis, så tradere rådes til å sjekke Russells hjemmeside for å finne ut nøyaktig når det skjer.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Når rebalanseres Russell 2000?

Det nye rekonstituerte indeksen trer i kraft etter stengetid fredag 28. juni i år, 2023.

Russell 2000 er nødt til å rebalansere aksjene det inneholder for å reflektere universet indeksen skal dekke. Rebalanseringen er en begivenhet som får mye oppmerksomhet. Den fanger opp det siste årets endringer i mid- og small cap-universet.

Russell 2000 skal avspeile markedet

Formålet med et indeks er å reflektere avkastningen fra et marked. Hvert indeks har en fastsatt metodologi, og fra tid til annen må indeksen naturligvis justeres. Dette betyr at noen verdipapirer må kjøpes og andre selges, uansett om indeksen er markedsvektet eller likt vektet. Over tid stiger noen aksjer i verdi, mens andre faller i verdi.

En rebalansering kan føre til ubalanser.

Samlet sett betyr dette mange kjøp og salg i juni for mange small cap-aksjer. Det viser seg en klar tendens til at rebalanseringen av Russell 2000 har ført til en generell økning for indeksen i de siste dagene opp til avslutningen av den første handelsdagen i juli.

Hvor ofte rebalanseres indeksen?

Hvor ofte et indeks rebalanseres, er beskrevet i metodologien. S&P 500 rebalanseres fire ganger i året, mens Russell 2000 kun rebalanseres én gang i året.

Det er i prinsippet veldig enkelt å rebalansere. Hvis metoden sier at en bestemt aksje skal utgjøre fem prosent av indeksen, men for øyeblikket kun utgjør fire prosent, må forvalterne legge til ett prosentpoeng. Forvalterne må derfor kjøpe og selge i markedet, og dette fører til ubalanser.

Slik er strategien

Den norske traderen Odmund Groette har på sitt nettsted Quantified Strategies utviklet en strategi for hvordan man kan utnytte at Russell 2000 historisk sett ser ut til å ha klart seg bedre i slutten av juni.

Strategien går ut på å kjøpe Russell noen dager før rebalanseringen og selge igjen etter rebalanseringen. De nøyaktige tidspunktene kan finnes på hans hjemmeside QuantifiedStrategies.com.

Den norske traderen har sammenlignet resultatet med hvordan det går med S&P 500-indeksen i samme periode, og testen starter i 1988. Resultatet er at den gjennomsnittlige gevinsten ved å være investert i Russell 2000 i slutten av juni er 1,34 %, hvilket er klart over enhver annen tilfeldig periode av året for indeksen. Man kan naturligvis selv styre sin innsats og sin gearing, slik at man kan gå etter det potensielle avkastet man ønsker. Dog skal man naturligvis huske på at det ikke finnes en strategi som alltid vinner.

Den historiske avkastningen ser slik ut:

 

Resultatet ser slik ut:

Gjennomsnittlig gevinst pr. handel: 1,34%
Gevinstprosent: 76%
Gjennomsnittlig vinnerhandel: 2,3%
Gjennomsnittlig tapshandel: 1,8%
Høyeste drawdown: 6%
Profit-faktor: 4.1

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Det er verdt å merke seg at Russell 2000 ikke har en positiv utvikling før den fjerde fredagen i juni. Juni er en dårlig måned for aksjemarkedet, noe som gjør effekten i slutten av juni enda kraftigere. Derfor spiller rebalanseringen av Russell 2000 en stor rolle i juni.

Til sammenligning har S&P 500 i gjennomsnitt steget med 0,85 % i samme periode.

Strategien kan dekkes med S&P 500

Ønsker man å minimere markedsrisikoen, det vil si risikoen for at man investerer på et tidspunkt hvor hele aksjemarkedet bryter sammen, kan man sette opp en såkalt pairs trade. Ideen er å kjøpe en posisjon i Russell 2000 og samtidig dekke risikoen med en short-posisjon i S&P 500.

En av grunnene til den sterke utviklingen i Russell 2000 i slutten av juni kan være det generelt sterke markedet. S&P 500 har historisk sett steget 0,8 % i gjennomsnitt i samme periode. Derfor kan man argumentere for at Russell 2000 klarer seg bedre på grunn av small cap-effekten, altså at mindre aksjer stiger mer når markedet går oppover. Uansett har det historisk sett også gitt et positivt avkastning å handle strategien, selv når man dekker risikoen med en short-posisjon i S&P 500.

Her er hvordan det ville ha sett ut:

Som man kan se, ville en strategi hvor man dekker risikoen, ikke ha klart seg spesielt godt i de første 12 årene. Men siden da, frem til 2022, har det gått bra. Med den dekkede (hedgede) versjonen har man den fordelen at man ikke er eksponert direkte til et eventuelt kraftig fall i markedet. Det gir et lavere avkastning å dekke sin risiko, men til gjengjeld et mer sikkert trade.

Ønsker man å handle den rene versjonen av strategien uten å dekke risiko med en short-posisjon, bør man huske at strategien historisk sett har vunnet 76 % av gangene. Det betyr dermed også at den har tapt 24 % av tilfellene, det vil si omtrent hvert fjerde år. Det gjennomsnittlige tapet i disse årene har vært på ca. 1,8 %, men i det dårligste året til nå tapte man 6 %. Så når man fastsetter sin innsats eller girer sin posisjon, bør man være bevisst på at det som minimum er det beløpet man må være klar til å kunne tape på handelen. Samtidig skal man også være oppmerksom på at historiske avkastninger på ingen måte er en garanti for fremtidige avkastninger, og at man må gjøre sin egen research før man handler på de finansielle markedene.

 

Del denne artikel