Fem huskeregler når du investerer i et bear market

Utgitt: 30. mai 2022

Aksjeåret 2022 har sendt mange av verdens børser inn i et bjørnemarked. Nedgangstider betyr lavere investeringslyst, og mange blir usikre på hvordan de skal forholde seg til aksjemarkedet. Vet du hvordan du bør navigere når børsene faller?

Stigende renter, krig og skyhøy inflasjon har satt verdens børser under kraftig press. Grunnet Oslo Børs’ kraftige råvareeksponering har det norske markedet (inntil videre) klart frisak. Men mange kan nok forestille seg hvor vi hadde vært uten olje og gass.

De globale markedene har fallt kraftig, og mange steder er børsene ned over 20 %. Aksjeinvestorene er utfordret, og i denne artikkelen kan du lese om hva du bør tenke på i et bear market. Forhåpentligvis hjelper det deg med å treffe bedre beslutninger i et forandret markedsklima.

Få backtestede tradingsignaler på mobilen – GRATISKLIKK HER

1. Volatiliteten gjør at posisjonene dine føles større

I et bear market er børsen vanligvis langt mer volatil enn i oppgangstider (bull market). I løpet av den seneste måneden har gjennomsnittsbevegelsene til de store aksjeindeksene ligget på ca. 2,4 % daglig. Det er langt over 2021-snittet på 0,9 %. Trolig har også du opplevd større porteføljebevegelser enn normalt, både på røde og grønne dager.

For selv om den generelle trenden peker nedover, er det viktig å huske én ting: Noen av de grønneste dagene på børsen kan oppstå i bjørnemarkeder.

Store daglige gevinster og tap er psykologisk utfordrende og kan påvirke investeringsbeslutningene dine. Mange profesjonelle forvaltere og hedgefond reduserer ofte eksponeringen i slike perioder for å holde den daglige porteføljevolatiliteten så nært det opprinnelige målet som mulig.

Som privatinvestor velger du selv hvordan du vil agere, men forbered deg på større bevegelser enn normalt.

2. To års varighet

Et gjennomsnittlig aksje-bear market varer i to år.

Bear markets pleier å være kortere enn bull markets, men de er ofte mer begivenhetsrike. Dette skyldes at det oppstår mer intensive følelser hos investorer når markedet faller.

Den seneste tiden har bjørnemarkedene blitt kortere og kortere. Det seneste, under koronakrakket i 2020, varte så vidt over én måned.

Noen hevder at dette skyldes at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserves) kommer på banen og «redder» markedet oftere enn før. Andre påstår at årsaken finnes i forbedret kommunikasjonsinfrastruktur og at markedet priser inn informasjon langt raskere.

Selv om trenden peker på kortere bjørnemarked, kan de fremdeles vare mye lengre enn hva investorer forventer. Derfor: Vær forberedt!

Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

3. Kontanter er (også) en posisjon

Mens den amerikanske dollarinflasjonen er høy, 7-10 % (avhengig av hvilke tall du ser på), forandres ikke kjøpekraften til en amerikansk dollar så mye fra dag til dag. Kjøpekrafen til den amerikanske ETF-en SPY endres imidlertid VELDIG mye raskere, og i det seneste er tapene betydelige.

Det viktigste i et bear market er å holde hodet over vannet. Det å rømme dårlig presterende posisjoner til fordel for kontanter kan være et alternativ.

En titt på de største aktivaklassene tyder på at dette har skjedd i det seneste. Obligasjoner, aksjer, gull og krypto; alt selges for å skaffe kontanter. I et «risk off»-miljø ses ofte at vanligvis konservative aktører forlater risikoaktiva (aksjer) og plasserer penger i sikrere investeringer (statsobligasjoner).

Med det sagt, og med den høye inflasjonen i bakhodet, virker det som om folk dropper obligasjonenes avkastning på ca. 3 %. I stedet velger mange den fulle fleksibiliteten til kontantene.

Et annet hedging-alternativ er å shorte brede indekser som du tror kommer til å prestere dårlig. Slik kan du begrense den midlertidige skaden som fallende aksjekurser vil påføre porteføljen din.

4. Børsen – ikke enkeltaksjer – stiger alltid i lengden

Du har sikkert hørt det: Børsen stiger alltid bare du er langsiktig nok. I perioder hvor børsene faller kan det dermed være en god idé å kjøpe eksempelvis indeksfond eller en diversifisert portefølje av robuste aksjer.

Det er imidlertid viktig å understreke at enkeltaksjer ikke nødvendigvis kommer tilbake til gamle høyder. IT-boblen et godt eksempel på dette, hvor overprisede aksjer aldri hentet seg inn igjen etter å ha fått juling. Noen av høydehopperne den gang finnes ikke engang i dag.

Går vi et par år tilbake i tid finner vi enda ferskere eksempler. Vinnerne under koronakrakket, eksempelvis Zoom og Peloton, har siden toppene, da koronafrykten herjet som verst, fått store deler av markedsverdien barbert vekk.

Kanskje er aksjene billige i dag, men husk at det ikke er garanti for at slike selskaper når tilbake til gamle toppnivåer.

Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

5. Bunnfiske er vanskelig

Selv om det er en investors oppgave å identifisere investeringer med positiv forventet avkastning, er forsøk på å bunnfiske meget utfordrende.

Under koronakrakket i 2020 var mange fremtredende hedgefond under-hedget da krisen inntraff og over-hedget da vi tok steget ut av den. Faktisk gjorde flere av verdens dyktigste og mest intelligente investorer en dårlig jobb i å bedømme hvor aksjemarkedets bunn var.

Så sant du ikke har en strategi om å snitte deg ned og eie aksjene i lang tid, så er det å bunnfiske i bjørnemarkeder ekstremt vanskelig. Hvis du likevel vil forsøke anbefaler vi denne artikkelen.

Husk: Det viktigste i et bjørnemarked er å overleve. Et nytt bull market venter rundt hjørnet.

Del denne artikel