Bitcoin i rekordnivå: Slik forutser du pristoppen

Utgitt: 8. januar 2021

Tilbud og etterspørsel er som regel avgjørende for prisen på en vare. Slik er det også for bitcoin, og faktisk finnes det tall som kan hjelpe deg med å forutsi en pristopp i kryptovalutaen.

Bitcoin skaper nesten daglige overskrifter i nasjonale og internasjonale medier for tiden. Etter et kraftig prishopp før jul har kryptovalutaen fortsatt sin eksplosive stigning i de første dagene av 2021.

Investorer og tradere som har vært med på reisen i en lengre periode overveier daglig om det er nå de skal stå av krypto-toget og sikre gevinst. På stasjonen står nye investorer og lurer på om de er etterlatt på perrongen.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos AvaTrade Klikk her

21 millioner bitcoin er det maksimale antall som vil komme på markedet – det er udiskutabelt. Det som langt færre er klar over er at mange av disse ikke er i omløp og derfor ikke handles aktivt. Det betyr at det i dagens marked ikke er nok bitcoin til å mette etterspørselen.

I denne artikkelen får du et innblikk i tilbud og etterspørsel og en idé til hvordan du kan vurdere når bitcoin-markedet igjen snur nedover.

Hver femte bitcoin er tapt for alltid

En analyse fra Glassnode peker på en faktor som blir avgjørende for når markedet vender. Glassnode hevder at 78 % av eksisterende bitcoin er illikvide. Det betyr at de eies av personer eller selskaper som ikke aktivt selger eller kjøper kryptovalutaen. Dermed er det i realiteten kun de resterende 22 % (ca. 4,2 millioner) som er i omløp.

Et annet blockchain-analysefirma, Chainanalysis, fant i 2020 frem til at nesten like mange bitcoin, ca. 3,7 millioner, ikke har flyttet seg i løpet av de siste fem årene. Firmaet anser disse for å være forsvunnet i jorden.

Tilbudet av likvide bitcoin viser seg å henge tett sammen med prisutviklingen. Derfor kan dette målet brukes som et forvarsel på når markedet snur.

Glassnode plasserer enhetene som eier bitcoin (privatpersoner, firma eller organisasjoner) i tre kategorier:

  • Illikvide: 14,5 millioner stk.
  • Likvide: 1,2 millioner stk.
  • Meget likvide: 3 millioner stk.

På grafen nedenfor ser du hvordan tilbudet har steget frem til i dag. Det totale markedet har vokst til de nåværende 18,6 millioner bitcoin. Det blå feltet markerer antall illikvide bitcoin. Dette har spist seg inn på områdene for antall likvide og meget likvide bitcoin (gult og rødt område) og redusert antallet som reelt sett er i omløp.

Her finner du definisjonene på de ulike kategoriene.

Av tabellen ser vi at det i dag er ca. 4,2 millioner bitcoin som kan handles, og tallet er kraftig fallende. Dette har vært avgjørende for prisutviklingen som vi har vært vitne til de siste månedene. Når tilbudet reduseres, samtidig som etterspørselen er konstant, stiger prisen fordi hver bitcoin blir mer ettertraktet.

Bitcoin «hitter» på Google

I dag er etterspørselen til og med stigende. Det kan også ses i antall Google-søk etter «bitcoin» på verdensbasis. Nivået er det høyeste vi har sett på flere år.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

For å forstå dynamikken i bitcoin-markedet er det naturlig å holde øye med den historiske utviklingen i tilbudet. Tallenes tale er klar: Det er en sterk tendens til at stadig flere bitcoin eies av illikvide enheter. Bare i løpet av 2020 ble mer enn én million bitcoin illikvide.

Den blå linjen nedenfor viser hvordan antallet illikvide bitcoin utviklet seg i 2020. Du kan sammenligne denne utviklingen med prisen (grå linje). Og ja, prisstigningen i årets siste uker har ikke fått plass i diagrammet.

Den avgjørende faktor

Hvis vi samtidig ser på utviklingen i antall bitcoin i omløp i forbindelse med priseksplosjonen i 2017, kan vi danne oss en idé om når prisen vender snuten nedover.

Illustrasjonen nedenfor viser at antall bitcoin i omløp falt fra i underkant av fire millioner i slutten av juli 2017 til 3,67 millioner i slutten av november samme år. Ca. 300 000 bitcoin forsvant fra markedet, men i samme periode steg prisen voldsomt.

Mønsteret gjentok seg under prisstigningene i 2020.

I slutten av november 2017 begynte plutselig antall likvide bitcoin igjen å stige, og 19 dager senere – 17. desember 2017 – nådde prisen sin daværende rekord på 19 860 dollar.

En plutselig og kraftig økning i antall likvide bitcoin er et omen om at markedstoppen nærmer seg. Trolig vil samme metode kunne benyttes for å avgjøre hvor nærme vi er toppen i 2021.

Nedenfor finner du utviklingen i likvide bitcoin de seneste fem månedene. Som du ser er trenden kraftig fallende, og det er foreløpig ingen tegn på at det skal snu. Siden 22. desember i fjor har fallet kun tiltatt i styrke, og 20 000-35 000 bitcoin har blitt tatt ut av omløp daglig. Til sammenligning produseres det kun 900 nye enheter hver dag.

Av den grunn er det plausibelt å mene at vendepunktet fortsatt ikke står på trappene. Før det oppstår en betydelig økning i antall likvide bitcoin er det, så lenge etterspørselen er noenlunde konstant, vanskelig å forestille seg en større nedtur.

Dette er imidlertid ikke det samme som at den digitale valutaen ikke kan korrigere 20-30 % ned, men fortsatt befinne seg i en solid opptrend. Hvis så skulle skje vil trolig mindre erfarne og nervøse investorer bli silt fra, mens andre ser på et eventuelt fall som en kjøpsmulighet.

Markedsrisiko

Selv om det ovenforstående argumenterer for en sannsynlig positiv markedsutvikling, er det viktig å være oppmerksom på faktorer som kan få bitcoin-prisen til å snu tidligere enn antatt. De to kanskje viktigste grunnene er:

Hvis hvalene våkner

Skulle de største investorene («hvaler») begynne å bevege seg gjennom økte salgsordre, vil dette påvirke prisen negativt. Ifølge hjemmesiden 99bitcoins finnes det 100 adresser som eier mer enn 10 700 bitcoin. Noen av disse eier ti ganger flere eller mer. Samlet blir dette, med dagens kurs, verdier for mange milliarder dollar.

Det vil neppe være kritisk dersom bare et par av hvalene begynte å selge. Skulle det imidlertid oppstå et koordinert salg fra en viss prosentdel av de største investorene, kan dette endre tilbudet dramatisk. Derfor følges hvalene med argusøyne av krypto-analytikere.

I denne sammenheng er det viktig å understreke at disse investorene ikke selv har interesse i å påvirke prisen negativt. Dette vil i så fall kun undergrave deres egne beholdninger og verdier.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos AvaTrade Klikk her

Negative nyheter

Dersom det dukker opp negative kryptovaluta-historier i mediene, kan dette påvirke både tilbud og etterspørsel. Nedturen tilbake i 2018 ble ledsaget av flere negative historier om reguleringer i forskjellige land.

I 2020 har kryptovalutaen vist større grad av robusthet. Dette har betydd at negative pressevinklinger, blant annet hackede krypto-børser, ikke har hatt noen påvirkning på prisen. Det må derfor forventes at det skal langt verre historier til for å sette krokfot på prisen i 2021.

Oppturen i 2020 og 2021 har i stor grad vært drevet av institusjonelle investorer, hvilket ikke var tilfellet i 2017. Den gang var det privatinvestorer som, gjennom virale effekter, dominerte markedet. Dette innebærer at selv om bitcoin kan danne boblelignende formasjoner i løpet av 2021, så ser det ut til at prisstigningen denne gang er langt bedre fundamentert.

Hvis du vil spekulere i verdens største kryptovaluta, kan du gjøre dette hos blant annet nettmegleren Markets. Handler du her, anbefaler vi at du benytter den billigste kontrakten. Den har navnet «Bitcoin».

PS. Søndag 10. januar syntes også Finansavisen (betalingsartikkel) at vår bitcoin-sak var så spennende at de brukte stor plass på å omtale analysen på sine sider.

Dersom du vil motta våre syn på kryptovaluta- og aksjemarkedene anbefaler vi at du abonnerer på nyhetsbrevene våre via skjemaet under. Du godtar samtidig å motta markedsnyheter og -oppdateringer fra daytrader.no.

Del denne artikel