Skatt på kryptovaluta – Dette må du huske når du fyller ut skattemeldingen

Av Oppdatert: 24. august 2021

Hundretusener av nordmenn eier kryptovaluta, og mange har kommet til det seneste året. Det betyr at bitcoin, ethereum og annen kryptovaluta blir en ny post å holde styr på ved utfylling av årets skattemelding. I denne artikkelen ser vi på hvordan du sørger for å betale riktig skatt på bitcoin og annen kryptovaluta.

Skatt på kryptovaluta som bitcoin, ethereum, dogecoin og alle de andre har blitt en «het potet». Kanskje opplevde du utfordringer da du fylte ut skattemeldingen for 2020, og kanskje vil du stå med de samme spørsmålene ved neste korsvei.

Det er viktig å kontrollere alle tall i skattemeldingen. Men dersom du har hatt gevinst eller annen inntekt fra kryptovaluta bør du være ekstra oppmerksom. Kun slik kan du være sikker på å betale korrekt skatt.

skatt av kryptovaluta før gevinst i lommen
Husk å være nøye med skattemeldingen før du putter eventuell gevinst fra bitcoin eller annen kryptovaluta i lommen.

Ifølge en undersøkelse fra Arcane Research og konsulentfirmaet EY eier ca. 300 000 nordmenn kryptovaluta. Det tilsvarer omtrent syv prosent av den voksne befolkningen. Tall fra Skatteetaten tyder på at langt fra alle innberetter opplysninger om kryptovaluta. Med volatilitet og store prissvingninger i kryptomarkedet er det viktig å holde tungen rett i munnen hvis du har kjøper, solger eller miner kryptovaluta.

Du bør betale riktig skatt av bitcoin og annen kryptovaluta også.

Du kan lese mer om kryptovaluta og bitcoin her.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos MarketsX Klikk her

Skatt på kryptovaluta er komplisert

Du kan kjøpe og selge kryptovaluta på forskjellige måter. Noen foretrekker å kjøpe ekte kryptovaluta, mens andre bare spekulerer i prisutviklingen gjennom såkalte CFD-kontrakter. Det er fordeler og ulemper med begge, uten at vi kommer inn på det i denne artikkelen. Beskatningen foregår stort sett likt for begge måter, selv om det kan være mindre forskjeller.

Kryptovaluta regnes som formue

Først og fremst er det viktig å være klar over at bitcoin og kryptovaluta anses som formuesobjekter. Det betyr at du må oppgi verdien av beholdningen(e) din(e) ved årsskiftet til Skatteetaten. Siden verdien på kryptovaluta oppgis i dollar, må du selv regne om og oppgi korrekt verdi i norske kroner på skattemeldingen. Du kan for eksempel bruke valutakursene til Norges Bank når du skal regne om fra amerikanske dollar (USD) til norske kroner (NOK).

Husk at du ikke må bruke verdien på bitcoin eller annen aktuell kryptovaluta slik den er i dag, men ta utgangspunkt i hva den var ved inntektsårets slutt.

Til slike beregninger tar Skatteetaten utgangspunkt i kursene 1. januar i året etter inntektsåret som skattemeldingen omhandler. Du finner historiske kurser på bitcoin og kryptovaluta på eksempelvis coinmarketcap.com.

Samme regel gjelder for dollarkursen når du regner ut verdien på beholdningen din: Det er altså ikke dagens dollarkurs du benytter, men derimot kursen den 1. januar 2021 (f.eks.).

PS. Ifølge Skatteetaten er det verdien av beholdningen 1. januar i året etter inntektsåret som skal oppgis på skattemeldingen. Det betyr at du skal bruke kursene på kryptovaluta/valuta ved årets første dag i utregningene. Det kan være at kurser for 1. januar ikke finnes, og i praksis godtar Skatteetaten også at du bruker tall fra inntekstårets siste dag, 31. desember. Husk bare å være konsekvent med hvilken dato du benytter ved de forskjellige utregningene.

skatt av bitcoin og kryptovaluta som formue
Husk at kryptovaluta inngår som en del av totalformuen din. Du kan måtte betale formueskatt av bitcoin, ethereum etc.

Husk grensen for formuesskatt

Når du har funnet verdien av kryptovalutabeholdningen din, føres dette inn under riktig post i skattemeldingen. Siden kryptovaluta anses for å være et formuesobjekt, risikerer du å måtte betale formuesskatt av beholdningen. Verdien på kryptovalutaen din inngår altså i nettoformuen (all formue – all gjeld). Dersom denne overstiger 1 500 000 kroner, betaler du typisk en formuesskatt på 0,85 % på delen som overstiger grensen.

Det er ingen verdsettelsesregler for kryptovaluta. Det betyr at 100 % av kryptoverdien inngår i beregningen av formue.

Eksempel på beregning av kryptovaluta-formue:

Det er forholdsvis enkelt å beregne formue av kryptovaluta.

La oss si at du ved utgangen av 2020 hadde 1,5 bitcoin og 20 ethereum i porteføljen. Ifølge coinmarketcap.com måtte du betale 29 143,40 dollar for én bitcoin den 1. januar 2021. Prisen for én ethereum var 742,52 dollar.

Det finnes ingen dollarkurs for 1. januar 2021, men den 31. desember 2020 stod 1 USD i 8,5326 NOK.

Nå har vi tallene vi behøver for å beregne formuen.

Utregingen blir slik:

 • Verdi, bitcoin: (1,5 BTC x 29 143,40 USD) * 8,5326 = 373 003,46 NOK
 • Verdi, ethereum: (20 ETH x 742,52 USD) * 8,5326 = 126 712,52 NOK
 • Samlet formue, kryptovaluta = 499 715,98 NOK

Hvis du ikke har annen formue, behøver du ikke å betale formuesskatt på kryptobeholdningen i dette eksempelet. Det er først når den totale formuen din (hus, hytte, aksjer, bankinnskudd, kryptovaluta etc.) overstiger 1 500 000 NOK at du begynner å betale formuesskatt.

De store prisstigningene på bitcoin og kryptovaluta i 2020 (og 2021) har gjort at kryptoformuene til mange nordmenn har økt kraftig.

Lurer du også på når prisstoppen på bitcoin er nådd? I denne artikkelen kan du se hva du bør se etter.

Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

Skatt på kryptovaluta når du realiserer

I Norge betaler du skatt av all inntekt, det gjelder også hvis du har en inntekt/gevinst etter at du realiserer kryptovaluta. Ovenfor så vi på bitcoin og kryptovaluta som et formuesobjekt, og realisasjon av formuesobjekt beskattes som kapitalgevinst.

Det betyr at dersom du selger kryptovaluta, og sitter igjen med en gevinst etter salget, må du betale skatt av denne inntekten/gevinsten. For inntektsåret 2020 er gjeldende skattesats på denne type kapitalinntekt 22 %.

Du bør imidlertid være oppmerksom på hvordan Skatteetaten kategoriserer realisasjon av kryptovaluta. Dette er nemlig et punkt som kan forvirre flere enn nybegynnere:

 • Salg – Dette er et opplagt punkt. Hvis du selger bitcoin, ethereum etc. anses dette som realisasjon.
 • Veksle – Hvis du veksler mellom f.eks. bitcoin og litecoin, så anser Skatteetaten dette for å være realisasjon av bitcoin.
 • Bruk – Dersom du bruker bitcoin eller en annen kryptovaluta til å handle med, enten om dette er til å betale i en nettbutikk eller til å kjøpe en Tesla (først mulig i Europa senere i 2021), så realiserer du kryptovaluta.

Husk at siden Skatteetaten beskatter kryptogevinster, har du også rett til fradrag dersom du har tapt på kryptovaluta-investeringen når du realiserer.

Salg

Når du skal beregne en eventuell gevinst ved salg av bitcoin eller annen kryptovaluta gjelder følgende:

Utgangsverdi (salgspris) – Inngangsverdi (kjøpspris) = Gevinst/tap.

Er utgangsverdien høyere enn inngangsverdien, må du betale skatt av beløpet. Er inngangsverdien lavere, har du rett til fradrag for tapet.

La oss se på et eksempel:

Etter korona-krakket våren 2020 bestemte du deg for å kjøpe én bitcoin (BTC) til 6343,58 dollar. For enkelthets skyld sier vi at du kjøpte den 1. april, og den gang stod dollarkursen i 10,304.

Etter enorme bitcoin-stigninger året gjennom, besluttet du deg for å sikre gevinst og selge halvparten (0,5 BTC) den 1. desember til 19 507,29 dollar. I løpet av perioden hadde også den norske kronen styrket seg, og 1 USD var i starten av desember ca. 8,8593 NOK.

Regnestykket blir slik:

 • Inngangspris: (1 x 6343,58 USD) * 10,304 = 65 364,25 NOK
 • Utgangspris: (0,5 x 19 000 USD) * 8,8593 = 86 410,47 NOK
 • Gevinst/tap: 86 410,47 NOK (utgangspris) – 65 364,25 NOK (inngangspris) = 21 046,22 NOK, som føres opp som annen inntekt.

PS. Dersom du har betalt gebyrer ved kjøp/salg av kryptovalutaen, kan dette trekkes fra/legges til i endelig gevinst/tap.

Siden du valgte å beholde 0,5 bitcoin, må den resterende beholdningen opplyses som formue i skattemeldingen. Husk da å bruke valutakursen og BTC-verdien ved årsskiftet. Overstiger den samlede formuen din 1 500 000 kroner, betaler du formuesskatt på det overskytende.

utregn skatt av kryptovaluta som bitcoin med kalkulator
Skatt på bitcoin er komplisert. Det er viktig å holde styr på både kurser, kryptovaluta og kalkulator for å kunne oppgi riktige tall på skattemeldingen.
Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Veksling

Når du veksler én kryptovaluta til en annen, realiserer du førstnevnte valuta. Verdien av dette skal du enten føre som gevinst (inntekt) eller tap på skattemeldingen. Mange aktive kryptobørs-brukere veksler ofte mellom ulike kryptovalutaer, så her er det viktig å være oppmerksom.

Også her ser vi på et eksempel:

La oss si at du kjøper én enhet av den tenkte kryptovalutaen CRY-X for 10 000 dollar. På kjøpstidspunktet stod dollaren i ti norske kroner.

Litt senere (i samme inntektsår) veksler du 1 CRY-X til 15 CRY-Y, det vil si at du realiserer CRY-X. På vekslingstidspunktet var kursen for CRY-X fortsatt 10 000 dollar, men én dollar kostet kun ni norske kroner.

Regnestykket blir slik:

 • Inngangspris: (1 x 10 000 USD) * 10 = 100 000 NOK
 • Utgangspris: (1 x 10 000 USD) * 9 = 90 000 NOK
 • Gevinst/tap: 90 000 NOK (utgangspris) – 100 000 NOK (inngangspris) = – 10 000 NOK, som føres opp som andre fradrag.

Som du ser hadde du et fradragsberettiget tap på realisasjonen, selv om verdien på kryptovalutaen du realiserte var den samme. Tapet skyldtes endringen i valutakursen, og denne er derfor viktig å huske når du realiserer kryptovaluta.

Du finner historiske kryptokurser og valutakurser på henholdsvis coinmarketcap.com og hos Norges Bank.

PS. Dersom du flytter samme kryptovaluta, for eksempel bitcoin, mellom ulike kontoer i ditt navn, har du ingen rapporteringsplikt til Skatteetaten. Du vil ikke bli gevinst- eller tapsbeskattet av denne verdien. Du må likevel huske eventuell formuesrapporteringen hvis du eier kryptovalutaen ved årsskiftet.

Bruk

Det er stadig flere aktører som tillater bruk av bitcoin og kryptovaluta i forretninger og på plattformer. La oss forestille oss at du kunne brukt bitcoin til å kjøpt en Tesla i 2020.

Den 1. april 2020 kjøpte du to bitcoin á 6343,58 dollar (dollarkurs 10,304). Kursen steg som vi vet stort gjennom hele 2020, og den 24. desember bestemte du deg for å gi deg selv en ekstra fin julegave. På julaften kosten én BTC 23 357,30 dollar, men dollarkursen stod «kun» i 8,7324 (kurs fra 23. desember).

Elon Musk var i kjempehumør og lanserte et tilbud om å kjøpe en ny Tesla for nøyaktig to bitcoin. Det slo du til på, og det gir følgende regnestykke:

 • Inngangspris: (2 x 6343,58 dollar) * 10,304 = 130 728,50 NOK
 • Utgangspris: (2 x 23 357,30 dollar) * 8,7324 = 407 930,57 NOK
 • Gevinst/tap: 407 930,57 NOK (utgang) – 130 728,50 NOK (inngang) = 277 202,07 NOK, som føres opp som annen inntekt.

Dette eksempelet er meget forenklet, og kan kompliseres av at kryptobeholdningen din er kjøpt på ulike tidspunkter og til ulike kurser. Kanskje har du også vekslet frem og tilbake mellom forskjellige kryptovalutaer. Husk at hver gang du realiserer kryptovaluta får du en sum som enten skal inntekts- eller fradragsføres på skattemeldingen.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos MarketsX Klikk her

Hvilken kryptovaluta realiseres først og sist?

Som vi nevnte like ovenfor kan det være vanskeligere å regne seg frem til gevinst eller tap i forbindelse med realisasjon av kryptovaluta hvis kryptoen er kjøpt på ulike tidspunkter. For hvilken kryptovaluta skal du bruke til å finne inngangsverdi når du selger, veksler eller bruker (realiserer).

Kanskje har du i løpet av årene akkumulert til sammen tre bitcoin, men hvilken skal du regne med hvis du kun selger 0,2 bitcoin i dag?

Svaret er enkelt: Det bestemmer du selv.

Når du handler kryptovaluta er det ingen krav om at enheten som du kjøpte først også må selges først. Hvis du, når du realiserer, bruker enhetene med lavest inngangsverdi, får du den høyeste gevinsten/inntekten på transaksjonen (eventuelt minst fradragsberettiget tap hvis verdien på kryptovalutaen har falt). Bruker du enhetene med høyest inngangsverdi, får du lavest mulig gevinst/inntekt (eventuelt høyest fradragsberettiget tap hvis kryptoverdien har falt).

Hvis du velger å sjonglere mellom hvilke enheter du selger, er det imidlertid viktig at du har oversikt over hvilke kryptovaluta-enheter som er solgt. Dette kan være en krevende oppgave, men Skatteetaten aksepterer ikke at du bruker samme inngangspris flere ganger når du realiserer kryptovaluta.

Mining og staking

Du slipper heller ikke unna skatt på bitcoin eller annen kryptovaluta hvis du miner eller driver med staking.

Minere er nødt til å regne ut verdien for kryptovalutaen den dagen de minet og så opplyse om dette i skattemeldingen. Er du en aktiv miner er du nødt til å summere det hele og oppgi totalbeløpet. Dette vil regnes som kapitalgevinst og beskattes deretter.

Det gjelder samme regler for staking.

Skattesatsen for kapitalgevinst er, som nevnt ovenfor, 22 %.

skatt på kryptovaluta som mines
Husk at du må betale skatt på kryptovalutaen som du miner.

Skatt, kryptovaluta og trading

«Not your key, not your BTC», er det nok enkelte kryptovaluta-elskere som vil hevde. Men det er faktisk mulig, og mange ganger hensiktsmessig, å trade krypto uten å eie den aktuelle valutaen.

Dersom du ikke handler ekte kryptovaluta, men utelukkende spekulerer i kursbevegelsene til bitcoin, ethereum, litecoin etc. hos en nettmegler, må du også opplyse om dette på skattemeldingen.

Les hvordan du trader bitcoin hos en nettmegler.

I slike tilfeller eier du ikke bitcoin, men handler typisk kryptovaluta som CFD-kontrakter. Skatteetaten anser en CFD-kontrakt for realisert når du avslutter/stenger kontrakten. Her regner du deg frem til gevinst eller tap ved å ta salgspris minus kjøpspris. Et positivt beløp må føres som annen skattepliktig inntekt, mens negativt beløp er fradragsberettiget tap.

CFD-er anses også for å være formuesobjekter, og må derfor inkluderes når du beregner total formue. Dersom du har CFD-kontrakter som ikke er avsluttet ved årsskiftet, utgjør verdien den latente gevinsten/tapet ved en tenkt realisasjon på dette tidspunktet.

Husk at dersom du handler hos utenlandske nettmeglere, så er du selv ansvarlig for å oppgi korrekte tall på skattemeldingen. Hos mange nettmeglere, blant annet Markets, kan du hente ut en oversikt over alle realiserte handler i en periode (f.eks. et inntektsår) som hjelper deg når du fyller ut skattemeldingen.

Vi anbefaler likevel at du fører en egen oversikt over alle handler. Slik er du sikker på at skatten din blir riktig, men du kan også bedre se hvilke typer handler som gir gevinst og hvor du taper penger.

Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

Dokumentasjon

Du behøver ikke å sende inn noen form for dokumentasjon sammen med tallene du opplyser i skattemeldingen. Det betyr imidlertid ikke at du ikke behøver å holde oversikt med hvordan du handler, miner og/eller realiserer kryptovaluta.

Du er nemlig nødt til å kunne fremskaffe dokumentasjon hvis Skatteetaten krever dette. Dette kan for eksempel være en oversikt over realisert kryptovaluta fra formidlere, mining-logg inkludert antall og tidspunkt og dokumentasjon som viser anskaffelsestidspunkt, adresser og inngangsverdi for bitcoin eller annen kryptovaluta.

Det er heller ingen plikt om å opplyse wallet-adresser på skattemeldingen, men det må formodes at Skatteetaten vil ha enklere med å kontrollere tallene dine hvis denne informasjonen foreligger.

Om Skatteetaten kommer til å rette økt fokus mot personer som har, eller antas å ha, bitcoin og kryptovaluta når skattemeldingene for de kommende årene gjennomgås vites ikke. I 2019 var det imidlertid kun en brøkdel av skatteyterne som oppga at de eide kryptovaluta i sine skattemeldinger.

Dersom du ønsker hjelp til utregninger og beregning av skatt på bitcoin og annen kryptovaluta, finnes det norske tjenester som tilbyr dette. Du kan eventuelt ta en titt på kryptosekken.no.

Ansvarsfraskrivelse

Det kan ikke garanteres at Skatteetaten er 100 % enig i alle begreper, innhold eller vurderinger i denne artikkelen. Skattelovgivningen er i stadig endring, og det er derfor mulig at gjeldende skatteregler ikke stemmer overens med det som står i teksten når du leser denne.

Du er selv ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger til Skatteetaten, og dersom du er usikker anbefaler vi at du får ekstern, profesjonell hjelp.

Vi anbefaler at du orienterer deg på Skatteetatens sider for skatt på bitcoin og annen kryptovaluta.

Kilder: skatteetaten.no, kryptosekken.no

Ofte stilte spørsmål om skatt, bitcoin og kryptovaluta

Må jeg betale skatt av gevinst på kryptovaluta?

Ja, dersom du selger kryptovaluta med gevinst anser Skatteetaten dette som skattepliktig inntekt. Du er ansvarlig for å oppgi riktig informasjon på skattemeldingen din.

Er det formuesskatt på kryptovaluta?

Ja, kryptovaluta ses på som et formuesobjekt og inngår derfor i den totale formuen din. Dersom formuen (inkludert kryptovaluta) overstiger 1,5 millioner kroner, må du betale formuesskatt av det overskytende.

Hvor mye betaler jeg i skatt på bitcoin og annen kryptovaluta?

Gevinst ved realisasjon av kryptovaluta beskattes som kapitalinntekt med 22 % i inntektsåret 2020. Formuesskatten, dersom kryptovaluta inngår i denne, er på 0,85 %.

Kan jeg få skattefradrag ved tap på kryptovaluta?

Ja, siden gevinst ved realisasjon av kryptovaluta er skattepliktig, er du også fradragsberettiget hvis du realiserer kryptovaluta med tap.

Betaler jeg skatt på bitcoin og kryptovaluta handlet som CFD-er?

Ja. Du slipper ikke unna skatt på bitcoin og andre kryptovalutaer selv om du kjøper dem som CFD-kontrakter. Husk at også CFD-er anses for å være formuesobjekter.

Del denne artikel

Kommentarer

 • Relatert
 • Seneste
 • Populære