Støtte- og motstandsnivå

Utgitt: 4. oktober 2020

Støtte- og motstandsnivå er blant mest grunnleggende begrepene innenfor trading, både for dem som driver med langsiktige investeringer og daytradere. Mange bruker nivåene til å identifisere mulige kjøps- og salgstidspunkt.

Både støtte- og motstandsnivåene er steder på grafen hvor prisen har en tendens til å stoppe opp. I noen tilfeller kan hele markedssentimentet vende når en kurs når et bestemt motstands- eller støttenivå. Dette gjelder spesielt hvis også andre indikatorer tilsier at prisen skal vende på nettopp dette stedet.

Nedenfor ser du et eksempel hentet fra gullmarkedet. Her fungerte prisnivået rundt 1450 dollar (den blå linjen) først som motstandsnivå. Da kursen brøt gjennom motstanden ble nivået forvandlet til et sterkt støttenivå.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her
Den blå linjen fungerte først som motstandsnivå, før det forvandlet seg til støtte etter at kursen brøt gjennom.

Suksessfulle tradere baserer seg ikke utelukkende på støtte- og motstandsnivå når de beslutter tidspunkt for kjøp og salg av posisjoner. For mange fungerer nivåene imidlertid som en medvirkende faktor når vesentlige beslutninger skal treffes. Husk at at jo flere ganger et støtte- eller motstandspunkt testes – uten å brytes – jo sterkere vil det være.

Omvendt kan prisen gå desto lenger ned eller opp når nivået endelig brytes. Mange uerfarne daytradere lar seg friste til å handle på slike brudd. I de fleste markeder er dette en ganske risikabel strategi, da vi ofte ser det oppstår mindre såkalte  falske breakouts. Et falsk brudd kjennetegnes altså ved at et støtte- eller motstandsnivå brytes kortvarig, før prisen atter vender opp eller ned igjen.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Vi anbefaler nok en gang at du bruker andre indikatorer sammen med støtte- og motstandsnivå til å finne best mulig inngang i markedene. Les for eksempel om hode og skuldre-formasjonen her.

Del denne artikel