PKS-oscillator

Utgitt: 28. september 2020

PKS kalles også The Stochastic Slow og er en stokastisk oscillator som er langsommere enn en normal stokastisk oscillator.

PKS-oscillatoren sammenligner et produkts seneste stengekurser med det intervallet prisen har beveget seg i over en gitt periode. Tanken er at en aksje oppfattes som svak hvis stengekursen befinner i den nederste delen av intervallet. Motsatt oppfattes aksjen som sterk hvis stengeprisen ligger i intervallets øvre del.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her
Forskellen mellom en langsom og en rask stokastisk oscillator er at den langsomme har en %K-linje som er utjevnet ved hjelp av et glidende gjennomsnitt
Forskellen mellom en langsom og en rask stokastisk oscillator er at den langsomme har en %K-linje som er utjevnet ved hjelp av et glidende gjennomsnitt

Den stokastiske oscillator beveger seg i et område mellom 0 og 100, og den inneholder normalt to linjer. Den første linjen kalles %K og er grunnelementet i indikatoren. Den andre linjen kalles %D, og er et glidende gjennomsnitt av %K. Denne linjen betraktes som den viktigste av de to og den som gir best signaler. Av denne grunn utelates ofte %K. Forskjellen mellom en langsom og en rask stokastisk oscillator er at den langsomme har en %K-linje som er utjevnet ved hjelp av et glidende gjennomsnitt.

Det betyr at PKS-oscillatoren er mindre følsom enn en normal stokastisk oscillator. Stokastisk oscillator ble utviklet av George C. Lane på slutten av 1950-tallet, og er i dag en av de mest brukte indikatorene innenfor teknisk analyse, både blant private og profesjonelle tradere.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her
Del denne artikel