Scatec legger listen høyt på kapitalmarkedsdag

Under Scatec sin kapitalmarkedsdag tidligere denne uken kunne solenergiselskapet løfte sløret for fremtidige planer. Selskapet legger listen høyt, og overskriftene domineres av en målsetning om 15 GW i drift og under konstruksjon innen utgangen av 2025.

Av Tor Klaveness

For å komme i mål med visjonene kreves det 100 milliarder kroner. Hvordan dette skal finansieres er et naturlig spørsmål å stille, men selskapet sitter på mesteparten av kapitalen som trengs selv. Det som mangler forventer jeg fremskaffes ved å selge mindre operasjonelle prosjekter.

Scatecs Los Prados-anlegg i Hondouras. Foto: scatec.com

Ellers bør man merke seg at nyhetsstrømmen fra selskapet forventes å bli meget bra i år. «Problemet» er bare at aksjen fortsatt er i dyreste laget, selv om markedet umiddelbart reagerte positivt på oppdateringen. Scatec-aksjen steg rundt 4 % samme dag som planene ble lagt frem, men har deretter falt tilbake igjen. En aksje i Scatec handles i skrivende stund på samme nivå som i midten av november 2020.

Vil du trade som de beste? Prøv Markets – stort produktutvalg og lave priser. Klikk her

Bra nyhetsstrøm fra Scatec i 2021

Scatec vokser kraftig. Selskapet har i dag 3,3 GW i drift og under konstruksjon, og målsetningen er å nesten doble dette til 5,9 GW innen utgangen av året.

Den kraftige veksten kommer fra prosjekter i India (900 MW), Brasil (600 MW), Tunisia (360 MW), Sør Afrika (600 MW) og Pakistan (150 MW). Dette vil trolig bidra til en solid og positiv nyhetsstrøm fra selskapet, noe som vil støtte aksjekursen.

Den langsiktige målsetningen på hele 15 GW er ambisiøs, uten at jeg tror man skal tillegge denne for stor vekt. Prosjektene liggerer langt frem i tid og det er mye som kan gå galt.

Som vi har vært inne på tidligere har en pipeline av prosjekter langt frem i tid begrenset verdi.

Apodi-solparken i Brasil. Foto: scatec.com

100 milliarder kroner skal investeres – har Scatec pengene?

100 milliarder kroner er ekstremt mye penger. Jeg mistenker at beløpet i stor grad brukes for å trekke overskrifter. Mange vil, med rette, stille spørsmål ved hvordan Scatec skal skaffe pengene.

Før vi fortsetter er det viktig å påpeke at 100 milliarder kroner er de totale investeringskostnadene. Scatec har som regel partnere med på prosjektene sine, og disse vil bidra med en del, anslagsvis 30-40 %. Dermed er vi i realiteten nede på 60-70 milliarder kroner som «mangler».

Så til spørsmålet om Scatec har pengene: 100 milliarder kroner i totale investeringer vil kreve 15-20 milliarder kroner i egenkapital fra Scatec. Selskapet har 14-16 milliarder kroner tilgjengelig, hvis vi tar med dagens kontantbeholdning og kontantstrømmene i perioden 2021-2025.

I utgangspunktet kan det virke som om selskapet vil trenge penger, og at emisjoner banker på døren, men det finnes også andre muligheter.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

På tide å rydde i porteføljen

Det virker på meg som det er stor sannsynlighet for at Scatec snart begynner å rydde opp i sin portefølje av prosjekter. Dette vil kunne eliminere behovet for å hente mer kapital gjennom emisjon e.l., men det er også to andre gode grunner til at det bør ryddes opp:

Fragmentert portefølje: Scatec har nå virksomhet i hele 35 land. Det er etter min mening alt for mye, og selskapet burde selge unna mindre ferdigstilte prosjekter til finansielle investorer.

Verdier skapes i prosjektutvikling: Størsteparten av verdiene i grønne energiprosjekter skapes før prosjektene er ferdigbygd, og det er dette som er Scatecs «edge». Scatec er meget dyktige på utvikling, men det er ikke like opplagt at selskapet passer som langsiktig investor.

Så godt som alle selskaper som arbeider med utvikling av energiprosjekter (til og med olje) selger seg etter hvert ned for å kunne finansiere videre vekst. Dette gjelder til og med kjemper som Equinor og Ørsted.

Foto: scatec.com

Spennende aksje, men fortsatt dyr

Jeg har stor respekt for hva Scatec har fått til, og forretningsmodellen til selskapet er svært god.

Aksjen er fortsatt litt dyr, og det vil trolig være et krevende marked for grønne aksjer ennå en stund.

Som jeg har vært inne på, skal vi heller ikke la oss blende av de langsiktige ambisjonene. Nyhetsstrømmen fra selskapet vil imidlertid være meget god i år.

Av den grunn synes Scatec å være en aksje som fortjener en plass på traderen og investorens innbytterbenk. Og dersom kursfallet i aksjen, og hele den grønne sektoren for øvrig, fortsetter litt til, bør Scatec komme nærmere en fast plass i porteføljen.

Vi anbefaler handelsplattformen Markets.comKlikk her

Du kan kjøpe og selge Scatec på investeringsplattformen til nettmegleren Markets. Både her og på tradingplattformen, MarketsX, finner du en lang rekke andre produkter innenfor fornybarsektoren.

Del denne artikel
Tags: ,

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære