En kraftig indikator for valutahandel

COT-indikatoren er et kraftig verktøy som kun et fåtall tradere benytter. Den bygger på CFTC-rapportene som slippes hver fredag og gir et overblikk hvordan ulike aktører er posisjonert i markedet.

Nedenfor introduserer vi deg for COT-indikatoren, hvordan du leser den og hvordan du kan bruke den i praksis. Vær oppmerksom på at COT-indikatoren i utgangspunktet bør brukes til valutahandel.

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

CFTC

Hva er COT-indikatoren?

Hver fredag slippes Commitments of Traders Report av U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Rapporten gir et overblikk over hvordan spekulanter samt kommersielle og ikke-kommersielle aktører er posisjonert i markedet.

Hensikten med rapporten er å overvåke futures-markedet og forebygge markedsmanipulasjon. Den forteller også hvor mange futures-kontrakter de ulike aktørene ligger med både long og short.

 

Hvilke aktører dreier det seg om?

COT-rapporten tar i hovedsak for seg tre ulike aktører:

Spekulanter: Dette er tradere som utelukkende handler med økonomisk gevinst for øyet. Sammenlignet med de andre aktørene utgjør de en relativt liten andel av volumet.

Ikke-kommersielle: Dette er banker, fond og institusjoner som også handler med et ønske om profitt. Forskjellen er at volumet, sammenlignet med spekulantene, er vesentlig høyere.

Kommersielle: Dette er i hovedsak store internasjonale selskap som bruker markedet (spesielt valutamarkedet) til «hedgeing» (valutasikring). Selskap som f.eks. Apple er i utgangspunktet utsatt for en stor valutarisiko, fordi driften involverer import og eksport i mange ulike valutaer. Ved å benytte valutasikring minimeres risikoen.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Hvordan lese rapporten?

Ønsker du å gå i dybden, kan du lese den fullstendige rapporten hver fredag på https://www.cftc.gov.

En valutarapport vil normalt se ut som følger:

CFTC

Rapporten ovenfor viser tall for euro. De viktigste tallene å holde øye med er dem som står notert under «Long» og «Short». I dette eksempelet ligger de ikke-kommersielle long med 86 963 kontrakter og short med 72 616 kontrakter. Dette tilsvarer en netto long-posisjon på 14 347 kontrakter. Én kontrakt tilsvarer 100 000 av den pågjeldende valutaen.

På nettstedet COT base finner du en ryddigere oversikt som viser nettoposisjonene til de ulike aktørene.

COT base

COT i praksis

Historisk sett pleier spekulanter og ikke-kommersielle å ligge på feil side av store trender. Grunnen kan være at de utelukkende handler med ønske om profitt og dermed er utsatt for grådighet og følelser. Dette er to av de vanligste årsakene til at tradere taper penger på valutahandel.

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

De kommersielle bruker kun valutamarkedet til valutasikring og vet vanligvis hva som er «fair value» for en valuta. I tillegg har de ressurser til å foreta grundige fundamentale analyser.

De kommersielle aktørene ligger normalt på riktig side av store trender. Hemmeligheten bak COT-indikatoren er å finne divergens mellom ikke-kommersielle og kommersielle aktører og handle som de kommersielle.

I denne webinaren, går jeg nærmere inn på hvordan du bruker den:

 

 

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære