04 oktober 2020

Fibonacci-tall

Fibonacci-tall

Fibonacci-tall er et mye brukt, men omdiskutert, verktøy til å forutsi prisutviklingen på finansmarkedene. Verktøyet brukes flittig av daytradere, men aldri som eneste indikator. Som regel må det kombineres med andre elementer innenfor teknisk analyse for å kunne oppnå gode resultater. Fibonacci-tallene ble beskrevet av den italienske matematikeren Leonardo Fibonacci…
Les mer

Støtte- og motstandsnivå

Støtte- og motstandsnivå

Støtte- og motstandsnivå er blant mest grunnleggende begrepene innenfor trading, både for dem som driver med langsiktige investeringer og daytradere. Mange bruker nivåene til å identifisere mulige kjøps- og salgstidspunkt. Både støtte- og motstandsnivåene er steder på grafen hvor prisen har en tendens til å stoppe opp. I noen tilfeller…
Les mer

Kiler

Kiler

Kiler er vesentlige for å forstå utviklingen i et marked. På samme måte som trendkanaler, kan også kiler utløse kjøps- og salgssignaler. Dannelsen av såkalte kileformasjoner er nyttige mønstre for daytradere. Selv om kiler kan minne om trendkanaler, adskiller kilene seg ved at trendlinjene – altså støtte- og motstandsnivåene –…
Les mer

Trendkanaler

Trendkanaler

Trendkanaler er nyttige for både daytradere og investorer. Kanalene er med på å gi deg et innblikk i hvilken type marked vi befinner oss i.  En oppadgående markedstrend defineres ved at toppene er høyere og høyere ved hver vending, samtidig som også bunnene dannes på stadig høyere nivå. Omvendt, ved…
Les mer

Glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt

Et grunnleggende og viktig redskap innenfor teknisk analyse er glidende gjennomsnitt. Glidende gjennomsnitt kan blant annet brukes til å fastslå hvilken trend det er i et marked – opp, ned eller sideveis – og som komponent i andre strategier og indikatorer. Et simpelt glidende gjennomsnitt (SMA) over de siste 50…
Les mer