Bollinger Bands

Utgitt: 16. oktober 2020

Bollinger Bands ® er en indikator som måler volatiliteten i markedet. Bollinger Bands ® ble oppfunnet av den tekniske analytikeren John Bollinger på 1980-tallet, og han fikk varemerkebeskyttelse på indikatoren i 2011.

Bollinger Bands ® er bygget opp rundt tre linjer eller bånd: en midtlinje samt et øvre og et nedre bånd. De forskjellige linjene rammer ofte inn kursgrafen. Midtlinjen er et eksponensielt glidende gjennomsnitt som forteller om kursen handles over eller under periodens gjennomsnitt. De to ytre båndene angir volatiliteten i markedet ved å benytte seg av standardavviket. Standardavvik – eller spredning – brukes innenfor sannsynlighetsberegning og er et uttrykk for hvor mye en stokastisk variabel fordeler seg rundt sin middelverdi.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

I trading beregnes standardavviket på bakgrunn av kursens middelverdi over en gitt periode. Det gjøres ved at distansen fra middelverdien til hvert datapunkt (eksempelvis stengekursen) blir kvadrert, og deretter lagt sammen og dividert med antallet av datapunkter. Da finner vi den gjennomsnittlige variansen. Standardavviket er kvadratroten av variansen. Som trader kan man bruke Bollinger Bands ®, og indikatorens markering av standardavviket, til å vurdere trenden i en aksje.

Avstanden mellom de ytre båndene øker når det er stor volatilitet i markedet og minker ved lav volatilitet. Hvis kursen bryter gjennom det øvre båndet, er dette et tegn på styrke. Skulle kursen derimot bryter gjennom det nedre båndet, kan vi vente at dette er starten på en sterk nedadgående. Bollinger Bands ® minner litt om de mindre kjente Keltner Channels, bortsett fra at disse benytter seg av det såkalte Average True Range til å tegne de ytre båndene.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her
Del denne artikel