Trendfollow

Det ligger mye sannhet i uttrykket «The trend is your friend». Mange nybegynnere gjør imidlertid den feilen at de prøver å «fange vendingene» og få full avkastning ved å kjøpe på det laveste og selge på det høyeste.

Dette er en drøm du bør legge bort med det samme. Å oppnå maksimal profitt i en prissyklus er nesten umulig. I stedet bør du prøve å lokalisere en trend og ri med på bølgen. Denne strategien har vi kalt “trendfollow-strategien”.

Akselerere investeringen din? Se sertifikater fra en av Norges ledende utstedere Klikk her

Slik identifiserer du en trend

A. For å være sikker på at du er i et trendende marked kan du legge inn tre forskjellige glidende gjennomsnitt på grafen, eksempelvis en 5-minuttersgraf.

EMA-er må ha tre forskjellige hastigheter: 10, 20 og 50. Når alle glidende gjennomsnitt har samme retning, vet du at du befinner deg i en trend. Som ekstra sikkerhet kan 5-minuttersgrafen suppleres med en 15- eller 30-minuttersgraf for å se om trenden også gjelder der.

De tre glidende gjennomsnittene: 10 (svart), 20 (grønn) og 50 (blå). Svart nærmest prisen, deretter grønn og blå lengst fra aktuell kurs.

B. For å avgjøre hvor kraftig trenden er kan du benytte RSI og MACD. Momentum er et uttrykk for kjøpspresset i en opptrend og salgspresset i en nedtrend. For å være sikker på at vi har en solid trend ønsker vi at nye «highs» på grafen også viser seg i nye «highs» på RSI og MACD. Hvis dette er oppfylt, kan du være rimelig sikker på at du er i en opptrend. Nå gjenstår det kun å finne en god inngang. Legg merke til hvordan et marked justeres gjennom små korrigeringer underveis. Det er traderens oppgave å kjøpe disse tilbakegangene for å oppnå best mulig pris. Typisk venter traderen på at prisen beveger seg ned mellom det hurtige og mellomhurtige glidende gjennomsnittet.

 

Figur 2. Legg merke til de små trigger-candles (sirkel).
Legg merke til den lille trigger-søylen (sirkel).

Når du ser dette tilbakefallet bør du vente på et «trigger-candle». Det vil si en søyle som bekrefter at markedet bremser opp og venter med igjen å gå i retning av trenden. Din nøyaktige inngang skjer når den neste candle passerer den lille trigger-søylen i retning av trenden. Husk at linjene ikke fungerer som noen fasit, men derimot som indikatorer på når en mulig vending KAN inntreffe.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her
Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære