Kjøp bitcoin 2020 – Slik investerer du i verdens største kryptovaluta

Utgitt: 2. oktober 2020

Det er ikke mange aktiver som opplever større oppmerksomhet enn bitcoin, og en stor del av interessen har sitt utgangspunkt i de enorme stigningene som kryptovalutaen opplevde for noen år siden. For ti år siden hadde du betalt snaue 350 kroner for 1000 bitcoin, og hadde du beholdt posisjonen frem til i dag ville denne hatt en verdi på over 100 millioner kroner. Det er lett å være etterpåklok.

De enorme stigningene var størst på starten av 2010-tallet, men det betyr ikke at du ikke har kunnet tjene penger på bitcoin siden. I 2019 steg bitcoin med ikke mindre enn 89 %. Det er samtidig viktig å nevne at kurssvingningene er store, også innenfor forholdsvis korte tidsrom, men nettopp volatiliteten ser ut til å virke appellerende på investorer. Interessen for å handle bitcoin er i dag større enn noen gang.

Dersom du er ny på kryptovalutamarkedet og vil introduseres for bitcoin, kan den enkleste inngangen være å spekulere i prisutviklingen. Det gjøres enkelt som CFD-handel hos en regulert og EU-godkjent nettbasert handelsplattform, for eksempel Markets. Plattformen er svært brukervennlig, og det er enkelt å både investere i, og følge kursutviklingen til, bitcoin og andre kryptovalutaer. I tillegg tar det ikke mer enn noen få minutter å åpne en konto og overføre penger – deretter er du klar til å kaste deg ut på markedet.

Les vår anmeldelse av Markets hvis du vil lese mer om handelsplattformen.

Nedenfor kan du se en video om hvordan du kommer i gang med å investere i bitcoin. Videoen er på dansk, men dersom du oppretter en konto på handelsplattformen Markets kan du enkelt følge med i instruksjonene.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos MarketsX Klikk her

Videre i denne artikkelen svarer vi på noen av de vanligste spørsmålene omkring bitcoin.

 • Hvordan kjøper jeg bitcoin?
 • Hva koster det å kjøpe bitcoin?
 • Hva er bitcoin og hvordan fungerer kryptovalutaen?
 • Hvorfor kjøpe bitcoin?
 • Hva kan jeg kjøpe med bitcoin?
 • Hva er kursen på bitcoin?
 • Hvordan lages bitcoin?
 • Hva er en bitcoin wallet og hvordan fungerer den?
 • Hvordan veksler eller selger jeg bitcoin?

Hvordan kjøper jeg bitcoin?

Du kan kjøpe bitcoin på en lang rekke handelsplattformer over hele verden. Vi oppfordrer til at du er bevisst om hvilken plattform du velger, og alltid sørger for at du kjøper og selger bitcoin (og andre aktiva) hos regulerte meglere. Nettmegleren Markets er regulert etter europeisk finanslovgivning, EU-godkjent og et trygt sted å handle.

Handelsplattformen har foreløpig ikke en norsk versjon av hjemmesiden, så inntil videre må du handle på engelsk (eller noen av de andre språkene som er tilgjengelige). Klikk på “Create account” eller “I want to trade” på hjemmesiden for å komme i gang.

Deretter oppgir du e-postadresse og lager et unikt passord for å gjennomføre første del av registreringsprosessen. Hos Markets kan du velge om du vil handle med en demokonto for å bli bedre kjent med handelsplattformen, men du kan også starte å trade for ekte penger med det samme.

Du har hele tiden mulighet til å skifte mellom kontoene ved å klikke på enten “CFD Real” eller “CFD Demo” øverst til høyre på siden.

All CFD-handel hos Markets foregår på plattformen Markets X, men dersom du vil handle med aksjer på “alminnelig” vis kan du benytte Markets I. Denne plattformen tilbys også på norsk.

For å aktivere en ekte konto må du oppgi utfyllende opplysninger og besvare noen kontrollspørsmål. Dette er et krav hos alle handelsplattformer og brukes av megleren til å bestemme din egnethet. Før du kan handle for ekte penger er du også nødt til å foreta et innskudd ved hjelp av kredittkort.

Når du er klar til å handle taster du inn “bitcoin” eller “BTC” i søkefeltet på siden, eventuelt kan du klikke på “Crypto” i navigasjonsfeltet til venstre. Velg instrumentet “BTCUSD Spot” for å handle bitcoin. Her får du opp en graf over bitcoin-utviklingen i en selvvalgt tidsperiode. Markets tilbyr også flere nyttige verktøy, som kan hjelpe deg med å treffe de riktige beslutningene før du handler.

bitcoin markets
Utviklingen til bitcoin de seneste tre måneder på Markets´ handelsplattform.

Du kan spekulere i bitcoin-utviklingen uansett om du tror prisen stiger eller faller. Klikk på “Buy” dersom du tror prisen skal stige eller velg “Sell” dersom du ønsker å shorte bitcoin.

Nå gjenstår det kun å velge ønsket investeringsbeløp. I det midterste feltet taster du inn antall enheter du ønsker å kjøpe, og “1” vil tilsvare en hel bitcoin. Husk at verdien på bitcoin i skrivende stund ligger på godt over $ 10 000, så beløpene kan bli store. Hos Markets kan du handle så lite som 0,01 bitcoin.

På skjermdumpen nedenfor kan du se at vi ønsker å kjøpe 0,15 bitcoin, noe som koster $ 1630,03. Fortjenesten eller tapet på investeringen vil deretter korrelere med prisstigningen/-fallet på bitcoin. I tillegg skal du huske at det tilfaller Markets handelsomkostninger. Klikk på «Place Order» hvis du vil åpne posisjonen.

Skjermbilde (2)

Når du spekulerer i bitcoin hos nettmegleren Markets kjøper du ikke bitcoin i fysisk forstand, men derimot som såkalt CFD-handel (contract for difference). Rent investeringsmessig er det ingen særlig forskjell på om du handler bitcoin fysisk eller som CFD. Hovedforskjellen er at du med en CFD kan tjene penger på både stigende og fallende kurser. CFD-handelen sørger med andre ord for at du kan shorte bitcoin, hvis du tror kursen på kryptovalutaen står foran en svekkelse.

Enkelte kryptovaluta-børser krever at du oppretter en såkalt bitcoin wallet for å kunne trade bitcoin, men dette er ikke nødvendig hos Markets. Du finner mer informasjon om wallets senere i artikkelen.

Hva koster det å kjøpe bitcoin?

Det er viktig å være oppmerksom på utgiftene som er forbundet med å handle bitcoin. Hos Markets er disse omkostningene uttrykt som “spreads”, altså forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen. Skjermdumpen nedenfor illustrerer et typisk spread.

bitcoin spread

La oss si at du kjøper én bitcoin til $ 10906,66 (“Buy”). Umiddelbart etter selger du til $ 10816,66 (“Sell”). Det betyr at du betaler $ 10906,66 – $ 10816,66 = $ 90 for handelen, noe som utgjør samlede handelsomkostninger på ($ 90 / $ 10906,66) x 100 = 0,825 %.

Hos Markets kan du ikke geare (eller «gire») en handel i bitcoin, og dette betyr at du heller ikke betaler noen dag-til-dag-rente.

Når du handler CFD-er hos nettmegleren Markets, inngår du egentlig en kontrakt med motpart (handelsplattformen). Denne stiger og faller i verdi, tilsvarende prisutviklingen til et underliggende aktiva (bitcoin). Husk at det kan tilkomme et vekslingsgebyr hvis du har en konto i en annen valuta enn den som instrumentet handles i. Det kan derfor være en god idé å ha kontoer i ulike valutaer.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos MarketsX Klikk her

Hva er bitcoin og hvordan fungerer kryptovalutaen?

Bitcoin er en forholdsvis ny kryptovaluta, skapt i 2009 av en person som benyttet pseudonymet Satoshi Nakamoto. Ingen har funnet ut hvem som står bak pseudonymet, selv om flere har blitt mistenkt for å være Nakamoto i løpet av årene.

En av de største fordelene med bitcoin er at man kan gjennomføre transaksjoner uten mellommenn, altså banker. Bitcoin overføres i stedet direkte fra avsender til mottaker, noe som er med på å holde transaksjonsomkostningene lave. I løpet av de seneste årene har stadig flere veletablerte firmaer valgt å tilby bitcoin som betalingsmetode, og du kan eksempelvis handle møbler på Overstock eller booke hoteller på Expedia med bitcoin.

Bitcoin er også omtalt og populær på grunn av investeringsmulighetene som kryptovalutaen tilbyr. Eksempelvis steg bitcoin med mer enn 1000 % i 2017, og i 2020 skiller det nesten 250 % mellom høyeste og laveste kurs. Det er til stadighet analytikere som overgår hverandre i kursmål for bitcoin, mens andre er mer skeptiske til verdsettelsen og bruken av bitcoin. Men at det “digitale gullet” er et spennende investeringsobjekt er vanskelig å komme utenom.

kursutvikling bitcoin
2020 har bydd på stor volatilitet i bitcoin.

Som en desentralisert valuta baserer bitcoin seg på den såkalte blokkjedeteknologien (blockchain). Vanligvis kan alt som eksisterer digitalt kopieres, men blockchain-teknologien umuliggjør dette og sikrer at det ikke er mulig å benytte en digital valuta mer enn én gang.

Når du benytter bitcoin sendes transaksjonen ut til bitcoin-nettverket hvor såkalte “miners” verifiserer transaksjonen. Nettverket består av millioner av noder som godkjenner transaksjonene, og det er derfor ikke bruk for verifisering gjennom tredjepart. Alle transaksjonene loggføres og gjøres tilgjengelige offentlig, slik at brukerne av bitcoin beskyttes mot svindel.

Se mer om bitcoin i videoen nedenfor.

Hver gang en transaksjon gjennomføres vil informasjon, som avsender, destinasjon, dato og tidspunkt, bli samlet i det som kalles en blokk (block). Denne inneholder den aktuelle transaksjonen samt lignende transaksjoner som er sendt til nettverket for nylig. Validiteten til transaksjonene befinner seg deretter i en beskyttet blokk som kontrolleres og bekreftes av den kollektive datakraften som de ulike “miners” besitter.

En “miner” er en person som benytter hele, eller deler av, datakraften sin til å løse komplekse, matematiske formler. Når disse er løst vil hele blokken, og alle transaksjonene som befinner seg i den, verifiseres. “Miners” belønnes for jobben gjennom betaling i bitcoin.

Den aktuelle blokken kobles deretter sammen med en annen blokk og danner en offentlig kjede. Navnene til dem som står bak transaksjonene offentliggjøres imidlertid ikke. Prosessen fortsetter i det uendelige, og slik utvides en blockchain til å omfatte millioner av noder. Dette er med på å sikre at det offentlige “regnskapet” eksisterer overalt på nettet, og dermed er det tilnærmet umulig å omgjøre transaksjonene som allerede er notert i den. Den eneste måten å omgjøre en transaksjon på, er ved å overta makten over 51 % av nodene i nettverket, hvilket i praksis er umulig.

I dette aspektet ligger også årsaken til at mange anser teknologien for å være svært verdifull. Blockchain kan i teorien overføre store verdier uten å involvere en tredjepart (bank e.l.) og mye raskere enn hva som er tilfellet i dag.

Bitcoin og blokkjedeteknologien er fortsatt forbundet med en viss grad av lyssky virksomhet, for eksempel kobles Lørenskog-saken og forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen.

Hvorfor kjøpe bitcoin?

De enorme kurssvingningene i bitcoin har vært med på å skape blest omkring kryptovalutaen. Dette har også medført at tradisjonelle investorer i lang tid har hatt en tendens til å latterliggjøre kryptovalutaen og omtale den som en “boble”.

Den kanskje mest kritiske røsten av dem alle har vært sjefen for investeringsbanken JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Grafen nedenfor illustrerer en tidslinje over noen av Dimons uttalelser sammen med utviklingen på bitcoin-verdien. Høsten 2017 kan vi se at Dimon kalte bitcoin for “svindel”, men bare halvannet år senere trakk han uttalelsene.

dimon bitcoin

Hans egen datter hadde for øvrig valgt å investere i bitcoin i den perioden. I dag har også Dimon og JPMorgan kryptobørser som Coinbase og Gemini som kunder.

Bitcoin har fremdeles en lang rekke kritikere, men det er ingen tvil om at kryptovalutaen blir sett på som stadig mer legitim. I dag kan bitcoin handles som futures-kontrakter på Chicago Mercantile Exchange (CME) og Chicago Board Options Exchange (CBOE), noe som har gjort at større institusjonelle investorer har mulighet for å eksponere seg mot bitcoin. 

Tidligere ble bitcoin sett på som en effektiv måte å håndtere verdioverføringer på, men det er nå utviklet andre kryptovalutaer som er minst like gode til dette formålet. Derimot blir bitcoin, av stadig flere, sett på som et alternativ til gull – altså en måte å oppbevare verdi på. Det totale tilbudet av bitcoin er nemlig begrenset til 21 millioner, og så lenge etterspørselen fortsetter med å være stigende, vil også de langsiktige prisene fortsette oppover.

Hva kan jeg kjøpe med bitcoin?

Bitcoin har begynt å få fotfeste som betalingsmiddel hos stadig flere og mer seriøse aktører rundt omkring i hele verden. I Norge kan du blant annet benytte bitcoin på steder som lokale kafeer/restauranter og ulike butikker, men også hvis du handler hos store internasjonale firma som:

 • Dell – Internasjonalt datafirma
 • Microsoft – Bitcoin som betalingsmiddel i Xbox og Windows store
 • Bloomberg – Stort, seriøst finansmedium
 • Zynga – Mobilspill

Det er land som er langt foran Norge i bruken av bitcoin. Eksempelvis kan man i Japan og Sveits bruke bitcoin som betalingsmiddel for en lang rekke varer og tjenester, men det er likevel slik at den reelle bruken av kryptovalutaen er forsvinnende liten sammenlignet med oppmerksomheten bitcoin vies. Samtidig er det også interessant å legge merke til at store, norske aktører og selskaper har interesser i kryptovaluta og bitcoin. Sensommeren 2020 kom det frem at Equinor har inngått partnerskap med et selskap (Crusoe Energy) som utvinner bitcoin, men også det norske oljefondet har forholdsvis store beløp investert i selskaper som er direkte eksponert mot bitcoin og kryptovaluta.

Hva er kursen på bitcoin?

Bitcoin-kursen kan variere fra handelsplattform til handelsplattform selv om den, i det store og hele, følger den samme utviklingen overalt. Nedenfor kan du se pris og seneste kursutvikling på en av markedets største kryptovalutabørser.


Det er eksempler på at bitcoin-prisene på enkelte sørkoreanske børser har vært særlig høy, da etterspørselen etter kryptovalutaen til tider har vært ekstrem. På coinmarketcap.com kan du finne gjennomsnittskursen på bitcoin og andre kryptovalutaer.

Hvordan lages bitcoin?

Bitcoin registreres, som tidligere nevnt, i en blockchain, altså det desentraliserte “regnskapet” hvor alle bitcoin-transaksjoner noteres i blokker. Disse kjedes sammen før “miners” verifiserer blokkene og tjener bitcoin eller andre kryptovalutaer på å gjennomføre prosessen.

Dersom du ønsker å ”mine” bitcoin i dag, krever det store og dyre datamaskiner med ekstrem datakraft for å verifisere de komplekse blokkene av transaksjoner. Etter hvert som blockchain-nettverket vokser blir beregningene vanskeligere å utføre, og dette krever stadig dyrere og mer kraftfulle maskiner. Dette står i skarp kontrast til da “miningen” kunne utføres fra helt alminnelige PC-er i bitcoins spede begynnelse.

Som “miner” behøver du ikke selv å løse de kompliserte beregningene, det ordner maskinen selv hvis du kobler den til nettverket og laster ned nødvendig programvare. Grunnet den enorme kompleksiteten i verifiseringsprosessen bruker datamaskinene store mengder strøm, i tillegg til å danne masse støy og varme, og mange kritiserer prosessen for å være alt annet enn klimanøytral.

Årsaken til at prosessen kalles “mining” skyldes at tilbudet ikke er uendelig (som gull og olje). 21 millioner er det maksimale antallet av bitcoin som kommer til å finnes på markedet. Når en “miner” verifiserer en blokk, mottar han eller hun en liten andel bitcoin som belønning for jobben, og dette er den eneste måten som det dannes nye bitcoin på.

bitcoin mining
Minere mottar bitcoin i belønning.

I dag finnes det ca. 16,8 millioner bitcoin på markedet, og dersom utviklingen fortsetter i samme tempo vil det ta ytterligere ca. 120 år før alle bitcoin er tilgjengelige på markedet.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos MarketsX Klikk her

Andelen bitcoin som “minere” mottar halveres omtrent hvert fjerde år. Du har kanskje hørt snakk om de såkalte “bitcoin halvings”? Dette har inntil videre skjedd tre ganger i historien, siste gang i mai 2020. Belønningen for hver blokk som “mines” ligger i dag på 6,25 bitcoin. Konkurrensen om å “mine” bitcoin er sterkere enn noensinne, og jo flere “miners” på markedet, jo mer komplisert blir verifiseringsprosessen.

Bitcoin-feberen er høyest i Kina, og det er her du finner de fleste “minere”. Firmaene som utvikler det avanserte utstyret som benyttes i prosessen nyter godt av utviklingen, og den største forhandleren av mining-utstyr er den kinesiske mikrochip-utvikleren Bitmain, men også velkjente amerikanske selskap som AMD og NVIDIA lager grafikkort som brukes av mange “minere”.

Kunne du tenke deg å starte med “mining” av bitcoin eller andre kryptovalutaer, så kan du finne mer informasjon her.

Hva er en bitcoin wallet og hvordan fungerer den?

En bitcoin wallet er en programvare/“private key” som gir deg adgang til dine bitcoin. Med en wallet kan du både motta og sende bitcoin, og programvaren finnes i mange varianter: til desktop, mobil, web eller som en maskinvare.

En bitcoin wallet omtales også som en digital lommebok, en nødvendighet hvis du vil eie bitcoin og ikke kun investere i en kontrakt som følger prisen på kryptovalutaen. En wallet kan sammenlignes med en lommebok, men i stedet for å fysisk oppbevare bitcoin, så inneholder en wallet relevante opplysninger om din “private key” som gir deg mulighet til å gjennomføre transaksjoner med bitcoin.

Desktop wallets installeres på en vanlig PC og gir brukeren mulighet for å sende og motta bitcoin og oppbevare sin “private key”. Noen av de mest kjente desktop wallets er Bitcoin Core, Armory, Hive OS X og Electrum.

Med en mobil wallet kan du foreta de samme operasjoner som med en desktop wallet. Du kan også gjennomføre betalinger med mobilen via en NFC-skanning eller QR-kode. Bitcoin Wallet, Hive Android og Mycelium Bitcoin wallet er noen av de mest kjente mobil wallets.

Web wallets lar deg bruke bitcoin overalt, enten via en nettleser eller på mobilen. Hvis du benytter en web wallet bør du være oppmerksom på bruken, da denne typen wallets oppbevarer dine “private keys” online. Blant de mest kjente finner du Coinbase og Blockchain.

Hardware wallets kan både oppbevare “private keys” og fasilitere utbetalinger. Et godt eksempel er Ledger Nano S.

Det er avgjørende at du sørger for å oppbevare bitcoin på en trygg måte. Velkjente og viktige råd er å lage sterke passord til ulike wallets og lagre “private keys” offline for å unngå at hackere og ukjente tredjeparter kan få tilgang til dem.

Hvordan veksler eller selger jeg bitcoin?

På nettet kan det gis inntrykk av at det er vanskelig å veksle eller selge bitcoin. Dette medfører ikke riktighet. Det foregår millioner av handler hver eneste dag, og dersom du handler på en av de store, veletablerte bitcoin-børsene har du mulighet til å veksle bitcoin inn i dollar umiddelbart.

En av markedets største kryptovalutameglere heter Kraken.com, men vi anbefaler ikke denne børsen da vi har opplevd å bli utestengt fra kontoen vår og etterfølgende brukte tolv dager på å komme i kontakt med kundeservice.

Dette er også en av årsakene til at vi anbefaler å handle bitcoin på kontrakt, som beskrevet øverst i artikkelen. Slik får du andel i de samme prosentvise stigningene som når du handler fysiske bitcoin (eller andre kryptovalutaer), men uten å måtte opprette en wallet. Dermed er du også mindre utsatt for hacker-angrep etc.

Synes du bitcoin høres spennende ut? Da bør du også ta en titt på Ethereum, kryptovalutaen som av mange anses for å være den neste bitcoin.

Del denne artikel

Kommentarer

 • Relatert
 • Seneste
 • Populære