Oljeprisen stiger kraftig: – Mye kortsiktig usikkerhet

Utgitt: 11. mars 2021

Oljeprisen steg forrige helg til over 70 dollar per fat, priser som ikke er sett siden koronaen satte dype spor på verdensmarkedene. Den kommende tid byr trolig på volatilitet, og kanskje kommer oljeselskaper til å gi bedre avkastninger enn oljen.

Av Tor Klaveness

Mange investorer og råvare-tradere fulgte forrige ukes OPEC+-møte med argusøyne. Flere aktører så for seg økte produksjonsanslag, men organisasjonen overrasket da de kunne enes om kun en marginal økning i oljeproduksjonen. Beslutningen reagerte oljeprisen positivt på, og i helgen steg prisen på nordsjøolje, for første gang siden Covid-19 rammet oss for ett år siden, til over 70 dollar per fat.

Med dagens oljepriser tjener aktørene i Nordsjøen igjen gode penger.

I de kommende månedene vil de viktigste faktorene i oljemarkedet være åpningen av vestlige land, som fortsatt befinner seg i varierende grad av «lockdown», og hvordan OPEC+ forholder seg til økningen i etterspørsel.

Videre skjer det mye i USA, og utviklingen der kommer også til å spille en rolle. Som aktør på oljemarkedet bør du derfor forvente mye volatilitet, og «long only»-investorer bør vurdere oljeaksjer fremfor olje.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Oljeprisen får hjelp av nølende Saudi-Arabia

Etter at Covid-19 rammet oljemarkedet som en tsunami i 2020 klarte OPEC+ å koordinere et kutt på hele 9,7 millioner fat om dagen. Mange av oss var overrasket over størrelsen på kuttet, men på den annen side kan man si at OPEC+ ikke hadde noe valg. Det ble lagt frem en plan om gradvis opptrapping av produksjonen, og siden januar i år har OPEC+ operert med en reduksjon i produksjonen på 7,2 millioner fat om dagen.

I dag har OPEC+ om lag åtte millioner fat med ledig kapasitet, og land som Russland og De forente arabiske emirater presser på for å få mer gang i oljepumpene. Den globale oljeproduksjonen før Covid-19 var til sammenligning rundt 100 millioner fat om dagen.

Ifølge CNBC var det ventet at OPEC+ ville øke produksjonen med 1,3 millioner fat om dagen. Mesteparten var ventet å komme fra Saudi-Arabia, som i dag produserer én million fat under sin kvote. Saudi-Arabia valgte imidlertid å sitte stille i båten, og det er kun Russland og Kasakhstan som øker produksjonen med til sammen 150 000 fat om dagen.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Enn så lenge er fokuset til OPEC+ først og fremst etterspørselen i vesten. Nøkkelspørsmålet er: Når kommer vesten ut av «lockdown»?

Når det skjer, vil det bli umulig for Saudi-Arabia å holde igjen de mer produksjonshissige medlemslandene. Det vil unektelig føre til økt produksjon.

Hvis OPEC+ klarer å opptre disiplinert, og medlemslandene ikke «jukser», blir økningen tålelig for markedet. Dette nivået vil korrespondere med en oljepris OPEC+ kan være fornøyd med. Trolig er den minst 60 dollar per fat.

Har «fracking» fått en knekk?

USA har vært den store festbremsen i oljemarkedet de siste årene. Fremveksten av fracking har blitt en alvorlig hodepine for OPEC+. Metoden var også den viktigste driveren bak krakket i oljeprisen i 2014-2015.

Her kan du lese mer om fracking og hvorfor det er kontroversielt.

Produksjonskostnadene er imidlertid høye i USA, og amerikanske skiferoljeprodusenter har tapt enorme beløp de siste årene. Tidligere var volum viktig for mange produsenter, men flere analytikere ser nå signaler på produsenter som tvinges til et økt fokus på lønnsomhet. Hvis dette stemmer, vil det være svært positivt for oljeprisen.

Grafen under støtter til en viss grad opp om denne teorien, skjønt det er for tidlig å trekke konklusjoner. Det er, ifølge U.S. Energy Information Administration, vanligvis en firemåneders tidsforsinkelse mellom oljepris og antall borerigger i USA. Antallet borerigger stupte imidlertid etter korona-krakket, så det er kanskje rimelig å anta en noe hurtigere innhenting enn normalt.

Året før Covid-19 lå WTI (amerikansk lettolje) stabilt på 50-55 dollar per fat. Vi dundret gjennom dette nivået ved årsskiftet, og WTI ligger nå på 64 dollar per fat. Det blir svært interessant å følge utviklingen i antall borerigger og «frac fleet» de kommende ukene (bemerk at knekken i 2021 skyldes ekstremværet i Texas).

Strengere reguleringer i USA kan skubbe oljeprisen

USAs nye administrasjon vil stramme inn reguleringene for olje- og gassindustrien betydelig. Det vil etter alt å dømme bli utstedt langt færre nye lisenser, og det vil komme strengere krav til utslipp, hvilket igjen øker kostnadene. Det er verd å merke seg at den nye administrasjonen har satt en sosial kostnad på CO2-utslipp til 51 dollar per tonn, omtrent samme nivå som EUs kvotepris i markedet. Dette er et kraftig hopp fra Donald Trumps åtte dollar per tonn, og kostnaden er ventet å øke betydelig fremover.

Det er primært produksjon på statlig grunn som vil merke de strengere reguleringene. Denne utgjør rundt en fjerdedel av USAs produksjon, og herfra er ca. 40 % skiferolje. Nettopp produksjon av skiferolje er særlig utsatt, og det er ingen tvil om at totalproduksjonen på statlig grunn er såpass stor at dette vil kunne påvirke det globale oljemarkedet.

Det er imidlertid for tidlig å si hvilke konsekvenser dette får. Blir endringene for store havner man fort i rettssystemet, noe myndighetene neppe ønsker.

Konklusjon

Som nevnt innledningsvis vil oljeprisen trolig være svært volatil i ukene og månedene fremover. I det helt korte bildet vil tekniske analytikere kunne nyte godt av de ventede svingningene i oljeprisen, men på sikt blir faktorene ovenfor avgjørende.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her
Tor Klaveness er analytiker hos daytrader.no og har lang erfaring fra råvaremarkedet.

I et webinar hos oss forutså den tekniske analytikeren Peter Arendt en fortsatt stigning i oljeprisen. Arendt anså 80 dollar per fat som et realistisk nivå for nordsjøoljen.

Følger du denne lenken kan du lese om den profesjonelle traderens tanker og se hele webinaret i opptak.

Mange oljeaksjer er attraktive på dagens nivåer. For meg utpeker de internasjonale gigantene i Shell og Total seg som opplagte kjøpskandidater. Jeg anser begge selskapene for å være gunstig priset, og i tillegg sitter de på store verdier i fornybarsatsingene deres.

Norske Equinor har steget pent de seneste ukene, men befinner seg nå på et nivå som gjør meg litt mer avventende, uten at du behøver å kaste Equinor-aksjene ut av porteføljen om du sitter på slike.

Hos nettmegleren Markets kan kjøpe aksjer på alminnelig vis via investeringsplattformen MarketsI. I tillegg kan du trade både oljeaksjer og råvaren olje om CFD-kontrakter på trading-plattformen MarketsX.

Del denne artikel