PKS-oscillator

Utgitt: 28. september 2020

PKS kalles også The Stochastic Slow og er en stokastisk oscillator som er langsommere enn en normal stokastisk oscillator.

PKS-oscillatoren sammenligner et produkts seneste stengekurser med det intervallet prisen har beveget seg i over en gitt periode. Tanken er at en aksje oppfattes som svak hvis stengekursen befinner i den nederste delen av intervallet. Motsatt oppfattes aksjen som sterk hvis stengeprisen ligger i intervallets øvre del.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her
Forskellen mellom en langsom og en rask stokastisk oscillator er at den langsomme har en %K-linje som er utjevnet ved hjelp av et glidende gjennomsnitt
Forskellen mellom en langsom og en rask stokastisk oscillator er at den langsomme har en %K-linje som er utjevnet ved hjelp av et glidende gjennomsnitt

Den stokastiske oscillator beveger seg i et område mellom 0 og 100, og den inneholder normalt to linjer. Den første linjen kalles %K og er grunnelementet i indikatoren. Den andre linjen kalles %D, og er et glidende gjennomsnitt av %K. Denne linjen betraktes som den viktigste av de to og den som gir best signaler. Av denne grunn utelates ofte %K. Forskjellen mellom en langsom og en rask stokastisk oscillator er at den langsomme har en %K-linje som er utjevnet ved hjelp av et glidende gjennomsnitt.

Det betyr at PKS-oscillatoren er mindre følsom enn en normal stokastisk oscillator. Stokastisk oscillator ble utviklet av George C. Lane på slutten av 1950-tallet, og er i dag en av de mest brukte indikatorene innenfor teknisk analyse, både blant private og profesjonelle tradere.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her
Del denne artikel