Fakemove-strategi i Gull

Udgivet : 25 October 2020

Denne strategien baserer seg på en forventning om at prisen på gull ofte rykker raskt opp eller ned, hvor prisen deretter utlignes igjen etter få minutter eller høyst 1-2 timer. Vi har kalt strategien ”Fakemove”, da disse bevegelsene i gull kan anses som ”falske bevegelser” fordi de utlignes igjen etter kort tid. Hvis man kikker på prisen i gull på en 1-minuttsgraf vil man tydelig kunne se disse korte bevegelsene (opp eller ned) minst 2-3 ganger om dagen. Målet med strategien er å utnytte disse ”falske bevegelsene”, og kjøpe eller selge gullet i motsatt retningen når bevegelsen er fullført.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her
Vanlig «fake move» i gull

For at det skal være snakk om et ”fake move” som kan handles, har vi definert en rekke parametere som skal være oppfylt. Nedenfor ser du parametere som har vist seg å gi overskudd i flere forskjellige perioder. Du skal imidlertid være oppmerksom på at markedet er i konstant bevegelse, og at parametrene ofte bør endres i forhold til markedet.

Entry: 45-55% av hele bevegelsen.

Target: 100-110% av bevegelsen

Stop: 1 TIC over/under vendingen

Størrelsen av Fakemove (minimum): 3 points

Størrelsen av Fakemove (Maksimum): 12 points

Tidsrom for hele Fakemove: Høyst 110 minutter

Prisbevegelser før Fakemove: Se 110 minutter tilbake

Prisbevegelser før Fakemove skal ikke være større enn 10% av hele fakemoves bevegelse

Exit handel hvis ikke target er nådd etter: 120 minutter

Handles i tidsrommet: 09.00-13.00, norsk tid

fakemoves

Bildet ovenfor viser en typisk setup for et potensielt ”Fakemove” i prisen på gull. Prisen i diagrammet ovenfor er ikke angitt, men bevegelsen er på omtrent 6 points. Hvis handelen skal gå i gang skal prisen ned under 50% av den samlede bevegelsen. Strategien fungerer best hvis man ikke befinner seg i et trendende marked, og prisen stiger eller faller voldsomt over flere dager. Videoen nedenfor er en utdypende forklaring av ”Fakemove”-strategien i gull. Videoen er på dansk.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

 

Del denne artikel
Tags: ,

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE