Saxo Bank – Anmeldelse & erfaringer

Utgitt: 10. januar 2017

Saxo-logo-300x225

Saxo Bank tilbyr noen av verdens mest sofistikerte handelsplattformer for aktive tradere. Banken er dansk og holder til i Københavnsområdet, så hvis du mener at «det er dejligt at være norsk i Danmark», så er Saxo Bank en opplagt kandidat når du som investor, daytrader eller swingtrader skal velge handelsplattform.

Saxo Bank ble grunnlagt i 1992 av Lars Seier Christensen og Kim Fournais, og Saxo Bank fungerer i dag både som tradisjonell bank, tilbyder av private banking-tjenester (rådgivning og forvaltning av formue), samt tilbyder av handelsplattformer (trading).

utspring
«Catch me should I fall». Denne skulpturen befinner seg inne i kontorene til Saxo Bank i Hellerup, Danmark, sammen med mye annen kunst. Denne figuren illustrerer mege godt en investors overveielser og bekymringer før en handel foretas.

Saxo Bank er registrert som en bank i Danmark, og er dermed under tilsyn av det danske Finanstilsynet. Siden Saxo Bank er dansk, betyr det videre at ens innestående dekkes av det «danske indskydergarantifond» med opp til 100.000 EUR.

I løpet av de siste årene har Saxo Bank utviklet seg voldsomt. I 2009 overtok banken EtradeBank i Danmark og Norden, og fikk demed en kritisk masse på det danske markedet. Banken tok også nylig over en mindre sparebank for å kunne tilby sine kunder tradisjonelle banktjeneser. Saxo Bank fornyer seg løpende, og er spesielt aktive i forhold til utvikling av de forskjellige utgavene av handelsplattformer, som må sies å være «navet» til banken.

Det er snaut 1600 ansatte i konsernet, fordelt på 61 nasjonaliteter i 23 forskjellige land. I 2015 ble det gjennomført 27,7 millioner handler på kunder i over 180 land. Dette tilsvarer over 100.000 handler hver dag.

Her kan du prøve Saxo Banks handelsplattform. 

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Hvem er passer Saxo Bank til?
Som utgangspunkt er Saxo Bank egnet til investorer som ønsker å handle på den tradisjonelle måten med langsiktig perspektiv på handel i aksjer, investeringsforeninger og ETF´er, og til de mer sofistikerte investorene som ønsker et bredt tilbud av finansielle produktet. Her finner du blant annet muligheten for å geare og shorte med f.eks. CFD-produkter for swing- og daytrading. Banken tilbyr også handel med opsjoner og futures fra mange forskjellige børser.

Saxo Bank tilbury handel i over 30.000 produkter. Hvis man kun er vandt til å handle aksjer gjennom sin lokale bank, kan man bli overrasket når man åpner en konto hos Saxo Bank. Man bør derfor sette av noen timer for å lære seg og kjenne de avanserte plattformene ordentlig – spesielt den desktopbaserte versjonen.

Når man har fått et overblikk over plattformen, vil man finne ut at det er snakk om en meget sofistikert plattform. Ut over det å kunne handle en mengde produkter, får man som investor adgang til en gullgruve av verktøyer, fundamental og teknisk analyse, handelstips, nyhetsfeeds, selskapsanalyser, undervisningsmateriale, og ikke minst muligheten for å utøve sosial trading.

For å få tilgang til denne avanserte plattformen, skal man som kunde overføre minst 10.000 DKK til sin handelskonto. Tidligere var beløpet 50.000 DKK, men har nylig blitt satt ned. Det kreves dessuten et visst handelsvolum hvis man skal ha tilgang til samtlige fordeler og de laveste kostnadene.

Design og handelsplattformer

Saxo Bank tilbyr tre typer plattformer:

Man kan logge seg inn på alle plattformene med samme brukernavn og passord. De forskjellige plattformene blir gått gjennom nedenfor.

Av «sikkerhetsmessige årsaker» er det ikke mulig å være logget inn på flere plattformer samtidig. Dette betyr blant annet at hvis man er pålogget SaxoTrader på sin computer, men skal vekk et øyeblikk og logger derfor inn på mobilplattformen, vil man automatisk bli logget ut av den førstnevnte. Det er mulig at dette gir større sikkerhet mot misbruk av kontoen, men i en hektisk handelssituasjon kan dette oppfattes som et irritasjonsmoment. Samtidig blir man unødvendig raskt logget ut av mobilutgaven ved inaktivitet, men man kan heldigvis logge raskt på igjen – spesielt  hvis man har fingeravtrykk-scanner på telefonen.

SaxoTrader 2 – desktopplatfformen
Den desktopbaserte plattformen (kun Windows) må sies å være Saxo Banks flaggskip. Banken har vunnet flere priser for denne, og den har hatt first-mover fordeler på mange områder.

Order-ticket
Handel foregår enkelt i et handelsvindu, der man kan finne informasjon om blant annet over-night renter og margin.

Etter lanseringen av webutgaven SaxoTraderGO virker det imidlertid som om at den primære innsatsen innenfor utvikling og innovasjon foregår på den plattformen, og ikke på den desktopbaserte utgaven.

Det er mulig å tilpasse den desktopbaserte plattformen på mange forskjellige måter, og plattformen er for eksempel ganske velegnet til bruk på flere skjermer. Plattformen er bygget opp av tre hovedmoduler: Handel, Konto og Nyheter/Analyser.

I handelsmodulen er det blant annet mulig å legge inn ordre via opprettede observasjonslister, grafer og ordrebokser. Dette fungerer fint uansett hvordan man ønsker å legge inn ordre, og du har mulighet til å angi stop-loss, limit og så videre, i sammenheng med at du legger inn ordren. Under Handelsvinduet kan man også se de anslåtte rentekostnadene hvis man beholder posisjonen over natten, samt marginkrav.

Grafvisningen i SaxoTrader 2 er omfattende, men intuitiv og fungerer meget godt. Aktuelle ordre og posisjoner kan man se på grafen, og man kan enkelt justere med trekk-og-slipp-funksjonalitet. Grafmodulen inneholder 55 innebygde indikatorer. Her finner du trendindikatorer, glidende gjennomsnitt, oscillatorer, volumstudier, m.m. Innstillingene for de tekniske indikatorene kan også tilpasses i stor grad etter hva man ønsker og foretrekker. I tillegg er det tilgang til en rekke brukervennlige og nøyaktige merknadsverktøy som, slik at man enkelt kan markere støtte- og motstandsnivåer, Fibonacci-nivåer osv.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her
Trekk-og-slipp
Aktuelle ordre og posisjoner sees på grafen, og kan enkelt justeres med trekk-og-slipp.
Det er mulig å analysere to instrumenters relative styrke, eller se flere instrumenter med separate prisakser.
Det er mulig å analysere to instrumenters relative styrke, eller se flere instrumenter med separate prisakser.
Man har mulighet til å tilføye 55 forskjellige tekniske indikatorer.
Man har mulighet til å tilføye 55 forskjellige tekniske indikatorer.

Kontomodulen
Under Kontomodulen er spesielt risikostyringsdelen ganske informativ når man holder på å lære seg de forskjellige tallene og postene. Via sin Kontooversikt kan man på en oversiktlig måte se konto- og posisjonsoversikt, marginoversikt, samt de enkelte åpne posisjonene.

På marginoversikten er ens nettoeksponering tydelig angitt, og omregnet til den valutaen en konto er denominert i. Av uransakelige årsaker er det ikke alle plattformer som er i stand til å vise dette. Nettoeksponeringen sammenholdes med marginforbruket, noe som er et vesentlig tall man til enhver tid har behov for å kjenne for å styre sin risiko. Når man kan se sin nettoeksponering kan man nemlig raskt vurdere hvor mye et fall på eksempelvis 1% vil ha av betydning for sin konto. De åpne posisjoner kan lett lukkes direkte på oversikten, og det er enkelt å tilføye eller endre i tilhørende stop-loss og take-profit, samt at man kan se «allerede lukkede» posisjoner for dagen.

Med én dags forsinkelse er det mulig å hente ut opplysninger om over-night-rentene som har blitt belastet de forskjellige posisjonene. Opplysningene fremgår imidlertid litt uoversiktlig pr. instrument i den valutaen man har handlet i, og først når måneden er over blir alt omregnet til valutaen kontoen er denominert i og trukket fra kontoen. Fremgangsmåten gjør det litt mer vanskelig å løpende følge med på resulater hvis man beholder posisjoner over lenger tid.

Videre skal man være oppmerksom på at Saxo Bank opererer med et litt morsomt begrep. Nemlig såkalt «fri kapital». Dette regnes ut ved å ta kontoen kontantsaldo pr. oppgjørsdag, pluss/minus urealisert gevinst/tap, minus marginkrav (som typisk er høyere enn intradag marginkravet.). Er den frie kapital negativ skal man betale en rente på p.t. 8-9% av dette beløpet. Rentene trekkes fra kontoen ved utgangen av måneden. Se eventuelt mer her om ”fri kapital”.

Det er i tillegg mulighet for å hente ut en rekke rapporter vedrørende sin handelsstatistikk, kontobevegelser, renteberegninger m.m. Alle rapportene er ikke like intuitive, men inneholder nyttig innformasjon. I rapporten «Gjennomførte handler» i SaxoTraderGO er det mulig på f.eks. månedsbasis å følge løpende med på antall handler man har foretatt, noe som gjør det lettere å følge med om man oppfyller de forskjellige handelskriteriene for de respektive kundetypene.

Nyheter/analysemodul
Nyhets- og analysemodulen i Saxotrader er meget omfattende. Som noe helt unikt har man eksempelvis adgang til et gratis analyseverktøy, der man kan se data for rundt 11.000 selskaper. Se nedenfor under «Adgang til nyheter og analyser» for en nærmere beskrivelse av dette.

Saxotrader inneholder også en brukerdefinert makroøkonomisk kalender, med nøkkeltall for de største globale økonomiene. Dataen vises på en tidslinje, som kan filtreres etter datatype, tidsperiode og land. I tillegg vises ofte også konsensusestimater og de forrige tallene som ble offentliggjort.

Ut over dette er det mulig å følge med på diverse finansnyheter fra hele verden, i tillegg til å følge med på Saxo Banks daglige nyhetskonferanser hvis du er Platinumkunde. Spesielt kan det engelskproduserte programmet «Daily Global Market Call» anbefales. Dette kan live-streames fra klokken 08.40 om morgenen, eller spilles av senere på dagen (typisk etter klokken 09.00). Man har også tilgang til systemet «Trade Marker» som løpende genererer handelsforslag primært basert på teknisk analyse. Alt i alt må man si Saxo Bank er veldig langt fremme, hva angår muligheter for nyheter og analyser.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

SaxoTraderGO
I 2015 lanserte Saxo Bank sin nye versjon av den webbaserte plattformen, SaxoTraderGO. Plattformen fikk ved den anledningen en vesentlig brush-up, og det ble tilføyd mange nye finesser og oppsetningsmuligheter. Plattformen anvender HTML-5-teknologi, som gir en god brukeropplevelse i browseren på enheten man benytter seg av. Plattformen fungerer på Mac, PC, tablets, samt til iOS og Android-telefoner.

 

SaxoTrader med lys bakgrunn, og som kan endres til mørk bakgrunn med et enkelt klikk.
SaxoTrader med lys bakgrunn, og som kan endres til mørk bakgrunn med et enkelt klikk.
SaxoTrader med mørk bakgrunn.
SaxoTrader med mørk bakgrunn.

Hvis man sammenligner arbeidsflaten med desktoputgaven, er denne enklere og har en relativt fast layout. Utgangspunktet er en sort variant, men denne kan endres til hvit med grånyanser med et enkelt klikk. Graffunksjonene kjører smidig, og det er mulig å tilføye tekniske indikatorer, akkurat som i desktoputgaven. Nyhetsdelen er meget omfattende, og inneholder blant annet oppdaterte finansielle nyheter, nøkkeltallskalender, og adgang til over 11.000 selskapsanalyser. Grafmodulen kan skilles ut til et eget browservindu, slik at man eksempelvis kan få vist opp til 4 grafer på én skjerm.

Det er mulighet for å følge med på sine posisjoner og hele porteføljens/kontoens utvikling grafisk. Dette gir et raskt og godt overblikk. Man kan også gå tilbake og se den historiske utviklingen på kontoen, måned for måned. I tillegg får man adgang til et brukervennlig og intuitivt handelsboard. Her kan man handle direkte i et handelsvindu, der man også få innsikt i over-night renter og marginpåvirkning i kroner.

Handelsvinduet i SaxoTraderGO
Handelsvindu i SaxoTraderGO

At den webbaserte plattformen er enklere i sin oppbygning, betyr også at den er enklere å gå inn på og bruke sammenlignet med den desktopbaserte utgaven. Til gjengjeld har denne flere muligheter, blant annet i forhold til analyse.

Link til kort video om SaxoTraderGO.

SaxoTraderGO mobilapp (iOS og Android)
Mobilutgaven er også ganske omfattende, men samtidig enkelt og intuitiv å navigere rundt i. Handler foretas enkelt i appen og grafmodulen, og man kan tilføye tekniske indikatorer som fungerer meget godt. Naturligvis blir alt i litt mindre størrelse og litt vanskeligere å se, men det er artig å ha muligheten. Det har man ikke på alle plattformer. Den raske adgangen til kontoopplysninger, resultat og eksponering er verdt å fremheve. Alt i alt fungerer mobilutgaven som et godt supplement til de øvrige plattformene, bortsett fra det faktum at man automatisk blir logget ut av én enhet når man logger på en annen. Benytter man seg av appen på en iPad fungerer alt enda bedre, ettersom overblikket økes markant med en større skjerm.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Saxomobilapp-2-576x1024Saxomobilapp-3-576x1024Saxomobilapp-1-576x1024

Mobilutgaven av handelsplattformen er oversiktlig og enkel å navigere rundt i.

Se video av hvordan du foretar handler i SaxoTraderGo. Følgende video er laget som webinar for brukerne av daytrader.dk.

Markeder og produkter
Saxo Bank tilbyr handel i mer enn 30.000 produkter fordelt på alle kjente aktivklasser, så det skal være mulig å finne noe for enhver smak. Produkttypene er blant annet 182 valutakryss, CFD´er i diverse indekser, enkeltaksjer og råvarer. Det tilbys handel i ikke mindre enn 19.000 aksjer fordelt på 36 børser, 3.100 Exchange Traded Funds og Commodities, samt en lang rekke futures og opsjoner på valuta og aksjer. Se mer her.

Eksponeringen man påtar seg ved f.eks. handel med CFD-kontrakter hos Saxo Bank er relativt oversiktlig i forhold til visse andre plattformer. Dette er fordi man alltid vet nøyaktig hvilken eksponering man påtar seg pr. kontrakt, og man kan alltid se sin samlede eksponering under Kontoopplysninger. En kontrakt i DAX-indeksen (kalt Germany30) tilsvarer f.eks.til den aktuelle indeksverdien (dvs. den nominelle verdi), på ca. 10.800 EUR. Ønsker man en større eksponering kjøper man bare flere kontrakter. Hos andre plattformer kan ens reelle eksponering i en konkret handel være litt mindre gjennomsiktig. Der kan fokus i stedet være på hvor mye 1 point i kursforskjell utgjør i NOK eller annen valuta. I eksempel ovenfor med DAX, utgjør 1 kurspoint 1 EUR, mens ved andre plattformer kan dette være fastsatt til eks. 5 EUR eller at man selv har mulighet til å sette et beløp per point (spread betting).

Saxo Bank utmerker seg i forhold til øvrige CFD-plattformer spesielt på grunn av at de er sterke på det nordiske markedet, og at det tilbys vanlig aksjehandel og options/futures på alle verdens børser. De tilbyr også CFD-indekshandel i OBX-indeksen (Norway 25). Her kan man kjøpe helt ned til 1 kontrakt av gangen, det vil si pt. ca. 650 NOK med spread på helt ned til 0,5 hvis du er Platinumkunde. Marginkravet for handel i Norway 25 er 5%. Les mer om de forskjellige kontotypene og priser her.

Hvis man er Platinumkunde kan man handle DAX-indeksen til et spread helt ned til 1 point, og hvis man er Classic- eller Premiumkunde er spreadet på helt ned til 1,5 point. Saxo Banks betingelser sier at spreadets størrelse avhenger av spreadet på daxfuturen. Det er mulig å handle DAX fra klokken 08,01 til 22.55. Etter det tyske markedet stenger og før åpning, vil spreadet vanligvis være en anelse større. Marginkravet for DAX er 3%.

Nettoresultatet av hver enkelt CFD/valutahandel i annen valuta enn NOK, blir automatisk regnet om til NOK med et vekslingsgebyr på 0,5%. Har du Platinum- eller Premiumkonto kan du åpne konto i utenlandsk valuta, slik at du slipper vekslingsgebyret for hver enkelt handel. Hvis man handler aksjer er dette et «must», ettersom det for aksjer er hele kjøpe- og salgssummen som blir regnet om til NOK, i motsetning til bare resultatet for handelen som ved CFD-handel.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Aksjer som margin/sikkerhet 
Hvis man investerer i børsnoterte aksjer, fond eller ETF´er, er det mulig å bruke disse som sikkerhet ved handel i valuta, CFD´er eller futures. Det beregnes et «hair cut» hvor størrelsen avhenger av det enkelte aktiv. Hva denne denne prosenandelen avhenger av ratingen Saxo Bank har på de forskjellige aktivene, men kan være helt opp til 75%. Hvis man bruker aksjene sine som sikkerhet, skal man være ekstra oppmerksom på begrepet «fri kapital», som man medvirke til at man betaler ekstra renter på pt. 8-9% hvis ens konto er tynt kapitaliseert i forhold til marginforbruk/eksponering.

Tilgang til nyheter og analyse
Ønsker man input til sine fundamentale analyser tilbyr Saxo Bank kundene sine et gratis aksjeanalyseverktøy, hvor man får tilgang til en rekke opplysninger og dybdegående analyseverktøy på de største norske aksjene, samt på ove 11.000 internasjonale selskaper. Her kan man blant annet finne selskapsbeskrivelser, 5 års finansielle data, konsensusestimater, verdsettelsesanalyse for selskapet og sammenlignbare selskaper. Dette er fint å bruke som input i analyse av forskjellige aksjer til eget bruk.

Skjermbilde 2017-01-25 kl. 16.12.01
Eksempel på analyseverktøyet på SaxoTraderGo.
handelside
Eksempel på handelsforslag i engelske FTSE.
Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Sosial trading – Trading Floor
Saxo Bank er kjent for å være innovative, og etableringen av siden tradingfloor.com samt deres fokus på begrepet sosial trading må sies å være innovativt. Siden tilbyr en mengde muligheter for å finne interessant analyser skrevet av Saxo Banks økonomer, tv-innslag om markedene, samt undervisningsmateriale under Saxo Academy som nettopp ble lansert. Siden inneholder selvfølgelig også en «social trading»-del, der man kan følge andre tradere i deres handler. Visse deler av innholdet krever at du registrerer deg som bruker. Hvis man i tillegg er kunde hos Saxo Bank, har man mulighet til å registrere sin egen konto dersom man skulle ønske det. Det kan være interessant å følge andre tradere, men om det reelt er verdiskapende for seg selv er mer tvilsomt, fordi det i realiteten er vanskelig å kopiere en portefølje helt nøyaktig.

Tradingfloor.com er gratis og bruke uansett om du er kunde eller ikke.
Tradingfloor.com er gratis og bruke uansett om du er kunde eller ikke.
Saxo Academy under Trading Floor inneholder interessant undervisningsmateriale både for nybegynnere og mer trente tradere.
Saxo Academy under Trading Floor inneholder interessant undervisningsmateriale både for nybegynnere og mer trente tradere.

 

Priser og kundetyper
Som kunde i Saxo Bank deles man inn i én av tre kategorier avhengig av omfanget av handler. Dette er Classic, Premium og Platinum. Prinsippet i inndelingen er at jo mer man handler, jo bedre priser og tilgang til tjenester har man. For eksempel skal du handle mer enn 40 handler per måned for å bli Platinum kunde. Det er imidlertid ikke alle produkter som blir billigere å handle selv om man er Platinumkunde. Dette dreier seg primært om CFD-handel i DAX og de nordiske indeksene, samt aksje- og aksje-CFD-handel i nordiske og amerikanske aksjer.

Som regel starter man som Classic-kunde, og kan deretter jobbe seg opp til den beste kundekategorien gjennom å foreta et visst antall handler i løpet av en måned, eller en viss omsetning i løpet av et kvartal (målt etter kalenderår). Hvis man har oppfylt kriteriene, blir man automatisk flyttet inn i riktig kategori i påfølgende periode. Deretter må man opprettholde handelsaktiviteten for å beholde plassen. Hvis man ikke gjør det blir man flyttet ned igjen i etterfølgende periode.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Som Classic-kunde betaler man 0,1%/min. 65 NOK i kurtasje for norske børsnoterte aksjer og CFD-aksjekontrakter. Spreadet i DAX er angitt til 1,5 og i OBX (Norway 25) er det 1,0.

Hvis man ønsker å kvalifisere seg til å bli Premium-kunde skal man handle 20-40 ganger per måned, eller ha en omsetning på minimum 10 mill. NOK per kvartal. Prisen for norske aksjer/CFD´er er 0,07%/min. 49 NOK, spreadet i DAX er 1,5 og i OBX er spreadet satt til 0,8.

For å bli Platinum-kunde skal man handle over 40 ganger i måneden eller omsette for minimum 20 mill. NOK i kvartalet. Til gjengjeld kan man da handle norske aksjer (børsnoterte og CFD-aksjekontrakter) til 0,035%/min. 39 NOK i kurtasje. Ønsker du å handle svenske eller danske aksjer koster det 0,035%/min. 39 SEK/min. 20 DKK. Videre kan man handle den tyske DAX-indeksen til et spread på 1,0 og OBX på 0,5. De fleste andre produktene har samme priser som de andre kundetypene.

Som Platinum-kunde får man også tilgang til daglig morgenbrief (såkalte Morning Calls), mulighet for sparring med Saxo Banks handelsdesk og invitasjoner til VIP-arrangementer.

Sanntidskurser krever registrering hos de enkelte børser, og gebyret varier avhengig av hvilken børs det gjelder. Foretar man et visst antall handler blir man godskrevet beløpet.

Du skal også vøre oppmerksom på at Saxo Bank tar et inaktivitetsgebyr, dersom man ikke har handlet i 180 dager på rad. Gebyret er 100 USD.

Hvis man handler spot valutakryss under en viss størrelse, blir man pålagt et administrasjonsgebyr på 10 USD.

Her kan du se Saxo Banks prisliste for de respektive kundetypene.

Her finner du en samlet prisliste for Saxo Banks produkter.

 

Kundeservice og opprettelse av konto
Saxo Bank har en velfungerende kundeservice, der man får raskt svar på telefon eller e-post. Her vil du få svar fra norske medarbeidere, men noen funksjoner betjenes av engelskspråklig personale. De har også en FAQ-side, der du får svar på de mest vanlige spørsmålene.

Opprettelse av konto krever et minimumsinnskudd på 10.000 NOK. Beløpet overføres som bankoverførsel eller kredittkort. Her er det viktig at man overfører fra en konto (eller kort) som eies av samme navn som kontoen hos Saxo Bank. Hvis ikke vil banken avvise pengene.

Konto kan man enkelt åpne med BankID fra din norske bank.

Innmelding til skattemyndighetene
Saxo Bank melder inn handel til danske SKAT automatisk. SKAT tar deretter kontakt med de norske skattemyndighetene. Men skal imidlertid selv påse at gevinster/tap blir ført riktig i egen selvangivelse.

Sikkerhet
Saxo Bank fungerer som et pengeinstitutt i Danmark, og er dermed under tilsyn av det danske Finanstilsynet. Det betyr også at Saxo Banks kunder er dekket av det danske «indskydergarantifond» med opp til 100.000 EUR. Dette gjelder også norske kunder. Eventuelle verdipapirer som er registrert ved verdipapirsentralen vil dermed ikke bli påvirket av en eventuell konkurs i banken, da disse oppbevares i et VP-depot og står oppført i kundens navn, og  vil dermed bli overført til kunden. Dersom banknen ikke kan returnere verdipapirene som oppbevares i depot eller lignende, dekker Garantifonden med opp til 20.000 EUR per kunde, på linje med andre banker.

Man skal være oppmerksom på at man i utgangspunktet kan tape mer enn det man har på konto hos Saxo Bank. Før dette skjer vil man motta meldinger om utilstrekkelig margin og Saxo Bank forbeholder seg retten til å tvangslukke posisjoner. Dette forholdet gjør det enda mer viktig at man har kontroll på sin overordnede risiko/eksponerin, noe som Saxo Banks handelsplattformer gir god mulighet til.

Konklusjon
Saxo Bank har et enormt tilbud av produkter både til den tradisjonelle langsiktige investoren og til kortsiktige tradere som også ønsker å bruke gearingverktøyer. Handelsplattformene inneholder komplekse løsninger, mens på den webbaserte plattformen og mobilplattformen også har tigang til enklere løsninger. Plattformene er helt klart blant de beste i klassen. I tillegg er alt på norsk, noe som også er en stor fordel.

På informasjons- og analysedelen tilbys det omfattende løsninger, som oppfyller behovet for de aller fleste. Dette kommer i tillegg til de mange ressursene Saxo Bank har lagt inn på utdanningssiden sin, både for nybegynnere og lettere øvede.

At Saxo Bank melder inn til SKAT, som deretter melder til norske skattemyndigheter gjør selvangivelsen enklere. At man er dekket av et garantifond, er også en sikkerhet for deg som investor eller trader. Språkforvirring slipper man også i stor grad, da det arbeider mange nordmenn hos Saxo Bank, både på et større plan og i forhold til kundeservice. Man skal som nevnt være oppppmerksom på at man an miste mer enn innestående på konto, hvis man ikke har kontroll på

Alt i alt kan Saxo Bank anbefaler til den aktive kunden som ønsker muligheten til å kunne handle mange forskjellige produkter til konkurransedyktige priser, og ikke minst utnytte seg av de mange mulighetene Saxo Banks plattformer tilbyr. Mindre aktive kunder vil også kunne dra fordel av plattformens muligheter og det store tilbudet.

Her kan du prøve Saxo Banks handelsplattform. 

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære