Fakemove-strategi i gull

Utgitt: 29. oktober 2020

Denne strategien baserer seg på forventningen om at gullprisen ofte beveger seg raskt opp eller ned, for deretter å utlignes igjen i løpet av få minutter, aller høyest et par timer.  Vi har kalt strategien ”Fakemove”, da disse bevegelsene kan anses som ”falske” fordi de utlignes igjen etter kort tid.

Ser du på gullprisen på en 1-minuttsgraf, vil du kunne få øye på disse korte bevegelsene (opp eller ned) fler ganger daglig. Målet med strategien er å utnytte de “falske bevegelsene” til å kjøpe eller selge gull motsattrettet når bevegelsen er fullført.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale
Et vanlig “fake move” i gull.

For å kunne defineres som en falsk bevegelse – et “fake move” – som kan handles, har vi definert en rekke parametre som må være oppfylt. Nedenfor kan du se betingelser som har vist seg å gi overskudd i flere ulike perioder. Vær imidlertid oppmerksom på at markedet er i konstant bevegelse, og at du derfor bør endre betingelsene ofte slik at de er tilpasset markedet.

Våre betingelser

  • Inngang: 45-55% av hele bevegelsen.
  • Target: 100-110% av bevegelsen
  • Stop loss: 1 TIC over/under vendingen
  • Størrelsen av Fakemove (minimum): 3 poeng
  • Størrelsen av Fakemove (Maksimum): 12 poeng
  • Tidsrom for hele Fakemove: Høyst 110 minutter
  • Prisbevegelser før Fakemove: Se 110 minutter tilbake
  • Prisbevegelser før Fakemove skal ikke være større enn: 10% av hele fakemoves bevegelse
  • Ut av posisjon hvis ikke target er nådd etter: 120 minutter
  • Handles i tidsrommet: 09.00-13.00, norsk tid

Bildet ovenfor viser et typisk “setup” for et mulig ”fakemove” i gullprisen. Prisen i diagrammet ovenfor er ikke angitt, men bevegelsen er på omtrent seks poeng. For at handelen skal initieres, må prisen ned under 50% av den samlede bevegelsen. Strategien fungerer best hvis du ikke befinner seg i et trendende marked hvor prisen stiger eller faller voldsomt over flere dager. Videoen nedenfor er en utdypende forklaring av ”fakemove”-strategien i gull.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Under strategi-fanebladet på hjemmesiden vår kan du lese om andre spennende trading-strategier som “Island reversal” og Gartley-Patterns.

Del denne artikel