Trendfollow

Utgitt: 31. juli 2015

Mange tradere bruker uttrykket «The trend is your friend», og det er det mye sannhet i. Nybegynnere innenfor trading drømmer ofte om å «fange vendingene», og dermed få den fulle avkastningen ved å kjøpe nøyaktig på det laveste punktet, og selge med maksimal profitt. Ønsker du suksess som trader, skal du derimot glemme denne drømmen med en gang. Å oppnå maksimal profitt i en prissyklus er nesten umulig. I stedet kan man med større suksess prøve å lokalisere en trend, og deretter ri på bølgen. For å lokalisere en trend og en mulig inngang kan du bruke følgende strategi. Denne har vi kalt «Trendfollow strategien».

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

A. For å være sikker på at du er i et trending market kan du legge inn tre forskjellige glidende gjennomsnitt i grafen. Som daytrader kan du for eksempel bruke en 5-minuttersgraf. EMA ́er skal ha tre forskjellige hastigheter: 10, 20 og 50. Når du ser at de tre EMA ́er ligger på rekke i forhold til hverandre vet du at du er i et trending market. Som ekstra sikkerhet kan 5-minuttersgrafen suppleres med en 15- eller 30-minuttersgraf, og på samme måte legge inn de tre EMA ́er over charten. Hvis denne lengre tidshorisonten viser den samme trenden, er det godt driv i trenden. Se figur 1.

De tre glidende gjennomsnitt er satt inn med tre forskjellige farger
Figur 1. De tre glidende gjennomsnitt er satt inn med tre forskjellige farger

B. For å avgjøre momentum i en trend– altså hvor kraftig trenden er –kan man benytte seg av indikatorene RSI og MACD. Momentum er et uttrykk for kjøpspresset i en uptrend, og salgspresset i en downtrend. For å være sikker på at vi har en solid trend ønsker vi at nye «highs» på prisgrafen også viser seg i nye «highs» på RSI og MACD. Hvis punkt A og B ovenfor er oppfylt kan du dermed være rimelig sikker på at du er i en uptrend. Det som nå gjenstår er å finne en god entry i markedet. Legg merke til hvordan et marked, selv om det er trendende, allikevel justeres underveis med små tilbakefall. Det er traderens oppgave å kjøpe disse tilbakegangene, slik at man får best mulig pris. Typisk venter man på at prisen beveger seg ned mellom det hurtige og mellomhurtige glidendegjennomsnitt.

 

Figur 2. Legg merke til de små trigger-candles (sirkel).
Figur 2. Legg merke til de små trigger-candles (sirkel).

Når du ser dette tilbakefallet bør du vente på et lite «trigger-candle». Det vil si et candle som bekrefter at markedet bremser opp, og nå venter på å ta en beslutning om igjen å gå i retning av trenden. Din nøyaktige entry skjer da når den neste candle passerer den lille triggercandelen i retning av trenden.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
figur 3. Markedet uten trend
figur 3. Markedet uten trend
Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære