Fokus på kortsiktig handel – Hva er daytrading?

Utgitt: 19. oktober 2020

Begrepet daytrading dekker over handel med verdipapirer på meget kort sikt – ofte innenfor sekunder, minutter eller høyst få timer. Daytrading skiller seg altså i vesentlig grad fra vanlig handel med aksjer og obligasjoner. Der er nemlig tidshorisonten typisk uker, måneder eller år.

Som daytrader bruker du en handelsplattform hvor du både kan «kjøpe» og «selge» markedet. Det betyr at du kan tjene penger både når markedet stiger og faller. For deg som trader er det en kjempefordel å kunne gå begge veier i et urolig marked.
Som daytrader bruker du en handelsplattform hvor du både kan «kjøpe» og «selge» markedet. Det betyr at du kan tjene penger både når markedet stiger og faller. For deg som trader er det en kjempefordel å kunne gå begge veier i et urolig marked.

Hvis du støter på begrepet daytrading for første gang, lurer du kanskje på hvordan det kan la seg gjøre å tjene penger på meget kortsiktige handler. Hvordan kan noen vite hvordan kursen på et selskap kommer til å bevege seg i løpet av de neste sekundene eller minuttene? Svaret er at det kan ingen, ei heller dem som driver med daytrading. En daytrader benytter seg imidlertid av såkalt «teknisk analyse» for å gi seg selv de beste forutsetningene til å forutsi kursbevegelsene. Dette skjer med utgangspunkt i en teori om at historiske eller momentane bevegelser i kursen kan fortelle noe om fremtidens bevegelser.

Den kortsiktige traderen vil derimot ikke ta seg bryet å besøke butikkene. Han vil sette seg på benken i midten av kjøpesenteret og heller studere hvordan kundene beveger seg inn og ut av senterets mange butikker.
Den kortsiktige traderen vil derimot ikke ta seg bryet å besøke butikkene. Han setter seg på en benk i og studerer hvordan kundene beveger seg inn og ut av senterets butikker.

Kjøpesenteret

For å forstå forskjellen på langsiktig handel med verdipapirer og kortsiktig trading skal vi på shopping. Forestill deg to menneskers besøk på et kjøpesenter. Den langsiktige aksjehandleren vil sannsynligvis gå inn i hver enkelt butikk på senteret og studere varene, medarbeiderne og regnskapet. Er det snakk om en sunn forretning? Hvis alt ser bra ut vil han vurdere å kjøpe en andel i den utvalgte butikken.

Den kortsiktige traderen vil derimot ikke ta seg bryet med å besøke butikkene. Han setter seg midt i kjøpesenteret og studerer hvordan kundene beveger seg inn og ut av senterets butikker. Hvis han oppdager at stadig flere flokker seg rundt bokhandelen, kan det tyde på at butikken selger noe interessant. Han vil derfor raskt kjøpe en andel i bokhandelen. Når tilstrømningen av kunder avtar skynder han seg å selge andelen sin igjen. Etter hvert vil traderen lære seg kundenes bevegelsesmønstre. Han vil vite at når ti mennesker samler seg foran elektronikkforretningens utstillingsvindu, er det en sannsynlighet for at flere følger etter. Dette vil gjøre at forretningens inntjening vil stige for en kort periode.

På samme måte kan den kortsiktige traderen legge merke til at en av senterets forretninger opplever at kundene strømmer til like før åpningstid på tirsdager og fredager. Observasjonene kan tyde på at butikken på disse dagene selger noe som mange vil ha fingrene i. Dermed kan den kortsiktige traderen trekke en slutning som sier at det er gunstig å eie en andel i forretningen på tirsdag og fredag formiddag. På ukens øvrige dager er etterspørselen lavere, og det kan være mer fornuftig å posisjonere seg i andre forretninger.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale
trader stocks
En daytrader er nøye opptatt av kursbevegelser og forsøker hele tiden å spotte grafmønstre.

Viktige begreper

Gjennom eksempelet fra kjøpesenteret kan vi forstå daytraderens analyse av kursgrafer. Kursgrafen gjenspeiler ikke annet enn tilbud og etterspørsel, men er underliggende preget av menneskets natur – håp, frykt, nysgjerrighet, likegyldighet, begeistring eller panikk. Grafen reflekterer alle disse følelsene. En erfaren daytrader klarer å se de samme følelsene opptre på samme måte i grafene, gang på gang. Som daytrader bruker du en rekke forskjellige begreper til å beskrive følelsene/bevegelsene i markedet.

Noen av disse begrepene er: motstandsnivåer, trendkanaler, bunnformasjoner, stigende bunner, fallende topper, osv. Hvis du er i tvil om hvorvidt teknisk analyse overhodet kan si noe om fremtidens bevegelser i en kursgraf, behøver du bare å se på følgende eksempler:

Motstandsnivå

Bildet nedenfor er en skjermdump fra nettmegleren Markets og viser utviklingen til amerikanske Uber det seneste halve året. Her vil den typiske traderen legge merke til at Uber-aksjen møter tydelig motstand når kursen når til ca. $ 38,50 (den grønne linjen). Kursen har flere ganger de seneste seks månedene vært oppe og testet motstandsnivået, uten å bryte gjennom, for deretter å korrigere tilbake igjen. Dette er typisk et bearish signal for mange tekniske analytikere. Daytradere som benytter seg av teknisk analyse vil ofte vente på at aksjen bryter gjennom motstandsnivået for deretter å bli med på en videre oppgang. Det er også mulig å shorte (satse på kursfall) verdipapiret når det møter motstandsnivået og håpe på at historien gjentar seg.

 

motstand uber
Skjermdump fra nettmegleren Markets

Trendkanal

Det er ikke vanskelig å få øye på den stigende trendkanalen (de to parallelle linjene) som Schibsted-aksjen befinner seg i (se bildet nedenfor). Legg særlig merke til hvordan prisen vender når aksjekursen støter mot toppene og bunnene i kanalen. Som daytrader kan du vente på et brudd og deretter gå lang eller kort i Schibsted, avhengig av bruddets retning. Husk at det kan oppstå falske brudd, som Schibsted-eksempelet illustrerer ved et par anledninger. Som daytrader kan du også velge å tro på at at trendkanalen er stabil og handle opp og ned innenfor kanalens intervaller.

trendkanal schibsted
Skjermdump fra nettmegleren Markets

Hvis du vil være en suksessfull daytrader må du med andre ord bli fortrolig og trygg med teknisk analyse. Eksemplene ovenfor er to forholdsvis enkle og lett gjenkjennlige mønstre og obligatoriske indikatorer for enhver teknisk analytiker. Men skal du bli ordentlig dyktig er du også nødt til å sette deg inn i de mer avanserte mønstrene og indikatorene. Det gjør du ved å teste de forskjellige indikatorene som demonstrerer kursbevegelsene på nye måter, men aller viktigst er det at du øver deg igjen og igjen. Jo flere kursgrafer du har kikket på, jo lettere blir det for deg å se mønstre og desto større sjanse er det for at du en dag vil få suksess.

En av de mest kjente og suksessfulle daytraderne i Norge er Svend Egil Larsen.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her
Teknisk analyse står i kontrast til «fundamental analyse» som typiskknyttes til mer langsiktig handel i verdipapirer. Hvis man handler på bakgrunn av «fundamental analyse» kjøper man typisk en aksje fordi man har en forventning om fremtiden, og kanskje har lest selskapets regnskaper og konstatert at selskapet har en sunn forretning. Når man har kjøpt aksjen er man typisk klar til å vente dager, månedereller år på at aksjen skal stige. Dette er slett ikke slik daytraderen jobber.
Teknisk analyse står i kontrast til «fundamental analyse» som typisk knyttes til mer langsiktig handel i verdipapirer. Hvis du investerer på bakgrunn av «fundamental analyse», kjøper du aksjen fordi du har en forventning om fremtiden. Kanskje har lest selskapets regnskaper og konstatert at selskapet driver en sunn forretning. Når du har kjøpt aksjen er du klar til å vente uker, måneder eller år på kursstigninger. En daytrader arbeider ikke på denne måten.

Daytrading og CFD

Hvis du vil drive med daytrading og tjene penger på “hobbyen”, vil det ikke betale seg å bruke bankenes alminnelige muligheter for å handle aksjer. Det går rett og slett for tregt. I stedet skal du bruke noen av de handelsplattformene som er utviklet spesielt til raske handler. På flere av disse plattformene handler du ikke de fysiske aksjene i det aktuelle selskapet. Du inngår i stedet for såkalte CFD-kontrakter eller futures med nettmegleren som gjenspeiler kursen til aktivumet du trader.

CFD-kontrakter gjør det også mulig å handle lynhurtig, samt både å «kjøpe» og «selge» markedet. Som daytrader behøver du derfor ikke være bekymret for om markedet går opp eller ned hvis du ønsker gevinst. Hvis du tar korte posisjoner, såkalt shorting, kan du tjene penger også hvis markedene faller. Dette kan høres innviklet ut, men dagens nettmeglere er utviklet på brukervennlige måter. Alt du behøver å gjøre er å trykke på «kjøp» eller «selg» for å ta en posisjon. Det vil si at CFD-handel foregår mer eller mindre som alminnelig aksjehandel, og handelsplattformen ordner med alt “papirarbeidet” som er forbundet med inngåelsen av CFD-kontraktene.

Vi anbefaler imidlertid at du setter deg inn i hvordan CFD-kontrakter fungerer. Risikoen med slik handel er høyere enn ved alminnelige aksjeinvesteringer.

Hvis du vil vite mer om CFD-handel kan du lese mer her. Vi har også en egen artikkel som omhandler risikoen forbundet med CFD-er.

 

Del denne artikel