MACD-indikatoren

Udgivet : 26 October 2020

MACD-indikatoren er en av de mest brukte indikatorene i forhold til å forstå markedsutviklingen. MACD er en forkortelse for Moving Average Convergence Divergence, og indikatoren tar utgangspunkt i glidende gjennomsnitt og deres innbyrdes forhold. Indikatoren forteller noe om hva slags momentum det er i instrumentet.

MACD baserer seg på tre tidsparametre, nemlig tidskonstanter for tre glidende gjennomsnitt. På en lang graf vil disse parameterne måles i dager men man kan fint bruke MACD på kortere grafer også. De mest vanlige verdiene er 12, 26 og 9 minutter. Dette er også standardverdiene på flere handelsplattformer, deriblant Saxo Bank, ETX Capital og Markets.com. Det er selvfølgelig mulig å bruke andre verdier for MACD, men som regel anbefales det å bruke standardverdiene.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Standardverdiene brukes nemlig at de fleste tradere. Det betyr at siden deres kjøps- og salgsbeslutninger baseres på disse verdiene, vil dette dytte prisene ytterligere i riktig retning. På en 1-minuttsgraf utregnes MACD ved trekke fra et 26-minutters glidende gjennomsnitt fra et 12-minutters glidende gjennomsnitt. Da får man MACD-linjen. I grafen tilføyes det så et 9-minutters glidende gjennomsnitt. Denne linjen kalles «signallinjen». Når MACD-linjen krysser signallinjen kan det oppfattes som kjøps- eller salgssignaler.

MACD bygger på det faktumet om at et hurtig glidende gjennomsnitt reagerer raskere enn et langsomt glidende gjennomsnitt. Ved å sammenligne disse gjennomsnittene, kan MACD indikere trendvendinger i et marked. Indikatoren svinger i et intervall med 0 som middelverdi. I skjermbildet nedenfor kan man se et eksempel på hvordan MACD kan brukes. Bildet viser en 15-minutters graf over oljeprisen (Nymex Crude oil) den 17. august 2015. Øverst ser man prisen, og nedenfor finner man MACD-indikatoren.

macd2
MACD krysser signallinjen to ganger. Krysser den nedenfra er det et kjøpssignal, og kryssen den ovenfra oppfattes det som et salgssignal. Dette er markert med sirklerog piler på grafen ovenfor.

MACD krysser signallinjen to ganger. Krysser den nedenfra er det et kjøpssignal, og kryssen den ovenfra oppfattes det som et salgssignal. Dette er markert med sirkler og piler på grafen ovenfor. Noen tradere ser det også som et signal at MACD beveger seg over eller under 0-linjen. Dette kan gi en indikasjon av hvordan det korte glidende gjennomsnittet relaterer seg til det lange.

Når MACD er over 0 er det korte glidende gjennomsnittet over det lange, noe som signaliserer oppadgående momentum. Når MACD er under 0 er det et signal om nedadgående momentum. Ved å kikke tilbake på grafen i et historisk perspektiv kan man få en idé om hvorvidt det på et gitt tidspunkt virker hensiktsmessig å bruke denne indikatoren som kjøps- og salgssignaler.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Man kan også bruke MACD på samme måte som den stokastiske oscillator. Det vil si at man ser på om MACD beveger seg annerledes enn prisen. Hvis man for eksempel ser at det er en dobbeltbunn i prisen, mens MACD har en stigende bunn, viser det at det er et oppadgående momentum. Dette kan tolkes som et kjøpssignal.

Del denne artikel
Tags: ,

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE