Aker Clean Hydrogen: Dårlig timing, men med interessant potensial

Utgitt: 18. mars 2021

Aker Clean Hydrogen gjennomførte nylig en rettet emisjon og ble notert på Euronext Growth i Oslo. Tegnet du deg i emisjonen, har investeringen vært en katastrofe, men fremtiden kan se lysere ut for deg som eier eller har lyst til å eie Aker Clean Hydrogen-aksjer.

Av Tor Klaveness

Emisjonskursen i forbindelse med Aker Clean Hydrogen børsnotering ble satt til 16 kroner per aksje. Gjennom emisjonen fikk selskapet tilført 3,45 milliarder kroner i frisk kapitial. Siden første handelsdag på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) har kursen falt nesten 30 % på en uke. Aksjen handles i skrivende stund til en kurs like rundt 11,50 kroner per aksje.

aker clean hydrogen hjemmeside

Barberingen av markedsverdien til Aker Clean Hydrogen kommer i forlengelse av den kraftige børsrisen som grønne aksjer og selskaper innenfor teknologisektoren har fått de seneste ukene. Årsaken finnes delvis i den stigende tiårsrenten i USA. Gitt markedsturbulensen er heller ikke fallet til Akers hydrogensatsing overraskene. Jeg vil likevel påpeke, hvis vi tar på oss de noe mer langsiktige brillene, at dette er et spennende selskap som passer godt inn i Aker-familien.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Følger trenden

Som vi har vært inne på tidligere er tidevannet på vei ut for «grønne» aksjer. De aksjene som straffes hardest er de som i dag har svak eller ingen omsetning og hvor aksjekursen dermed forutsetter stor kraftig vekst fremover. Dette henger til en viss grad sammen med renteøkningen i USA som vi også har skrevet om.

Aker Clean Hydrogen er nettopp et slik selskap. De har en bra «pipeline» med prosjekter og solide ambisjoner, men er uten omsetning. Selv om det er mulig å estimere fremtidig omsetning basert på selskapets «pipeline», så vet vi fortsatt ikke hvor mye de vil tjene.

Det er et problem i dagens marked.

Dårlig timing for Aker Clean Hydrogen?

Kjell Inge Røkke og Aker kastet seg sent på den «grønne bølgen», men har vært ekstremt aktive i å bygge opp et økosystem av selskaper som kan bidra til det grønne skiftet. Fellesnevneren for mange av de nye Aker-selskapene er imidlertid store ambisjoner kombinert med lite inntjening i dag.

Det fører til at man lett blir beskyldt for et overdrevent fokus på «å få frem verdier» eller å henter inn friske penger i et hett marked. Ifølge onde tunger, bidrar denne typen nye noteringer til å «pumpe opp» aksjekursen på Aker.

Er kritikken berettiget? I liten grad.

Aker har helt klart sovet i timen med tanke på grønne investeringer, men mye av det Aker gjør er spennende og bra, både for Norge og miljøet. Og hvorfor skal ikke Aker kunne dra nytte av et hett marked for grønne investeringer?

Emisjonen var, ifølge børsmeldingen, overtegnet «multiple times». I så fall ville det jo være økonomisk uansvarlig å senke emisjonskursen for mye. Fallet i aksjekursen skyldes først og fremst markedsturbulens, og man kan neppe klandre Aker for det. Likevel kjenner Aker kapitalmarkedene svært godt, og det er neppe tilfeldig at de har vært såpass aktive den siste tiden.

En viss kynisme skinner altså igjennom.

For de som tegnet seg i emisjonen var «timingen» som nevnt svært dårlig – de fikk markedet midt i mot. For Aker, derimot, er bildet mer blandet. På den ene side så betyr emisjonskursen på 16 kroner nesten én milliard mer i kassen for Aker Clean Hydrogen, så for dem vil nok mange hevde at timingen var god. På den annen side ønsker ingen selskaper misfornøyde aksjonærer, så ledelsen slår seg neppe på brystet.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Industrielt spennende – og et par ting å merke seg

Aker Clean Hydrogen skal utvikle, bygge, eie og drive hydrogenanlegg. Selskapet trekker frem at det vil dra stor nytte av kompetanse i andre Aker-selskaper, bl.a. Aker BP, Cognite (software) og Aker Horizons (som eier 75% av Mainstream Renewable Power).

aker clean hydrogen

Selskapets portefølje består av ni «projects & prospects» som har en kapasitet på 1,3 GW. I tillegg har de en ambisjon om 5 GW kapasitet i 2030. Det er viktig å få frem at dette er nettotall, hvilket vil si at selskapet skal ha partnere. 5 GW innebærer, ifølge selskapet, 20-30 industrielle prosjekter.


Tidligere nevnte Mainstream Renewable Power har et sterkt fotfeste i Chile. Dette er en stor fordel da Chile har noen av verdens laveste produksjonskostnader for fornybar energi, først og fremst solenergi. Dette vil være avgjørende for å få produksjonskostnaden på hydrogen ned til målsetningen på 1,50 dollar per kilo (som vil gjøre hydrogen konkurransedyktig med fossile energikilder).

Sammenligningen med NEL

Pussig nok har NEL også en målsetning om 1,50 dollar per kilo. Den ble lansert på selskapets kapitalmarkedsdag. En sentral forutsetning er en energipris på 20 dollar per MWh. Jeg påpekte at dette kun er realistisk noen få steder i verden – og Chile er ett av de stedene.

Når det er sagt legger jeg også merke til at laveste kraftpris Mainstream mottar i Chile (ved power purchase agreements, PPAs) er hele 39 dollar per MWh. Dette er prosjekter som ennå er under utvikling, så jeg vil tro det fortsatt er mulig å oppnå noe i nærheten av denne prisen i dag. Dermed vil Mainstream kunne tjene langt mer på å bygge solparker, og selge strømmen via PPAs, enn å være leverandør til Aker Clean Hydrogen. Men Aker skal ha for at de er visjonære og tenker langsiktig, og så får vi håpe Mainstream klarer å være leverandør til Aker Clean Hydrogen samtidig som de driver med profitabel prosjektutvikling hvor kraften selges gjennom PPAs.

Som nevnt har både NEL og Aker Clean Hydrogen en målsetning om en produksjonskostnad på halvannen dollar per kilo. Det er imidlertid VIKTIG å legge merke til at Aker Clean Hydrogen sier dette skal oppnås i 2030 mens NEL snakker om 2025. Trolig har Aker lagt listen litt lavt, mens NELs ambisjon er svært ambisiøs, og jeg antar NEL kun har mulighet til å nå den på noen få anlegg.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Verdsetting og tall

Aker Clean Hydrogen er i dag verdsatt til rundt 8 milliarder kroner. Hvis vi trekker ut kontantene får vi en «enterprise value» på rundt 4,5 milliarder kroner. Det er ganske mye penger for en «pipeline» som vi ikke vet hva vil genere av lønnsomhet.

Selskapet har imidlertid en ambisjon om 5 GW kapasitet i 2030. Hvis vi forutsetter at de opererer 40 % av tiden (mer er neppe realistisk med grønn energi) og har en kostnad på 1,5 dollar per kilo (selskapets målsetning), så gir dette i overkant av 500 millioner dollar i omsetning for anleggene. I tillegg vil selskapet ha en del inntekter ved å være anleggsoperatør.

Markedet vil bestemme om dette gir grunnlag for profitt.

Er dette mye? Egentlig ikke, i denne sammenheng. Det er langt frem i tid, og det må investeres mye underveis. Trolig kommer det flere emisjoner. Til selskapets forsvar, så påpekte ledelsen på at det viktigste nå er å posisjonere seg for den høye veksten som kommer etter 2030 – og regneeksempelet viser jo nettopp dette.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Aker Clean Hydrogen-akjser som lodd i hydrogen

Det er også fristende å sammenligne med NEL. Med sin «enterprise value» på rundt 29 milliarder kroner ligger det vesentlig større forventninger til NEL. Det er ingen tvil om at NEL har store ekspansjonsplaner, noe vi ser på fabrikkene som kommer. Samtidig er ordreboken tynn og NEL har på ingen måte samme track-record som Aker.

Derfor synes det igjen på sin plass å minne om hva som skjedde under solenergi boom-en for litt over ti år siden. Selskaper som Renewable Energy Corporation hadde fulle ordrebøker, men ble likevel knust av konkurranse fra Kina. De som likevel tjente penger var prosjektutviklere som bygget solparker. Hvis historien gjentar seg, er det opplagt å satse på Røkke og Aker Clean Hydrogen fremfor NEL.

For de som ønsker å investere i hydrogensektoren kan Aker Clean Hydrogen-aksjer være et brukbart lodd, selv om den fortsatt ikke er billig. Det er heller ikke NEL – langt der fra. Dette til tross for et fall på ca. 35 % siden like etter årsskiftet, og jeg ser fremdeles en stor nedside i en av Norges mest handlede aksjer.

Selv om Aker Clean Hydrogen-aksjer fortsatt ikke er tilgjengelig for handel hos Markets, kan du handle både Aker og NEL hos nettmegleren.

Del denne artikel