ABCD-formasjonen

Utgitt: 20. oktober 2020

ABCD-formasjonen er et av de mest kjente mønstrene innenfor teknisk trading. ABCD-mønsteret beskriver en korreksjon i markedet ved hjelp av en bølgeformasjon i enten ned- eller oppadgående retning. Når formasjonen avsluttes skal traderen se etter muligheten til å gå “long” ved nedadgående ABCD-korreksjon, eller “short” ved en oppadgående ABCD-korreksjon.

Mønsteret, som i en mer avansert form kalles Gartley-patterns, ble for første gang beskrevet i boken ”Profits in the Stock Market”, skrevet av H.M. Gartley i 1935. Boken beskrev et mønster som ble kalt AB=CD. Senere ble mønsteret ytterligere beskrevet i boken “The Frank Tubbs Stock Market Course” fra 1950-tallet, og igjen i Charles Lindsays “A Trading Strategy” fra 1976.

Det er mulig å identifisere et ABCD-mønster i alle typer marked og tidsintervaller, men i klassisk form ser formasjonen ut som på skjermdumpen nedenfor.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale
Et klassisk ABCD-mønster i oljen (1-timesgraf). Bemerk at de to bevegelsene A-B og C-D er like lange. Etter mønsterets avslutning vil man forvente en stigning i prisen, og det skjer også i dette eksempelet.
Et klassisk ABCD-mønster i oljen (1-timesgraf). Bemerk at de to bevegelsene (A-B og C-D) er like lange. Etter mønsterets avslutning kan du forvente en stigning i prisen, noe som også skjer i dette eksempelet.

Kjennetegn og krav til en ABCD-formasjon

På enhver kursgraf danner bevegelsene opp og ned en eller annen form før “bølger”. For at mønsteret skal danne en klassisk ABCD-formasjon må følgende regler være oppfylt:

  1. Lengden av den første trend (AB) er lik lengden av siste trend (CD).
  2. Lengden av korreksjonen (BC) kan ikke være lenger enn lengden av AB.
  3. Punktet C kan ikke være høyere/lavere enn utgangspunktet A.
  4. Punktet D skal være høyere/lavere enn punktet B.

Når hele mønsteret er avsluttet kan traderen forvente at prisen vil gå i motsatt retning av de foregående trend fra punkt C til punkt D. ABCD-mønsteret er dermed med på å hjelp deg som trader til å avgjøre når og hvor du skal gå inn og/eller ut av en handel.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Hvis man vil bruke ABCD-mønsteret i sine handler er det viktig at retningen støttes av andre tekniske indikatorer. Det kan for eksempel være støtte- og motstandsnivå, dobbeltbunner eller -topper, trendkanaler eller fibonacci-nivå.

Det finnes flere komplekse utgaver av ABCD-mønsteret, for eksempel Gartley-patterns. Gartley-patterns som støttes av fibonacci-nivåer, beskrives på denne siden.

abcd-olie1
Nok et klassisk eksempel på en ABCD-formasjon. Bemerk at AB og CD er like lange. Etter avslutningen av formasjonen kan du forvente at prisen stiger.

Hvorfor bruke ABCD-mønsteret i trading?

Som med alle andre tekniske indikatorer brukes også ABCD-mønsteret til å forbedre sannsynligheten for en vellykket handel. Følgende fordeler er særlig forbundet med ABCD-formasjonen:

  • Hjelp til å identifisere muligheter i markedet. ABCD-mønsteret kan brukes på alle markeder og er derfor relevant uansett om du handler aksjer, indekser, valuta, råvarer etc.. Formasjonen kan også identifiseres innenfor alle tidsintervaller og uansett hvordan sentimentet i markedet er.
  • Hjelp til å optimalisere inngang og utgang av posisjoner. Sannsynligheten for at prisen snur kraftig er størst ved punkt D.
  • Hjelp til å bestemme potensielle opp- og nedsider før du tar en posisjon.
  • Sammenfall av flere mønstre forsterker handelssignalene.
Del denne artikel