Mulighet for ytterligere produksjonskutt: – Bra risk-reward i oljeprisen

Utgitt: 29. mars 2021

Et mulig felles håndslag om ytterligere produksjonskutt blant OPEC+-medlemslandene denne uken kan bane vei for nye stigninger i oljeprisen på kort sikt.

Av Tor Klaveness

Det har vært et enormt fokus rettet mot Suez-kanalen den seneste uken hvor konteinerskipet Ever Given har blokkert verdenshandelen. Også oljeprisen reagerte noe opp i slutten av forrige uke.

Tidlig i påskeuken ser det imidlertid ut til at slepebåtene, som har jobbet overtid de seneste dagene, lykkes med å dra skipet av grunn. Det er dermed ikke utsikter til at oljeprisen vil påvirkes i særlig grad av hendelsene i Egypt.

Ras Tanura er viktig for oljeprisen.
Ras Tanura, Saudi-Arabias største oljehavn. Foto: aramco.com

OPEC+-medlemmene holder heller ikke påskeferie. Denne uken er det planlagt møte i overvåkningskomiteen (onsdag) og ministermøte (torsdag). Her kan det treffes beslutninger som vil påvirke oljeprisen i langt større grad.

Ifølge Platts, en kilde til benchmark-prisvurderinger på de fysiske råvaremarkedene, er det grunnet labre etterspørselsutsikter i EU ventet at dagens kutt opprettholdes.

Enkelte markedsaktører hevder imidlertid at vi kan komme til å se ytterligere kutt. Energianalytiker i Pareto Securities, Nadia Martin Wiggen, mener at Saudi-Arabias styrkede posisjon i OPEC+ kan legge forholdene til rette for dette.

Sannsynligheten for produksjonsøkning må anses som svært liten. Til gjengjeld tror også jeg at det er en brukbar mulighet for at vi ser OPEC+-landene enes om nye kutt. Av den grunn bør det være kortsiktig god risk-reward i oljen.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

Saudi-Arabia i førersetet

Saudi Arabias posisjon i OPEC+ er sterkere enn på lenge. Medlemslandene holder seg til kvotene sine, Russland er svekket og Saudi-Arabias ekstraordinære kutt på én million fat om dagen gjør at andre medlemsland må tenke seg om to ganger før de beveger seg i båten.

På forrige OPEC+-møte var det ventet at det ekstraordinære kuttet ville bli helt eller delvis reversert. Det skjedde ikke, skjønt Saudi-Arabias energiminister påpekte at vi vil se en utfasing, men «at our time, at our convenience».

I den seneste Montel Weekly-podcasten, «Over a barrel – what’s next for oil?», trekker nettopp Nadia Martin Wiggen frem det endrede styrkeforholdet mellom Russland og Saudi-Arabia. Wiggen hevder at dette gjør at russerne trolig vil føye seg etter saudierne på møtene den kommende uken.

Oljeproduksjon Saudi-Arabia
Khurais-feltet i Saudi-Arabia. Foto: aramco.com

Som vi har vært inne på tidligere er Saudi Arabia en av de fremste pådriverne for å holde produksjonen nede og dermed legge til rette for en sterk oljepris. Med dette som bakteppe tror Wiggen at vi faktisk vil kunne se et kutt fra OPEC+.

Det er rimelig å anta at ytterligere kutt vil bli begrunnet med svak etterspørsel i EU. Vaksineringen mot Covid-19 tar lenger tid enn ventet og flere land, blant andre Tyskland, befinner seg i lockdown. Dette reflekteres allerede i oljeprisen, som har vært svak de siste par ukene.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Lavt amerikansk aktivitetsnivå kan øke drastisk

Amerikanske skiferoljeprodusenter har tidligere skapt store problemer for OPEC+. De er fleksible, og de har tidligere vist at de kan produsere såpass mye at de kan knekke det globale oljemarkedet.

Vil dette skje igjen?

Hvis vi ser på antall aktive brønner (US rig count), så er det ennå lenge til vi er i nærheten av siste års aktivitetsnivå:

Finansieringskostnadene til amerikanske skiferoljeselskaper har imidlertid falt i takt med den stigende oljeprisen. Ifølge Bloomberg har ikke kostnadene vært lavere siden 2014.

Skiferoljeselskapene finansierer seg i stor grad i obligasjonsmarkedene, og ifølge Bloomberg er aktivitetsnivået det høyeste på fem år. Så langt i år er over elleve milliarder dollar hentet inn, og det ventes økende aktivitet de kommende kvartalene.

Akselerere investeringen din? Se sertifikater fra en av Norges ledende utstedere Klikk her

Oljeprisen: Skjær i sjøen på mellomlang sikt

Tor Klaveness har lang erfaring fra råvaremarkedet. Nå er han analytiker hos daytrader.no. Les flere av analysene hans her.

På litt sikt kan økningen i produksjonen av skiferolje skape betydelige problemer for OPEC+. De amerikanske produsentenes kostnader vil riktignok øke som følge av strengere miljøkrav og reguleringer, men kostnadsnivået vil nok uansett ligge et stykke under dagens oljepris.

Vi må heller ikke glemme at OPEC (eksklusiv Iran) har hele 7,7 millioner fat i ledig produksjonskapasitet. I tillegg er det tidligere sett at organisasjonen har det med å ødelegge for seg selv.

Jeg tror ikke vi skal regne med 100 dollar fatet med det første, slik som en del aktører snakker om, og på mellomlang sikt er det godt mulig at oljeprisen kan bli utfordret.

På lang sikt er 100 dollar imidlertid svært sannsynlig, da det i mange år har blitt underinvestert i oljebransjen. Og på helt kort sikt vil jeg, som sagt innledningsvis, anbefale kjøp av olje – det er god risk-reward.

Hos nettmegleren Markets kan du, uansett hvilken type investor/trader du er, spekulere i oljeprisen. Markets lar deg handle i prisen på råvaren, men også i en lang rekke globale olje- og energiselskaper, blant annet Equinor.

Del denne artikel