Forex trading: Slik handler du valuta

Utgitt: 25. november 2020

Valutamarkedet er verdens største finansielle marked og en favoritt blant mange tradere. Å handle valuta kan imidlertid virke uoverskuelig, men i denne artikkelen gir vi deg en innføring i hvordan også du kan begi deg i kast med å trade valuta.

Kjært barn har mange navn, også valutamarkedet. Når du hører eller leser begrep som forex trading, forex-handel eller FX-handel, dreier alle seg om det samme – nemlig handel med valuta.

Hvis du ikke har erfaring med valutahandel, er det viktig at du leser denne artikkelen. Selv om du ikke forstår alle begrepene til fulle, er det viktig at du i alle fall har en viss kjennskap til dem. Som med all annen trading er det viktig at du trer inn på valutamarkedet med små, forsiktige skritt. Begynn derfor å handle med små posisjoner og liten risiko.

Dersom du allerede har gjort dine første handler på valutamarkedet, kan vi anbefale artikkelen om vanlige feil som du bør unngå når du handler valuta.

Det handles daglig for enorme beløp på valutamarkedet. Faktisk anslås det at forex-verdier for over 2000 milliarder dollar skifter hender hver eneste dag. Dette er mer enn samtlige aksjemarked i hele verden – til sammen.

Enorme mengder valuta skifter hender hver dag.

De fleste privatinvestorer er kjent med alminnelig aksjehandel. Her kjøper du aksjer i, eksempelvis, oppdrettsselskapet Mowi hvis du tror på stigende laksepris. Du selger hvis du ser at sjømatsektoren står foran utfordringer.

Slik foregår også handelen i grove trekk på valutamarkedet, men i stedet for aksjer kjøper og selger du verdien av valuta.

Legg merke til at valutamarkedet egner seg til handel uansett om børsene stiger eller faller. Når du trader valuta, spekulerer du nemlig i én valutas relative styrke mot en annen. Dette kalles valutakryss eller valutapar, og utviklingen i disse følger ikke nødvendigvis de generelle markedsbevegelsene.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Hvorfor forex?

Vi forestiller oss at du tror euroen kommer til å styrke seg mot amerikanske dollar i løpet av de kommende uker. Hvis du vil agere etter denne tesen på valutamarkedet kjøper du euro mot dollar, for på den måte å oppnå positiv avkastning når/hvis euroen stiger i verdi.

Dette kan høres komplisert ut, men nettmeglerne hvor du trader valuta har gjort det meste av jobben for deg. Gjennom valutakryss, i dette tilfellet EURUSD, kan du spekulere i valutabevegelsene. Hvis euroen stiger i verdi (sammenlignet med dollar), stiger samtidig verdien av valutakrysset. Det motsatte skjer hvis det er dollaren som styrker seg mot euro.

Hos de fleste nettmeglere kan du handle en lang rekke valutakryss. Noen av de viktigste er:

EURUSD (euro mot dollar)
EURGBP (euro mot britiske pund)
EURJPY (euro mot japanske yen)
USDCAD (dollar mot kanadiske dollar)
USDCHF (dollar mot sveitsiske franc)

Hos nettmegleren Markets finner du også flere valutakryss som inkluderer norske kroner (NOK).

Den førstnevnte valutaen i et valutakryss er den såkalte basisvalutaen. Når du kjøper et valutakryss satser du på at basisvalutaen stiger i verdi sammenlignet med noteringsvalutaen, som er den sistnevnte valutaen i krysset.

Når du har funnet frem til det valutakrysset du ønsker å trade, er det enkelt å handle. Alt du behøver å gjøre er å trykke kjøp eller selg, avhengig av hvordan du tror basisvalutaen utvikler seg mot noteringsvalutaen. Vi ser nærmere på dette senere i artikkelen.

Du kan handle valuta (omtrent) døgnet rundt alle hverdager. Blant annet derfor er valutahandel et attraktivt alternativ til børshandel på de fleste online handelsplattformer. Andre fordeler med å forex-handel er:

  • Stor likviditet
  • Høy volatilitet = gode trading-muligheter
  • Mange verktøy til risikostyring og eksponering
  • Mulighet for positiv avkastning i både stigende og fallende marked
  • Mulighet for gearing og lave marginkrav

Valutapåvirkning

Det er meget kompliserte forhold som ligger bak de innbyrdes bevegelsene i et valutakryss – både makroøkonomi i enkeltland, men i høy grad også politiske faktorer. Valutahandel er nemlig en forutsetning for nesten all handel på globalt plan. Dersom et norsk selskap kjøper varer av en amerikansk produsent, må selskapet ofte betale i dollar. Dermed oppstår det et behov for å veksle mellom valutaer, og slik omsettes det for svimlende beløp hver eneste dag.

På bildet til venstre ser du de mest populære valutakryssene hos Markets. Under «Minors» og «Exotic» finner du valutakryss som inneholder mindre omsatte valutaer, blant annet den norske kronen.

Som privatinvestor kan du enkelt komme i gang med å handle valuta hos en nettmegler. Det er heller ikke nødvendig at du har dyptgående kjennskap til verken makroøkonomiske eller politiske forhold. I stedet for kan du benytte deg av noen av de mange trading-strategiene og-indikatorene som finnes. Disse baserer seg på teknisk analyse av kursmønstre eller utbud og etterspørsel.

Les mer om for eksempel COT-indikatoren her.

Tallene som står utenfor de ulike valutakryssene, representerer kursen. Hvis vi holder oss til EURUSD-eksempelet kan vi se at kjøpskursen står til 1,18236. Det betyr at det koster 1,18236 dollar for én euro. Hvis tallet stiger, koster det flere dollar å kjøpe samme antall euro. Hvis tallet faller, blir euroen billigere sammenlignet med dollar.  Den lille forskjellen mellom kjøps- og salgskurs representerer spreadet og er den avgiften du betaler til nettmegleren for å åpne en posisjon.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Viktige valutabegrep

Nedenfor ser vi nærmere på en rekke viktige begrep for alle som handler med valuta. Selv om du ikke forstår alle begrepene til fulle, er det viktig at du har en grunnleggende forståelse for dem.

Pips

Hvis du har erfaring fra aksjemarkedet, har du sikkert vennet deg til at kursstigninger (og fall) oppgis i prosent eller poeng. Dersom Dow Jones stiger fra 29 000 til 29 300, har kursen steget like i overkant av 1 %, men du kan også si at indeksen har klatret 300 poeng.

I valutamarkedet brukes hovedsakelig betegnelsen «pips». En pip er et uttrykk for den siste desimalen (ofte nummer fire eller fem) i kursen på et valutakryss. Av bildet ovenfor kan du se at alle valutakryssene på bildet handles med fem desimaler. Årsaken til at vi benytter betegnelsen pips er at valutakryssene sjeldent beveger seg mer enn noen få desimaler. Dersom EURUSD stiger fra 1,18236 til 1,18286, sier vi at kursen har beveget seg 50 pips.

Begrepet har et forvirrende navn, men i bunn og grunn er ikke pips annet enn forskjellen mellom to kursverdier i et valutakryss.

Lots

Dette er et uttrykk som brukes om den porsjonsstørrelsen av en valuta som du kan handle. En standard «lot» tilsvarer en porsjon på 100 000 valutaenheter.

La oss si at du fortsatt handler EURUSD til en (for enkelthets skyld) kurs på 1,2000. Det betyr at du må ut med 1,2 dollar per euro. En standard lot på 100 000 euro-enheter vil koste deg 120 000 dollar. Dette er et stort beløp, men heldigvis lar nettmeglerne deg handle med meget små porsjoner.

På Markets´ CFD-plattform, MarketsX, kan du handle valuta helt ned i såkalte mikro-lots (1000 enheter). Er du nybegynner anbefaler vi at du ikke starter større, blant annet for å minimere risikoen for store tap. Hvis du vil handle med mikro-lots taster du 1000 inn i ordrevinduet hos Markets når du åpner posisjonen. På andre plattformer, blant annet hvis du benytter MT4, kan det være at du må taste inn 0,01.

Dersom vi overfører dette til eksempelet ovenfor, behøver du «kun» å handle en porsjon på 1000 euro. Her er det viktig å understreke at pengene ikke forsvinner, de konverteres bare til euro (fra dollar) og kan selges igjen med det samme hvis du ønsker dette. Transaksjonene tar ikke mer enn noen hundredeler hos en online nettmegler.

Gearing

Mange nettmeglere tilbyr såkalt gearing når du trader valuta på handelsplattformene deres. Gearing betyr at du kan inngå handler for relativt små beløp, men stadig være eksponert mot markedet i vesentlig større grad.  Når du gearer låner du penger til investeringen av nettmegleren. Du kan lese mer om gearing-begrepet her.

Vi holder fast i eksempelet hvor du kjøper en mikro-lot i valutakrysset EURUSD. Med en kurs på 1,2000 betyr dette at du egentlig må betale 1200 dollar for 1000 euro. Dette tilsvarer ca. 12 000 norske kroner, noe som kan være mange penger for noen. Det er imidlertid her at gearingen kommer inn i bildet.

Hos Markets kan du handle valutakryss med en gearing på opptil 30 ganger. Handler du et mikro-lot i EURUSD betyr dette at du kun behøver å stille en margin på 40 dollar, men likevel ha en eksponering i markedet verdt 1200 dollar.

På noen handelsplattformer har du mulighet til å velge gearingnivået selv, andre steder er det bestemt automatisk. Dette er forhold som du bør undersøke før du handler. Du kan eventuelt benytte en demokonto til å gjøre deg kjent med handelsplattformen.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Spread

Begrepet «spread» innbefatter den direkte utgiften som er forbundet med handelen. Som du så ovenfor er det en liten forskjell mellom kjøps- og salgsprisen på produktene du kan handle hos en nettmegler. Denne forskjellen kalles et spread og er salæret som nettmegleren tar for å åpne posisjonen din.

Hvis vi fortsatt tar utgangspunkt i det forenklede eksempelet, hvor valutakrysset EURUSD står i kurs 1,2000: På handelsplattformen som du benytter kan du kanskje oppleve at du kan kjøpe valutakrysset til 1,2001 (1 pip over reell kurs) og selge til 1,1999 (1 pip under reell kurs). Spreadet du betaler til handelsplattformen er i dette tilfellet forskjellen mellom de to prisene, altså 0,0002 eller 2 pips.

Vi anbefaler at du ser videoen nedenfor for å få en bedre forståelse for hvordan de ulike begrepene brukes i en valutahandel.

Hvordan lese en valutagraf?

Hvis du utelukkende har handlet med aksjer, kan det godt være at du kun har kjennskap til det alminnelige linjediagrammet. Denne typen graf viser utviklingen i en aksje ved hjelp av en enkel strek som tegnes på bakgrunn av aksjens stengekurs i et bestemt tidsintervall.

Bildet nedenfor er et eksempel på et helt klassisk linjediagram. Disse finner du ofte hos både meglere og i aviser når aksjekursers utvikling skal illustreres.

De fleste aktive tradere bruker imidlertid ikke linjediagrammet i like stor grad, men heller i stedet til en graf som inneholder langt mer informasjon: candlestick-grafen.

I et alminnelig linjediagram kan du kun avlese stengekurser. Bruker du en candlestick-graf får du informasjon om både åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og stengekurs innenfor en bestemt tidsperiode.

De mange informasjonene i en candlestick-graf gir dermed et mer nyansert bilde av utviklingen. Hvis du er helt ny i bruken av candlestick-grafer kan det godt være at du bruker litt tid på å venne deg til dem. Når du først forstår dem, vil du imidlertid oppdage at du sitter igjen med et mye bedre bilde av hvordan kursen har utviklet seg.

Grafen har fått sitt navn fordi den består av det som ligner stearinlys («candles»). Det enkelte candle – eller søyle – om du vil, består som regel av en tykk bar og to tynne, loddrette streker. Sammen viser de prisintervallet som kursen har beveget seg i i løpet av den pågjeldende perioden. Hver av søylene i grafen ovenfor representerer eksempelvis et intervall på fem minutter.

Informasjon i candlestick

Den tykke delen av søylen, også omtalt som «kroppen», vises i rød eller grønn og representerer forskjellen mellom åpnings- og stengekursen i perioden. Hvis kroppen er grønn, så var stengekursen høyere enn åpningskursen og markedet har en oppadgående retning, motsatt hvis kroppen er rød.

Bildet ovenfor viser to eksempler på hvordan en søyle i en candlestick-graf kan se ut. Den grønne søylen indikerer at stengekursen var høyere enn åpningskursen i en gitt periode. Den røde søylen indikerer en lavere stengekurs enn åpningskurs. De to halene over og under kroppene betyr at kursene har vært både høyere og lavere enn åpnings- og stengekursene. Til sammen utgjør halene prisintervallet som søylene har beveget seg i.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

En grønn søyle kalles et «bullish candle» på grunn av den oppadgående retningen, mens den røde søylen er et «bearish candle» fordi det representerer en nedtrend. Jo lengre kroppen på en søyle er, jo lenger har kursen beveget seg i løpet av tidsintervallet. Derfor er kroppslengden en god indikasjon på hvor stort kjøps- eller salgspresset har vært. En liten kropp indikerer små bevegelser – et tegn på at markedet har konsolidert eller er ubesluttsomt.

Både daytradere og langsiktige investorer bruker en lang rekke candlestick-typer og formasjoner av grafene til å tolke kursutviklinger.

Hvis du opplever at grafen viser flere lange, røde søyler etter hverandre, kan du konkludere med at markedet er i en kraftig nedtrend. På slike tidspunkt kan det være risikabelt å ta lange posisjoner, i alle fall før grafen indikerer at markedet har konsolidert og at kursen igjen vil vende oppover. Mange sammenligner oppkjøp i slike perioder med det å gripe en fallende kniv.

En såkalt doji (se nedenfor) kan være et tegn på at fallet er overstått.

Spesielle candlesticks

Et godt eksempel på en særegen søyle er det ovenfornevnte doji-candle. En doji-søyle har haler i begge ender, men til gjengjeld er kroppen så godt som ikke-eksisterende. Dette skyldes at kursen både åpnet og stengte i tilnærmet samme nivå. Søylen ligner aller mest et kors, og du kan se et eksempel ute til høyre. Doji-søylen blir av mange tradere sett på som et tegn på at markedet står foran en vending eller, i alle fall, at markedet opptrer ubesluttsomt.

Et annet eksempel på spesielle søyler er det såkalte Spinning Top. Dette candle har en forholdsvis liten kropp, men med lange haler i begge retninger (se nedenfor). På samme måte som med doji-søylen, forteller også Spinning Top-candles om ubesluttsomhet i markedet.

Slik gjennomfører du en valutahandel

Nedenfor går vi gjennom et konkret eksempel på hvordan du kan handle valuta. Beskrivelsen og skjermdumper er hentet fra nettmegleren Markets´ handelsplattform, men prosessen skiller seg ikke i vesentlig grad fra andre aktører på markedet.

La oss si at vi synes EURUSD-nivået som vist nedenfor er attraktivt nok til at vi ønsker å ta en kjøpsposisjon. Vi satser altså på at euro skal styrke seg mot dollaren. Derfor trykker vi på «Buy».

I ordrevinduet skal du angi hvor stor en posisjon du ønsker å ta. Hos Markets angir du posisjonsstørrelsen i antall enheter av basisvalutaen som du ønsker å kjøpe. Husk at mange omtaler valutaposisjoner som lots, og én lot er 100 000 enheter. Det minste antall valutaenheter du kan handle hos Markets er 1000, noe som tilsvarer en mikro-lot (0,01). Du handler for øvrig EURUSD med en gearing på 30 ganger. Det betyr at du har mulighet for å foreta valutahandler for små beløp, og på den måte unngå å risikere alt for mye hvis du er ny innenfor valutahandel.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Fullfør ordren

I feltet «Amount» angir du hvor stor posisjonen skal være. Når du taster inn antall enheter du vil handle, informeres du om både eksponering og marginkrav i ordrevinduet.

I ordrevinduet angir du også stop loss- og take profit-ordre. Vi anbefaler som minimum at du benytter stop loss for å minimere risikoen når du handler med gearing. Det er viktig å understreke at det i ekstreme markedsituasjoner KAN oppstå tilfeller hvor stop loss-ordre ikke aktiveres, men hvis du handler for små beløp er risikoen i alle tilfeller liten.

Når du har angitt ønsket posisjon samt eventuelt stop loss og take profit, gjenstår det kun å trykke på «Place Order». Du vil se et vindu som bekrefter at handelen er gjennomført.

Nå sitter du med en posisjon i valutamarkedet og er del av verdens aller største finansielle marked. I dette tilfellet er det bare å krysse fingrene for at forholdene gjør at euroen styrker seg mot dollaren. I så fall vil du oppleve å tjene penger på investeringen. Dersom dollaren vinner terreng, vil posisjonen gi negativ avkastning.

 

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære
Ingen relaterte innlegg