Pass på hvis du vil ha suksess med pricebreaks

Utgitt: 26. april 2023

Pricebreaks rommer store muligheter for den tekniske traderen, men alt for ofte ender handler med pricebreaks som en stor skuffelse. Her kan du lese hvordan du handler korrekt med pricebreaks.

De fleste tradere som benytter teknisk analyse er alltid på utkikk etter såkalte pricebreaks. Dette er tidspunket hvor en kurs bryter gjennom en motstand eller støtte i forhold til tidligere prisnivåer. Når en kurs bryter gjennom et slikt nivå, ser vi ofte at det oppstår momentum og at kursen flytter seg raskt opp eller ned. Dette skyldes at det typisk blir aktivert store menger kjøps-/salgsordre i nettopp dette området.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Mange uerfarne tradere har en tendens til å “la seg rive med” av stemningen når det dukker opp et pricebreak. De skynder seg inn i en handel i håp om å komme raskt med. Ofte ender handelen med skuffelse og tapte penger fordi kursen ikke fortsetter i “riktig” retning, men derimot bremser opp og snur. Denne situasjonen kalles et falskt pricebreak og er noe som oppstår hele tiden.

Slik ser et pricebreak ut

 

pricebreak
Pricebreak i prisen på råolje rett over 90 USD

Grafen ovenfor viser et berømt pricebreak i prisen på råolje i sommeren 2014. Prisen på råolje hadde beveget seg sidelengs i mange måneder, med støtte rett over 90 dollar. Sommeren 2014 brøt prisen gjennom støttenivået, og plutselig gikk det meget raskt ned til 45 dollar. Du finner pricebreaks på alle tidshorisonter – både årsgrafer, ukesgrafer og helt ned til minuttgrafer.

Pricebreaket nedenfor oppstod i 5-minuttersgrafen til valutakrysset GBPUSD. Kursen finner støtte rundt 1.323, men etter noen timer, etter at nivået ble testet fire ganger, brøt prisen gjennom og fortsatte videre ned.

pricebreakgbp
Pricebreak i GBPUSD.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor pricebreaks virker forlokkende på mange tradere. Historisk store pricebreak-bevegelser kan få noen og enhver til å irritere seg over at de ikke var i markedet da bruddet inntraff. Pricebreaks er imidlertid like ofte farlige, som de er attraktive. Nedenfor kan du se et eksempel på et pricebreak som endte som et “falskt signal”.

fig. 3. Eksempel på et falsk brud i et valutakryds. Se cirkel.
Eksempel på et falskt brudd (sirkelen) i et valutakryss.

I eksempelet ovenfor finner prisen støtte omkring 0,9840. Plutselig brytes nivået, og det oppstår tilsynelatende et lite momentum i to omganger opp mot 0,9848 (sirkel). Likevel ender dette pricebreaket ut i ingen ting, og grafen søker tilbake til en sidelengs bevegelse under motstandsnivået. Denne type pricebreak skal du helst unngå å handle på.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Falskt eller ekte

Det store spørsmålet er hvordan du unngår de falske pricebreakene? For det første er det viktig å forstå at du aldri kan være sikker på at det oppstår et “ekte” pricebreak. I jakten på pricebreaks vil du definitivt støte på mange falske, men heldigvis er det ting du kan gjøre for å velge de riktige eller begrense skaden hvis du går inn i feil pricebreaks.

Før vi gjennomgår en konkret handel, er det viktig å fastslå følgende:

  1. Jo større tidshorisont, jo sikrere pricebreak.
  2. Jo flere ganger prisen har fungert som støtte/motstand, jo mer gyldig er området og desto større momentum kan forventes når nivået brytes.
  3. Hvis støtte/motstand samtidig ligger i nærheten av et rundt tall – eks. 100, 500, 1000 – jo sterkere er nivået og større momentum kan forventes når nivået brytes.
  4. Unngå spontane og raske reaksjoner når en motstand/støtte brytes. Tenk deg om og gi deg selv tid til å finne riktig inngang. Irriter deg kun kortvarig hvis du ikke rekker å komme med. Gled deg heller over gangene du IKKE handlet spontant og unngikk et falskt pricebreak.

La oss se på hvordan vi øker muligheten for å velge et ekte pricebreak.

A. Pricebreak støttet opp av lukket candle

Den simpleste metoden for å finne et ekte pricebreak er tålmodighet. Mange tradere garderer seg mot falske pricebreaks ved å vente på at én eller flere av de påfølgende candlesticks åpner og stenger på den andre siden av nivået, eventuelt slipper nivået fullstendig hva gjelder høyeste og laveste pris.

Fig. 4. Pricebreak støttet af lukket candle.
Pricebreak i sølv støttet av lukket candle.

I eksempelet ovenfor møter prisen på sølv motstand i rundt 19 dollar. Nivået brytes i nedadgående retning, og det oppstår en candle, som både åpner og stenger på den andre siden av motstanden (se pilen). I dette tilfellet er høyeste og laveste nivå på det gjeldende candle fri fra motstandsnivået. Denne metoden er mest pålitelig ved høyere tidsrammer, for eksempel dags- og ukesgrafer. Når du har fått bekreftet et pricebreak, kan du eventuelt bruke en mindre tidsramme til å “time” inngangen i markedet.

B. Tilbakevendende pricebreak

Som trader vil du ofte oppleve at en brutt motstand blir “re-testet” kort tid etter et pricebreak. Motstanden fungerer da som et støttenivå (se eksempel nedenfor). Det krever tålmodighet å vente på en slik bevegelse, og du kan gå glipp av en handel hvis kursen bare fortsetter oppover. Det er imidlertid lurt å vente på en re-test. Hvis du får konstatert at den gamle motstanden fungerer som støtte, er det større sannsynlighet for at bruddet for alvor blir en realitet. I grafen nedenfor ses hvordan motstanden brytes, for deretter å fungere som støtte to ganger før prisen tar fart oppover.

pricebreaksupport
Tilbakevendende pricebreaks forekommer ofte.

C. Pricebreak støttet av volum

Volum er dessverre en oversett faktor blant mange daytradere. Volum er et mål for det samlede antall verdipapirer som handles i et bestemt aktivum i løpet av en gitt periode. Hvis det i løpet av en time kjøpes og selges 10 000 aksjer i DNB, og i timen etter kjøpes og selges 50 000 aksjer, så er volumet høyest i den siste timen. Volum er med andre ord et mål for hvor stor interesse det er for et bestemt aktivum i en gitt periode. Som utgangspunkt sier volumet imidlertid ikke noe om kursen er på vei opp eller ned. Den sier kun noe om interessen. Informasjonen kan likevel brukes til mye. Hvis volumet er stigende under et solid pricebreak, må det bety at det åpenbart er stor interesse for å handle til den nye prisen. Dermed kan du anta at det gjeldende bruddet har en mulighet for å vedvare.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Når kursen har brutt gjennom motstand/støtte, og den første begeistringen blant traderne er overstått, vil du typisk se en liten tilbakegang i kursen. Hvis du handler på bakgrunn av volum, vil du trolig konstatere at tilbakegangen skjer som følge av lavere volum. På et tidspunkt går kursen kanskje helt tilbake til den gamle motstanden, som nå har blitt til støtte. Her ønsker volumtraderen å se økt aktivitet/volum i retning av trenden. Hvis det skjer, er det opprinnelige pricebreaket for alvor bekreftet.

Det kreves mye erfaring for å handle med utgangspunkt i volum, da bildet av price-action og volum sjeldent er tydelig. Hvis du mestrer det, kan det være en avgjørende faktor i jakten på suksess.

Slik unngår du store tap ved falske pricebreaks

Som nevnt tidligere unngår du ikke på et eller annet tidspunkt å komme inn i et falskt pricebreak, selv med bekreftede candles og indikatorer. I de tilfellene ønsker du å begrense skaden. Heldigvis vil et falskt pricebreak raskt vise seg hvis kursen går over/under den tidligere støtten eller motstanden. Derfor ønsker du å sette en relativt tett stop loss rundt motstandsnivået, men likevel med plass til at prisen kan re-teste de gamle nivåene. Target skal selvfølgelig stå i et sunt forhold til stoppet, minimum i forholdet 1:2-3.

Når du setter dine stop loss, bør du gjøre dette i forhold til størrelsen på den gamle pricerangen. Jo større pricerange, jo større svingninger kan du forvente. Dette bør du ta høyde for når du setter en stop loss-ordre.

Eksempel på handel under et pricebreak. Her i valutakrysset GBPUSD.
Del denne artikel