indikatorer

MACD-indikatoren

MACD-indikatoren

MACD-indikatoren er meget populær blant mange tradere. Indikatoren tar utgangspunkt i glidende gjennomsnitt og deres innbyrdes forhold, og den forteller noe om hvilken styrke det er i instrumentet. MACD er en forkortelse for Moving Average Convergence Divergence, selv om mange kanskje får assosiasjoner til en ikke ukjent fastfood-kjede når de…
Les mer

Stochastics – Den stokastiske oscillator

Stochastics – Den stokastiske oscillator

Den stokastiske oscillator – også kalt stochastics –  er en av de mest anerkjente indikatorene innenfor teknisk analyse. Indikatoren benyttes hovedsakelig til å avgjøre markedsdynamikken. Ideen bak den stokastiske oscillatoren er at i en opptrend bør prisen – i hver periode – stenge tett på det høyeste punktet i kursbevegelsen.…
Les mer

Dobbeltbunner og dobbelttopper

Dobbeltbunner og dobbelttopper

Dobbeltbunner og -topper er velkjente mønstre som ofte forekommer i finansmarkedene, særlig mot slutten av en trend. Toppene og bunnene er dermed med på å signalisere en mulig endring i markedssentimentet. Mønstrene former seg mange ganger på en slik måte at dobbeltbunnen ligner en stor ”W” og dobbelttoppen en stor…
Les mer

Bollinger Bands

Bollinger Bands

Bollinger Bands ® er en indikator som måler volatiliteten i markedet. Bollinger Bands ® ble oppfunnet av den tekniske analytikeren John Bollinger på 1980-tallet, og han fikk varemerkebeskyttelse på indikatoren i 2011. Bollinger Bands ® er bygget opp rundt tre linjer eller bånd: en midtlinje samt et øvre og et…
Les mer

Glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt

Et grunnleggende og viktig redskap innenfor teknisk analyse er glidende gjennomsnitt. Glidende gjennomsnitt kan blant annet brukes til å fastslå hvilken trend det er i et marked – opp, ned eller sideveis – og som komponent i andre strategier og indikatorer. Et simpelt glidende gjennomsnitt (SMA) over de siste 50…
Les mer