Er det mer å hente på de nåværende kursnivåene? Se strategi.

Utgitt: 7. mars 2024

Det har vært en svært rask utvikling for de største aksjene hittil i 2024. Utviklingen har vært så formidabel at verdens største selskaper har klart å dra de globale indeksene opp i betydelige pluss. Tech-giganten Nvidia har økt med over 65% siden nyttår, og ettersom selskapet utgjør over 6% av Nasdaq-indeksen, har selskapet – sammen med flere andre giganter – klart å trekke indeksen oppover med omtrent 9%.

Dette betyr at man selv med en fornuftig og relativt passiv indeks-strategi allerede kan ha oppnådd en formidabel avkastning – sammenlignet med gjennomsnittet.

Også på europeisk plan har det gått bra med indeksene – takket være de største aksjene. Det danske selskapet Novo Nordisk har blitt Europas mest verdifulle selskap, og er nå større enn alle de andre C25-selskapene – til sammen! Novo Nordisk er samtidig det største selskapet i det europeiske indekset STOXX 600, og selskapets ville fremgang i årets første måneder har også dratt Stoxx 600 godt opp i pluss.

Men, hvordan kan man som investor forsøke å dra nytte av indeks-oppgangen, selv om man kanskje ikke var med fra starten?

Investeringshuset Vontobel tilbyr mulighet for kjøp og salg av store indekser og aksjer både i oppadgående og nedadgående retning. Dette skjer gjennom bull- og bear-sertifikater, hvor man, avhengig av sin risikovillighet, har mulighet til å geare posisjonene sine. Finn navnene her og søk dem deretter opp hos for eksempel Nordnet. Du kan lese mer om produktene fra Vontobel nederst i denne artikkelen.

Nvidias aksjekurs målt over 5 år. Kilde: Yahoo Finance.

Utnytt pullbacks

En av metodene for å bli med i en oppadgående indekshandel er å vente på et såkalt pullback, hvor indeksen faller noen få prosent tilbake. Ideen er å prøve å få en bedre pris i håpet om at indeksen snur og skyter videre opp. Hvis man vil forsøke denne metoden, er det flere strategier som har vist seg sterke over tid. Man må selvsagt være klar over at det aldri er noen garanti for at historien gjentar seg, men følgende strategi er i alle fall testet med suksess på historiske data.

Strategien tar utgangspunkt i en såkalt indikator kalt Williams %R, som ble utviklet av den berømte traderen Larry Williams, og som kan finnes gratis hos for eksempel TradingView. Her kan man gjøre sine analyser, og deretter ta en posisjon – for eksempel i et bull/bear-sertifikat.

Williams %R måler sluttkursen på et instrument i forhold til den laveste prisen i en bestemt tidsperiode. En høy verdi betraktes som overkjøpt, og lave verdier betraktes som oversolgt.

Nedenstående graf viser hvordan en 5-dagers tidsperiode med Williams %R ser ut i indekset S&P 500. Man kan se indikatoren under grafen, som viser prisen.

Som man kan se, skifter Williams %R raskt mellom overkjøpt og oversolgt tilstand. Derfor brukes den hovedsakelig som en såkalt mean reversion-indikator. Mean reversion betyr at et marked har en tendens til å vende tilbake til den gjennomsnittlige prisen over tid.

Slik ser en 5-dagers periode med Williams %R ut i S&P 500. Den 5-dagers perioden legges inn i innstillingene for indikatoren når man har satt Williams %R-indikatoren på grafen sin. (Ansvarsfraskrivelse: Historisk avkastning kan ikke brukes som en indikator for fremtidig avkastning.).

Backtesting av strategien

Vi backtester nå Williams %R-handelsstrategien på S&P 500 ETF (SPY). Ifølge strategien åpnes en posisjon ved markedets lukking, når Williams %R er under -90 og dermed kan betraktes som oversolgt. Strategien tilsier at handelen skal lukkes igjen når dagens sluttkurs er høyere enn gårsdagens høyeste pris, eller når Williams %R lukker over -30.

Det har vist seg at de beste resultatene oppnås ved å bruke en to-dagers periode. Perioden settes under innstillinger for Williams %R-indikatoren. En periode på 2 gir følgende historiske avkastning. Se grafen lenger ned på siden.

Både under finanskrisen i 2008/09 og under koronakrisen klarte strategien seg godt. Avkastningene i 2008 og 2020 var henholdsvis 98,9% og 43,3%! Under bjørnemarkedet i 2022 økte den med 15,7%, noe som fortsatt må sies å være svært imponerende, ettersom markedet i samme periode tapte 19-20%.

Den årlige avkastningen er 11,5%, og man er kun eksponert i markedet 22% av tiden. Antall handler er 588, gjennomsnittlig gevinst per handel er 0,59%, det maksimale drawdown er 17%, og profittfaktoren er 2,2. Dette er ganske gode tall og viser at strategien historisk sett har prestert bra. Avkastningen kan selvfølgelig bli større eller mindre avhengig av hvor mye man gearer sine posisjoner.

En Williams %R-periode satt til 2 gir ovenstående historiske avkastning.

En mulighet for å forbedre strategien kunne være å kun handle den når man er i et bull-marked. Dette kunne man gjøre ved å legge til et glidende gjennomsnitt og ha en regel som sier at handler bare tas hvis prisen er over det glidende gjennomsnittet.

Som nevnt gir Vontobel mulighet for å spekulere i prisen på flere forskjellige indekser i både oppadgående og nedadgående retning med gearing.

Gearingelementet gjør imidlertid at en slik investering ikke passer for alle, ettersom du handler med lånte midler, og dermed risikerer at din posisjon blir verdt 0 hvis kursutviklingen raskt går i feil retning. Hvis du spekulerer i indekser, må du være oppmerksom på at det er en til tider svært volatil vare, som sammen med gearingen gjør at du må være ekstra forsiktig. Investorer i Vontobel-produkter bærer utstederens kredittrisiko (risiko for at Vontobel ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til sertifikatene). Du kan for eksempel kjøpe Vontobels indeks-sertifikater hos Nordnet ved å søke etter navnene som du kan finne her.

Se en komplett liste over disse her. På listen kan du blant annet sortere etter retning på markedet og etter gearingnivå. Du kan lese mer hos Vontobel om hvordan de gearede sertifikatene fungerer i praksis. På samme sted er det også mulig å lese mer om de konkrete betingelsene for indeks-sertifikatene.

Vontobel har betalt for å få ovenstående informasjon om deres sertifikater nederst i denne artikkelen.

Hvis sertifikatenes underliggende (for eksempel aksjer eller indekser) handles i utenlandsk valuta, som amerikanske dollar, bærer du som investor også valutakursrisikoen for produktvalutaen, for eksempel NOK.

Viktig melding:

Den fullstendige informasjonen om verdipapirene, spesielt strukturen og risikoene forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillegg og i de endelige vilkårene. Potensielle investorer bør lese disse dokumentene før de tar en investeringsbeslutning. Dokumentene og dokumentet med sentral informasjon publiseres på utstederens nettside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på https://prospectus.vontobel.com, og de kan lastes ned gratis fra utstederen. Godkjenningen av prospektet bør ikke oppfattes som en godkjenning av verdipapirene. Verdipapirene er produkter som ikke er enkle og som kan være vanskelige å forstå. Denne informasjonen inkluderer eller refererer til tall fra simulerte tidligere resultater. Tidligere resultater utgjør ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Del denne artikel