Doji – En spesiell candle som kan være nyttig for den aktive traderen

Utgitt: 14. mars 2021

En doji er som utgangspunkt en nøytral candle, men tekniske analytikere jakter dem for å identifisere vendepunkter i markedet. Dersom de bekreftes av andre indikatorer, kan doji-ene hjelpe deg med å finne riktige innganger i markedet.

I sine vanligste former ligner en doji et kors, omvendt kors eller et plusstegn. De oppstår når markedet, innenfor et gitt tidsrom, åpner og stenger i tilnærmet samme nivå. Dersom du er nybegynner i trading-verdenen, kan det være at en doji mest av alt høres ut som en eksotisk frukt. Men de kan også være til god hjelp hvis du forsøker å time markedet.

En doji kan vise seg i flere former:

  • Doji Star
  • Long-legged doji
  • Dragonfly doji
  • Gravestone doji
Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

Felles for alle er at de representerer en eller annen form for ubesluttsomhet i markedet. En kamp mellom kjøpere og selgere, om du vil. En long-legged doji er et tegn på enda større ubesluttsomhet, noe som medfører at de etterfølgende signalene er tydeligere. En doji forteller ikke så mye isolert sett. Ser du imidlertid doji-ene i sammenheng med ettefølgende candles, kan de ha stor betydning.

Goji og doji

Eksemplene i denne artikkelen bruker dagsgrafer, altså at hvert candle (søyle) representerer én dag. Som utgangspunkt kan alle tidsparametre benyttes, men vår erfaring er at signalene har større validitet når tidsrommene er lengre.

Mange nvestorer forteller deg at du skal «let your winners run» og «cut your losses». Utfordringene er bare å vite når en «loser» blir en «winner» og omvendt. Når du bruker candlesticks har du bedre forutsetninger for å forstå markedet. Dermed kan du få tydeligere signaler på når du skal la vinnerne «løpe» og når du skal bite i det sure eplet.

Det er særlig tre strategier du kan bruke hvis du bruker signaler fra doji-er når du trader.

Ta gevinst når du ser en doji på toppen

Nedenfor ser du hvordan du kan bruke doji-er til å ta gevinst når du handler DAX.

La oss forestille oss at du tar en long-posisjon i indeksen i starten av oktober. Markedet stiger og du overveier å ta gevinsten. Men når skal du stenge posisjonen?

Doji-er kan være med på å hjelpe deg med å identifisere en markedsvending. Som du ser av bildet under, oppstår det en doji både i starten og slutten av november (to første ringer fra venstre). Disse kan, som kjent, brukes som signaler på en forestående markedsvending. Derfor kan begge tidspunktene være gunstige steder å ta hele, eller deler av, gevinsten.

Du kan naturligvis bruke den samme teknikken hvis du shorter markedet. Hadde du tatt en short-posisjon i begynnelsen av desember, kunne du fulgt med markedet ned og ventet på doji-en som oppstod i midten av måneden (ring lengst til høyre). Her kunne du igjen vurdert å ta gevinst.

Hvis du vil ha ytterligere bekreftelse på om tidspunktet er riktig, kan du avvente og se hvordan neste candle ser ut. Dersom markedet bekrefter vendingen, er det på tide å ta gevinsten, i alle fall hvis du følger denne strategien.

Kjøp ved doji i fallende markeder HVIS bullish bekreftelse

Eksempelet nedenfor er også hentet fra DAX. I forbindelse med at markedet bunnet ut i slutten av september oppstod det en doji på samme nivå som den tidligere bunnen i august.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Den påfølgende dagen (søylen til høyre) er en bullish bekreftelse og et tegn på at markedet snur opp.

På dette tidspunktet kunne du anta at markedet ville fortsette opp, noe som også viste seg å skje. Faktisk befant markedet seg i en positiv trend gjennom hele den neste måneden.

Denne formasjonen kan sammenlignes med det som mange tradere omtaler som Morning Doji Star. Thomas Bulkowski har på sin side, thepatternsite.com, gjennomgått en lang rekke candlestick-formasjoner, og Morning Doji Star er et av vendingsmønstrene som viser seg å ha høyest sannsynlighet for å lykkes.

Ifølge Bulkowskis data indikerer mønsteret en markedsvending i hele 76 % av tilfellene. Bulkowski understreker imidlertid at prosentandelen baserer seg på færre data en hva han vanligvis benytter.

Følg trenden fra neste dags åpning

Søylen som dannes like etter en doji har avgjørende betydning når du vurderer hvordan den fremtidige trenden ser ut.

Nedenfor ser vi på et nytt eksempel.

Her har vi hentet frem en dagsgraf over gullprisen. Som du ser dannes det tre doji-er etter hverandre i midten av januar (blå ring). Deretter følger en grønn candle, en indikasjon på at gullprisen skal opp.

Doji-ene kan ses på som en krig mellom kjøpere og selgere, og den påfølgende grønne søylen indikerer at «slagsmålet» ble vunnet av kjøperne.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Doji kombinert med andre faktorer

Vi anbefaler at du ikke utelukkende benytter doji-er til å treffe beslutninger i markedet. Hvis du eksempelvis kombinerer dem med et glidende gjennomsnitt, kan du få en bedre idé om hvilken vei markedet skal. En tommelfingerregel er alltid å handle MED trenden.

Handler du på en dagsgraf er det naturlig å se på det glidende gjennomsnittet for 20, 50 og 200 dager. Disse benyttes også i stor grad av profesjonelle og institusjonelle markedsaktører over hele verden. Du kan også bruke et kort, eksponentielt glidende gjennomsnitt på 8 hvis du også vil ha kortsiktige signaler å forholde deg til.

En doji kan også settes sammen med andre faktorer og skape en trading-strategi. Doji-ene kan for eksempel kombineres med tidligere motstandsnivåer eller på tidspunkter hvor RSI indikerer at markedet er overkjøpt eller -solgt.

RSI

På en dagsgraf er markedet vanligvis overkjøpt når RSI ligger på 70-75 og undersolgt når RSI ligger på 25-30. Hvis du er lang på et tidspunkt hvor markedet er overkjøpt, og det så dannes en doji på grafen, kan dette være et fornuftig tidspunkt å ta gevinsten.

En slik situasjon oppstår i kursutviklingen til valutakrysset GBP/USD nedenfor. Som du ser danner det seg hele tre doji-er (grønn ring), noe som er et tegn på større ubesluttsomhet i markedet enn normalt. Derfor øker også sannsynligheten for at den etterfølgende retningen kan bli ekstra kraftfull.

Den første var en Dragonfly-doji. Deretter fulgte to doji-er på et nivå hvor markedet var lett overkjøpt, ifølge RSI-indikatoren på 70 (nederste sirkel). Etter de tre doji-ene dannes en rød candle, et tegn på at markedet kan falle ytterligere. På grafen ovenfor har vi også lagt til de glidende gjennomsnittene for 8, 20 og 50 dager. Legg merke til at markedet bryter gjennom 8-dagers glidende gjennomsnitt (rød linje), et vanlig tegn på at markedet står foran et mulig trendskifte.

Eksempelet viser hvordan doji-er kan kombineres med andre indikatorer. Du kan også se på om det mulige vendepunktet skjer på samme nivå som én eller flere tidligere topper. I så fall kan dette være en ytterligere bekreftelse på vendingen.

Motstandsnivåer

Doji-er kan nemlig også brukes sammen med motstandsnivåer. På grafen nedenfor ser du at det dannes to doji-er (grønn ring). Den siste er en Gravestone-doji, hvor prisen forsøker å bryte gjennom den tidligere toppen rundt 1,63.

Dette lykkes ikke, og deretter følger en rød candle, et varsel om ytterligere nedgang. Faktisk bryter den røde søylen gjennom alle de tre glidende gjennomsnittene og ytterligere bekrefter trendskiftet.

Når kursen befinner seg på nivåer nær toppen, kan det oppstå et såkalt «gap» fordi mange ønsker å kjøpe. Hvis det deretter dannes en doji, kan dette være lurt å sikre gevinst.

Hos de fleste nettmeglere, for eksempel Markets, har handelsplattformen funksjoner som gjør at indikatorer som motstandsnivåer, RSI og trendkanaler kan tegnes inn – enten manuelt eller automatisk.

«Abandoned baby»

Når det dannes en «abandoned baby» tar markedet et hopp (opp eller ned), før det hopper tilbake igjen og etterlater seg en doji alene på toppen/bunnen. Åpner markedet lavere/høyere neste dag, kan dette ses på som et tegn på å selge/kjøpe.

Hvis vi går tilbake til 2016, finner vi en slik situasjon i Alphabet-aksjen. Selskapet hadde i flere år befunnet seg i en oppadgående trend, men i løpet av sommeren 2016 oppstod det en «abandoned baby» på dagsgrafen. Optimalt sett burde kroppen på den røde søylen (se ring nedenfor) vært enda mindre, men mønsteret er likevel tydelig.

Den røde søylen etterlates alene, først med et «gap» ned – altså et betydelig fall i prisen i forhold til dagen før – og etterfølgende et «gap» opp. En slik formasjon er et klassisk vendingsmønster som tradere bør være oppmerksomme på, ikke minst i markeder som allerede befinner seg i en generell oppadgående trend.

Når markedet gjør et «gap» opp etter en doji, er dette et sterkt kjøpssignal.

Denne typen formasjoner dannes hovedsakelig på aksjegrafer. Det finnes hjemmesider hvor du kan søke etter slike formasjoner, hvis du vil unngå å lete gjennom hundre- eller tusenvis av aksjer for å finne en «abandoned baby».

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Risikohåndtering og stop loss

Når du trader med utgangspunkt i doji-er, er det viktig å være klar over at signalene ikke alltid fungerer. Derfor bør du også ha en strategi for hvordan du kan tre ut av markedet igjen, hvis utviklingen ikke går i din retning.

Nedenfor har vi fokusert på en vanlig situasjon hvor traderen har gått short etter dannelsen av en doji som er bekreftet av en bearish candle. I en slik situasjon kan du sette en stop loss-ordre like over det høyeste punktet på doji-en (svart strek). Dersom markedet stiger over dette nivået, vil mange anse signalet for ikke lenger å være valid.

Vi anbefaler at du leser artikkelen om stop loss. Her lærer du mer om hvordan du kan bruke funksjonen som en «forsikring» når du trader.

Del denne artikel