Oppnå suksess med pricebreaks

Utgitt: 21. juli 2015

Pricebreaks rommer store muligheter for den tekniske traderen, men alt for ofte ender handler med pricebreaks som en stor skuffelse og tapte penger. Her kan du lese hvordan du handler korrekt med pricebreaks.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

De fleste tradere som benytter seg av teknisk analyse, er alltid på utkikk etter såkalte pricebreaks. Dette er tidspunket hvor en kurs bryter gjennom en motstand eller støtte i forhold til tidligere prisnivåer. Når en kurs bryter gjennom et slikt område, kan man ofte se at det oppstår momentum, og kursen flytter seg raskt opp eller ned. Dette skyldes at det typisk blir aktivert store menger kjøps-/salgsordre i nettopp dette området. Mange uerfarne tradere har en tendens til å «la seg rive med» av stemningen når de dukker opp et pricebreak. De skynder seg å gå inn i en handel med håp om å komme raskt med. Ofte ender handelen med skuffelse og tapte penger, fordi kursen allikevel ikke fortsetter i «riktig» retning, men heller bremser opp og snur. Denne situasjonen kalles et falskt pricebreak. Det skjer hele tiden.

Vi starter med å se hvordan et ekte pricebreak ser ut.

 

pricebreak
Pricebreak i prisen på råolje rett over 90 USD

Grafen ovenfor viser et berømt pricebreak i prisen på råolje, som inntraff sommeren 2014. Prisen på råolje hadde beveget seg sidelengs i mange måneder, med støtte rett over 90 USD. Sommeren 2014 bryter prisen gjennom støttenivået, og plutselig går det meget raskt ned til en halvering av prisen i 45 USD. Dette var et pricebreak som lyktes. Man kan finne pricebreaks på alle tidshorisonter – både årsgrafer, ukesgrafer og helt ned til minuttgrafer. Pricebreaket nedenfor oppstod i valutakrysset GBPUSD på en 5-minuttersgraf. Kursen finner støtte rundt 1.323, men etter noen timer, etter at nivået ble testet 4 ganger, brøt prisen til gjennom og fortsatte videre ned.

pricebreakgbp
Pricebreak i prisen på GBPUSD.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor pricebreaks virker forlokkende for mange tradere. Når man kikker tilbake på tidligere pricebreaks, og ser hvor store bevegelser de skapte, kan man enkelt irritere seg over at man ikke var inne i markedet på det tidspunket. Pricebreaks er imidlertid like ofte farlige, som de er attraktive. Nedenfor kan du se et eksempel på et pricebreak som endte som et «falskt signal».

fig. 3. Eksempel på et falsk brud i et valutakryds. Se cirkel.
Eksempel på et falsk brud i et valutakryds. Se cirkel.

I eksempelet ovenfor finner prisen støtte i området rundt 0,9840. Plutselig brytes nivået, og det oppstår tilsynelatende et lite momentum i to omganger opp mot 0,9848 (markert med en sirkel). Allikevel ender dette pricebreaket ut i ingen ting, og grafen søker tilbake til en sidelengs bevegelse under motstandsnivået. Denne type pricebreak skal man selvsagt helst unngå.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Det store spørsmålet nå, er hvordan man unngår de falske pricebreakene, og heller velger de «ekte»? For det første er det viktig å forstå at man aldri kan være sikker på at det oppstår et «ekte» pricebreak. I jakten på pricebreaks vil man definitivt ende opp med mange falske, men heldigvis er det en del ting man kan gjøre for å velge de riktige, samt begrense skaden dersom man går inn i feil pricebreaks.

Før vi går gjennom en konkret handel, er det viktig å fastslå følgende:

  1. Jo større tidshorisont man kikker på, jo mer sikkert er et pricebreak.
  2. Jo flere ganger prisen har fungert som støtte/motstand, jo mer gyldig er området, og desto større momentum kan forventes når nivået brytes.
  3. Hvis støtte/motstand samtidig ligger i nærheten av et rundt tall – eks. 100, 500, 1000 – desto sterkere er nivået, og man kan forvente større momentum når nivået brytes.
  4. Unngå spontane og raske reaksjoner når en motstand/støtte brytes. Tenk deg om, og gi deg selv litt tid på å finne den riktige inngangen. Hvis du ikke rekker å komme med, så er det kun ergerlig. Du kan heller glede deg over alle de gangene du IKKE handlet spontant, og dermed unngikk et falskt pricebreak og et påfølgende tap.

 

Nå ser vi på hvordan man øker muligheten for å velge et ekte pricebreak.

A. Pricebreak støttet opp av lukket candle

Den simpleste metoden for å finne et ekte pricebreak handler om tålmodighet. Mange tradere garderer seg mot falske pricebreaks ved å vente på at én eller flere av de påfølgende candlesticks åpner og lukker på den andre siden av nivået – eller slipper nivået fullstendig, hva gjelder høyeste og laveste pris.

Fig. 4. Pricebreak støttet af lukket candle.
Pricebreak i prisen på sølv støttet av lukket candle.

I eksempelet ovenfor møter prisen på sølv motstand i støttenivået rundt 19 USD. Nivået brytes i nedadgående retning, og det oppstår en candle, som både åpner og lukker på den andre siden av motstanden (se pilen). I dette tilfellet er høyeste og laveste nivå på det gjeldende candle også fri fra motstandsnivået. Denne metoden er mest pålitelig i høyere tidsrammer, for eksempel dags- og ukesgrafer. Når man har fått bekreftet et pricebreakkan man eventuelt bruke en mindre tidsramme til å «time» inngangen til markedet.

B. Tilbakevendende pricebreak
Som trader vil man ofte oppleve at en brutt motstand igjen blir «besøkt» kort tid etter et pricebreak. Motstanden fungerer da som et støttenivå. Eller omvendt. Dette kan du se eksempel på nedenfor. Det krever tålmodighet for å vente på en slik re-trace, og man kan ofte gå glipp av en handel fordi kursen ikke snur allikevel og bare fortsetter videre. Det kan uansett være bryet verdt å vente på en re-trace. Når man først får konstatert at den gamle motstanden plutselig fungerer som støtte, er det større sannsynlighet for at bruddet for alvor blir en realitet. I grafen nedenfor ses hvordan motstanden brytes, og deretter fungerer som støtte 2 ganger, før prisen tar fart oppover.

pricebreaksupport
Tilbakevendende pricebreaks forekommer ofte.

C. Pricebreak støttet av volum

Volum er dessverre en oversett faktor av mange daytradere. Volum er et mål for det samlede antall papirer som handles i et bestemt aktiv i løpet av en gitt periode. Hvis det i løpet av en time kjøpes og selges 10.000 aksjer i DNB, og i timen etter kjøpes og selges 50.000 aksjer – så er volum det høyeste i den siste timen. Volum er med andre ord et mål for hvor stor interesse det er for et bestemt aktiv over en gitt periode. Som utgangspunkt sier volumet imidlertid ikke noe om en kurs er på vei opp eller ned. Den sier kun noe om interessen. Allikevel kan man bruke denne informasjonen til mye. Hvis volum r stigende under et solid pricebreak, må det bety at det åpenbart er stor interesse for å handle til den nye prisen. Dermed kan man anta at det gjeldende pricebreak har en mulighet for å være gyldig.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Når kursen har brutt gjennom motstand/støtte, og den initielle begeistringen blant traderne er overstått, vil man typisk se en liten tilbakegang i kursen. Hvis man handler på bakgrunn av volum, vil man gjerne konstatere at tilbakegangen skjer som følge av lavere volum. På et tidspunkt går kursen kanskje helt til bake til den gamle motstanden, som nå har blitt til et støttenivå. Her ønsker volumtraderen å se økt aktivitet/volum i retning av trenden. Hvis det skjer, er det opprinnelige pricebreaket for alvor bekreftet.

Det kreves mye erfaring for å handle med grunnlag i volum, ettersom bildet av priceaction og volum sjeldent er helt tydelig. Hvis man mestrer det, kan det være en avgjørende faktor for å oppnå suksess.

 

Mange handelsplattformer gir ikke tilgang til volum. Hvis man ikke har tilgang til volum, kan man supplere tradingen med gratis data fra for eksempel tradingview, som gir tilgang til dette gratis.

I eksempelet nedenfor finner kursen støtte rundt 41 USD. Når nivået brytes skjer det under et høyt volum. Under tilbakevendingen faller volumet, for deretter å stige igjen når kursen fortsetter i den nye nedadgående trenden. Dette tyder på et gyldig pricebreak. Handel med pricebreak med grunnlag i volum kan med fordel kombineres med punt ! og/eller B.

fig. 6. Pricebreak, der støttes af volumen.
Pricebreak støttet av volum.

Slik unngår du store tap i forbindelse med falske pricebreaks

Som nevnt tidligere unngår man ikke på et eller annet tidspunkt å komme inn i et falskt pricebreak. Selv med bekreftede candles og indikatorer. I de tilfellene ønsker man å begrense skaden. Heldigvis vil et falskt pricebreak raskt vise seg hvis kursen går over/under den tidligere støtten eller motstanden. Derfor ønsker man å sette en stopp relativt tett på motstanden, men med plass til at prisen kan re-trace og teste den gamle motstanden/støtten. Target skal selvfølgelig stå i et sunt forhold til stoppet, i forholdet minst 1:2-3.

Når man setter inn stop bør man gjøre dette mot størrelsen av den gamle pricerangen. Jo større pricerange, jo større svingninger kan man forvente. Også etter et eventuelt pricebreak. Dette skal man selvfølgelig ta høyde for når man setter en stop.

fig. 6. Eksempel på handel under et pricebreak.
fig. 6. Eksempel på handel under et pricebreak. Her i krydset GBPUSD.
Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære