Andrews Pitchfork

Utgitt: 10. oktober 2020

Mange handelsplattformer inneholder et teknisk verktøy kalt “Andrews Pitchfork”. Verktøyet kan brukes til å analysere en trend, og ble funnet opp av traderen Alan Andrew på 1930-tallet.

Alan Andrew var student under den berømte Roger Babson, en amerikansk entreprenør og økonomiteoretiker som tjente en formue under det store krakket i 1929. “Andrew´s Pitchfork” har fått sitt navn fordi redskapet tegner tre linjer, som til sammen minner om en høygaffel bestående av én medianlinje og to ytre parallelle linjer i en viss avstand fra medianlinjen. Andrew hevdet at hvis man finner en graf der man kan tegne en gyldig pitchfork, kan man med en viss sannsynlighet klare å forutsi prisutviklingen.

Det finnes også pitchfork-analyseverktøy bestående av fem linjer. Her er det fremdeles midtlinjen som fungerer som median, mens de to øvre og nedre linjene opptrer som henholdsvis motstands- og støttenivå.

Det gamle, tekniske analyseverktøyet brukes ikke i like stor grad i dag, men teknikken er ment å kunne brukes til å forutsi potensielle støtte- og motstandsnivåer til et finansielt instrument. Det er potensial for en Pitchfork-modell når prisen følger en trend (ned eller opp), hvor prisen korrigeres, for deretter å fortsette i samme retning som den foregående trend.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her
Figur 1. Andrews Pitchfork i SP 500
Figur 1. Pitchfork i S&P 500

Informasjon i en gyldig “pitchfork”

I figur 1 ser man en gyldig pitchfork på 10-minuttersgrafen i S&P 500-indeksen. Den er gyldig fordi grafen ser ut til å respektere linjene i modellen. Utgangspunktet for pitchforken er toppen av grafen den 11. august rundt klokken 04.00. Prisen faller i en parallell kanal frem til ca. Klokken 18.00 samme dag, hvor det skjer en korreksjon frem til klokken 02.00 natt til 12. august. Disse tre punktene danner utgangspunktet for å tegne Andrews Pitchfork. Legg merke til hvordan prisutviklingens topper og bunner, til en viss grad, respekterer medianen (midtlinjen) og den nederste linjen utover i modellen.

Alan Andrew hadde flere forutsigelser i forbindelse med denne modellen:

  1. 80% av gangene vil prisen treffe medianlinjen. Dette skjer rundt klokken 02.00 i figur 1.
  2. Når prisen treffer medianlinjen kan den enten bli skutt tilbake til den ytre linjen, eller skjære gjennom. I figur 1 skjærer den gjennom.
  3. Hvis prisen glir gjennom medianlinjen vil den typisk gjøre en kort retrace og teste medianlinjnen igjen. Dette skjer også i figur 1, rundt klokken 06.00 den 12. august.
  4. Hvis prisen ikke klarer å komme opp/ned til en av de ytre linjene, vil den snu i et kraftig rykk og minst komme ned til medianlinjen igjen. Det skjer også i figur 1 rundt klokken 14.00 den 12. august.
  5. Prisen vil ofte vende ved de ytre linjene. Det skjer rundt klokken 10.00 og 15.00 den 12. august på figur 1.
  6. Hvis prisen skjærer gjennom de ytre linjene er det snakk om et trendskifte. Dette skjer rundt klokken 19.00 den 12. august i figur 1.
Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Tradere bruke de seks reglene ovenfor til å forsøke og komme inn i en handel i samme retning som trenden. Dette kan være ytterst effektivt. Brudd på de ytre støtte- og motstandslinjene er ofte en indikasjon på en større bevegelse opp eller ned.

Eksempel på en nedadgående pitchfork

La oss se på enda et eksempel. I figur 2 ses prisen i den nederlandske AEX-indeksen. Trenden er tydelig nedadgående. Rundt klokken 16.00 den 19. august kommer det en mindre korreksjon. Denne oppadgående trenden ser ut til å bli brutt igjen ca. klokken 20.00.

Figur 2. Nedadgående trend i den hollandske indeks.
Figur 2. Nedadgående trend i den nederlandske AEX-indeksen.

Andrews Pitchfork tegnes inn på grafen fra punkt A til punkt B, og opp til toppen av korreksjonen (punkt C). Se figur 3.

Figur 3. Yderpunkterne identificeres.
Figur 3. Ytterpunktene identificeres: A-B-C

Når linjene er plassert vil grafen se ut som i figur 4 nedenfor. Legg merke til hvordan prisen deretter lever opp til flere av de reglene som er angitt ovenfor.

Figur 4. Andrews Pitchfork tegnes fra A til B og til C.
Figur 4. Andrews Pitchfork tegnes fra A til B og til C.

Andrews pitchfork oppsummert

Selv om det kan være forvirrende med alle pitchfork-linjene tegnet inn på grafen, er analyseverktøyets hovedprinsipp forholdvis enkle å forholde seg til. Det viktigste å legge merke til når du bruker Andrews pitchfork i tradingen din er:

  • Kursen tenderer til å trekkes mot medianen (midtlinjen).
  • Når kursen bryter medianen er sannsynligheten stor for at kursen korrigerer tilbake for å teste midtlinjen igjen.
  • Når kursen bryter et motsatt støtte- eller motstandsnivå er det ofte ensbetydende med et generelt skifte i markedssentimentet.

I videoen under kan du se en liten film med den legendariske Alan Andrew.

Del denne artikel