MACD-indikatoren

Utgitt: 20. oktober 2020

MACD-indikatoren er meget populær blant mange tradere. Indikatoren tar utgangspunkt i glidende gjennomsnitt og deres innbyrdes forhold, og den forteller noe om hvilken styrke det er i instrumentet.

MACD er en forkortelse for Moving Average Convergence Divergence, selv om mange kanskje får assosiasjoner til en ikke ukjent fastfood-kjede når de ser navnet. MACD baserer seg på tre tidsparametre, nemlig tidskonstanter for tre glidende gjennomsnitt. På en lang graf vil disse parameterne måles i dager, men du kan også bruke MACD på kortere grafer. De vanligste verdiene er 12, 26 og 9 minutter. Dette er også standardverdiene på flere av handelsplattformene som daytrader.no anbefaler.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her
De rosa ringene viser hvor MACD krysses. Den første ringen kan ses på som et kjøpssignal, den andre som et salgssignal. Husk at indikatoren ikke alltid fungerer like godt som i eksempelet.

Vi anbefaler at du benytter standardverdiene da disse brukes av de fleste tradere. Hvis du benytter andre verdier, vil du muligvis handle på andre signal enn de fleste andre daytradere og dermed gå glipp av avkastning.

På en 1-minuttsgraf utregnes MACD ved trekke et 26-minutters glidende gjennomsnitt fra et 12-minutters glidende gjennomsnitt. Da får man MACD-linjen. I grafen tilføyes det så et 9-minutters glidende gjennomsnitt. Denne linjen kalles «signallinjen». Når MACD-linjen krysser signallinjen kan det oppfattes som et kjøps- eller salgssignal.

MACD bygger på et faktum om at et raskt glidende gjennomsnitt reagerer hurtigere enn et langsomt glidende gjennomsnitt. Ved å sammenligne disse gjennomsnittene kan MACD indikere trendvendinger i et marked.

MACD brukes hovedsakelig på tre områder

1) Når MACD krysser signallinjen nedenfra ses dette som et signal om at markedet skal opp. Krysses signallinjen ovenfra signalerer dette kursfall. Eksempelet ovenfor er hentet fra en dagsgraf i olje. Under søylediagrammet vises MACD som en oransje og blå linje samt et histogram som skifter farge. De rosa sirklene viser når MACD krysses.

Første gang dette skjer er rundt 20. august. Siden krysset kommer nedfra er dette et tegn på oppgang, noe som skjer etter at MACD er krysset. Rundt 10. oktober skjer krysset ovenfra og markedet faller markedet i tiden etter. Erfarne tradere venter på at krysset bekreftes før de tar posisjoner. Vi anbefaler at også du bruker flere indikatorer for å få en sikrere indikasjon på hvilken vei markedet skal, for eksempel ved å benytte støtte- og motstandsnivå.

2) Noen ser også signal i MACDs bevegelser rundt 0-linjen. Disse kan indikere hvordan det korte glidende gjennomsnittet relaterer seg til det lange. Når MACD er over 0 er det korte glidende gjennomsnittet over det lange, noe som signaliserer oppadgående momentum. MACD under 0 er et signal om nedadgående momentum.

I eksempelet ovenfor kan vi se at MACD krysser 0 noe senere enn MACD krysser signallinjen. Signalet fungerer likevel som et kjøps- eller salgssignal. Du kommer noe senere inn i posisjonene, men har til gjengjeld litt mer “sikkerhet” om du benytter denne metoden.

3) Du kan også bruke MACD på samme måte som den stokastiske oscillatoren. Det vil si at du ser på om MACD beveger seg annerledes enn prisen. Hvis du eksempelvis finner en dobbeltbunn i prisen, mens MACD har en stigende bunn, er dette et tegn på oppadgående momentum og kan tolkes som et kjøpssignal.

MACD kan også brukes til å finne divergens ved, eksempelvis, dobbeltbunner.
Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

 

Del denne artikel