Valuta-trading: En innføring til deg som vil trade forex

Av Utgitt: 25. mars 2021

Valutamarkedet er verdens største finansielle marked og en favoritt blant mange tradere. Valuta-trading kan imidlertid virke uoverskuelig, men i denne artikkelen gir vi deg en innføring i hvordan også du kan begi deg i kast med å handle forex.

Kjært barn har mange navn, også valutamarkedet. Når du hører eller leser begrep som forex trading, forex-handel eller FX-handel, dreier alle seg om det samme – nemlig handel med valuta; valuta-trading.

valuta trading
Forex trading sørger for at enorme mengder valuta skifter hender hver dag.

Hvis du ikke har erfaring med forex trading, er det viktig at du leser denne artikkelen. Selv om du ikke forstår alle begrepene til fulle, er det viktig at du har en viss kjennskap til dem. Som med all annen trading er det viktig at du trer inn på valutamarkedet med små, forsiktige skritt.

Begynn derfor å trade valuta med små posisjoner og liten risiko. Slik gir du deg selv de beste forutsetningene for å bli dyktig til å handle valuta.

Dersom du allerede har gjort dine første handler på valutamarkedet, kan vi anbefale artikkelen om vanlige feil som du bør unngå når du handler valuta.

Vi anbefaler også e-kurset vårt om valuta-trading som vi laget i samarbeid med våre søstersider i Danmark og Sverige. I det lærer du om valuta-trading fra bunnen, både gjennom flere e-postleksjoner og webinarer. Vi har også fått med oss den profesjonelle, britiske traderen Sarid Harper. Han har utviklet en unik indikator til valutamarkedet som du kan få tilgang til som deltaker i e-kurset.

Les mer om e-kurset og meld deg på her.

[ez-toc]

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

Hva er valuta-trading?

Det handles daglig for enorme beløp på valutamarkedet. Faktisk anslås det at valuta for over 2000 milliarder dollar skifter hender hver eneste dag. Dette er mer enn samtlige aksjemarkeder i hele verden – til sammen.

De fleste privatinvestorer er kjent med alminnelig aksjehandel. Her kjøper du aksjer i, for eksempel, oppdrettsselskapet Mowi hvis du tror på stigende laksepris. Du selger hvis du ser at sjømatsektoren står foran utfordringer.

Slik foregår også handelen i grove trekk på valutamarkedet, men i stedet for aksjer, kjøper og selger du verdien av valuta.

Valuta-trading foregår som regel som CFD-handel med gearing. Det betyr at du kun behøver å stille et mindre beløp (margin) av det du handler for (eksponering) til rådighet.

Les mer om CFD-handel og hvorfor denne type trading er forbundet med høyere risiko. Valutamarkedet er, blant annet av denne grunn, opplagt for deg som driver med daytrading.

Legg også merke til at forex-markedet egner seg til handel uansett om børsene stiger eller faller.

Hva er valutakryss?

Å trade valuta betyr at du spekulerer i én valutas relative styrke mot en annen. Dette kalles valutakryss eller valutapar, og utviklingen i disse følger ikke nødvendigvis de generelle markedsbevegelsene. Valutakryssene handles som finansielle instrumenter i form av differansekontrakter (CFD-er).

Vi forestiller oss at du tror euroen (EUR) kommer til å styrke seg mot amerikanske dollar (USD) i løpet av de kommende uker. Hvis du vil agere etter denne tesen på valutamarkedet kjøper du valutakrysset EURUSD (euro mot dollar), for på den måte å oppnå positiv avkastning når/hvis euroen stiger i verdi.

Dette kan høres komplisert ut, men nettmeglerne som tilbyr forex trading har gjort det meste av jobben for deg. Gjennom valutakryss, i dette tilfellet EURUSD, kan du spekulere i valutabevegelsene. Hvis euroen stiger i verdi (sammenlignet med dollar), stiger samtidig verdien av valutakrysset. Det motsatte skjer hvis det er dollaren som styrker seg mot euro.

Hos de fleste nettmeglere kan du trade valuta med en lang rekke valutakryss. Noen av de viktigste er:

valuta trading

EURUSD (euro mot dollar)
EURGBP (euro mot britiske pund)
EURJPY (euro mot japanske yen)
USDCAD (dollar mot kanadiske dollar)
USDCHF (dollar mot sveitsiske franc)

Hos nettmegleren Markets finner du også flere valutakryss som inkluderer norske kroner (NOK).

Valutaen som står først i valutakrysset kalles basisvaluta (base currency), mens den siste valutaen kalles motvaluta eller kvoteringsvaluta (quotation currency). Kursen forteller hvor mye én enhet av basisvalutaen koster i kvoteringsvalutaen.

Når du har funnet frem til det valutakrysset du ønsker å trade, er det enkelt å handle. Alt du behøver å gjøre er å trykke kjøp eller selg, avhengig av hvordan du tror basisvalutaen utvikler seg mot kvoteringsvalutaen. Vi ser nærmere på dette senere i artikkelen.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Hvorfor velge forex trading?

Du kan trade valuta nesten døgnet rundt fem dager i uken, fra søndag kveld til fredag kveld. Dette gjør valutahandel til et spennende alternativ til alminnelig børshandel.

Men det er også andre fordeler med valuta-trading:

  • Mulighet for trading døgnet rundt (alle hverdager).
  • Et marked med ekstrem stor likviditet.
  • Mulighet for høy volatilitet (kursbevegelser) og flere handelsmuligheter.
  • Verktøy til å styre risiko og eksponering.
  • Mulighet for lønnsomme handler i både stigende og fallende markeder.
  • Mulighet for å beskytte en valutakurs-risiko (hedging).
  • Mulighet for gearing med lave marginkrav (les mer nedenfor).

Hva påvirker valutakryssene?

Generelt sett tar bevegelsene til de ulike valutakryssene utgangspunkt i meget kompliserte forhold. Dette kan være makroøkonomi på globalt og nasjonalt, men i høy grad også politiske forhold.

Valutahandel er en forutsetning for nesten all internasjonal handel. Hvis en norsk bedrift vil kjøpe varer av et amerikansk firma, må den norske bedriften som regel betale i dollar. Dermed oppstår det et behov for å veksle én valuta til en annen, og slik omsettes det for billioner av dollar hver eneste dag.

valuta trading markets

På bildet til venstre ser du de mest populære valutakryssene hos Markets. Under «Minors» og «Exotic» finner du valutakryss som inneholder mindre omsatte valutaer, blant annet den norske kronen.

Som privatinvestor kan du enkelt trade valuta på de fleste handelsplattformer. Faktisk behøver du heller ikke å sette deg grundig inn i økonomiske eller politiske forhold. I stedet kan du for eksempel benytte teknisk analyse av kursmønstre eller tilbud og etterspørsel.

Les mer om for eksempel COT-indikatoren her.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Viktige begrep innen forex trading

Nedenfor gjennomgår vi noen sentrale begreper innenfor valuta-trading. Selv om du ikke forstår alle begrepene til fulle, er det viktig at du har en grunnleggende forståelse for dem hvis du vil bli god til å trade valuta.

Pips

Hvis du handler aksjer, har du sikkert blitt vant til at gevinst eller tap gjøres opp i prosent eller poeng. Dow Jones-indeksen kan for eksempel stige eller falle 200 poeng på en dag, mens kursendringer i aksjer ofte omtales i prosent.

På valutamarkedet bruker vi imidlertid betegnelsen «pip» når vi snakker kursbevegelser. Begrepet er en forkortelse for Price Interest Point og er et uttrykk for den minste enhet som kan måles på en valutakurs. Som regel er det den fjerde desimalen i kursen (femte desimal i sjeldne tilfeller).

Valutakryss beveger seg som regel ikke mer enn noen få desimaler. Hvis kursen på et bestemt kryss stiger fra 1,3600 til 1,3605, sier vi at prisen har beveget seg fem pips.

Et viktig unntak i denne sammenheng er når japanske yen (JPY) inngår i valutakrysset. Da måles antall pips på den andre desimalen i kursen.

Hvis eksempelvis USDJPY stiger fra 107,25 til 107,26, er prisforskjellen én pip.

Lots

«Lots» brukes om valutamengden som du kan kjøpe hos en megler. Oftest snakker tradere om tre typer lots:

  • Standard lot
  • Mini lot
  • Mikro lot

En standard lot tilsvarer 100 000 enheter av en valuta. Hvis vi forestiller oss at du handler valutakrysset AUDUSD (australske dollar mot amerikanske dollar) til kurs 1,2000, betyr det at én AUD koster 1,2 USD. Kjøper du et standard lot, kjøper du altså valuta for 120 000 amerikanske dollar.

Det er mange penger, men heldigvis tilbyr de fleste meglere deg å trade valuta i mindre porsjoner. Samtidig handler du også med gearing, noe som betyr at du kun behøver å stille sikkerhet for en viss prosentdel av beløpet. Vi vender tilbake til gearing senere.

Hos nettmegleren Markets kan du handle valuta i såkalte mikro lots. En mikro lot tilsvarer 1000 enheter av basisvalutaen (førstnevnte valuta i valutakrysset). Hvis du vil handle med mikro lots hos Markets taster du inn «1000» (antall enheter du vil kjøpe/shorte) i ordrevinduet.

På andre handelsplattformer kan det være at du må taste inn «0.01» hvis du vil handle i mikro lot. Dette er blant annet tilfellet på MetaTrader 4; en populær plattform for forex trading.

Som nybegynner anbefaler vi alltid å handle valuta med mikro lots. På den måten holder du risikoen lav og eventuelle tap blir forholdsvis små.

Dersom vi overfører dette til eksempelet ovenfor, behøver du «kun» å handle 1000 enheter av australske dollar. Her er det viktig å understreke at pengene ikke forsvinner, de konverteres bare til AUD (fra USD) og kan selges igjen med det samme, hvis du ønsker dette. Transaksjonene tar ikke mer enn noen hundredeler hos en nettmegler.

Hvor mye risikerer du per pip?

Som vi så var én standard lot 100 000 enheter av basisvalutaen. Én mini lot er 10 000 enheter, mens én mikro lot er 1000 enheter. Handler du valutakrysset EURUSD er eksponeringen din altså i euro.

Herfra kan vi regne oss frem til hva du risikerer per pip. Dette uttrykkes i kvoteringsvalutaen (altså dollar hvis vi handler EURUSD). I tabellen nedenfor kan du se hvor mye du risikerer per pip avhengig av hvilken type lot du handler for.

LotsUnitsPip
0,0110000,1 USD
0,1100001 USD
110000010 USD

Hvis du har kjøpt en mikro lot EURUSD (1000 enheter), og kursen beveger seg fra 1,2000 til 1,2010, har du tjent 10 pips á 0,10 dollar. Det gir en samlet fortjeneste på 1 dollar.

I denne videoen lærer du mer om hvordan du finner frem til riktig lot-størrelse. Grundig risikostyring er avgjørende for alle som vil trade valuta:

Gearing

Når du handler valutakryss som CFD-er, foregår det med en fast gearing.

Gearing gjør det mulig å inngå handler av en viss størrelse, men for et mindre beløp enn handelens egentlige verdi. Trolig kjenner du allerede til gearing fra boligmarkedet.

Hvis du kjøper en bolig til fire millioner kroner, er nødvendig egenkapital kanskje 10 % av dette beløpet. Resten av pengene låner du i banken.

Hvis vi overfører dette prinsippet til valutahandel, betyr gearing at du låner penger av megleren til å betale for handelen din. Megleren tilbyr dette fordi du stiller en viss sikkerhet, også kalt margin, for det beløpet du ønsker å handle for.

Som eksempel ønsker vi å kjøpe 1000 enheter (mikro lot) i valutakrysset EURUSD til kurs 1,2000. Vi må altså betale 1200 USD for 1000 EUR, og dette er vår samlede eksponering.

Den innebygde gearingen for dette valutakrysset er 30:1. Det betyr at du kun behøver å stille en sikkerhet på 1200 USD/30 = 40 USD, men likevel være eksponert for 1200 USD. De resterende 1160 USD låner du av megleren.

Gearing og risiko

Nettmegleren Markets tilbyr en fast gearing på 30:1 på de største valutaene («Majors»). Dette er valutaer som USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD og AUD. Mindre valutaer, som f.eks. NOK, DKK og SEK, handles med en gearing på 20:1.

Sikkerhetsstillelsen, som vi nevnte ovenfor, omtales som margin. Det er altså beløpet du må ha stående på konto for å få lov til å låne resten av pengene.

Vi anbefaler at du ikke bruker opp all disponibel margin, både fordi du får en stor eksponering, men også fordi du kan komme i problemer med å motstå eventuelle kursfall i åpne posisjoner.

Når du handler med gearede posisjoner, er det utrolig viktig at du er bevisst om hvor mye du kan tape. Hvis du ikke er fortrolig med gearing og risiko, anbefaler vi at du søker ekstern rådgivning og starter med å handle fra en demokonto.

Du kan lese mer om risikoen forbundet med CFD-handel her.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

Margin call

Med hensyn til risikohåndtering er «Margin level» viktig å forstå. Tallet angis i prosent og beregnes ut fra hvor mye du har på konto hvis alle handler stenges (equity) og hvor mye margin du har brukt.

Margin level = (Equity/brukt margin) x 100 %

Dette høres kanskje komplisert ut, men det er egentlig ganske enkelt. Tallet viser i bunn og grunn bare hvor mye du har igjen av marginen din. Har du en konto med 1000 USD og du har brukt 200 dollar av marginen, vil margin level være 500 %.

Hvis saldoen din faller, vil du på et tidspunkt ikke lenger kunne åpne nye posisjoner. For de fleste handelsplattformer, inkludert Markets, går denne grensen når margin level når 100 %.

Faller margin level til 70 % mottar du beskjed fra megleren om at posisjonene dine står i fare for å stenges. Ved margin level på 50 % utsettes du for et såkalt margin call, og her stenges alle posisjoner automatisk.

Megleren er lovmessig forpliktet til å gjøre dette for å beskytte deg som kunde, slik at du ikke risikerer å tape alle pengene dine.

For å unngå å komme i en slik situasjon er det viktig å trade valuta med små posisjoner (mikro lots) i forhold til saldoen din.

Du kan lese mer om Markets´ poltikk på området her.

Spread

Spreadet, forskjellen mellom kjøps- og salgspris, viser kostnadene som megleren krever for å åpne handelen din.

Hvis bid-ask for EURUSD står i 1,2300 – 1,2301, kan du åpne en posisjon til kurs 1,2301 og i prinsippet selge den umiddelbart til 1,2300. Spreadet blir da én pip, og dette utgjør handelsomkostningene dine.

Swaps

Når du handler valutakryss må du som regel, hvis du beholder posisjonen over natten, betale en mindre rente. Denne kalles swap eller roll over. Størrelsen avhenger av hvilke valutaer som inngår i valutakrysset, men ligger typisk på 2-3 % per år.

Handler du med mikro lots er disse beløpene så godt som ubetydelige. Swaps blir først noe å forholde seg til hvis du handler for store beløp eller beholder posisjonene åpne i lang tid. Du kan se hvilke rentenivå Markets opererer med her.

Hvis du er interessert i å lære mer om finansieringskostnader, kan du se denne forklarende videoen:

Hvordan lese grafer til forex trading?

Hvis du kun har erfaring med å investere i aksjer, er du trolig best kjent med de såkalte linjediagrammene. Grafen i et slikt diagram gjenspeiler kursutviklingen med en strek/linje som, eksempelvis, tegnes med utgangspunkt i daglige stengekurser.

Bildet nedenfor er et eksempel på et klassisk linjediagram:

Candlesticks til valuta-trading

De fleste aktive tradere bruker imidlertid ikke linjediagrammet i like stor grad, men heller i stedet til en graf som inneholder langt mer informasjon: candlesticks-grafen.

På de alminnelige linjediagrammene kan du kun avlese stengekursen, mens søylediagrammene (candlesticks) viser både åpningskurs, laveste kurs, høyeste kurs og stengekurs innenfor en bestemt tidsperiode. Du får dermed et betydelig mer nyansert bilde over kursutviklingen i et gitt tidsrom. 

Nybegynnere bruker ofte tid på å venne seg til candlesticks-diagrammene, men når du først har lært deg hvordan å lese dem, får du en bedre forståelse for hvordan kursen faktisk har beveget seg.

Informasjon i candlesticks

Hver candle (fordi søylen ligner på et stearinlys) består som regel av et tykt område og to tynne, loddrette linjer. Sammen viser disse kursintervallet (price range) som kursen har beveget seg mellom i løpet av et bestemt tidsrom. På bildet ovenfor illustrerer hver candle kursutviklingen i 10-minuttersperioder.

Den tykke delen på en søyle kalles også for kroppen, og vises ofte i fargene rød eller grønn (eventuelt hvit og svart). Området illustrerer forskjellen mellom åpning- og stengekurs. Dersom kroppen er grønn, er stengekursen høyere enn åpningskursen, og markedet har en oppadgående retning. Hvis kroppen er rød, er stengekursen lavere enn åpningskursen, og markedet har en nedadgående retning.

candlesticks i valuta trading

Bildet ovenfor viser to eksempler på hvordan slike søyler kan se ut. Den grønne candle til venstre indikerer at stengekursen («Close») lå høyere enn åpningskursen («Open») i det gitte tidsrommet. Den røde søylen til høyre indikerer at stengekursen var lavere enn åpningskursen. De to tynne strekene (kalles «haler» eller «skygger») i opp- og nedadgående retning forteller at kursen i perioden har vært både høyere og lavere enn åpnings- og stengekursene. Til sammen utgjør en candle kursintervallet som prisen har beveget seg i. 

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

En grønn søyle kalles et «bullish candle» på grunn av den oppadgående retningen, mens den røde søylen er et «bearish candle» fordi det representerer en nedtrend. Jo lengre kroppen på en søyle er, jo lenger har kursen beveget seg i løpet av tidsintervallet. Derfor er kroppslengden en god indikasjon på hvor stort kjøps- eller salgspresset har vært. En liten kropp indikerer små bevegelser – et tegn på at markedet har konsolidert eller er ubesluttsomt.

Candlesticks i bruk

På de fleste handelsplattformer kan du selv velge hvilke farger du ønsker på dine candles. Slik kan du få dem til å passe ditt eget temperament og humør. Kanskje er hvit i stigende markeder og gul i fallende markeder det helt riktige for deg?

Både daytradere og mer langsiktige investorer bruker en lang rekke candles og formasjoner av disse til å tolke hvordan kurser på bestemte aktiva utvikler seg.

Ser du, for eksempel, at grafen viset ett eller flere lange røde candles, så er markedet på vei nedover med stor fart. Da kan det være risikabelt å kjøpe, i alle fall før markedet konsoliderer og indikerer at det er klar for en vending. Slike situasjoner omtales ofte som det å «gripe en fallende kniv», og uttrykket i seg selv sender en sterk advarsel.

Det kan være farlig å kjøpe seg opp i et marked som faller kraftig og raskt. Da er det bedre – i alle fall mindre risikabelt – å vente til fallet avtar og stopper, eksempelvis ved at det oppstår en såkalt doji (se nedenfor).

Det finnes imidlertid aldri noen garanti for at du kan identifisere bunnen i et fallende marked.

Eksempler på spesielle candlesticks

Et eksempel på en spesiell candle er en såkalt doji. En doji ligner et kors i formen. Den har haler i begge ender, men kun en meget liten – eller ingen – kropp, fordi kursen åpnet og stengte på samme nivå. Du kan se et doji-eksempel nedenfor. Doji-er blir av tradere sett på som tegn på at markedet kan stå foran en vending, eventuelt at markedet oppfører seg ubesluttsomt.

Et annet eksempel er en såkalt Spinning Top-candle med liten kropp og lange haler i begge retninger. Du kan se eksempler på slike candles nedenfor. Spinning Tops signaliserer, på samme måte som doji-er, ubesluttsomhet i markedet.

Slik foretar du en valutahandel

Nedenfor går vi gjennom et konkret eksempel på hvordan du kan trade valuta. Beskrivelsen og skjermdumper er hentet fra nettmegleren Markets´ handelsplattform, men prosessen skiller seg ikke i vesentlig grad fra andre aktører på markedet.

La oss si at vi synes EURUSD-nivået som vist nedenfor er attraktivt nok til at vi ønsker å ta en kjøpsposisjon. Vi satser altså på at euro skal styrke seg mot dollaren. Derfor trykker vi på «Buy».

I ordrevinduet skal du angi hvor stor en posisjon du ønsker å ta. Hos Markets angir du posisjonsstørrelsen i antall enheter av basisvalutaen som du ønsker å kjøpe. Husk at mange omtaler valutaposisjoner som lots, og én lot er 100 000 enheter.

Det minste antall valutaenheter du kan handle hos Markets er 1000, noe som tilsvarer en mikro lot (0,01). Du handler for øvrig EURUSD med en gearing på 30 ganger. Det betyr at du har mulighet for å handle valuta for små beløp, og på den måte unngå å risikere alt for mye hvis du er ny innenfor valutahandel.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Fullfør ordren

valuta trading markets

I feltet «Amount» angir du hvor stor posisjonen skal være. Når du taster inn antall enheter du vil handle, informeres du om både eksponering og marginkrav i ordrevinduet.

I ordrevinduet angir du også stop loss- og take profit-ordre. Vi anbefaler, som minimum, at du benytter stop loss for å minimere risikoen når du handler med gearing. Det er viktig å understreke at det i ekstreme markedsituasjoner KAN oppstå tilfeller hvor stop loss-ordrer ikke aktiveres, men hvis du handler for små beløp er risikoen i alle tilfeller liten.

Når du har angitt ønsket posisjon samt eventuelt stop loss og take profit, gjenstår det kun å trykke på «Place Order». Du vil se et vindu som bekrefter at handelen er gjennomført.

Nå sitter du med en posisjon i valutamarkedet og er del av verdens aller største finansielle marked. I dette tilfellet er det bare å krysse fingrene for at forholdene gjør at euroen styrker seg mot dollaren. I så fall vil du oppleve å tjene penger på investeringen. Dersom dollaren vinner terreng, vil posisjonen gi negativ avkastning.

Som du ser er det ikke særlig annerledes å handle valuta sammenlignet med aksjer, råvarer, indekser eller noe annet.

Lykke til!

Ofte stilte spørsmål om forex trading

Hva er forex- eller valuta-trading?

Hvis du handler valuta driver du med forex trading. Handelen foregår i valutakryss (f.eks. EURUSD) og kjøpes og selges som CFD-kontrakter.

Hva er et valutakryss?

Et valutakryss måler én valutas styrke sammenlignet med en annen og består av basisvalutaen (førstnevnte) og kvoteringsvalutaen (sistnevnte).

Er det vanskelig å handle med valuta?

Valuitamarkedet er ekstremt spennende, men det kreves kunnskap og erfaring for å bli god til forex trading.

Hvor kan jeg trade valuta?

Du kan handle valuta hos nettmeglere som Markets og eToro. Her tilbys både populære og mer eksotiske valutakryss.

Hva er forskjellen på valuta og forex?

Ingenting. Valuta og forex, når vi snakker om trading, er det samme. Begrepene valuta, forex og FX brukes om hverandre, men forex (eller FX) er kun en forkortelse for foreign exchange.

Del denne artikel