Er børsfesten slutt? Tre tegn peker på nedtur

Utgitt: 17. august 2022

Renten stiger, energikrisen raser, pengestrømmene tørker ut og forsyningskjedene bombes i bokstaveligste forstand. Det er ingen ende for de dårlige nyhetene, men til tross for dette har børsen hatt en god sommer. Er det nå du skal inn i markedet igjen for ikke å gå glipp av resten av oppturen?

Er sommerens børsfest over?

S&P 500-indeksen falt nesten 25 % i løpet av i vår og befinner seg derfor i et bjørnemarked. Slike perioder kjennetegnes ofte av sterke motreaksjoner, ganske lik utviklingen vi har sett de seneste ukene. Samme S&P er nemlig opp nesten 18 % fra bunnen i midten av juni.

Er det lik med langvarig halleluja-stemning på børsen? Den kjente amerikanske investoren og hedgefondforvalteren Michael Burry, kjent for å ha forutsett subprime-krisen i USA, er ikke overbevist. På Twitter påpekte han tidligere i august at NASDAQ steg over 20 % fra bunnen ved sju tilfeller under dot com-krasjet like etter årtusenskiftet. Samlet endte indeksen ned nesten 80 % i perioden.

Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Bull trap?

I nedgangstider kan denne typen stigninger raskt utvikle seg til feller, såkalte bull traps. Disse oppstår når risikovillige investorer kaster seg inn på markedet for å ta del i oppgangen så tidlig som mulig. De tror på fortsatte stigninger og håper at de har «truffet bunn». I stedet ender det ofte med at investorene fanges i enda en nedtur.

Ingen vet om den nåværende børsbedringen er en bull trap, men det er heller ingen som vet om stigningene har kommet for å bli. For også S&P 500 har tidligere sett lignende tendenser som den Michael Burry refererer til over.

I S&P 500 så man flere kraftige stigninger under finanskrisen i 2007/2008. Alle imens indeksen egentlig var på vei mot den absolutte bunnen i mars 2009. De fleste av stigningene lå også den gang i omegnen av 15-20 %. Som nevnt innledningsvis er den brede S&P 500-indeksen opp ca. 18 % fra bunnen i skrivende stund.

Tre negative signaler

Fibonacci

Den første store S&P 500-motreaksjonen under finanskrisen kom i 2008, i første del av den kolossale nedturen. Den midlertidige oppgangen – eller bull trap-en – bråstoppet etter at kursen hadde vært oppe og lukte på Fibonacci-nivået 61,8 %.

Det så slik ut den gang:

Det tilsvarende nivået i dag befinner seg på ca. 4370.

S&P 500 handles i skrivende stund rundt 4300. Det betyr at det er ca. 1,5 % opp til Fibonacci-nivået på 61,8.

Få backtestede tradingsignaler på mobilen – GRATISKLIKK HER
Legg merke til at kursen i S&P 500 (når artikkelen publiseres) ligger ca. 40 poeng høyere enn hva denne grafen viser.

Glidende gjennomsnitt

I tillegg til at vi finner Fibonacci-likheter med korreksjonen i 2008, nærmer dagens marked seg det glidende gjennomsnittet 40 på ukesgrafen (glidende snitt 200 på dagsgrafen). Dette er et nivå som pleier å yte kraftig motstand.

Trendlinje

Avslutningsvis kan vi også se at S&P i dette området stanger hodet mot en nedadgående trendlinje (se graf nedenfor). Området mellom ca. 4300-4380 i S&P 500 bør derfor være høyinteressant for tradere som vurderer short-posisjoner i markedet. Det er nøyaktig hvor vi befinner oss i skrivende stund.

Legg merke til at kursen i S&P 500 (når artikkelen publiseres) ligger ca. 40 poeng høyere enn hva denne grafen viser.

Kort om bear markets

Bear markets inntreffer ofte historisk under konjunktursyklusens sammentrekningsfase og varer i gjennomsnitt ca. 16 måneder. Et bjørnemarked defineres som en nedgang i den pågjeldende indeksen med mer enn 20 % fra toppen.

Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Blant faktorene som kan sette skubb i markedsfall finner vi blant annet økonomiske rapporter, geopolitiske spenninger, vær og klima og globale helserisikoer. Men alle nedturer er ikke like, verken hvor store fallene blir eller hvor lenge bjørnemarkedet varer. Dette er noe alle markedsaktører må være ekstremt bevisste om.

Mellom april 1947 og april 2022 har det vært 14 bear markets. De har vart i alt fra kun én måned til 1,7 år. Fallene på indeksnivå har på sin side variert mellom 20,6 % til 51,9 %.

Tror du markedet står ved en skillevei? Skal vi opp eller ned herfra?

Del denne artikel