Strategi: Kjøp aksjer før de eksploderer

Utgitt: 25. april 2024

Ser du ofte tilbake på kursgrafer og drømmer om at du skulle ha kjøpt en bestemt aksje før en stor oppgang? Her vil du lære en velprøvd strategi som hjelper deg med å komme inn i en aksje før en potensiell kursøkning.

Strategien

La oss se på hvordan du med hjelp av denne strategien kunne ha kjøpt Teslas aksje, før den store oppgangen i slutten av 2019. Du ville da ha oppnådd en avkastning på hele 750 %:

Denne strategien ble beskrevet av Stan Weinstein i boken ‘Secrets For Profiting In Bull And Bear Markets’. Weinstein deler inn en aksjes kursutvikling i fire faser:

  1. Bunnen
  2. Oppadgående trend
  3. Toppen
  4. Nedadgående trend

På en graf kan fasene deles inn slik:

Denne strategien går ut på å kjøpe når fase 1 går over i fase 2. Dette var akkurat det som skjedde i eksemplet med Tesla tidligere.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

La oss se på hvorfor det var interessant å kjøpe Teslas aksje akkurat da. Det var nemlig flere faktorer som talte for en oppgang akkurat her.

Faktor 1: Kurs over glidende gjennomsnitt 30 (ukegraf)

Først og fremst: Denne strategien ser alltid på ukegrafen (1W), så sørg for at din graf også er stilt inn på det. Weinstein beskriver at når kursen går over det glidende gjennomsnittet 30 (blå linje) på ukegrafen, indikerer dette styrke i kursen. Dette er en god start, men det er ikke tilstrekkelig for å kjøpe aksjen.

Faktor 2: Kursen bryter gjennom trendlinje/motstandsnivå

Samtidig bryter kursen bestemt gjennom en trendlinje som har fungert som motstandsnivå for aksjen i flere måneder. Dette er ytterligere et sterkt tegn på en potensiell overgang til fase 2.

Faktor 3: Større volum enn foregående uker

Merk hvordan volumet var betydelig større enn tidligere uker. Dette viser at det er en stor kjøpelyst blant investorer og dermed er dette et tegn på en kommende oppgang. Helst vil du se minst dobbelt så stort volum sammenlignet med foregående uker.

Andre faktorer som styrker signalet

Weinstein beskriver noen ytterligere faktorer du kan bruke for å øke sannsynligheten for at signalet lykkes:

  • Jo lengre konsolideringsfase, desto større potensial for oppgang når bruddet endelig skjer.
  • Kjøp kun aksjer fra ledende sektorer. På denne siden kan du se hvilke sektorer som presterer best akkurat nå.
  • Kjøp kun aksjer når den brede aksjemarkedet trender oppover (f.eks. når den er over MA 30 på ukegrafen).

Hvis du følger disse kriteriene, har du gode muligheter til å gå inn i aksjer før de eksploderer i pris. Men husk at det ikke er en magisk strategi, så sørg for å kontrollere risikoen din ved hjelp av stop loss.

Stop Loss

Stop Loss hjelper reduserer risikoen for større tap. Det kan eksempelvis settes under utbrudds-candlesticken:

Plassering av stop loss er noe individuelt og avhenger av din risikovilje samt investeringshorisont. Du kan se andre forslag til hvordan du kan plassere din stop loss i denne artikkelen.

Take Profit

Du kan ta hele, eller deler av, gevinsten din når kursen stenger under det glidende gjennomsnittet 30:

Hvis du handlet med denne salgsstrategien, ville du i Tesla-tilfellet ha oppnådd en gevinst på hele 750 %.

Husk at hvis du hadde solgt Tesla i henhold til take profit-strategien ovenfor, ville du ha måttet holde aksjen i omtrent 1,5 år. Strategien passer best for swing-trading samt investeringer på mellomlang til lang sikt.

Del denne artikel