Engulfing – En lett forståelig tradingstrategi

Utgitt: 25. mars 2023

Tradingstrategier kan være litt som REMA 1000-reklamen: Det enkle er ofte det beste. Vår svenske medarbeider har utarbeidet en simpel strategi som kan gi fantastisk avkastning hvis du timer markedet riktig.

Av Robin Eriksson, daytrading.se

Strategien har fått navnet “engulfing” og er backtestet med gode resultat. Den er testet på både 2-, 5- og 30-minutters grafen i Dow Jones-, DAX- og FTSE-indeksene. Resultatene har vært like, uansett marked og tidsramme.

Vi anbefaler at du kun handler innenfor børsens åpningstider. Her er signalene mer pålitelige på grunn av større likviditet.

Slik gjør du

  1. Finn et marked som trender. Retningen er uvesentlig, strategien fungerer i både stigende og fallende marked. I dette eksempelet har vi valgt 4-timersgrafen i gull.
  2. Legg inn følgende indikatorer: Simple moving average (SMA 20) og eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA 8). I eksempelet representerer den grønne fargen SMA 20 og den røde fargen EMA 8. Les mer om glidende gjennomsnitt her.

På bildet nedenfor kan du se et gullmarked i en sterkt stigende trend.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her
Stigende trend i gullmarkedet.

Når markedet henter seg inn igjen, og gjør et såkalt pullback omkring den røde eller grønne linjen, holder du utkikk etter et candlestick-mønster som ligner på bildet nedenfor.

Bullish engulfing-mønster.

Mønsteret som søylene danner kalles bullish engulfing. Mønsteret oppstår når kroppen til den grønne søylen sluker (“engulfs”) kroppen til den røde. Dette indikerer fortsatt styrke og en mulig videre kursoppgang. På gullgrafen ovenfor er bullish engulfing-søylen markert med en pil.

Du går lang i markedet DERSOM den påfølgende søylen går over bullish engulfing-søylen. Stop loss settes på et nivå like under bullish engulfing-søylen.

Nå er du inne i markedet med mulighet for å følge med gullet når det fortsetter sin positive trend.

Når skal du selge?

Å finne riktig salgstidspunkt er noe av det vanskeligste innenfor trading. Mange selger posisjonene sine for tidlig og går glipp av gevinst. Andre forblir i posisjoner i påvente av ytterligere stigninger, men må fortvilet innse at markedet snur. Det er viktig at du er innforstått med at du sjeldent klarer å selge på topp eller kjøpe på bunn.

Det er nettopp her at den røde linjen, EMA 8, kommer inn i bildet. En tommelfingerregel i strategien er at du selger når en søyle (candle) stenger under EMA 8 DERSOM den påfølgende søylen stenger under den som stengte lavere enn EMA 8. Dette er i mange tilfeller et tegn på en endring i markedssentimentet.

Det er betryggende for mange tradere å ha et mekanisk salgssignal. Uten slike blir mange beslutninger truffet på magefølelse, noe som i lengden ikke er en holdbar strategi.

Du kan sikkert finne flere bullish engulfing-søyler i gulleksempelet. I det vi valgte ville risk/reward blitt hele 16 ganger (rød sirkel i bildet nedenfor). En større bullish engulfing-søyle indikerer større styrke, men gir samtidig dårligere risk/reward sammenlignet med en mindre søyle. Her har du imidlertid ikke samme tegn på styrke, noe som i sin tur medfører mindre “sikkerhet”.

Risk/reward på i overkant av 16.

Handelsplattformen Markets har et nyttig verktøy, som minner om det på bildet, hvor du kan måle risk/reward. Les vår anmeldelse av Markets her.

Hvis du går kort (shorter) er mønsteret motsatt og kalles bearish engulfing. Se bildet til venstre for et eksempel.

Bearish engulfing-søyle.

Mange synes det kan være enklere å shorte, kanskje fordi markedene generelt faller raskere enn de stiger. Når markedet stiger bygges det ofte langsommere opp, noe som kan føre til at tradere gjør drastiske feilslutninger.

Hvordan vet du at et marked trender?

Det finnes flere måter å spotte trender på, men en enkel måte kan være å også legge et glidende gjennomsnitt (MA 200) på grafen. Lag en regel om at du kun får handle når markedet ligger over eller under MA 200. Dersom markedet ligger på samme side av både MA 200, MA 20 og EMA 8, indikerer dette ofte en sterk trend.

Nedenfor ser du et eksempel hvor DAX-indeksen faller på 5-minuttersgrafen. Her har vi lagt på MA 200 (blå linje), og vi får kun lov til å ta posisjoner når kursen befinner seg under dette.

Eksempelet gir en risk/reward på omkring 6. Du finner sikkert flere eksempler på bearish engulfing-søyler på grafen. Noen lykkes, andre ikke, men dersom du oppfanger én slik bevegelse vil den kunne ta igjen for mange tap.

Vi anbefaler at du fokuserer på markeder med en lav spread. Jo lavere spread, jo høyere risk/reward. Nettmegleren Markets har en av markedets laveste spread (0.8) på DAX-indekset.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Det kan være lett å finne mønster og trender i etterpåklokskapens lys. Når du sitter ved skjermen og skal inn i en posisjon på toppen av en sterk trend, kan det være vanskelig å trykke kjøp. Price action-guruen Al Brooks oppsummerer denne følelsen slik:

Trends are always forming pullbacks that look like terrible entries but are profitable and reversals that look good but are losers. Most trend pullbacks follow just enough climax to make traders wonder if the trend has ended and trap traders out of entering on the pullback.”

Det er viktig at du selv backtester strategien og ser at den fungerer for deg. Etter litt tid kan du sikkert legge til egne regler slik at den passer inn i din tradingstil.

Del denne artikel