Pivotstrategi

Utgitt: 8. oktober 2020

Pivotstrategien henvender seg i større grad til daytradere består i korthet av et glidende gjennomsnitt samt syv såkalte pivotlinjer. Handelen initieres når en bestemt pivotlinje brytes og avsluttes når prisen krysser det glidende gjennomsnittet.

Pivotlinjene utgjør viktige prisnivå i de fleste valutakurser. Til tross for dette er det relativt få norske tradere som bruker disse linjene når de handler valuta. Nedenfor beskriver vi en relativt enkel og lite stressende strategi med bruk av pivot. Dersom du benytter strategien, vil du etterhvert få en god forståelse for hvordan de største valutakryssene beveger seg. Strategien er først og fremst utviklet til valutakrysset pund mot dollar (GBPUSD), som også omtales som «The Cable». Det antas at strategien også kan benyttes i EURUSD.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Kort om pivot

Pivot-systemet er et teknisk verktøy, opprinnelig utviklet av «floor traders», for å få en formening om hvordan en gitt kursgraf forholder seg til kursen fra dagen før. Det er ikke nødvendig å forstå utregningen av linjene for å bruke pivotstrategien, da de fleste handelsplattformene trekker linjene helt automatisk.

For de spesielt interesserte har vi likevel prøvd å forklare matematikken bak linjene nedenfor.

Pivot betyr egentlig “et punkt hvor noe dreier rundt”. I dette tilfellet er det kursen som beveger seg omkring et prisnivå. Pivotlinjen (P) regnes ut ved å addere foregående dags stengekurs (C) med foregående dags høyeste (H) og laveste (L) kurs. Deretter divideres verdien med tre. Vi får følgende formel:

P = (H + L + C) / 3.

Pivotlinjen er et viktig nivå for tradere som benytter seg av denne strategien, fordi nivået angir en form for gjennomsnitt av foregående dags kurs.

Sammen med pivotlinjen tegnes det også inn ytterligere linjer, de såkalte støtte- (S) og motstandslinjene (R). Disse er med på å definere hvor store kursbevegelsene bort fra gjennomsnittet er og kan regnes ut på følgende måte.

R1 = P + (P − L) = 2×P − L

S1 = P − (H − P) = 2×P − H

R2 = P + (H − L)

S2 = P − (H − L)

R3 = H + 2×(P − L) = R1 + (H − L)

S3 = L − 2×(H − P) = S1 − (H − L)

Pivotstrategien

Hvis du vil benytte deg av pivotstrategien, starter du med å finne 5-minuttersgrafen til valutakrysset GBPUSD. Deretter finner du frem til analyseverktøyet kalt «pivot» eller «pivotlines», som på de fleste handelsplattormer ligger under «TA» eller «drawing».

Når pivot er aktivert kan du se opp til syv linjer på grafen. Den midterste linjen kalles pivotlinjen og de ytterste linjene for støtte- og motstandslinjer (S1 + S2 og R1 + R2). Legg merke til hvordan prisen ofte legger seg rundt pivotlinjen (P) på staren av dagen, for deretterå bevege seg ut mot støtte- eller motstandslinjene. Vi ser ofte at kursen trekkes mot pivotlinjen og stopper opp i nærheten av de ytterlinjene.

Når pivotlinjen blir lagt på grafen tilføyer du også et glidende gjennomsnitt på 50. Dette verktøyet kalles ofte for MA (Moving Average) og bør finnes på alle handelsplattformer. Les mer om glidende gjennomsnitt her.

fig. 2. Pivot med resistance- og support-områder.
Pivot med støtte og motstand. Legg merke til hvordan kursen beveger seg rundt pivotlinjen, avbrutt av enkelte avstikkere mot støtte- og motstandslinjene.

Pivotstrategien går ut på å «gå lang» (kjøpe) eller «gå kort» (selge) når prisen bryter den første støtte-/motstandslinjen (S1 eller R1) over eller under selve pivotlinjen på en bestemt måte. Når en av linjene brytes er det, i følge strategien, et tegn på at prisen ikke kan holde nivået og at kursen derfor skal lenger opp eller ned. Som trader forsøker man å utnytte dette.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

I tillegg til pivotlinjer benytter strategien, som nevnt, også et glidende gjennomsnitt (MA) med verdien 50. Det glidende gjennomsnittet brukes til å bestemme stop loss eller target slik at handelen stoppes når kursen krysser det glidende gjennomsnittet. Dette er uavhengig av om handelen er i pluss eller minus.

Pivotstrategien i praksis

Entry og exit
Entry og exit. De blå pilene viser inngang, de røde utgang. Trykk på bildet for å se grafene i en større versjon.

I den enkleste utgaven av strategien går du inn i markedet så snart S1 eller R1 brytes. Dette er imidlertid IKKE noe vi anbefaler og skyldes at kursen ofte stopper opp rundt disse linjene. Du kan derfor ofte oppleve at kursen skyter gjennom linjen, men uten nok krefter til å fortsette. Dette medfører at kursen snur helt. Det er derfor viktig med tålmodighet i de minuttene hvor kursen nærmer seg støtte-/motstandslinjen. I følge strategien skal du først se en 5-minutterssøyle lukke på den andre siden av linjen og deretter vente på at enda en 5-minutterssøyle bryter over/under prisen til den første søylen som brøt gjennom linjen. Når dette skjer kan du åpne en posisjon med trenden. Se nedenfor for illustrasjon.

Når du har tatt en posisjon er det viktig at du raskt setter et stop loss for å sikre deg mot plutselige markedsbevegelser. Et fornuftig nivå for et foreløpig stop loss er det glidende gjennomsnittet (50 MA) ved inngang.

Du går ut av posisjonen når kursen bryter MA 50-nivået – uansett om handelen er i minus eller pluss. Hvis kursen begynner å forme en bunn eller stopper opp i nærheten av neste støtte-/motstandslinje (S2/R2), kan du med god samvittighet ignorere MA og ta gevinst på dette tidspunktet. Posisjonen bør lukkes før markedet stenger, typisk omkring midnatt. Vi vil IKKE risikere å sitte fast i en posisjon over natten.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her
Forslag til pivotstrategien.

Avslutningsvis bør du være oppmerksom på kun å ta posisjon hvis prisen har krysset støtte/motstand i retning FRA den midterste pivotlinjen. Du bør altså IKKE ta en posisjon hvis kursen bryter R1 ovenfra eller S1 nedenfra.

 

Del denne artikel