Bollinger Bands

Udgivet : 26 October 2020

Bollinger Bands ® er en indikatorer som måler volatiliteten i markedet. Bollinger Bands ® ble funnet opp av den tekniske analytikeren John Bollinger på 1980-tallet, og han fikk varemerkebeskyttelse på indikatoren i 2011.

Bollinger Bands ® er bygget opp av 3 linjer: en midtlinje, samt en øvre og nedre linje, som oftest innkapsler kursgrafen. Midtlinjen er et eksponensielt glidende gjennomsnitt som forteller om kursen handles over eller under periodens gjennomsnitt. De to ytre linjene angir volatiliteten i markedet ved å benytte seg av standardavviket. Standardavviket – eller spredningen – brukes innenfor sannsynlighetsberegning, og er et uttrykk for hvor mye en stokastisk variabel fordeler seg rundt sin middelverdi.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Innenfor trading beregnes standardavviket på bakgrunn av kursens middelverdi over en gitt periode. Det gjøres ved at distansen fra middelverdien til hvert datapunkt (eksempelvis lukkekursen) blir kvadrert, og deretter lagt sammen og dividert med antallet av datapunkter – og da finner man gjennomsnittet av variansen. Standardavviket er kvadratroten av variansen. Som trader kan man bruke Bollinger Bands ® – og indikatorens markering av standardavviket – til å vurdere trenden i en aksje.

De ytre båndene endrer seg slik at de spres når det er stor volatilitet i markedet, og samles ved lav volatilitet. Hvis kursen bryter opp over det øvre båndet kan man forvente at det er en sterk uptrend i gang. Hvis kursen derimot bryter ned gjennom og under den nedre båndet, kan man forvente at det er starten på en sterk downtrend. Bollinger Bands ® minner litt om de mindre kjente Keltner Channels, men de benytter seg av det skalte Average True Rane til å tegne de ytre båndene.

Bollinger Bands
Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE