Gartley-mønster

Det såkalte Gartley-mønsteret er bygd opp som en enkel ABCD-formasjon, men er likevel en smule mer avansert.

Gartley-mønsteret handles av mange profesjonelle tekniske tradere, gjerne med egne tilføyelser til det klassiske utgangspunktet. En av dem er den amerikanske spekulanten Larry Pesavento.

Avslutningen på et Gartley-mønster ligner en ABCD-formasjon. I motsetning til den enkle ABCD-bevegelsen, innledes Gartley-mønsteret av en opp- eller nedtrend. Selve ABCD-bevegelsen skal derfor oppfattes som en mindre korreksjon på vei opp eller ned i den foregående trenden. Traderen forventer at trenden fortsetter i sin opprinnelige retning etter den mindre korreksjonen. I figur 1 nedenfor går den foregående trenden fra punkt X til A.

Akselerere investeringen din? Se sertifikater fra en av Norges ledende utstedere Klikk her
gartley
Fig.1. En perfekt Gartley.

For Gartley-mønsteret gjelder samme regler som for et ABCD-mønster, men med følgende tillegg som tar hensyn til foregående trend:

1. Punkt D kan ikke ligge høyere/lavere enn punkt X.
2. Punkt B kan ikke ligge høyere/lavere enn punk X.

Et Gartley-mønster kan gå opp og ned. Et nedadgående mønster innledes med en nedadgående trend fra punkt X til A, mens et oppadgående mønster innledes med en oppadgående trend fra X til A. Den etterfølgende ABCD-bevegelsen fungerer som en korreksjon før man forventer at trenden skal fortsette.

Et Gartley-mønster i gull.

Noen Gartley-tradere ser gjerne at vendepunktene støttes opp av Fiboonacci-nivå som en ekstra sikkerhet i handlene. Det er imidlertid sjeldent at vi finner et perfekt Gartley-mønster samtidig med at vendepunktene treffer i forhold til Fibonacci.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Av den grunn velger noen tradere å vektlegge Fibonacci-nivåene tyngre. Det er ikke like viktig at ABCD-mønsteret er helt perfekt. I slike tilfeller går tradere typisk på kompromiss med at lengden fra punkt A til punkt B skal være identisk med avstanden fra C til D.

Denne videoen fra Larry Pesavento forklarer Fibonacci-tall og Gartley-mønster.

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære
  • ABCD-formasjonen

    ABCD-formasjonen er et av de mest kjente mønstrene innenfor teknisk trading. ABCD-mønsteret beskriver en korreksjon i markedet ved hjelp av…

    Les​ ​mer